Resfinţirea bisericii din Călmăţui, judeţul Galaţi

În Duminica a XXIII-a după Pogorârea Sfântului Duh, credincioşii parohiei Călmăţui, Protopopiatul Covurlui, judeţul Galaţi, au participat la resfinţirea bisericii parohiale din localitate aflată sub ocrotirea „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Mare Mucenic Dimitrie“, slujba fiind oficită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Scurt istoric

Credincioşi prezenţi la slujba de târnosire
Credincioşi prezenţi la slujba de târnosire

Localitatea Călmăţui a luat naştere la începutul sec. al XIX-lea, prin strămutarea locuitorilor satului Brehoaia, pe actuala vatră a localităţii. În aceste condiţii, biserica din Brehoaia, ridicată în anul 1809, a fost dărâmată şi reconstruită la Călmăţui, lucrările de construcţie fiind finalizate în anul 1826, prin străduinţa proprietarului moşiilor din apropierea acestor localităţi, Alexie Anastasiu (1801-1868).

După moartea lui Alexandru Anastasiu, proprietatea a fost moştenită de către Dimitrie (Tache) Anastasiu, nepotul său, prefect de Tecuci între anii 1878-1898 şi senator de Covurlui, Tutova şi Tecuci, important om politic, dar şi unul dintre marii filantropi ai regiunii din vremea sa, ctitor a două şcoli în oraşul Tecuci, proprietar al moşiei şi conacului de la Țigăneşti.

În testamentul său, Tache Anastasiu a lăsat întrega avere Academiei Române, care a ridicat în apropierea bisericii, prin Fundaţia ce purta numele ctitorului, o şcoală de opt ani şi un internat în care copiii din Călmăţui şi Griviţa primeau învăţătură, îmbrăcăminte şi întreţinere gratuită, iar cei merituoşi erau îndrumaţi către studii superioare. În curtea bisericii, Academia Română i-a zidit ctitorului un cavou de marmură albă şi o cruce neagră, din marmură de Carrara, cu o înălţime de 4,5 m.

Biserica a fost pictată în tehnica „al secco”, cu pigmenţi de apă, în stilul secolului al XIX-lea, de un zugrav necunoscut, iar catapeteasma, de mare valoare artistică, confecţionată din lemn de esenţă tare a fost sculptată cu mare fineţe.

În anul 2000, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a binecuvântat demararea unor ample lucrări de consolidare şi reparaţii, la interior şi exterior. Catapeteasma a fost complet restaurată de către restauratorul Sandu Stoleru, iar pictura a fost la rândul ei restaurată de către dl Petru Tulei.

În imediata apropiere s-a construit o sală social-filantropică destinată elevilor care participă la programele catehetice ce se desfăşoară în parohie.

Lucrările au fost permanent îndrumate de pc pr. Gelu Bădărău, iar din anul 2006 de noul paroh, pc pr. Dorinel Ciobanu, ajutaţi de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, de jertfelnicii credincioşi, cu sprijinul autorităţilor locale,  pentru ca, în data de 21 octombrie 2012, lăcaşul de cult al parohiei Călmăţui să primească haina luminoasă a sfinţeniei.

Momentul târnosirii

După săvârşirea resfinţirii bisericii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, înconjurat de un ales sobor de preoţi din administraţia eparhială şi din parohiile învecinate, în prezenţa unui impresionant număr de credincioşi din parohie, şi nu numai.

Binecuvântare chiriarhală la sfinţirea bisericii
Binecuvântare chiriarhală la sfinţirea bisericii

La momentul cuvenit, tânărul teolog Spiridon Calapod a primit hirotonia întru diacon.

De asemenea, copiii participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ au oferit răspunsurile liturgice, alături de credincioșii prezenţi, într-o frumoasă cântare omofonă, iar la final au prezentat şi un scurt moment artistic.

În încheierea slujirii liturgice, Înaltpreasfinţia Sa a oficiat, la cavoul ctitorilor ridicat de Academia Română, slujba parastasului. Pentru merite deosebite, preotul paroh a primit rangul de sachelar.

Evenimentul s-a încheiat cu tradiţionala agapă creştinească, membrii Consiliului şi Comitetului parohial pregătind pachete cu alimente pentru 550 de persoane, atât pentru credincioşii participanţi, cât şi pentru alte persoane bolnave, nedeplasabile, aflate în evidenţele speciale ale parohiei.

Pr. Gabriel Molocea