De la suferinţă la tămăduirea ei, cu Sfinţii Trei Ierarhi

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian Crăciun, Arhi-episcopul Dunării de Jos, şi anul acesta, seminariştii gălăţeni au încercat ca sărbătoarea ce încheie corolarul de sfinţi ai lunii ianuarie, cea a Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, să devină şi un prilej ce adună tinerii, spre dialog, în şcoala andreiană de la Galaţi.

IMG_1283
Aspect din timpul simpozionului

Potrivit tradiţiei, Sfântul Apostol Andrei cheamă la Seminarul gălăţean, tinerii de la celelalte seminarii teologice din ţară la o întâlnire cultural-duhovnicească; În acest an şi la praznicul Sfinţilor Trei Ierarhi, împreună, elevi şi eleve de la liceele din municipiu, au organizat o întâlnire duhovnicească.

Astfel, Sfinţii Trei Ierarhi, ocrotitorii şcolilor teologice şi, totodată, al tuturor tinerilor, au reunit, în sala de festivităţi a Seminarului Teologic ,,Sf. Ap. Andrei”, elevi creştini de la prestigioase licee şi colegii din oraşul Galaţi: Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu”, Colegiul Naţional „Costache Negri”, Colegiul Tehnic „Traian Vuia”. Anul 2012 fiind închinat Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor în Biserica noastră, s-a găsit de cuviinţă ca şi această întâlnire să aibă o temă de actualitate şi de mare interes în rândul tinerilor, şi anume: „Despre suferinţă şi tămăduirea ei, la Sfinţii Trei Ierarhi.” În acest context, mai puţin ştiinţific şi mai mult duhovnicesc, mesajele tinerilor au mers către tineri, iar raţiunea întâlnirii, aşa cum a subliniat Înaltpreasfinţia Sa, este faptul că „tinerii şi tinerele sunt misionarii de astăzi, gata să prezinte argumente şi analize personale privind legătura dintre tineri, atunci când Îl cunosc pe Dumnezeu.

Aşa cum au subliniat tinerii în intervenţiile lor, cei trei mari ierarhi ai Bisericii au cunoscut suferinţa trupească şi sufletească, bine ştiind faptul că doi dintre ei au fost foarte bolnavi trupeşte, dar sănătoşi în sufletul lor. Sfântul Vasile cel Mare, fire plăpândă şi care a cunoscut suferinţa în trup, a fost „doctor pentru cei bolnavi, hrănitor pentru cei flămânzi, tată pentru cei orfani” a subliniat o elevă, iar Sfântul Grigorie Teologul a fost mare doctor al vindecării spirituale şi raţionale, atenţionând că atunci când dorim să vorbim despre Dumnezeu, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu.

În cadrul întâlnirii, tinerii au subliniat faptul că boala şi durerea, deşi neconforme cu zidirea noastră cea dintâi, fac parte din viaţa noastră, ca urmare a păcatului. Importante sunt remediile care ne ajută să tămăduim boala, de orice natură, fie trupească, fie sufletească. Aceste remedii vin, în primul rând, de la Domnul nostru Iisus Hristos, de unde izvorăşte ,,medicamentul vieţii veşnice”. Sfinţii, în special treimea de arhierei sau atleţii lui Hristos cum au fost numiţi Sfinţii Trei Ierarhi, ne dăruiesc prin viaţa lor, prin scrierile lor, prin lupta lor, doctorii pe care să le pune cu credinţă pe rănile trupului şi mai ales ale sufletului, ca astfel să dobândim vindecare. Esenţial în vindecarea noastră, după cum a subliniat un tânăr, este îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur: „Fii întotdeauna cu Dumnezeu, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine!”.

În această primă întâlnire s-a încercat realizarea comuniunii tuturor, elevi, eleve, tineri, tinere, profesori, pentru a-i aduce pe sfinţii lui Dumnezeu printre noi. Fiecare dintre noi trebuie să dăm dovadă de deschidere, pentru a ne bucura de prezenţa lor în viaţa noastră. Nădăjduim ca astfel de întâlniri care au debutat în acest an să continue de fiecare dată când tinerii doresc să dialogheze pe teme duhovniceşti şi să invoce puterea şi prezenţa sfinţilor în viaţa lor, ca o arvună a dobândirii comuniunii cu Dumnezeu.

Pr. Toderiţă Călin,

Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei”, Galaţi