Etapa eparhială a Concursului Naţional ,,Părintele Dumitru Stăniloae, 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”

Aspect de la începutul concursului
Aspect de la începutul concursului

Pentru credincioşii Bisericii Ortodoxe Române şi mai ales pentru elevii şi studenţii şcolilor teologice din ţară, anul 2013 prilejuieşte comemorarea Părintelui Dumitru Stăniloae, la 110 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice. La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Sectorul teologic-educaţional  al   Patriarhiei   Române   a  organizat   un  concurs  naţional, care se adresează elevilor seminarişti, studenţilor şi masteranzilor de la Facultăţile de Teologie din România, având ca principală miză aprofundarea şi promovarea operei Părintelui Dumitru Stăniloae. O iniţiativă nu doar lăudabilă, ci şi legitimă, căci marele profesor şi teolog român este considerat ,,unul dintre principalii, dacă nu principalul purtător de cuvânt al Ortodoxiei contemporane şi al creştinătăţii” (Olivier Clement) şi ,,cel mai influent şi creativ teolog ortodox contemporan” (Jurgen Moltmann).

Concursul naţional ,,Părintele Dumitru Stăniloae – 110 ani de la naştere, 20 de ani de la trecerea la cele veşnice” se desfăşoară în perioada 30 noiembrie 2012 – 21 mai 2013, pe două secţiuni, în trei etape – eparhială, mitropolitană şi naţională.

Secţiunea concursului adresată Seminariilor Teologice ortodoxe are ca temă generică ,,Viaţa şi opera Părintelui Dumitru Stăniloae”, iar cea adresată Facultăţilor de Teologie ortodoxă – ,,Tradiţie şi originalitate în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae”.

Patriarhia Română, prin Sectorul teologic – educaţional a elaborat un concept al acestui concurs, transmis tuturor eparhiilor din ţară, care cuprinde tematica şi bibliografia necesară pentru pregătirea participanţilor.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, etapa eparhială a concursului a fost organizată sub atenta îndrumare şi cu implicarea directă ale Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, profesor universitar la Departamentul teologic din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Premierea concurenţilor în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi
Premierea concurenţilor în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi

Mai întâi, au fost desemnaţi profesorii responsabili cu organizarea acestei prime etape a concursului, după care au fost selectaţi studenţi, masteranzi, dar şi elevi ai Seminarului ,,Sfântul Apostol Andrei” cu cele mai bune rezultate la disciplina „Teologie Dogmatică Ortodoxă”. A urmat o perioadă de pregătire temeinică a acestor tineri teologi, care, după însuşirea bibliografiei din conceptul-cadru au participat la o serie de cursuri intensive, susţinute de ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian şi de profesorii de Teologie Dogmatică.

Pe data de 23 ianuarie a.c. s-a desfăşurat, la sediul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cea dintâi etapă a concursului, cu respectarea atentă a tuturor reglementărilor propuse în conceptul elaborat de Patriarhia Română. Mai întâi, profesorii, elevii şi studenţii angajaţi în acest proiect au participat la Sfânta Liturghie, în Catedrala arhiepiscopală. Înaintea susţinerii efective a probei de concurs, tinerii teologi au primit îndrumările necesare de la ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian. În calitate de preşedinte al comisiei de evaluare, Înaltpreasfinţia Sa le-a vorbit despre importanţa concursului, dar şi despre semnificaţia profundă a operei Părintelui Dumitru Stăniloae, care a mărturisit: ,,Am cunoscut pe Hristos ca Lumină!”.

La concurs au participat 13 elevi seminarişti şi, de asemenea, 9 studenţi şi masteranzi, care au elaborat lucrări foarte bune, cu respectarea tuturor criteriilor de evaluare, atât în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi din punctul de vedere al clarităţii ideilor, originalităţii şi viziunii unitare a lucrării.

Câştigătorii concursului au fost premiaţi în duminica ce a urmat, pe 27 ianuarie a.c., de ziua Aducerii moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur, în Catedrala arhiepiscopală, de către ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian, în prezenţa profesorilor care i-au pregătit pe elevi şi studenţi, şi a credincioşilor.

După Sfânta Liturghie, tinerii teologi premianţi au fost răsplătiţi cu valoroase cărţi de teologie dogmatică ale Părintelui Dumitru Stăniloae, iar câştigătorii locului I la cele două secţiuni au primit şi premii în bani, oferite de Înaltpreasfinţia Sa.

Expoziţie cu lucrări din opera Părintelui Stăniloae
Expoziţie cu lucrări din opera Părintelui Stăniloae

Toţi cei prezenţi în catedrală au participat apoi la Acatistul Sfântului Ioan Gură de Aur, închinându-se la racla în care se află şi o părticică din moaştele marelui sfânt şi „stâlp al Bisericii” prăznuit în acea zi.

Atât desfăşurarea concursului, cât şi premierea participanţilor la etapa eparhială au beneficiat de popularizare la nivel naţional, în mass-media, prin Centrul de Presă ,,Basilica” al Patriarhiei Române şi Televiziunea „Trinitas”, fiind evaluate ca evenimente importante şi semnificative în viaţa Arhiepiscopiei Dunării de Jos. De altfel, aceste evenimente, ca şi cele ce vor urma în anul comemorării Părintelui Dumitru Stăniloae, prilejuiesc, prin aprofundarea operei sale, descoperirea unei adevărate comori duhovniceşti: o sinteză neopatristică şi filocalică ce depăşeşte dialectica Dogmaticii de şcoală, o teologie a experienţei înţeleasă ca formă de doxologie a iubirii divine, într-o operă lăsată ca dar pentru mântuirea aproapelui.

Pr. lect. univ. dr. Sorin Marinescu,

Departamentul teological Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi