Sfinţirea noii incinte a Cantinei ,,Sf. Nicolae şi Sf. Vasile” din Brăila

46Cu ocazia manifestărilor spirituale prilejuite de Sf. Nicolae, ocrotitorul municipiului Brăila, duminică, 6 decembrie 2009, a avut loc sfinţirea noului sediu al Cantinei sociale având ca ocrotitori pe „Sf. Vasile şi Sf. Nicolae” de la parohia „Naşterea Domnului”. Sfinţirea acestui aşezământ social a avut loc după încheierea Sfintei Liturghii şi la acest moment au mai participat pc. preoţi consilieri, slujitori la Centrul Eparhial, pc. protoiereu de Brăila, oficialităţi locale, membri ai Consiliului şi ai Comitetului parohial, donatori şi voluntari care îşi desfăşoară activitatea în acest centru social.

Cantina socială „Sf. Vasile şi Sf. Nicolae” oferă, zilnic, 100 porţii de hrană persoanelor nevoiaşe din parohie şi face parte din cele 21 de centre sociale eparhiale care oferă în total hrană la peste 1.000 de persoane nevoiaşe.

Mulţumim pe această cale tuturor celor care s-au implicat în ridicarea acestui centru social, preoţi slujitori şi credincioşi care au înţeles că dimensiunea şi importanţa slujirii sociale este covârşitoare într-o lume secularizată în care primează numai interesul individului, într-o lume în care nu mai auzim glasul celor care strigă după ajutor.

Chemarea făcută de Mântuitorul prin glasul Evangheliei din Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi: „Flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau, străin am fost şi M-aţi primit, gol am fost şi M-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat, în temniţă am fost şi aţi venit la Mine”(Matei 25, 35-36), este cu atât mai actuală anul acesta, când îl cinstim pe marele „Dascăl al filantropiei”, pe Sfântul Vasile cel Mare, care ne arată prin faptele vieţii sale cât de jertfelnici trebuie să fim în lucrarea de slujire a aproapelui nostru.

Constantin Căuş