Acţiuni de sprijinire a celor aflaţi în suferinţă, la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi

În ziua de 19 februarie a.c., la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, în Arhiepiscopia Dunării de Jos s-a desfăşurat o amplă acţiune cu caracter filantropic, în peste 90 de parohii, în cadrul căreia au fost vizitate şi ajutate persoane cu venituri reduse, vârstnici şi familii cu mulţi copii, aflate în evidenţa parohiilor, precum şi instituţiile de asistenţă socială şi medicală din judeţele Galaţi şi Brăila: cămine de copii, aziluri de bătrâni, spitale şi penitenciare.

În bisericile din eparhie au fost rostite la slujba Sfintei Liturghii, cereri speciale pentru toţi semenii aflaţi în suferinţă, rugăciunea din biserici fiind prelungită până la inima celor singuri sau aflaţi în nevoi prin gândul bun şi luminos, prin fapta de omenie.

IMG_2548
Daruri pentru cei nevoiaşi

La această activitate cu caracter misionar şi filantropic au participat peste 300 de voluntari şi membri ai consiliilor şi comitetelor parohiale, coordonaţi de către preoţii de la parohii, precum şi slujitorii care slujesc cu jertfelnicie în respectivele unităţi de asistenţă socio-medicală.

Cu acest prilej, au fost oferite alimente, haine, încălţăminte şi colportaj bisericesc (iconiţe, cărţi de rugăciuni, calendare, cruciuliţe).

Capela „Sf. M. Mc. Pantelimon” din incinta Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi:

În cadrul acestui spital şi sub purtarea de grijă a pc pr. capelan Cosmin Munteanu se află şi beneficiarii „Centrului de Urgenţă pentru persoane fără de adăpost”. Acestora le-au fost citite rugăciuni de sănătate, ei fiind încurajaţi şi mângâiați în greaua suferinţă a singurătăţii.

Cele 114 persoane prezente au beneficiat de o masă caldă, oferită prin grija organismelor parohiale din cadrul Parohiei „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil şi Sfântul Gheorghe” din Galaţi.

Penitenciarul Galaţi

Programul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii în capela „Sf. Ap. Petru și Pavel”, la care au participat o parte dintre cei privaţi de libertate. La finalul acesteia a fost prezentat un scurt moment poetic, având ca autor pe unul dintre cei întemniţaţi.

Parohiile „Sf. Ioan Botezătorul”, Sf. Ecaterina” şi „Pogorârea Duhului Sfânt” au oferit alimente neperisabile, obiecte igienico-sanitare şi articole de îmbrăcăminte, cărţi de rugăciuni şi iconiţe.

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Doctori Fără de Arginţi, Chir și Ioan” din Galaţi

Parohia „Sfânta Treime”- Fileşti a pregătit 100 pachete cu alimente și dulciuri pentru copiii internaţi în acest spital. După săvârşirea Sfintei Liturghii, pr. George Postolache şi de o parte din membrii Consiliului şi Comitetului parohial, cu acceptul conducerii Spitalului, au vizitat bolnavii din saloane, oferindu-le daruri, încurajând şi binecuvântând, atât copiii şi părinţii lor, cât şi cadrele medicale.

Redacţia