Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În cursul lunii ianuarie, la Dunărea de Jos, bucuria prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasilie cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de Aur, la Dunărea de Jos a fost pregătită prin multe programe liturgice, misionar-culturale şi social – filantropice,  cu ample rezonanţe în poporul dreptcredincios. Cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian, Sfânta Arhiepiscopie a Dunării de Jos a  coordonat toate aceste activităţi, motivate de prăznuirea ocrotitorilor învăţământului teologic (ai Seminarului Teologic şi ai Departamentului Teologic din cadrul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din Galaţi, în particular), ai noii mănăstiri rectitorite pe vatra istorică a lui „Tofle cel Bătrân”, în localitatea Toflea din nordul judeţului Galaţi, ai bisericii istorice din Galaţi şi ai noii biserici din Brăila – care îşi trăiesc viaţa în Hristos sub  aceeaşi ocrotire cerească, ai studenţilor gălăţeni, care se regăsesc, la  rugăciune, sub omoforul aceloraşi „mari dascăli ai lumii şi ierarhi” şi ai mai multor licee şi şcoli, din municipiul-reşedinţă arhiepiscopală.

La Seminarul Teologic „Sfântul Andrei” din Galaţi, în 25 ianuarie, Sfântul Grigorie Teologul a fost cinstit astfel: elevii au participat la Sfânta Liturghie, în capela şcolii, apoi, sub îndrumarea profesorilor lor au organizat o frumoasă dezbatere, pe teme teologice din opera sfântului. Duminică, 27 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, la momentul potrivit de după Sfânta Liturghie, ÎPS Arhiepiscop a oficiat ceremonia de acordare de premii şi diplome pentru 24 de tineri, dintre care 15 seminarişti, participanţi la Concursul Naţional „Părintele Dumitru Stăniloae – 11 ani de la naştere şi 20 de ani de la trecerea la cele veşnice”, etapa eparhială. Tinerii au primit cărţi din opera părintelui evocat, diploma „Tinereţe şi credinţă”, iar elevul Bârsan Ionuţ, calificat la etapa mitropolitană cu nota 9,50 a primit şi un premiu de 300 lei.

Slujba Privegherii la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, în capela Seminarului Teologic din Galaţi
Slujba Privegherii la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi, în capela Seminarului Teologic din Galaţi

A doua zi, 28 ianuarie, în sala de festivităţi a Seminarului a avut loc un frumos program interactiv, de cunoaştere a celor mai frumoase îndemnuri şi poveţe duhovniceşti din opera Sfinţilor Trei Ierarhi. S-au alăturat seminariştilor şi 20 de elevi de la alte cinci licee şi colegii gălăţene, într-un minunat dialog, tineresc şi dinamic. La program a participat şi chiriarhul Dunării de Jos.

Întru deschiderea praznicului Trisfetitelor, pe 29 ianuarie, chiriarhul Dunării de Jos a participat, la Privegherea Mare, în capela Seminarului Teologic. Seara de rugăciune, la care s-au nevoit ÎPS Sa, părinţii profesori şi tinerii împreună-rugători, s-a încununat prin cuvântul de învăţătură al chiriarhului şi printr-o agapă festivă, în frumoasa sufragerie a şcolii. În ziua praznicului, profesorii şi elevii au participat la Sfânta Liturghie

Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Galaţi şi-a cinstit ocrotitorii cereşti prin diverse programe. Sâmbătă, 26 ianuarie, membri ai Consiliului şi Comitetului parohial, împreună cu doamne din cadrul S.N.F.O.R. – Galaţi au organizat o acţiune de donare de alimente pentru 80 de  refugiaţi, din şase ţări, aflaţi în Centrul de refugiaţi din Galaţi. Este o activitate care depăşeşte graniţele stricte ale  religiei şi confesiunii şi care arată, în primul rând, omenia pe care trebuie să o arate mereu creştinii. În seara zilei de 28 ianuarie, profesori universitari şi alţi intelectuali din diverse parohii, sub coordonarea ppcc parohi  au organizat o activitate duhovnicească şi misionară, în capela studenţească din căminul H al campusului universitar gălăţean. La seara de rugăciune au participat peste 60 de studenţi, care au trecut, prin inima lor, acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi şi rugăciunile de cerere de ajutor şi luminare a minţii pentru examenele în care se află. La ceasul tainic de rugăciune a participat şi chiriarhul Dunării de Jos, dr. Casian Crăciun, care a dat tinerilor cuvânt de folos şi de întărire duhovnicească şi a împărţit tuturor daruri din partea marilor „profesori” de duhovnicie şi viaţă, Vasilie, Grigorie şi Ioan. Citirea acatistului, citările din opera Sfinţilor Trei Ierarhi şi, mai cu seamă, aplicarea lor la viaţa de astăzi a tinerilor şi la cerinţele şi la carenţele sistemului de învăţământ de astăzi au creat o reală imagine asupra necesităţii revenirii la normalitate: primirea de informaţie formativă şi formarea ca oameni de calitate, pentru viitoarele generaţii, prin parteneriatul providenţial dintre Biserică şi Şcoală.

Sfânta Liturghie arhierească, la hramul bisericii ,,Sf. Trei Ierarhi” din Galaţi
Sfânta Liturghie arhierească, la hramul bisericii ,,Sf. Trei Ierarhi” din Galaţi

În ziua de 29 ianuarie, la Colegiul Naţional „Costache Negri” din Galaţi, peste 200 de elevi şi profesorii lor de limbă română, de filozofie, de fizică, de matematică şi de religie au meditat pe tema „Eminescu absolutul” şi pe relaţia operei eminesciene  cu gândirea marilor dascăli ai lumii şi ierarhi. Preoţii parohiei au fost invitaţi şi au realizat puntea de legătură, necesară, între cultură şi cult, evocând chipul poetului naţional şi invocând peste toţi harul Sfinţilor Trei Ierarhi, ajutătorii tuturor tinerilor care studiază. În baza unui vechi şi fructuos parteneriat cu parohia, de sărbătorire – prin programe comune – a ocrotitorilor cereşti, la ceas de priveghere, la Şcoala nr. 28 din Galaţi s-a desfăşurat o adevărată „vecernie” didactică: sub îndrumarea dnei director, prof. Camelia Bucşă, cu implicarea profesoarelor de Religie Mihaela Picoş şi Mihaela Gurzu,  elevii au susţinut un excepţional program de  citiri din opera Sfinţilor Trei Ierarhi, prezentate prin mijloace moderne şi atractive, cu participarea  unui larg auditoriu, alcătuit din elevi, părinţi, bunici şi credincioşi, dornici să „soarbă” din „fântâna” cea adâncă a înţelepciunii ierarhilor pomeniţi şi cinstiţi. Elevii au primit daruri frumoase (cărţi şi icoane), oferite de preoţii parohiei.

Activitate educaţională la sărbătoarea hramului
Activitate educaţională la sărbătoarea hramului

Rugăciunea  s-a prelungit a doua zi, la praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, când chiriarhul Dunării de Jos a slujit Sfânta Liturghie la biserica gălăţeană aflată în  sărbătoare. După Sfânta Slujbă, elevii de la Şcoala nr. 28 din Galaţi au primit premii de la Întâistătătorul Dunării de Jos, ca urmare a participării la mai multe  programe misionar – educaţionale comune. La momentul potrivit s-au oferit pachete cu alimente la peste 700 de credincioşi participanţi la slujbă. Nici copiii din Insula Mare a Brăilei nu au fost uitaţi. Urmare invitaţiei gazdelor, în cadrul vechiului parteneriat, au participat la Sfânta Liturghie, la biserica lor înfrăţită din Galaţi, împreună cu preotul George Postolache. S-au împărtăşit şi au primit daruri (cărţi, dulciuri şi hăinuţe) de la Întâistătătorul eparhiei. Alţi 40 de bătrâni, aflaţi în evidenţa şi grija Comitetului parohial au primit hrană caldă, în cadrul unui prânz festiv, oferit de parohie.

La noua biserică „Sfinţii Trei Ierarhi” din Brăila, în săptămâna de dinaintea hramului s-a săvârşit Taina Sfântului Maslu de obşte, cu participarea mai multor preoţi. La catehezele din cadrul programului „Hristos împărtăşit copiilor”, copiii au învăţat lucruri de folos despre viaţa şi opera Sfinţilor Trei Ierarhi. Aceiaşi copii au zugrăvit icoane cu chipurile Sfinţilor Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, lucrările constituindu-se într-o mică expoziţie, la biserică.

Marea bucurie, pentru preoţii slujitori şi pentru toţi credincioşii au constituit-o prezenţa, slujirea şi cuvântul Înaltpreasfinţitului  Părinte Arhiepiscop dr. Casian, la Vecernia din ajunul hramului, când ÎPS Sa  a sfinţit Litia. După Dumnezeiasca Liturghie din ziua praznicului, copiii au primit daruri (iconiţe-calendar, broşuri cu acatiste ale unor sfinţi şi Cartea de rugăciuni pentru tineri, editată de eparhie), apoi a urmat tradiţionala agapă de hram, la care au fost împărţite credincioşilor 180 de pachete cu alimente.

Binecuvântarea prinoaselor pentru agapă
Binecuvântarea prinoaselor pentru agapă

În ziua de 30 ianuarie fost organizată o vizită la Liceul „Ana Aslan” din Brăila, care îi are ca ocrotitori pe Sfinţii Trei Ierarhi. Aici, în prezenţa conducerii, a cadrelor didactice şi a elevilor a fost oficiată, de preoţii parohiei, slujba de Te-Deum. Activitatea s-a desfăşurat prin buna împreună-lucrare, pe această dimensiune educaţională, dintre preoţii Brangă Ştefănel şi Băruş Sorin cu dna directoare Gina Miron şi dnele profesoare de Religie, Săraru Violeta şi Lăzărescu Doina.

În grija parohiei se află şi Şcoala nr. 28 – „Vasile Alecsandri”, ocrotită tot de Sfinţii Trei Ierarhi. La iniţiativa parohiei, cu bunăvoinţa dnei directoare Barbu Elena, şi elevii acestei şcoli au fost vizitaţi în ziua hramului şi au primit daruri de carte. În cadrul programului comun, prin grija dnei Labeş Carmen – profesoară de Religie, cei mai râvnitori dintre elevii şcolii au participat la slujbă, la biserica „Sfinţii Trei Ierarhi”, unde preoţii i-au spovedit din timp, iar de hram s-au şi împărtăşit.

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi a primit, din anul 2012, cu binecuvântarea ÎPS dr. Casian al Dunării de Jos, ca ocrotitori cereşti, pe Sfinţii Trei Ierarhi. Pentru cinstirea Sfinţilor prăznuiţi, sub coordonarea dlui director, prof. dr. Vasile Ciuchină – directorul Colegiului, sub îndrumarea profesorilor de Religie, diac. Daniel Bejan şi Iuliana Aron, prin prezenţa motivantă şi inspiratoare a Înaltpreasfinţitului Casian, cei mai titraţi elevi gălăţeni la nivel naţional şi internaţional au susţinut un program de excepţie,  privind cinstirea celor Trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi.  Citările consistente din opera sfinţilor, imnele înălţate de corala Colegiului, sub bagheta dnei prof. Carmen Mihalcea, auditoriul – select şi foarte interesat de tot ce se petrecea acolo, cuvântul chiriarhului nostru au întregit imaginea unei sărbători de mare amplitudine sufletească. ÎPS Arhiepiscop a oferit premii în cărţi, celor mai implicaţi elevi în organizarea acestui program. La momentul potrivit, în cancelaria Colegiului, ÎPS Sa a oficiat şi pomenirea profesorilor trecuţi la cele veşnice. A urmat o agapă, menită a redescoperi şi aduce în viaţa truditorilor de astăzi de la catedrele prestigiosului Colegiu gălăţean comuniunea şi clipele de bucurie pe care le trăiau profesorii de odinioară, în viaţa clasică şi bine aşezată în tradiţie a Şcolii româneşti.

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor liceeni de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” din Galaţi, cu ocazia cinstirii ocrotitorilor lor spirituali, Sfinţii Trei Ierarhi
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor liceeni de la Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri” din Galaţi, cu ocazia cinstirii ocrotitorilor lor spirituali, Sfinţii Trei Ierarhi

O posibilă concluzie a acestei întâlniri, „la nivel înalt”, duhovnicesc: adevărata cultură şi aplicarea ştiinţei, în fapt se realizează numai prin jertfa, deopotrivă, a dascălilor şi a ucenicilor lor, după modelul Sfinţilor Trei Ierarhi.

Cu acelaşi entuziasm din partea elevilor şi a profesorilor au fost cinstiţi Sfinţii Trei ierarhi şi la Şcoala nr. 38 „Grigore Moisil” din Galaţi. Din iniţiativa dnei director Pangrati Emanuela Maria a fost elaborat şi desfăşurat un program cuprinzător, la care au fost invitaţi şi foştii profesori ai şcolii. Membrii Ansamblului folcloric al Şcolii – „Ciobănaşul” au abordat un  repertoriu adecvat de cântece şi dansuri populare. Una dintre absolventele de seamă ale şcolii, artista Doina Fluture a interpretat mai multe piese, bine primite de auditoriu. Sub coordonarea dnei prof. de Religie Tudose Rodica, elevii clasei a III-a s-au produs cu o reuşită scenetă, care pune în valoare atitudini corecte de viaţă – ca modele pentru copii şi cuvinte de folos, toate preluate din vieţuirea sfântă şi din gândirea înaltă ale Sfinţilor Trei Ierarhi.

Activităţile s-au desfăşurat în parteneriat cu Biserica „Sfântul Antim”, pc. pr. paroh Niţu Voicu oferind daruri elevilor implicaţi în aceste activităţi.

„Peisajul misionar” dedicat cinstirii Sfinţilor Trei Ierarhi la Dunărea de Jos a fost întregit de un program aparte, realizat într-una dintre cele mai importante zone – sub acest aspect misionar – ale eparhiei: Mănăstirea şi Şcoala din localitatea Toflea, ambele aflate sub ocrotirea cerească a Sfinţilor.  La mănăstire s-a desfăşurat programul liturgic, potrivit sfintelor rânduieli care privesc hramul: priveghere mare în ajun şi Sfânta Liturghie solemnă, în ziua prăznuirii. Delegatul chiriarhal, pcuv. protos. Chesarie Sânpetru a transmis obştii şi credincioşilor prezenţi în număr mare  (dintre care peste 300 de rromi) binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop. Prin grija pcuv. protos Paisie Agache, stareţul mănăstirii, seara, la vecernie au fost oferite pachete cu alimente la peste 200 de credincioşi, cei mai mulţi copii rromi, de la Şcoala din Toflea, conduşi de  prof. de Religie Ariton.

După aceasta a urmat un foc de tabără, la care au participat mulţi dintre elevii şcolii. În ziua hramului, elevii au participat la Sfânta Liturghie, la mănăstire, iar la clasa a VII-a profesorul de Religie a susţinut o lecţie despre Sfinţii Trei Ierarhi.

Pentru multele binefaceri şi lucrări pe care le săvârşesc, prin noi, nevrednicii lor urmaşi, acestor trei „mari luminători ai lumii şi propovăduitori, învăţători şi îndreptători”, mulţumindu-le pentru toate câte ne-au dat nouă, le cântăm: „Bucură-te, treime de arhierei, mult lăudată!”.

A consemnat pr. dr. Lucian Petroaia