Învăţământul teologic şi eparhial ,,la pragul cărţilor deschise”

An de an, în Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin grija Întâistătătorului ei, ÎPS Dr. Casian Crăciun, prin implicarea sectoarelor de resort şi a unităţilor de învăţământ teologic sau religios, se realizează bilanţuri şi analize temeinice privind anul şcolar/universitar ce se încheie şi se realizează prognoze şi se formulează proiecte pentru noul an.

În acest sens, în perioada august – octombrie a.c., în Eparhie au avut loc mai multe manifestări de gen, după cum urmează:

Consfătuirile cu profesorii de Religie

În zilele de 6-7 septembrie a.c., la sediul Protoieriei Brăila şi la Centrul  eparhial s-au desfăşurat consfătuirile cu profesorii de religie din judeţele Galaţi şi Brăila, pregătitoare pentru noul an şcolar 2012-2013. În prealabil, profesorii au participat la Sfânta Liturghie în biserica ,,Sfinţii Apostoli” din Brăila, respectiv Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi.

Consfătuirea cu profesorii de Religie din judeţul Brăila
Consfătuirea cu profesorii de Religie din judeţul Brăila

Întrunirile s-au derulat sub directa coordonare a ÎPS Arhiepiscop al Dunării de Jos, însoţit, la Brăila de dl. prof. Nicolae Cătălin Stănică, iar la Galaţi de dna prof. Diamanta Bulai, inspectori generali adjuncţi şi delegaţi ai Inspectorilor Şcolari generali de la Galaţi şi Brăila.

După analiza frontală a activităţii din anul şcolar precedent şi prezentarea noutăţilor ce vizează noul an şcolar (în special implicarea profesorilor de Religie în susţinerea orei de Religie la clasa pregătitoare, cât şi implicarea acestora pentru desfăşurarea bacalaureatului 2013, în noua sa formulă) s-au formulat mai multe proiecte şi teme care să jaloneze activitatea profesorilor noştri, în noul an şcolar. Dintre acestea amintim:

– pe perioada întregului an folosirea la lecţii, în introducere, a „Proloagelor” şi „Vieţilor sfinţilor”;

– folosirea operei Mitropolitului Antonie Plămădeală la ore (îndeosebi textele referitoare la limba română veche, dascălii de cultură română etc.);

– dotarea cabinetelor de Religie şi a bibliotecilor şcolilor cu Noul Testament sau chiar cu întreaga Sfânta Scriptură, prin implicarea profesorilor de Religie şi a pp.cc. preoţi parohi;

– profesorii de Religie să fie, zilnic, la curent cu viaţa Bisericii, informându-se asupra întregii problematici bisericeşti prin „Ziarul Lumina”, revista „Chemarea credinţei” şi revista eparhială „Călăuză ortodoxă”, pe care să le solicite parohiei lor pentru a fi citite în cancelarie sau de pe site-urile Patriarhiei Române şi al Arhiepiscopiei Dunării de Jos;

– organizarea de activităţi specifice (concerte, scenete, simpozioane, dezbateri etc.), cu prilejul prăznuirii hramurilor de şcoli;

– întâlniri lunare ale pc. inspectori cu comisiile consultative ale profesorilor de gradul I şi II, de analiză a unor probleme concrete şi propuneri de soluţionare, spre Arhiepiscopia Dunării de Jos;

– profesorii de Religie vor întocmi şi înainta Arhiepiscopiei Dunării de Jos raport de activitate pentru anul calendaristic 2012 (termen: 15 decembrie 2012);

– înfiinţarea a două coruri de profesori de Religie (Galaţi şi Brăila).

Aceste hotărâri sunt menite a da mai multă consistenţă orei de Religie şi a o ancora în spiritualitatea ortodoxă şi în cultura română, veche şi actuală.

Cursuri teologice şi metodico-didactice

cu profesorii de la Seminarul Teologic

Urmare a inspecţiei generale efectuate de Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Inspectoratul Şcolar la Seminar în luna mai a.c. a rezultat ideea organizării unor cursuri intensive, pentru profesorii Seminarului Teologic. Aprobate prin Permanenţa Consiliului Eparhial şi pregătite cu concursul Inspectoratului Şcolar şi al întregului corp profesoral de la Seminar, aceste cursuri s-au desfăşurat în zilele de 10-11 septembrie a.c.

În prima zi (10 septembrie) profesorii clerici au slujit mai întâi Sfânta Liturghie în capela Aşezământului eparhial ,,Sf. Vasile cel Mare”, la slujbă participând ca rugători, în jurul ierarhului lor, copiii asistaţi şi personalul monahal din acest aşezământ.

Cursuri cu profesorii de la Seminarul Teologic din Galaţi
Cursuri cu profesorii de la Seminarul Teologic din Galaţi

După slujbă  au fost vizitate toate departamentele care funcţionează în incintă, vizându-se astfel un schimb de experienţă între responsabilii de la Seminar şi cei ai Aşezământului, privind cazarea şi hrana elevilor.

În noua clădire a Centrului multifuncţional din incintă s-au desfăşurat cursurile, deschise printr-un referat al pc director şi unul al subsemnatului, care au vizat activitatea intra- şi extrainstituţională a Seminarului în toate dimensiunile acesteia (duhovnicească, didactică, cultural-misionară, extracurriculară).

S-au dezbătut problemele cu care se confruntă profesorii teologi, atât în efortul de formare duhovnicească a tinerilor, cât şi în actul didactic şi de educaţie de la Seminar.

În ziua a doua (11 septembrie), cursurile au continuat la Seminarul Teologic, dl. prof. Adrian Silvestru provocând la dialog printr-un excelent referat privind pregătirea psiho-pedagogică a profesorului,  iar dna prof. Ana Tunaru, realizând o magistrală prezentare pentru susţinerea pregătirii metodice şi prezentării ştiinţifice a conţinutului, la orele de curs.

ÎPS Arhiepiscop a prezidat aceste dezbateri, a coordonat dialogurile şi a formulat câteva importante hotărâri adresate către Seminar privind ameliorarea prestaţiei profesorului laic şi teolog la Seminar. Între acestea se remarcă proiectul prin care cei mai sârguincioşi dintre seminarişti vor primi burse din partea Eparhiei.

Aceste hotărâri au menirea de a suplini lipsurile acute din programele şcolare privind formarea şi pregătirea viitorilor slujitori ai Bisericii.

Cursuri teologice

şi de îndrumare universitară pentru profesorii Departamentului Teologic

În vederea pregătirii noului an universitar 2012-2013, în zilele de 12-13 septembrie a.c. cadrele universitare clerici şi teologi, de la Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi au susţinut câteva cursuri intensive, care au vizat cunoaşterea legislaţiei sinodale şi universitare privind învăţământul teologic universitar, metoda didactică pentru cursuri şi seminarii, conţinuturile programelor teologice, alte urgenţe la temă.

Cursuri cu profesorii Departamentului teologic
Cursuri cu profesorii Departamentului teologic

Prima zi a cursurilor s-a desfăşurat la Centrul eparhial; profesorii au slujit mai întâi Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală. Cursurile s-au desfăşurat în sala „Episcop Chesarie Păunescu” a Centrului eparhial, sub preşedinţia ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun. La dezbateri au participat şi prof. univ. dr. Toader Munteanu, prorectorul Universităţii „Dunărea de Jos”, conf. dr. Ivan Ivlampie şi conf. dr. Constantin Ardeleanu, decanul, respectiv prodecanul Facultăţii de Istorie, Teologie şi Filosofie.

Cursurile au continuat şi a doua zi, concretizate printr-o multitudine de sugestii şi proiecte privind noul an universitar: pregătirea dosarului pentru acreditarea programului de studiu Teologie-Asistenţă Socială în vederea inspecţiei ARACIS din februarie 2013, îmbunătăţirea programului de cercetare pentru fiecare cadru universitar, optimizarea sistemului de dialog cu studenţii, pregătirea temeinică a temelor, planurilor, bibliografiilor şi conţinuturilor tezelor de licenţă şi masterat, pentru sesiunea iulie 2013.

Deschiderea noului an şcolar 2012-2013

În ziua de 17 septembrie a.c., în toate unităţilor şcolare din învăţământul primar, gimnazial şi liceal de pe cuprinsul eparhiei Dunării de Jos au avut loc ceremonii de deschidere anului an şcolar 2012-2013.

Binecuvântare pentru primii elevi ai clasei I din cadrul Seminarului
Binecuvântare pentru primii elevi ai clasei I din cadrul Seminarului

Din timp, Centrul Eparhial, prin sectorul de resort a comunicat protoieriilor şi parohiilor programul acestui important moment de început, aprobat de Permanenţa Consiliului Eparhial în data de 27.08. a.c. La toate şcolile, la momentul oportun, ppcc. preoţi din parohii au oficiat un scurt moment religios, de binecuvântare a acestui nou început, în viaţa elevilor şi a profesorilor.

S-a citit mesajul Preafericitului Patriarh Daniel, formulat cu acest prilej şi s-a transmis binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop al Dunării de Jos. Ppcc. preoţi au oferit copiilor de gimnaziu şi elevilor liceeni 45.000 ex. de „Carte de rugăciuni pentru tineri” tipărită la Tipografia eparhială „Candela Cuvântului”, din vreme.

Totodată, 1.600 de elevi din cele două judeţe au primit gratuit ghiozdane şi rechizitele respective, prin programul patriarhal „Alege Şcoala!”, care se desfăşoară în 180 de parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei.

Deschiderea noului an şcolar,

la Seminarul Teologic din Galaţi

Luni, 17 septembrie a.c., cu inimile fremătând de emoţie, elevii seminarişti şi-au revăzut şcoala lor dragă. Primul contact cu şcoala în noul an s-a făcut în sfântul locaş – capela „Sf. Andrei” a Seminarului, unde, ÎPS Arhiepiscop, înconjurat de slujitori din Centrul Eparhial şi de tot corpul preoţesc profesoral a slujit Sfânta Liturghie şi Te Deum-ul la începutul noului an şcolar.

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor seminarişti
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul tinerilor seminarişti

În cuvântul de deschidere, Înaltpreasfinţitul a arătat semnificaţia momentului, invitând pe elevii seminarişti la rugăciune, cultură şi slujire a tânărului coleg de generaţie, într-un dialog şi misiune de suflet, într-o lume tot mai dezorientată.

P.c. pr. prof. Costel Bulgaru a prezentat un raport detaliat privind modul în care şcoala seminarială s-a pregătit pentru a-şi primi ucenicii în noul an, cu implicarea Eparhiei şi a protoieriilor.

Se poate spune că a fost una dintre cele mai reuşite deschideri de an şcolar din viaţa Seminarului „Sf. Andrei” de după 1990. Sfânta Arhiepiscopie a încercat şi a reuşit schimbări majore la nivelul prestaţiei slujirii în capela Seminarului, privind condiţiile de servire a mesei în sufragerie, condiţiile de internat şi de igienă şi nivelul teologic şi ştiinţific al cursurilor.

Astfel, pentru slujirea la capelă sunt rânduiţi mai mulţi slujitori, în frunte cu pc. pr. Călin Toderiţă, iar programul este complex şi animă întreaga suflare tinerească din şcoală.

Înnoită şi înfrumuseţată, capela şcolii este „laboratorul” în care elevii se pregătesc pentru slujirea la Altar, pentru a urca treptele vieţii duhovniceşti personale şi pentru a deprinde, în scopul învăţării credincioşilor, marea lecţie a dobândirii mântuirii.

În ceea ce priveşte sufrageria Seminarului, ÎPS Arhiepiscop a dispus, pentru anul 2012-2013, înnoiri structurale. Arhiepiscopia a susţinut achiziţionarea a 200 de scaune din lemn de stejar în valoare de 23.000 lei. Protoieria Brăila a oferit, pentru trebuinţele legate de aprovizionare, transport divers şi altele, un autoturism Dacia Logan şi a contribuit la susţinerea procurării tacâmurilor noi, de inox. Protoieria Tecuci a susţinut achiziţionarea a 200 de seturi de veselă din porţelan fin, iar Protoieria Galaţi a oferit material pentru confecţionarea a două rânduri de feţe de masă. Protoieria Covurlui a oferit posibilitatea de a se achiziţiona mai multe uşi metalice pentru depozitul de alimente, conserve şi provizii, din noua clădire a Seminarului, în spaţii înnoite complet, compartimentate logic şi ergonomic, pentru circuitul specific al acestor produse.

Binecuvântarea noului an universitar
Binecuvântarea noului an universitar

În Internatul Seminarului, toate camerele au fost înfrumuseţate prin parchetare, lucrare care a costat peste 30.000 lei. La aceasta s-au adăugat înnoirea instalaţiei de încălzire şi curăţenia generală din camere, holuri, anexe.

De asemenea, în clădirea centrală a Seminarului, în toate clasele s-a procedat la curăţenia generală (văruire şi paluxarea parchetului).

Elementul de noutate absolută din viaţa Seminarului îl constituie prezenţa aici a trei clase de prichindei: o clasă pregătitoare şi două clase I. Este un proiect mai vechi care a rodit abia anul acesta! Clasa pregătitoare funcţionează chiar în cadrul seminarului, iar cele două clase I sunt găzduite doar, ele aparţinând Şcolii nr. 25 „Petru Rareş” din Galaţi.

Prezenţa copiilor mici, lângă elevii seminarişti reprezintă o motivaţie ca tinerii noştri să se comporte mai matur şi mai responsabil, la clasă, la sufragerie şi în timpul liber, devenind modele, arăta ÎPS Arhiepiscop, în această zi, cu prilejul inaugurării celor trei clase care funcţionează cu personal didactic calificat, în noua clădire a Seminarului. În aceeaşi zi ÎPS Arhiepiscop a avut întrevederi cu părinţii copiilor şi cu elevii seminarişti, responsabilizându-i şi cerându-le respect şi implicare în buna păstrare a tot ceea ce s-a oferit tinerilor, cu jertfă, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de rugă-ciune, studiu, cazare şi masă, în acest an.

Deschiderea noului an universitar 2012-2013,

la Dunărea de Jos

Te Deum la începutul anului universitar 2012 - 2013
Te Deum la începutul anului universitar 2012 - 2013

Cel mai mare oraş de pe Dunăre – Galaţi, învecinat cu istorica Brăilă, polarizează trei centre universitare: „Dunărea de Jos”, „Danubius” şi „Constantin Brâncoveanu”, cu multiple filiale zonale şi naţionale şi chiar cu extensii internaţionale. Deschiderea noului an universitar s-a făcut  printr-o frumoasă cooperare dintre Facultăţile de Istorie Filosofie şi Teologie şi Medicină şi Farmacie. Profesorii şi studenţii au participat mai întâi la slujba de Te-Deum, la Catedrala Arhiepiscopală, prilej cu care Chiriarhul Dunării de Jos a apreciat fericita conlucrare cu obiective spiritual-umane comune între medicină, teologie, filosofie şi sociologie.

A urmat deschiderea festivă, în „Aula Magna” a Universităţii Dunărea de Jos, din prezidiu făcând parte, alături de ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun şi:  prof. univ. dr.  Nicolae Bacalbaşa, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prof. univ. dr. Aurel Nechita, decanul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, conf. univ. dr. Ivan Ivlampie, decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi teologie şi prof. dr. Aurel Simionescu, primarul municipiului Brăila. Alocuţiunile profesorilor din prezidiu, cât şi atenţia cu care au fost urmărite acestea demonstrează preocuparea atâtor forţe (oficialităţi, profesori, studenţi) pentru înnobilarea actului academic, creşterea calităţii învăţământului universitar dunărean şi spiritualizarea relaţiei dintre student – universitate şi viitoarea profesie, spre binele ţării şi al neamului.

Deschiderea cursurilor universitare la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din Galaţi
Deschiderea cursurilor universitare la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din Galaţi

Această succesiune de momente importante actualizează rolul esenţial pe care binomul Biserică-Şcoală îl joacă pentru buna desfăşurare a mecanismului societăţii, mai ales în vremuri de restrişte spirituală.

Redescoperirea dialogului interdisciplinar, aşezarea scalei valorilor în ordinea sa firească, punerea în evidenţă a comorilor culturale şi ştiinţifice de la Dunărea de Jos şi cooperarea în toate sunt soluţii pentru ca tânărul de astăzi, ucenic al Universităţii şi fiu al Bisericii să poată deveni mâine bun român, bun specialist în domeniul ales pentru profesie şi bun creştin.

Succes profesorilor, studenţilor şi elevilor în noul an şcolar şi academic 2012-2013!

Grupaj de ştiri realizat de pr. Lucian Petroaia