Biserică. Misiune. Slujire. volumul 13

BMS_13Ca de fiecare an, cu prilejul Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi anul acesta s-a prezentat volumul „Biserică. Misiune. Slujire”, care cuprinde în paginile sale o analiză exigentă a întregii activităţi desfăşurate în anul 2012 alături de proiectele importante care se vor desfăşura anul 2013 în Arhiepiscopia „Dunării de Jos”.

Volumul al 13-lea al acestei lucrări, ca şi celelalte volume stă sub semnul transparenţei, responsabilităţii şi jertfelniciei de care au dat dovadă slujitorii Bisericii lui Hristos, împreună cu credincioşii ei, în această perioadă, îndemnaţi fiind şi conduşi cu dreaptă judecată de Înaltpreasfinţitul dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. Lucrarea este mai mult decât o „dare de seamă”. Ea reprezintă un prilej de consemnare, aducere-aminte şi dăinuire peste timp a tuturor faptelor care au făcut ca viaţa bisericească la Dunărea de Jos să decurgă în rugăciune şi lucrare eclesială, cu participarea unui număr din ce în ce mai mare de credincioşi.

Actualul volum se deschide cu prezentarea activităţilor complexe care vor avea loc în anul 2013, proclamat, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena”. Tot în prima parte a volumului, ca argumente în susţinerea temei  propuse, sunt prezentate articolele: „Dreaptă-credinţă. Libertate. Cociliaritate” şi „Anul omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română”, semnate de Înaltpreasfinţitul dr. Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, prin care se explică cititorilor creştini rolul şi contribuţia Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în afirmarea şi consolidarea libertăţii religioase, în susţinerea, asumarea şi apărarea valorilor creştine. Despre contextul istoric şi implicarea Sfântului Constantin cel Mare în viaţa bisericească a vremii sale, despre relaţia Împăratului Constantin cel Mare cu comunităţile de la Dunărea de Jos, precum şi despre rolul Împăratului Constantin cel Mare în convocarea şi desfăşurarea lucrărilor Sinodului I ecumenic de la Niceea, aflăm din articolele „Constantin cel Mare şi rolul său în evoluţia vieţii bisericii în secolul al IV-lea” – al părintelui lector dr. Cristian Gagu, „Constantin cel Mare şi Teritoriul României”-semnat de Ion Barnea şi „Sinodul I ecumenic de la Niceea, de la 325. Condamnarea ereziei lui Arie. Simbolul Niceean”-al părintelul profesor Ioan Rămureanu.

Partea a doua a volumului „Biserică. Misiune. Slujire” este dedicată evenimentelor care au avut loc în anul 2012, în Arhiepiscopia Dunării de Jos.

În ansamblul de acţiuni  dedicat Anului Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, pe tot cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos s-au derulat numeroase programe educaţionale, misionare şi social filantropice menite să  sporească rolul bisericii în parteneriat cu alte instituţii locale în asigurarea sănătăţii credincioşilor, în sprijinirea persoanelor cu probleme sociale şi în educarea tinerilor în spiritul valorilor creştine. În acest sens, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Du-nării de Jos s-a derulat programul de săvârşire a Sfântului Maslu „Terapie prin rugăciune şi filantropie”, iar în colaborare cu Facultatea de Medicină şi Farmacie şi Asociaţia Medicilor Creştin-Ortodoxi au fost organizate „caravane medicale” care au străbătut comunele şi satele eparhiei.

În ultima parte a lucrării este prezentată viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos în anul 2012 evidenţiindu-se implicarea pre-oţilor, a monahilor şi monahiilor, a credincioşilor în slujirea bisericească, în activităţi misionare, social-filantropice şi cultural-educative.

Aşadar, volumul al 13-lea al colecţiei „Biserică. Misiune. Slujire” reprezintă o oglindă a faptelor bune, un prilej de meditaţie asupra neîmplinirilor şi în acelaşi timp un motiv de angajare în desăvârşirea lucrării sfinţitoare a Bisericii Ortodoxe.

Cuvintele Înaltpreasfinţitului dr. Casian exprimate în articolul introductiv „Lumina din slujire” sunt mărturie a rostului şi rolului prezentei lucrări, despre care spune: „Este o lucrare şi folositoare, şi necesară! Este o parte semnificativă din viaţa noastră comunitară. De aceea trebuie să o cunoaştem, spre a ne evalua mai bine potenţialul slujitor, greutăţile inerente şi piedicile în calea binelui dorit, dar neîmplinit”.

Prof. univ. dr. Ştefan Dima,

Membru al Adunării Eparhiale a Dunării de Jos