20 de ani sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei

IMG_6873Programul manifestărilor organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos
cu prilejul sărbătoririi ocrotitorului spiritual al Municipiului Galaţi:

1 – 30 noiembrie

„La ora de religie, copilul învaţă iubirea lui Hristos”, concurs pe teme de Religie.

– loc de desfăşurare: şcolile şi liceele municipiului Galaţi.

„Mai fericit este a da decât a lua!”, program social-filantropic dedicat ajutorării copiilor singuri, bătrânilor, bolnavilor şi celor întemniţaţi.

– loc de desfăşurare: parohiile municipiului Galaţi, spitale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, penitenciare.

1 noiembrie

ora 800 – Sfânta  Liturghie – Deschiderea lunii Sf. Ap. Andrei, program desfăşurat la Seminarul Teologic.

ora 900 – „Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi!”, program liturgic şi social-filantropic prilejuit de sărbătoarea Sfinţilor Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, ocrotitorii Centrului de asistenţă medicală al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

– loc de desfăşurare: Centrul de asistenţă medicală „Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, din cadrul Aşezământului social-filantropic „Sf. Vasile cel Mare” – Galaţi.

ora 1800 – „Mântuieşte, Doamne, poporul Tău!”, program misionar al preoţilor capelani din municipiul Galaţi, desfăşurat cu ocazia sfinţirii căminelor studenţeşti.

– loc de desfăşurare: Complexul studenţesc „Al. I. Cuza” din Galaţi.

4  noiembrie

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema I: „Două decenii sub oblăduirea spirituală a Sf. Ap. Andrei. Comuniune şi cooperare în duhul apostolatului”.

– loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

5-9  noiembrie

ora 800 – „Viaţă pentru viaţă” – campanie de donare de sânge, cu participarea elevilor seminarişti.

– loc de desfăşurare: Centrul de Transfuzii – Galaţi.

7 noiembrie

ora 1700 – „Mai marilor voievozi ai oştilor cereşti…”, slujba Vecerniei cu Litia, în toate bisericile din municipiu, cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

8 noiembrie

ora 900 – „Ocrotirea şi folosul sufletesc ale puterilor îngereşti”, program liturgic, cultural şi social-filantropic  organizat cu prilejul hramului Mănăstirii „Sf. Arhangheli – Metoc”

– loc de desfăşurare: Mănăstirea „Sf. Arhangheli – Metoc” din Galaţi.

9 noiembrie

st-loukas_krimaiasora 900 – „Sf. Nectarie Taumaturgul – luminător şi ajutător al seminariştilor”, program liturgic şi misionar, organizat cu prilejul prăznuirii Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul – al doilea ocrotitor al Capelei Seminarului Teologic.

ora 1000 – „Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri”, program liturgic şi social-filantropic, organizat cu prilejul prăznuirii Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul.

– loc de desfăşurare: Spitalul Clinic de Urgenţă  „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi.

ora 1300 – Vizionarea filmului ,,Viaţa şi minunile Sf. Nectarie Taumaturgul” realizat de Trinitas TV.

– loc de desfăşurare: Sala de festivităţi a Seminarului Teologic – Galaţi.

10 noiembrie

ora 1500 – „Sf. Ap. Andrei – între tradiţie şi istorie”, dezbatere organizată şi susţinută de elevii Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei”.

– loc de desfăşurare: Sala de festivităţi a Seminarului Teologic.

11 noiembrie

ora 900 – „Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri”, program liturgic, cultural şi social-filantropic, organizat cu prilejul hramului parohiei „Sf. Mina, Victor şi Vichentie”.

– loc de desfăşurare: Parohia „Sf. Mina, Victor şi Vichentie” – Galaţi.

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema II: „Cultură, misiune şi educaţie creştină la Dunărea de Jos”.

– loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

13 noiembrie

ora 900 – Sfânta Liturghie arhierească, în prezenţa tuturor preoţilor din cuprinsul Eparhiei Dunării de Jos.

– loc de desfăşurare: Catedrala arhiepiscopală „Sf. Ierarh Nicolae şi Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

ora 1100 – „Darul vindecării prin cuvânt şi Taina Sfântului Maslu”. Personalitatea şi opera Mitropolitului Antonie Plămădeală, conferinţa pastorală de toamnă a preoţilor din protopopiatele Eparhiei.

– loc de desfăşurare:  Sala mare a Teatrului Muzical „Nae Leonard”  –  Galaţi.

ora 1500 – „Personalitatea vrednicului de pomenire Mitropolitul Antonie Plămădeală”, dezbatere organizată şi susţinută de elevii Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei”.

– loc de desfăşurare: Sala de festivităţi a Seminarului Teologic.

18 noiembrie

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema III: „Filantropie şi slujire socială la Dunărea de Jos”.

– loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

ora 1800 – „Rugăciunea – izvor de vindecare sufletească şi trupească. Taina Sfântului Maslu”, conferinţă susţinută de ÎPS Serafim Joantă, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Centrale şi de Nord.

– loc de desfăşurare: „Aula Magna” a Facultăţii de Istorie,  Filosofie şi Teologie din Galaţi.

19 – 23  noiembrie

Zilele porţilor deschise în Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei”.

21 – 29 noiembrie

Concursuri de creaţie: „Crucea Sfântului Andrei” şi „Sf. Ap. Andrei în viaţa seminaristului – eseuri în limba engleză”.

– loc de desfăşurare: Sala de festivităţi a Seminarului Teologic.

21 noiembrie

ora 900 – „Bucură-te, cea plină de har…!”, program liturgic, cultural şi social – filantropic, organizat cu prilejul hramului Parohiei „Vovidenia”.

– loc de desfăşurare: Parohia „Vovidenia” – Galaţi.

ora 1800 – Conferinţa „Pelerin şi pelerinaje. O încercare de antropologie creştină”, susţinută de dl dr. Mirel Bănică, cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.

– loc de desfăşurare: Aula Magna a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie – Galaţi.

25  noiembrie

„Dar din dar se face rai!”, activitate filantropică a elevilor Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei”.

– loc de desfăşurare: Şcoala specială  „Constantin Pufan”  – Galaţi.

ora 900 – „Darurile sfinţilor”, program liturgic,  cultural şi social – filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Sf. Gheorghe, Modest şi Ecaterina”.

– loc de desfăşurare: Parohia „Sf. Gheorghe, Modest şi Ecaterina” – Galaţi.

ora 1700 – Slujba Acatistului Sf. Ap. Andrei, urmată de o serie de cateheze şi meditaţii duhovniceşti. Tema IV: „Pelerini la moaştele Sf. Ap. Andrei şi ale sfinţilor noştri ocrotitori”.

– loc de desfăşurare: parohiile şi capelele municipiului Galaţi.

ora 1800 – Conferinţa „Îngrijirea şi vindecarea bolnavilor prin slujirea preotului şi lucrarea medicului”.

– loc de desfăşurare: Amfiteatrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi.

26 noiembrie

ora 900 – „Lăsaţi copiii să vină la mine!”, program liturgic, cultural şi social – filantropic organizat cu prilejul hramului Parohiei „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian”.

– loc de desfăşurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian” – Galaţi.

ora 1200 – „Speranţe pentru vârsta a III-a”, program liturgic şi social în cadrul Centrului multifuncţional de servicii sociale pentru persoane vârstnice aflate în dificultate din cadrul Parohiei „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian”.

– loc de desfăşurare: Parohia „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian”.

orele 1000-1300 – „În căutarea celor trişti şi sin-guri!”, acţiuni filantropice îndreptate către persoanele lipsite de posibilităţi materiale, copiii orfani sau cu handicap, bătrâni şi bolnavii din spitalele  şi azilurile municipiului Galaţi.

– loc de desfăşurare: biserici, centre sociale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, spitale, penitenciare din municipiul Galaţi.

27 noiembrie

Cuv Patapieora 1430 „Şi ei sunt asemenea nouă…”, spectacol religios-artistic de binefacere, susţinut în limbaj mimico-gestual de persoane hipo-acuzice  de la Şcoala specială „P. P. Neveanu”- Galaţi.

– loc de desfăşurare: Şcoala de Arte şi Meserii „P. P. Neveanu”- Galaţi.

ora 1500 „Călători pe cărările sfinţilor”, procesiune cu moaştele Sf. Cuv. Patapie şi Sf. Ierarh Luca, aduse din Grecia de o delegaţie condusă de ÎPS Mitropolit Dionisie de Corint, precum şi cu raclele cu părticele din moaştele Sf. Ap. Andrei, Sf. Ierarh Nicolae, Sf. Ierarh Atanasie şi Sf. Vasile cel Mare.

– Traseul: Universitatea „Dunărea de Jos” – Catedrala arhiepiscopală – Galaţi.

28-29 noiembrie

Expoziţie de icoane şi de crucifixe, realizate de elevii secţiei Patrimoniu de la Seminarul Teologic – Galaţi şi de la alte seminare teologice din ţară.

– loc de desfăşurare: foaierul Teatrului Muzical „Nae Leonard” – Galaţi.

28  noiembrie

ora 900 Slujba  de resfinţire a bisericii „Sf. Trei Ierarhi” – Galaţi.

ora 1200 – Slujbă de binecuvântare pentru începerea slujirii la Capela „Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan” din cadrul  Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii – Galaţi.

ora 1800 – „Sfântul Apostol Andrei – ocrotitorul studenţilor”, program cultural-duhovnicesc organizat de A.S.C.O.R. „Sf. Ap. Andrei ”- Galaţi.

– loc de desfăşurare: Capela studenţilor din Complexul „Al. I. Cuza”- Galaţi.

29 noiembrie

ora 900 – „Tânărul creştin, mărturisitor al puterii de vindecare sufletească şi trupească prin Taina Sfântului Maslu”, simpozion ştiinţific cu participarea delegaţiilor de la mai multe seminarii teologice din ţară şi de la mai multe licee din Eparhia Dunării de Jos; lansarea volumului „Tradiţia în Familie şi Şcoală – Provocările modernismului”, realizat de elevi ai seminarului gălăţean  şi ai altor seminare teologice din ţară.

– loc de desfăşurare: Seminarul Teologic „Sf.  Apostol Andrei” – Galaţi.

ora 1000 – „Sfântul Andrei – ocrotitorul side-rurgiştilor”, program liturgic şi catehetic organizat  pentru  lucrătorii  platformei  siderurgice Arcelor Mittal cu prilejul aducerii spre închinare a moaştelor Sf. Andrei.

– loc de desfăşurare: Capela „Sf. Andrei” – platforma siderurgică ArcelorMittal.

ora 1400 – „Studenţii creştini – apostoli ai dreptei-credinţe”, program cultural şi filantropic organizat cu prilejul sărbătoririi patronului spiritual al A.S.C.O.R. „Sf.  Apostol Andrei” –  Galaţi, cu participarea delegaţiilor filialelor A.S.C.O.R. din ţară.

– loc de desfăşurare: Sala „Episcop Chesarie Păunescu” din incinta Centrului Eparhial – Galaţi.

ora 1700 – „Toată suflarea să laude pe Domnul!”, concert de muzică bisericească  cu participarea corurilor Seminarului Teologic „Sf. Andrei”  din Galaţi şi ale altor seminarii teologice din ţară.

– loc de desfăşurare: Teatrul Muzical „Nae Leonard” – Galaţi.

ora 1800 – Slujbă de priveghere închinată Sf. Apostol Andrei.

loc de desfăşurare: Catedrala arhiepiscopală şi toate bisericile din municipiul Galaţi.

ora 1900 – „Pelerinajul luminii”, pelerinaj închinat Sfântului Apostol Andrei, pe traseul Catedrala arhiepiscopală – biserica „Sf. Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi.

30 noiembrie

ora 900 – Sfânta Liturghie închinată Sf. Apostol  Andrei – ocrotitorul oraşului Galaţi şi al întregului neam românesc.

– loc de desfăşurare: Catedrala arhiepiscopală şi toate bisericile din municipiul Galaţi.

ora 1200 – „Târgul meşterilor populari”.

loc de desfăşurare:  Esplanada pietonală de la Complexul ,,Potcoava de Aur”.

ora 1400 – „Sfântul Apostol Andrei – model de apostolat pentru studenţi”, program cultural organizat de către ASCOR „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi,  împreună cu reprezentanţi ai filialelor A.S.C.O.R. din ţară.

– loc de desfăşurare: Sala  „Episcop Chesarie Păunescu” – Centrul Eparhial.

1 decembrie

ora 1000 – Ziua Naţională a României, slujbă de Te-Deum, în prezenţa autorităţilor locale.

– loc de desfăşurare: Catedrala arhiepiscopală şi toate bisericile din municipiul Galaţi.

ora 1100 – Conferinţa: „Biserica şi Unirea cea Mare”.

– loc de desfăşurare: Sala de festivităţi a Seminarului Teologic.