Proiectul catehetic ,,Calea mântuirii”

Picture 042În zilele de 11 şi 12 noiembrie, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus s-a desfăşurat o sesiune de formare pentru aplicarea proiectului „Calea Mântuirii”, proiect aprobat de Patriarhia Română şi adresat catehizării adulţilor. Cursul a fost susţinut de pc pr. Constantin Naclad, inspector în cadrul Sectorului Teologic Educaţional al Patriarhiei Române. Au participat 70 de invitaţi, reprezentând toate eparhiile din Patriarhia Română. Agenda acestei întâlniri a cuprins prezentarea programului catehetic „Calea Mântuirii”, susţinerea unei sesiuni demonstrative, precum şi stabilirea unui calendar unic de implementare şi a unor principii comune de derulare a proiectului în eparhii.
Proiectul „Calea Mântuirii” a fost iniţiat de către profesorul dr. David Frost de la Institutul de Studii Creştin-Ortodoxe din Cambridge, sub autoritatea ÎPS Mitropolit Kallistos de Diokleia, de la Oxford, împreună cu o echipă de teologi ortodocşi şi a fost tradus în limba română şi adaptat la contextul românesc. El este structurat pe 12 sesiuni ce vor trebui parcurse în 12 săptămâni, fiecare temă având ca timp de lucru aproximativ 2-3 ore. Atmosfera familiară este obţinută printr-o agapă comună.
Temele propuse alcătuiesc un program unitar, având acelaşi plan de desfăşurare şi sunt prezentate sub forma unor cateheze filmate, susţinute de autorii cursului. Regulile sunt simple şi constructive, menite să atragă la discuţii pentru consolidarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, întărirea vieţii creştine din parohie şi înţelegerea mai clară a ceea ce se întâmplă în biserică, precum şi pentru un angajament conştient în viaţa Bisericii.
Astfel, cursul este structurat în şase paşi, în care timpii de lucru pot fi modelaţi după tema discutată:
Rugăciune de deschidere.
O masă comună.
Prezentarea materialului (film) – 50 de minute
Discuţie pe grupuri (sunt prezente şi mapele cu partea scrisă a celor prezentate în film), de unde se vor ridica întrebările şi nelămuririle credincioşilor
O sesiune de întrebări şi răspunsuri, în care preoţii vor răspunde la aceste întrebări
Rugăciunea de încheiere.
În urma discuţiilor s-au stabilit, ca şi plan de implementare a proiectului Calea Mântuirii, următoarele:
Pentru calendarul de implementare s-au subliniat următoarele direcţii de urmat:
Cu binecuvântarea ierarhilor din eparhii, în cel mai scurt timp, inspectorii eparhiali de cateheză să convoace pe responsabilii de cateheză din protoierii, spre a le aduce la cunoştinţă noul proiect.
Preoţii protoierei, cu binecuvântarea ierarhului, să desemneze 4-5 parohii din protoierie pentru implementarea proiectului, urmând ca în urma rezultatelor preliminare, acesta să se extindă.
Să fie organizată o întrunire cu preoţii desemnaţi, responsabilii de cateheză şi inspectorul de specialitate, unde, materialele discutate în cursul de formare să fie multiplicate (un DVD cu toate materialele necesare) şi oferite parohiilor, spre desfăşurarea în bune condiţii a proiectului. Responsabilii de cateheză se vor ocupa de buna desfăşurare a proiectului, sub coordonarea inspectorului eparhial.
Totodată s-a subliniat şi aplicabilitatea deplină a proiectului în instituţiile în care se află prezent preot misionar, cum ar fi: spitale, penitenciare, unităţi militare, aziluri de bătrâni etc., oferind în acest fel un program de cateheză eficient.
În ceea ce priveşte organizarea sesiunii, s-au stabilit următoarele:

Aspect din timpul dezbaterilor
Aspect din timpul dezbaterilor

Programul se va desfăşura într-un număr de 14 sesiuni, cu o durată de aproximativ 2 ore şi jumătate pe sesiune. O întâlnire va avea caracter introductiv, 12 vor fi sesiuni de curs, iar ultima de evaluare.
În ceea ce priveşte ziua organizării catehezei, va rămâne la alegerea fiecărui preot, ţinându-se cont de contextul parohiei.
S-au fixat şi câteva principii, şi anume:
Agapa nu va trebui să fie o povară, ci un timp de comuniune în dragoste. Acolo unde lipsesc mijloacele materiale, ea poate fi mai frugală, importantă fiind atmosfera de dialog, încredere şi apropiere care va permite crearea unei convivialităţi constructive.
Pentru mijloacele tehnice necesare (proiector, calculator etc.) se pot folosi, acolo unde lipsesc resursele parohiei, parteneriate cu instituţiile şcolare care au fost dotate cu tehnică de acest fel.
Aplicarea proiectului va fi precedată de susţinerea unei pu-blicităţi adecvate. Pentru aceasta, s-au stabilit următoarele:
Timp de cel puţin două duminici înainte să se anunţe dorinţa de a se începe acest proiect, iar pe un afiş să se explice conţinutul şi motivaţia lui.
Informarea se poate face şi prin alte canale media locale, în presa bisericească sau prin alte mijloace publice.
Participanţii trebuie să se înregistreze la curs pentru a-l urma consecvent şi pentru a-i acorda importanţa cuvenită.
Oferirea unei diplome sau certificat de participare, la sfârşitul cursului, în cadru festiv de la  slujba Sfintei Liturghii.
Dezvoltarea de activităţi paralele cu acest curs, în care să fie implicaţi participanţii, cum ar fi pelerinaje la mănăstiri, vizite la obiective religioase sau culturale etc.
Având în vedere că acest proiect „Calea Mântuirii” vine după proiectele „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege şcoala!”, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca proiectul să se desfăşoare în toate eparhiile şi că în Biserica noastră este nevoie de o apropiere a adulţilor şi a tinerilor de orice vârstă de viaţa Bisericii pentru întărirea unităţii de credinţă, considerăm că acesta va fi un de un real folos preoţilor care doresc să fie păstorii unor credincioşi, bine întăriţi şi ancoraţi în învăţătura de credinţă ortodoxă şi implicaţi real în viaţa parohiei şi a Bisericii lor.

Pr. Daniel Zlate, inspector pentru cateheza parohială