Simpozionul ,,2012 – Anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, în Patriarhia Română”

Contextul misionar al anului 2012

Aspect din timpul simpozionului
Aspect din timpul simpozionului

Ca urmare a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe parcursul anului 2012, pretutindeni în Patriarhia Română se organizează diverse evenimente ştiinţifice, culturale, misionare şi social-filantropice, menite a marca “Anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”. Tema, atât de generoasă, se pretează demersului ştiinţific. Astfel,  teologii pot aprofunda subiecte de Dogmatică, Liturgică, Tipic,  legate de Taina Sfântului Maslu (învăţătura de credinţă, istoric, rânduială, analize teologice). Medicii pot afla punctele de interferenţă ale medicinei pentru trup cu terapia pentru spirit, prin abordări despre interdependenţa trup-suflet, boala sufletească şi trupească şi tratarea ei. Psihologii pot formula diverse observaţii de fond privind impactul bolii asupra persoanei umane, sechelele psihice pe care le lasă boala şi ameliorarea lor şi pot oferi diverse strategii de refacere a psihicului omului bolnav. Sociologii pot veni cu sondaje şi studii legate de fenomenul bolii la nivel de societate, de populaţie, cu abordare istorică, interpretări şi statistici care să descrie fenomenul bolii (al bolilor, epidemiilor, mortalităţii etc.) sau indicele de sănătate a populaţiei, la nivel local, naţional, european sau global.  Şi alte discipline îşi pot aduce aportul la studiul de pluriperspectivă al uneia dintre cele mai complexe probleme existenţiale umane: trinomul viaţă – boală – moarte. Dar toate în dialog cu teologia, în perspectiva Revelaţiei şi cu conştiinţa Providenţei divine, care pe toate le rânduieşte „bine foarte”.

În Arhiepiscopia Dunării de Jos, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, se derulează diverse activităţi, pe această temă, încă de la începutul anului calendaristic 2012, pe linia unor preocupări constante de gen, din anii anteriori. Aşadar, pe temelia unei ample lucrări social-filantropice din instituţiile proprii (cabinete medicale, cantine), prin proiecte comune cu Direcţiile Judeţene de Sănătate Publică, prin implicarea şi activitatea capelanilor în viaţa creştinilor din spitale, penitenciare, azile, orfelinate şi prin activităţile multiple pe care fiecare parohie le derulează prin Consiliul parohial sau prin secţiunile de resort ale Comitetului parohial, Eparhia a putut valorifica, la nivel ştiinţific-academic o valoroasă şi unică experienţă: lupta preotului pentru a ajuta creştinul aflat în încercare de boală.

Proiect misionar şi eveniment academic

În luna mai a.c., Arhiepiscopia Dunării de Jos a organizat un amplu eveniment ştiinţific, dedicat anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. Prin Sectorul Cultural- Învăţământ şi activităţi cu tineretul şi Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, Sfânta Arhiepiscopie a dorit a oferi studenţilor şi masteranzilor în teologie şi nu numai, dar şi profesorilor de la diverse Facultăţi sau Universităţi din zonă, din ţară (Bucureşti, Iaşi, Târgovişte, Alba Iulia, Arad, Oradea) sau din Europa (Tesalonic, Atena, Tübingen, Chişinău) un subiect menit nu doar reflecţiei teologice, ci mai ales râvnei misionare care se aprinde prin inspiraţie creştină reciprocă, prin “credinţa lucrătoare prin iubire”. În acest context, în zilele de 16 şi 17 mai 2012, la Galaţi s-a desfăşurat unul dintre cele mai ample evenimente ştiinţifice organizate în ultimii ani, care a pus în dialog teologia cu alte ştiinţe, pe subiectul ardent al anului 2012.

Preoţii Eparhiei Dunării de Jos, la Catedrala Arhiepiscopală
Preoţii Eparhiei Dunării de Jos, la Catedrala Arhiepiscopală

Evenimentul a debutat printr-un Te Deum, oficiat de ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în Catedrala Arhiepiscopală, în dimineaţa zilei de 16 mai. La intrarea în sediul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie  s-a oficiat apoi ceremonia de dezvelire a bustului episcopului Melchisedec Ştefănescu al Dunării de Jos şi al Romanului, în ziua împlinirii a 120 de ani de la trecerea acestuia la Domnul (16 mai 1892 – 16 mai 2012).

A urmat apoi deschiderea oficială a Simpozionului, în Aula Magna a Universităţii „Dunărea de Jos”, oficiată de chiriarhul nostru, care, în cuvântul său a arătat: „Aşezăm Simpozionul de astăzi sub genericul «Dumnezeu Vindecătorul, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre». Iar când vor participa şi preoţii, vom numi acea secţiune «Dumnezeu Sfinţitorul, Care prelungeşte prin slujitorii sfinţiţi lucrarea Sa, în Biserica Sa»,  întrucât va trata aspecte mai mult practice. În acest context, vom realiza un dialog între lecturi, învăţături din documente şi din cărţi şi experienţa practică sau transpunerea în concretul vieţii, care este starea bolnavului, înainte şi după vindecare. Aceasta ar fi lecţia pentru noi toţi, veniţi aici ca la o «clinică». Să dea Dumnezeu ca această «clinică» să fie cu adevărat cea pe care am căutat-o, iar rezultatul să se vadă în viaţa noastră”.

După cuvântul de bine-cuvântare al ÎPS Chiriarh, au rostit alocuţiuni prof. univ. ing. dr. Toader Munteanu, prorectorul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi delegat al domnului rector, prof. univ. dr. Gabriel Iulian Bârsan, conf. univ. dr. Ivan Ivlampie, decanul Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie şi pr. conf. dr. Ionel Ene, directorul Departamentului Teologic al Facultăţii-gazdă a evenimentului. Ceremonia de deschidere s-a încheiat cu un microconcert oferit de corala „Ortodoxia”, alcătuită din cântăreţi bisericeşti, studenţi teologi masteranzi şi elevi seminarişti.

Contribuţii ştiinţifice de valoare

Participanţii la simpozion, teologi, profesori de religie, studenţi de la alte Facultăţi, elevi de la liceele de elită din Galaţi şi Brăila, elevi seminarişti au putut audia, în prima zi a dezbaterilor, un bogat program de teme, propuse de profesori-oaspeţi, pe secţiunile “Theologica  şi “Interdisciplinaria”, astfel: pr. lect. univ. dr. Gheorghe HOLBEA (Facultatea de Teologie “Justinian Patriarhul “ a Universităţii Bucureşti) – Iisus Hristos, Mântuitor al firii omeneşti şi Vindecător al patimilor , prof. univ. dr. Reinhold GESTRICH (Facultatea de Filosofie din Tübingen, Germania) – Suflet şi trup în persoana umană, răscumpărată şi mântuită prin Întruparea, Jertfa şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, pr. dr. Iulian ENI (Facultatea de Teologie a Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, Grecia) – Statornicia duhovnicească, puterea de a birui orice încercare şi suferinţă. Meditaţie în lumina teologiei Sfântului Apostol Pavel, conf. univ. dr. Cristinel IOJA (Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad) – Lucrarea harului în Taina Sfântului Maslu, după manualele  româneşti de Dogmatică din secolele  XIX-XX, cercetător dr. Florin MARINESCU (Institutul de Studii Neoelenice din Atena) –Greci din Galaţi şi Brăila care au activat în Societatea pentru Educaţie de la Atena (secolul al XIX-lea), protos. lect. univ. dr. Teofan MADA (Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” a  Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad) – Terapia în spiritualitatea ortodoxă: un aspect esenţial al îngrijirii bolnavilor, lect. univ. dr. Liliana PAVEL (Facultatea de Drept a Universităţii „Danubius” din Galaţi) – Relaţia dintre suflet  şi trup: valoare sacră sau simplu subiect medical?, lect. univ. dr. Felicia CORDUNEANU (Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – Puterea credinţei şi actul de vindecare. Două „poveşti de viaţă”, prof. univ. dr. Violeta PUŞCAŞU (Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Sociale a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – Mănăstirea – reper spaţial al tămăduirii, în lumea contemporană, pr. lect. univ. dr. Ion BANARI (Catedra de Filosofie şi Bioetică a Universităţii „Nicolae Testemiţanu” din  Chişinău, Republica Moldova) – Îngrijirea paliativă în cadrul civilizaţional. Studiu istorico-teologic, prof. univ. dr. Dorel FIRESCU (Facultatea de Medicină şi Farmacie  a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi) – Credinţa – adevăratul miracol în vindecarea bolnavilor, conf. univ. dr. Mihaela Denisia LIUŞNEA (Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi) – Observaţii privind semnificaţiile bolniţelor de mănăstiri  în perioada secolelor XVII-XVIII, asist. univ. drd. Valerica CELMARE (Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi) – 1. Metode de intervenţie în asistenţa socială a vârstnicului.  2. Elemente de diagnoză şi terapie a vârstnicului dependent.

Un eveniment ştiinţific cu aplicaţii pastorale şi misionare

Conferinţa pastoral-semestrială
Conferinţa pastoral-semestrială

A doua zi a evenimentului a fost rânduită participării preoţilor de la Dunărea de Jos, întruniţi în  Conferinţa semestrială de primăvară. Ziua a început cu Sfânta Liturghie, în catedrala arhiepiscopală, la care au slujit preoţi reprezentanţi din toate protoieriile. La momentul precis din program, la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din Galaţi s-a desfăşurat secţiunea „Liturgica” a simpozionu-lui. În prezenţa a peste 400 de preoţi, profesori universitari de renume au susţinut teme audiate cu mare interes: pr. prof. univ. dr. Nicolae D. NECULA (Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti) – Ce abateri liturgice şi canonice întâlnim la săvârşirea Tainei Sfântului Maslu?, pr. prof. univ. dr. Viorel SAVA (Facultatea de Teologie “Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi) – Sfintele Taine ale Bisericii şi vindecarea persoanei umane. Abordare teologico-liturgică, pr. conf. univ. dr. Dumitru VANCA (Facultatea de Teologie a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) – Aspectul comunional şi cel particular, în Taina Sfântului Maslu, pr. lect. univ. dr. Lucian FARCAŞIU (Facultatea de Teologie „Ilarion Felea” a  Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad) – Tradiţia liturgică a săvârşirii Tainei Sfântului Maslu în Săptămâna Sfintelor Pătimiri. O evaluare istorică, liturgică şi teologică.

Un mare impact asupra auditoriului l-a avut tema dezbătută de dl cercetător dr. Mirel BĂNICĂ, de la Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române, Ritual, religie şi mass-media. Cazul pelerinajelor. Cu acest prilej, ÎPS Arhiepiscop a prezentat lucrarea „Religia în fapt. Studii, schiţe şi momente”, aparţinând propunătorului sus-numit, de curând ieşită de sub teascurile tipografiei.

Contribuţii teologice locale

A doua zi a simpozionului
A doua zi a simpozionului

Şi cadrele universitare din cadrul Departamentului teologic au susţinut referate legate direct de tema generală a simpozionului, în secţiunea “Patristica”: pr. conf. univ. dr. Ionel ENE (Taina Sfântului Maslu în context istoric şi liturgic), pr. conf. univ. dr. Leontin POPESCU (Relaţia medic-pacient, din punct de vedere al moralei creştine), pr. lect. univ. dr. Gabriel PANDELE  (Darul Sfântului Duh manifestat în Taina Sfântului Maslu. Repere patristice), pr. lect. univ. dr. Sorin MARINESCU (Vindecarea sufletului şi a trupului – darul  Sfântului Duh, în Taina Sfântului Maslu), pr. lect. univ. dr. Cristian GAGU (Sfântul Vasile cel Mare, medic al trupului şi doctor al sufletului), pr. lect. univ. dr. Ovidiu SOARE („Să slujim lui Dumnezeu cu toată mulţumirea!”. O analiză a Tainei Sfântului Maslu din perspectivă social-filantropică), pr. lect. univ. dr. Lucian PETROAIA (Rânduiala Tainei Sfântului Maslu în ediţiile româneşti ale Molitfelnicului), lect. univ. dr. Gina SCARLAT (Episcopul Nemesius al Emesei (sec IV-V) în dialog cu medicina şi filosofia antică(cu referire la tratatul „De natura hominis”), pr. asist. univ. drd. Ionel OSTACHE (Taina suferinţei şi a bolii în Sfânta Scriptură. Remediile  Bisericii Ortodoxe), pr. asist. univ. drd. Constantin OANCEA (Temeiuri scripturistice privind Taina Sfântului Maslu şi exegeze patristice asupra lor). Atât referatele oaspeţilor, cât şi cele ale gazdelor vor fi valorificate prin publicare în volumul 11 “Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos”.

Câteva concluzii

Acest simpozion ştiinţific a adus câteva roade de preţ pentru viaţa Eparhiei Dunării de Jos. Mai întâi s-a constituit în cea mai de seamă formă prin care, la nivel înalt, academic, european, la Dunărea de Jos a fost marcat anul Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor. Din punct de vedere ştiinţific, reunind profesori cu nume de rezonanţă, eventul a prilejuit redactarea şi susţinerea unor referate de valoare, pe o temă atât de generoasă, îndeosebi favorabilă abordărilor interdisciplinare, pe coordonata teologie-medicină.  Concluziile ştiinţifice ale profesorilor – referenţi au căpătat şi aplicabilitate în plan pastoral şi misionar, prin aceea că la secţiunea “Liturgica” au participat şi ppcc preoţi din eparhie, întruniţi în conferinţa semestrială de primăvară.

Eveniment, deopotrivă bise-ricesc şi universitar, cu caracter atât ştiinţific, dar şi practic, Simpozionul de la Galaţi, dedicat Tainei Sfântului Maslu a încercat să pledeze în favoarea înţelegerii superioare a sănătăţii, nu ca prilej pentru păcat, ci ca dar al lui Dumnezeu şi ca şansă de a lucra binele şi pentru înţeleapta cugetare asupra situaţiei când creştinului i se îngăduie încercarea cu boala, care, prin mila lui Dumnezeu poate fi prefăcută în pricină de ispăşire a păcatelor, de schimbare a vieţii şi de dobândire a mântuirii.

A consemnat pr. Lucian Petroaia


Impresii ale participanţilor

Prezidiul simpozionului
Prezidiul simpozionului

„Cred că, între 15 şi 18 mai am petrecut cele mai frumoase zile din 2012! Am fost primit cu mare căldură, am fost onorat ca un  oaspete de seamă, şi am simţit iubirea prietenească a gazdelor, îndreptată spre mine ca şi către o veche cunoştinţă. Cred că niciodată nu m-am simţit aşa de aproape de fraţii şi surorile din Biserica Ortodoxă, ca acum, la această vizită a mea la Galaţi şi niciodată nu am învăţat atât de mult despre Ortodoxie! Mulţumesc pentru ospitalitate şi pentru aprecierea de care am avut parte. Salutările mele şi mulţumiri Înaltpreasfinţitului Casian şi tuturor organizatorilor.”

Prof. dr. Reinhold Gestrich, Tübingen, Germania

„Îmi exprim bucuria de a fi revăzut Galaţiul, cu oamenii lui minunaţi. Am savurat câteva ceasuri de mare înălţare sufletească, în compania jert-felnicilor slujitori ai Bisericii, de la Dunărea de Jos. Mulţumesc călduros pentru primirea făcută şi apreciem mult implicarea organizatorilor, pentru a realiza un eveniment remarcabil, unic. La anul, în 2013,  ne vom regăsi pentru a dezbate frumoasa temă a epocii constantiniene”.

Cercetător dr. Florin Marinescu, Atena, Grecia

„La Simpozionul de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, sub purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Dr. Casian,  prin temele abordate şi prezentate, s-a  realizat cu multă luciditate un început promiţător al întâlnirii complementare dintre teologie şi domeniile conexe acesteia.

Din această perspectivă, apelul la interdisciplinaritate atât de clamat în mediile universitare a devenit, la acest simpozion, realitate. Profesori universitari – medici au fost de acord că rugăciunea, postul, credinţa, spiritualitatea ortodoxă în general este necesar să devină parte a actului medical, aşa încât omul să fie tratat în integralitatea fiinţei sale, şi nu doar secvenţial. Desigur, baza pentru o deschidere interdisciplinară a fost asigurată de secţiunea teologică, în care temele discutate au trasat cu precizie perspectivele dogmatice şi spirituale ale Bisericii noastre, în ceea ce priveşte o temă atât de complexă şi de actuală, ca aceea a Tainei Maslului şi a îngrijirii bolnavilor, precum şi alte aspecte privind boala, suferinţa, păcatul, vindecarea.

Toate acestea ar fi rămas probabil închise în limitele unor discuţii academice, fără rezonanţe profunde în Trupul Bisericii, dacă organizatorii nu ar fi avut inspiraţia, remarcabilă, de a iniţia o întâlnire în cadrul acestui simpozion, cu preoţii Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Astfel, Taina Maslului şi complexa problematică a îngrijirii bolnavilor au depăşit preocupările strict academice, devenind teme de reflecţie ale preoţilor şi protopopilor prezenţi la Teatrul Muzical din Galaţi.

Prezenţa profesorilor de teologie liturgică în faţa a mai bine de 400 de preoţi, cuvântările lor pline de îndemnuri teologice-liturgice şi pastoral – misionare, atitudinea duhovnicească cu accentul pe unitatea şi responsabilitatea slujirii, în-trupată de Înaltpreasfinţitul Casian, grija plină de slu-jire şi iubire a părintelui Lucian Petroaia, unul dintre artizanii acestor evenimente, receptarea atentă a preoţilor, problematizările lor, discuţia liberă, despuiată de idolatrii şi fraze fără acoperire, prezenţa laicatului şi, peste toate, încă o dată, iubirea ierarhului, au dat acestei întâlniri o rezonanţă specială în inimile noastre.

Ultima parte a întâlnirii noastre s-a desfăşurat într-un cadru propice pentru sesizarea frumuseţii, darurilor şi tainelor lui Dumnezeu (o plimbare cu vaporul pe Dunăre) şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, care ne-a vorbit despre istoria bisericilor din zonă, despre obiceiurile oamenilor şi credinţa lor, despre lucrarea vindecătoare, permanentă, a Bisericii în lume, precum şi despre responsabilitatea noastră fa-ţă de frumuseţea şi bogăţia creaţiei lui Dumnezeu.

Conf. univ. dr. Cristinel Ioja,

preşedintele Senatului Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad