,,Terapie prin rugăciune şi filantropie”

Spre a concretiza în viaţa creştinilor programul Sfântului Sinod privind Taina Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor, enumerăm câteva proiecte practice pe care le au înainte, spre derulare, sectoarele de activitate ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în anul 2012:

Aspecte administrativ-bisericeşti:

● transmiterea către protoierii şi  parohii a Hotărârii Sfântului Sinod, spre aplicare;

●  şedinţa lărgită a Permanenţei Consiliului Eparhial, cu invitarea ppcc. protoierei şi ppcc preoţi de la capelele din cuprinsul Eparhiei, în vederea prelucrării respectivei hotărâri a Sfântului Sinod, a programului eparhial privind anul 2012, spre aplicare în parohiile din întreaga Eparhie.

Aspecte misionare:

● stabilirea unui program liturgic al parohiilor, cu zile bine precizate, în care să se săvârşească Taina Sfântului Maslu, cu sobor de 7 preoţi (mai ales în posturile mari şi în perioadele de pregătire a hramurilor bisericeşti) în special, la parohiile sărace şi filii, pe cercuri misionare, prin rotaţie, astfel încât la fiecare parohie să se săvârşească de câte două ori Taina Sfântului Maslu în cursul acestui an;

● săvârşirea, la capelele de spitale, în duminici şi sărbători, a Tainei Sfântului Maslu cu 7 preoţi şi miruirea tuturor pacienţilor din spital;

● rostirea la fiecare Sfântă Liturghie, a ecteniilor speciale din Liturghier, pentru cei bolnavi;

● amenajarea, în incinta spitalelor, a unui spaţiu liturgic destinat pomenirii persoanelor decedate în spital;

● prezentarea şi aprofundarea prin predici şi cateheze, a învăţăturii de credinţă ortodoxă cu privire la Taina Sfântului Maslu;

● tematica întrunirilor Cercu-rilor misionare să abordeze subiecte ca: importanţa Tainei Sfântului Maslu pentru sănătatea trupească şi sufletească a credinciosului; locul Tainei Sfântului Maslu în viaţa liturgică a Bisericii; aspecte concrete privind cercetarea şi îngrijirea bolnavilor; pastoraţia muribunzilor ş.a., orice temă fiind argumentată scripturistic, patristic, canonic şi misionar;

● invitarea, în cadrul con-ferinţelor administrative, a unor cadre medicale cu experienţă, pentru scurte intervenţii la tema de reflecţie „Hristos prezent în lucrarea comună a preotului şi a  medicului”;

● evidenţierea tuturor activi-tăţilor prin mijloacele mass-media şi publicistice ale Patriarhiei Române.

Aspecte social-misionare:

● realizarea, în fiecare parohie, a unei evidenţe cu cazuri de creştini bolnavi, aflaţi la domiciliu, netransportabili, fără posibilităţi materiale, în vederea cercetării lor ritmice, a săvârşirii Tainei Sfântului Maslu acasă şi a oferirii de medicamente, alimente şi alte  ajutoare;

● organizarea unor „caravane medicale”, cu participarea medicilor din Asociaţia Medicilor Creştini Ortodocşi, de la Galaţi şi Brăila;

● elaborarea unor programe speciale, de către fiecare preot-capelan din spitale, pentru asistenţa duhovnicească a bolnavilor la pat şi pentru derularea unui program liturgic intens, centrat pe Taina Sfântului Maslu, săvârşită săptămânal la capelă şi pe programe de acatiste şi rugăciuni pentru sănătate, cu implicarea conducerii spitalelor şi a medicilor creştini voluntari;

● realizarea unor colecte în parohii, prin respectarea întru totul a hotărârii Sfântului Sinod privind disciplina financiară la parohii, în vederea achiziţionării de medicamente pentru ajutorarea bolnavilor;

● desfăşurarea, în cadrul centrelor sociale, în special a cantinelor parohiale, a unor programe care să aibă în vedere ca, pe lângă asistaţii pe care îi au, să distribuie hrană caldă sau pachete cu alimente persoanelor vârstnice, bolnave şi sărace, la domiciliul acestora.

Aspecte culturale:

● se vor publica broşuri cu Taina Sfântului Maslu, cărţi de rugăciuni pentru bolnavi şi acatiste ale sfinţilor tămăduitori şi se vor tipări iconiţe, în vederea susţinerii duhovniceşti a poporului prin aceste programe;

● la sfârşitul anului se va realiza un album retrospectiv, cu imagini şi texte despre Taina Sfântului Maslu privind modul de îngrijire a bolnavilor în eparhie, în cadrul sus-amintitului program.

A consemnat pr. Gabriel Molocea,

Consilier misionar şi comunicare media