Bucuria de a dărui. Ce înseamnă o cantină parohială?

Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru este milostiv!”

,,Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui!”

(Matei 5, 7)

IMG_1383
Cantina Centrului multifuncţional de servicii sociale ,,Speranţe pentru vârsta a III-a”

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi morală a semenilor noştri aflaţi în nevoie. Mântuitorul, Care este modelul desăvîrşit al milosteniei (Matei 11, 32) ne-a arătat că la Judecata de Apoi faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti sunt acelea care ne vor deschide porţile fericirii veşnice (Matei XXV, 34-40). Dar, „chipurile de a milui – cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur – sunt felurite şi porunca aceasta este întinsă”.

Îndemnaţi de cuvintele Sfintei Scripturi şi receptivi la nevoile celor de lângă ei, care se află în nevoi, credincioşii Parohiei Vovidenia din Galaţi, cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Casian Crăciun al Dunării de Jos au pus piatra de temelie a unei cantine parohiale, în luna octombrie a anului 2006. La sărbătoarea Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, hramul bisericii Vovidenia, din anul mântuirii 2009, Arhiepiscopul Dunării de Jos a sfinţit acest aşezământ filantropic, aşezându-1 sub ocrotirea Acoperământului Maicii Domnului (1 octombrie).

Ideea acestei cantine parohiale a pornit de la cuvintele Mântuitorului, Care ne învaţă că „mai fericit este a da, decât a lua!” (Faptele Apostolilor XX, 35), precum şi că Maica Domnului este „bucuria tuturor celor necăjiţi”, şi s-a concretizat prin mărinimia domnului inginer Vasile Manea, cel care a susţinut, cu echipa sa de lucru, întreaga manoperă a lucrării.

Intenţia noastră a fost de a ne îngriji de cei sărmani, dar şi ca un loc unde aceştia să poată socializa. Prin bunăvoinţa a doi creştini gălăţeni, începând cu 1 februarie 2011, în fiecare zi de marţi, 30 de persoane primesc o masă caldă, fie la cantina noastră, fie la domiciliu, pentru cei ce nu se pot deplasa. Persoanele au fost atent selectate de către slujitorii Sfântului Altar, luând în calcul apropierea pe care aceştia au avut-o şi o au faţă de slujbele bisericii parohiale precum şi de preoţii slujitorii, de-a lungul timpului, iar acum datorită vârstei înaintate, a bolilor cronice precum şi a perioadei de criză prin care trece ţara noastră, aceştia nu mai fac faţă cheltuielilor zilnice.

Gândul nostru s-a îndreptat şi către cei ce nu au spaţiul necesar, dar totodată şi ca o alternativă de a nu mai săvârşi pomenirile în locuri improprii pentru slujba religioasă. La aceste rugăciuni de iertare pentru cei adormiţi, în funcţie de posibilităţile financiare ale celor ce săvârşesc pomenirea, sunt chemate şi persoanele asistate.

Cantina parohială îşi aduce contribuţia la buna desfăşurare a activităţilor social-filantropice a parohiei, dintre care amintim agapele frăţeşti de peste an:

– la hramul bisericii şi a cantinei noastre, la care i-au parte preoţii co-slujitori, şi persoanele care aduc jertfa înaintea lui Dumnezeu în această biserică;

– la aducerea moaştelor Sfântului Ierarh Spiridon la Galaţi, în noiembrie 2011, enoriaşii  parohiei  noastre  au  pregătit 2000  de  pachete,  care  au  fost împărţite pelerinilor;

–  la jumătatea lunii decembrie, când se pregătesc daruri ce se oferă elevilor Liceului de Artă Dimitrie Cuclin, care, începând din anul  1992, ne încântă cu frumoasele colinde creştine în cadrul Concertului anual de Colinde, devenit deja o tradiţie, şi un eveniment mult aşteptat de enoriaşii parohiei noastre, şi nu numai;

–   la Ziua Unirii (24 Ianuarie), la care participă elevii şi profesorii care pregătesc momentele cultural artistice ce se desfăşoară în Biserica Unirii, încă din anul 1990, alături de întreaga comunitate locală;

–  la Ziua Femeii, pentru toate creştinele ce participă la Sfânta Liturghie din ziua respectivă;

–  la ziua Sfinţilor 40 de Mucenici (9 martie), doamnele din Comitetul Parohial împreună cu creştinele din parohia noastră, pregătesc mucenici pentru toţi bolnavii internaţi la Spitalul CFR, aferent Parohiei noastre;

– cei care lucrează la capela mortuară, precum şi la întreţinerea şi amenajarea curţii bisericii, primesc o masă caldă.

În cadrul unui proiect pe care îl vom desfăşura în parohie cu elevii care au nevoie de meditaţii la unele materii şcolare, dintre care amintim: matematica, limba română, limba engleză, limba franceză şi limba germană, aceştia vor lua masa la cantina parohială.

Dumnezeu îi va milui pe cei milostivi la Judecata de Apoi, adică le va ierta mulţime de păcate, precum spune Sfîntul Apostol Iacov: judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţi! (Iacov II, 13); sau cum zice Sfîntul Apostol Petru: „Dragostea acoperă mulţime de păcate” (I Petru IV, 8).

Că virtutea milosteniei este cât se poate de preţuită, se vede lămurit din cuvintele Mântuitorului despre Judecata de Apoi, în care milostenia este aceea pentru care vom fi mai ales răsplătiţi (Matei XXV, 32-46).

Preot Gabriel Ioan Pelin