,,Bucură-te, Sfinte Nicolae, cel ce ne hrăneşti cu firimiturile Ortodoxiei!”

Deodată cu prăznuirea din 6 decembrie 1012 brăilenii au păşit în al 20-lea an de când, la iniţiativa Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, urmare hotărârii Consiliului Municipal Brăila, Sfântul Nicolae patronează spiritual acest istoric oraş de la Dunărea de Jos.

An de an, brăilenii, cler şi popor au înţeles şansa istorică şi soteriologică de a-şi petrece viaţa pământească sub omoforul blândului ierarh al Mirelor Lichiei.

Urmaşi duhovniceşti ai Mitropoliei Vicinei şi Proilaviei, brăilenii l-au redescoperit pe Sfântul Nicolae, apologet al credinţei, mare făcător de minuni ocrotitor al celor ce călătoresc pe ape, prin văzduh şi pe uscat, apărător al orfanilor şi al văduvelor, dăruitor al celor săraci şi al tuturor celor mâhniţi – mângâietor.

An de an programe diverse, liturgice, cultural-misionare, educaţionale, filantropice încearcă să susţină şi să sporească, în întregul municipiu, cultul Sfântului Ierarh Nicolae – ocrotitorul Brăilei.

Pregătirea sărbătorii

prin slujbe şi cateheze în Biserici

În perioada 13 noiembrie – 4 decembrie, în toate bisericile din Brăila, duminică seara, după Vecernia Misionară, pp.cc. preoţi au susţinut cateheze privind viaţa, lucrarea şi actualitatea mesajului Sfântului Ierarh Nicolae , pe temele: „Sfântul Ierarh Nicolae – ocrotitorul oraşului Brăila. Programe pastoral-misionare, cultural-educaţionale şi social-filantropice în anul 2011”; „Sf. Ierarh Nicolae – apărător al familiei creştine. Provocări şi dificultăţi în societatea contemporană”; „Sfântul Ierarh Nicolae – vistieria milei lui Dumnezeu şi regăsirea bucuriei de a dărui”; „Prezenţa Sfântului Nicolae în viaţa şi conştiinţa oraşului Brăila

Aceste teme au avut darul de a conştientiza pe binecredincioşii creştini asupra eforturilor pe care le face Eparhia, protopopiatul Brăila şi toate parohiile brăilene, în vederea actualizării mesajului Sfântului Nicolae, într-un context socio-economic extrem de dificil. Speranţa creştină şi credinţa profundă, ca daruri ale Sfântului Nicolae în „ghetuţele sufletului” brăilean vor motiva, întotdeauna, mai ales în vremuri de restrişte, puterea de a merge mai departe, în corabia Bisericii, către limanul mântuirii.

Procesiune cu Sfintele Moaşte, la Brăila

IMG_7253
Pelerinaj cu moaştele Sfântului Andrei, la Brăila

Unul dintre cele mai reprezentative momente ale întregului program l-a constituit procesiunea cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae, ale Sfântului Apostol Andrei şi ale Sfântului Ierarh Nectarie, eveniment petrecut în ziua de 4 decembrie a.c. Mai întâi, la ora 1500, moaştele Sfântului Nicolae au fost aduse, de către ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, la Penitenciarul din Brăila. Aici s-a consumat un moment de maximă trăire duhovnicească, deţinuţii venind cu râvnă să venereze sfintele moaşte şi să primească un cuvânt de binecuvântare şi rugăciune de dezlegare de la ierarhul locului.

Este un moment al programului cu încărcătură spirituală, aceşti oameni privaţi de libertate simţind astfel adierea harului lui Dumnezeu şi imboldul schimbării vieţii lor în mai bine.

La ora 1600 s-a petrecut marea procesiune cu sfintele moaşte, deja devenită tradiţională în cadrul sărbătorilor Sfântului Nicolae. O coloană de 50 de preoţi şi câteva sute de credincioşi a pornit dinspre bulevardul Călăraşi spre biserica „Sf. Nicolae”, însoţind cu mare cinstire moaştele Sfântului Nectarie. O altă coloană, alcătuită din 50 de preoţi de la bisericile din Galaţi, în frunte cu ierarhul nostru, urmaţi de nenumăraţi credincioşi, elevi din liceele brăilene şi elevi seminarişti, intonând imne liturgice a pornit dinspre biserica „Sf. Arhangheli” către acelaşi reper final. Joncţiunea celor două grupe de pelerini s-a făcut în faţa bisericii „Sf. Nicolae”, la ora 1620, însoţind Sfintele moaşte, clerul a pătruns în biserică, unde ÎPS Arhiepiscop a oficiat slujba Litiei şi a ţinut cuvânt de învăţătură, arătând importanţa duhovnicească a momentului pentru cetatea Brăilei.

IMG_7327
Slujba Litiei în biserica ,,Sf. Nicolae” din Brăila

După acest ceas de rugăciune, Sfintele moaşte au fost aşezate pe baldachinul din faţa bisericii, sute de credincioşi închinându-se în ordine şi pace şi primind binecuvântare şi lumină de la Sfinţii Andrei, Nicolae şi Nectarie.

Programe cultural-misionare

pentru copii şi tineri

În perioada 15 noiembrie – 5 decembrie, în toate şcolile şi liceele brăilene s-a desfăşurat un concurs de Religie, pe tema „La ora de Religie copilul învaţă iubirea lui Hristos”, organizat şi desfăşurat prin bunul parteneriat dintre Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila. Copiii şi elevii au pregătit din vreme diverse grile legate de viaţa Sfântului Nicolae, istoria oraşului Brăila, lucrarea social-filantropică din Centrele sociale eparhiale, cât şi diverse aspecte legate de ,,Taina Sfântului Maslu şi îngrijirea bolnavilor” – tema anului 2012. Profesorii metodişti au propus variante de subiecte, iar concursul s-a desfăşurat în fiecare şcoală, cei mai buni 10 elevi fiind propuşi pentru a fi premiaţi, cu cărţi şi diplome imprimate special în tipografia Arhiepiscopiei. Este unul dintre cele mai frumoase şi mai reuşite programe pentru copii şi tineri pe care Sfânta Arhiepiscopie a Dunării de Jos, în conlucrare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila le desfăşoară în municipiu, în ultimii 15 ani.

În ziua de 5 decembrie dimineaţa, la Grădiniţa „Familia” din Brăila, de lângă biserica „Adormirea Maicii Domnului” s-a desfăşurat un frumos program cultural-educaţional, oferit de copii, prin grija educatoarelor şi a celorlalţi voluntari implicaţi. Copiii şi-au arătat credinţa în Dumnezeu şi bucuria de a primi daruri, oferite de Eparhie, Protoierie şi parohie, ca venind din partea Sfântului Nicolae – ocrotitorul copiilor.

IMG_7529
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor liceeni de la Colegiul Naţional ,,Nicolae Bălcescu” din Brăila

La ora 1300, la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”, cei mai buni elevi brăileni, premiaţi la diverse concursuri şi olimpiade naţionale şi internaţionale au avut şansa şi bucuria unei întâlniri de suflet cu Chiriarhul lor, în aula şcolii.

Întâmpinat cu multă bucurie de elevii colegiului împreună cu profesorii lor, Înaltpreasfinţia Sa a rostit împreună cu toţi cei prezenţi o rugăciune. Imediat în amfiteatrul colegiului s-a lăsat o linişte profundă, sfântă care parcă reflecta fiorul din inimile celor prezenţi, o linişte ce părea un răspuns la vorbele Sfântului Ioan Gură de Aur: „…când va veni la tine Episcopul tău, să-l primeşti ca pe Hristos!“. Profesori şi elevi aşteptau de la Arhiereu cuvânt bun, cuvânt de învăţătură. Şi acest cuvânt nu s-a lăsat aşteptat.

Înaltpreasfinţia Sa a accentuat dintru început importanţa punerii în practică a tuturor învăţăturilor ziditoare primite de elevi în inimile lor din partea întregului corp profesoral, precum şi din participarea la sfintele slujbe ale Bisericii. „Baza societăţii de mâine sunt copiii de azi, afirma Înaltpreasfinţia Sa, şi de aceea este vital ca, în procesul educaţional, temelia să fie aşezată pe virtuţi, pe acumularea continuă de noi cunoştinţe, pe o viaţă dusă în spiritul dreptăţii, al înţelegerii şi iubirii creştine, o viaţă în care să ne depărtăm de duhul lumii, pentru a trăi în duhul lui Hristos.  Numai pe o asemenea temelie elevul de azi, tânărul de azi, poate deveni omul deplin de mâine. În acest sens, elevii, pe lângă cunoştinţele însuşite la diferitele obiecte de studiu, trebuie să-şi dezvolte şi un spirit critic, bazat pe valorile moralei creştine, pentru a putea cu adevărat discerne între cele bune şi cele rele pe care ni le oferă din abundenţă societatea în care trăim. În toate acestea şi profesorii au un rol deosebit şi, în acelaşi timp, o enormă responsabilitate, deoarece ei sunt cei care călăuzesc pe tinerii învăţăcei, pregătindu-i pentru a răzbate mai apoi pe căile vieţii. Grija cu care dascălii trebuie să modeleze tinerele suflete trebuie să fie permanent întărită de conştiinţa că aceşti copii sunt viitorul concret”, a concluzionat Înaltpreasfinţia Sa. De asemenea, ÎPS Părinte a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor personalităţi pe care Brăila le-a oferit spaţiului cultural-universal, accentuând necesitatea continuării tradiţiei de către elevii colegiului.

După rugăciunea de final şi arhiereasca binecuvântare, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop a împărţit daruri de cărţi şi icoane, oferindu-le tinerilor hrană sufletească şi urându-le pace, luminarea minţii şi „Sărbători fericite!”.

Sfântul Nicolae, „vistieria săracilor”

Cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului oraşului Brăila, au fost desfăşurate o serie de activităţi social-filantropice, după cum urmează:

– „În temniţă am fost şi aţi venit la Mine!” 4 decembrie, deţinuţii de la Penitenciarul din Brăila au avut bucuria de a se închina la moaştele Sf. Andrei şi ale Sf. Ier. Nicolae. La eveniment a participat Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, însoţit de un sobor de preoţi, iar după cuvântul de binecuvântare, 200 de persoane private de libertate au primit daruri, precum şi cărţi de rugăciune şi iconiţe, valoarea acestora ridicându-se la suma de 2500 lei;

– „În căutarea celor trişti şi singuri”4 decembrie, în cadrul acestui program social-filantropic, 1.644 persoane din unităţile spitaliceşti, aziluri/cămine pentru persoane vârstnice, centre de asistenţă/îngrijire pentru persoanele cu handicap etc , din mun. Brăila, au primit pachete cu alimente în valoare de 9.896 lei;

IMG_7452
ÎPS Părinte Casian binecuvântând pe copii de la Grădiniţa ,,Familia” din Brăila

– „Bucură-te, Sfinte Nicolae!” – 5 decembrie, la Grădiniţa parohială „Familia” a fost susţinut un program educaţional de către copiii centrului, la acest eveniment fiind prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian unde, la sfârşit, a oferit daruri celor 42 de copii, aceştia primind pachete cu dulciuri şi îmbrăcăminte (căciuliţe, fulare şi mănuşi), în valoare de 1600 lei;

– „Ajută-ţi aproapele !”, desfăşurat la nivelul fiecărei parohiiîn ziua de 6 decembrie a.c., 505 persoane nevoiaşe au fost ajutate cu pachete de alimente de strictă necesitate, valoarea acestora ridicându-se la suma de 11. 198 lei.

În cadrul aceluiaşi program, 800 de bolnavi din Spitalul Judeţean „Sf. Nicolae”, Spitalul „Sf. Spiridon” şi Maternitatea „Bunavestire” din Municipiul Brăila au primit masa de prânz oferită de către parohiile brăilene, valoarea acestei acţiuni ridicându-se la suma de 2.400 lei.

Armonia dintre cult şi cultură

În contextul sărbătorilor Brăilei, cea mai „consistentă” parte  culturală a constituit-o lansarea unor cărţi de excepţie, publicate sub egida Editurii „Istros” – Muzeul Brăilei, prin grija şi cu implicarea dlui prof. univ. dr. Ionel Cândea. Prima dintre ele aparţine unui colegiu de truditori şi cercetători pasionaţi, coordonaţi de dl. Valeriu Sârbu şi se intitulează „Nucu Bozioru – «Fundul Peşterii», jud. Buzău. Un monument din Carpaţii Orientali cu reprezentări din preistorie în Evul Mediu”. Lucrarea a fost prezentată de dl. prof. Cristian Schuster, cercetător la Institutul „Vasile Pârvan” din Bucureşti.

IMG_7470
Lansări de carte la Muzeul Brăilei

A doua lucrare aparţine dlui. acad. Alexandru Zub şi se intitulează „Nicolae Iorga. Studii şi note istoriografice”, reprezentând o interpretare a întregii opere a lui Nicolae Iorga. Dl. director Ionel Cândea a prezentat această carte, alături de volumul XII al „Analelor Brăilei”.

La aceste lansări de carte a fost prezent şi ÎPS Arhiepiscop alături de autorii lucrărilor, înconjuraţi de un întreg „sobor” de oameni de cultură din zonă şi nu numai.

Imediat după acest moment, la sediul protoieriei Brăila a avut loc inaugurarea noului centru de conservare de carte veche şi icoană veche, din Patrimoniul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Întregul inventar a fost strămutat de la vechiul sediu, de pe strada Alexandru Ioan Cuza, aflat acum în restaurare, în partea superioară a Centrului Protopopesc, depus aici, în condiţii optime de păstrare. Întregul proces de transport, aşezare şi reinventariere a tuturor pieselor de patrimoniu s-a făcut prin implicarea directă a specialiştilor din cadrul Muzeului de Istorie al Brăilei.

Bucurii sfinte la hramul Brăilei

IMG_7685
Slujba Sfintei Liturghii, la hramul oraşului Brăila

Ziua de 6 decembrie a răspândit, în toate inimile creştinilor brăileni, bucuria prăznuirii unuia dintre cei mai iubiţi sfinţi. Ziua de 6 decembrie, pentru Dunărea de Jos este şi o reverberaţie a prăznuirii Sfântului Apostol Andrei; astfel, cele două mari oraşe ale Eparhiei se unesc, prin rugăciune şi cinstirea sfinţilor ocrotitori şi mijlocitori la Dumnezeu, pentru mai-binele credincioşilor.

În toate bisericile brăilene s-a săvârşit Sfânta Liturghie, la finele căreia s-au oferit, de către parohii, premii la 2.000 de elevi, participanţi la concursul de Religie mai sus-amintit.

La biserica ,,Sfântul Nicolae” a slujit ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, înconjurat de membrii Permanenţei Consiliului Eparhial şi de alţi preoţi brăileni. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit întru preot diaconul Adrian Andronache, pe seama bisericii cu hramul ,,Sf. Nicolae” din parohia Tufeşti, protoieria Însurăţei.

IMG_7817
Acordare distincţiei eparhiale ,,Vrednicia andreiană” dlui general dr. Mihai Tofan

La finalul Sfintei Liturghii, ÎPS Arhiepiscop a acordat diploma „Vrednicia andreiană pentru tineri” şi premii în cărţi şi bani la doi dintre cei mai buni la studiu elevi brăileni: Andrei Radu, clasa a VII-a (de la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”) şi Bogdan Oprea, clasa a XII-a (de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”). În acelaşi cadru solemn şi sacru, Arhiepiscopul Dunării de Jos a acordat distincţia eparhială „Vrednicia Andreiană” dlui general dr. Mihai Tofan de la Divizia 2 Infanterie Getica.

IMG_7881 - Copy
Hrană pentru pelerini

La ieşirea din sfânta biserică, Chiriarhul nostru a binecuvântat prinoasele oferite de parohie, protoierie şi municipalitate (agapa de hram) pentru 2.000 de persoane, însuşi oferind credincioşilor din toate acestea.

* * *

Intrarea în cel de al 20-lea an de când Brăila îşi centrează viaţa duhovnicească pe cultul Sfântului Nicolae s-a făcut, aşadar, în bucurie şi cu speranţă. Sfinţii sunt salvarea unui neam care îi cinsteşte, le cere ajutorul, mai ales în vremuri de restrişte. Sfântul Nicolae va găsi mereu, pentru fiii săi duhovniceşti de la Brăila, darul răbdării, darul credinţei şi darul mergerii cu demnitate, înainte, pe drumul istoriei şi al dobândirii Împărăţiei lui Dumnezeu. El ne îndestulează cu „firimiturile Ortodoxiei”, aşa cum ne învaţă Acatistul său, înţelegând prin aceasta toate darurile pe care le revarsă sfântul, de la Dumnezeu, peste noi.

La încheiere, ÎPS Sa a participat la slujba vecerniei şi a litiei şi a binecuvântat noul centru social de la parohia ,,Sf. Filofteia” din Brăila.

Au consemnat:

pr. Lucian Petroaia, pr. Florin Grecu, pr. Cătălin Sava, prof. Alexandru Chioreanu