Biserica ,,Sf. Arhangheli, Sf. Mc. Gheorghe şi Sf. 40 Mucenici” din Galaţi

Biserica parohiei
Biserica parohiei

Pe data de 23 decembrie 2011, s-a văzut împlinită o sfântă şi luminoasă dorinţă: zidirea, în cartierul Micro 16 din Galaţi, a unei ,,bijuterii” de bisericuţe în stilul tradiţional, curat, strămoşesc, românesc, asemenea unei rugăciuni întruchipată de stilul construcţiei acesteia, cu un catarg maramureşean. ,,Această biserică memorială este o corabie plutitoare pe pământ, o pasăre cu aripile îndreptate spre cer care poartă rugăciunile celor ce au trecut prin  grelele suferinţe din temniţele comuniste, adică foştii deţinuţi politici din zona Dunării de Jos, dar şi ale credincioşilor nou-înfiinţatei parohii: „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Sf. Mare Mucenic Gheorghe şi Sfinţii 40 de Mucenici”.

Înaltpreasfinţia Sa a binecuvântat cu agheasmă şi a sfinţit Antimisul şi sfântul locaş cu Sfântul şi Marele Mir, săvârşind slujba dimpreună cu un sobor de preoţi alcătuit din părintele protopop de Galaţi – pr. Eugen Ionel Buruiană şi preotul paroh Costel Dumbravă, pr. Constantin Oancea, pr. Marius Cristea şi pr. Florin Timofte. La sfârşitul slujbei, ÎPS Sa a elogiat frumuseţea sfântului locaş care trebuie să aibă o menire aparte în rândul bisericilor, aceea de memorial pentru veşnicie, unde să se săvârşească zilnic slujbe la care să participe şi ceilalţi creştini, pentru că ,,această biserică este o lecţie deschisă despre jertfă dar şi despre reconciliere”. În continuare, chiriarhul a adresat un cuvânt cald de mulţumire tuturor ostenitorilor ctitori şi pr. Alexandru Capotă pentru implicarea în construcţie, dar şi familiei creştine care a oferit terenul pentru ridicarea acestei bisericuţe, familiei pr. Ionel Pavel pentru daniile făcute (Sf. Evanghelie, Sf. Cruce, Sf. Vase şi sfeşnice) şi, nu în ultimul rând, a binecuvântat lucrarea dificilă săvârşită de domnii Alexandru Şerban, Dan Ujeucă, Constantin Graur şi Sorin Faliboga, de a reorienta biserica spre Răsărit, aşa cum prevăd Sfintele Canoane şi rânduielile liturgice.

Domnul Preşedinte Gheorghe Coroangă, reprezentantul deţinuţilor politici, a ţinut să aducă mulţumiri tuturor celor care s-au jertfit pentru credinţă, pentru ţară şi în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian, pentru purtarea de grijă de a lua sub toiagul păstoririi Sale şi de a introduce în rândul celorlalte biserici creştine această nouă biserică, a cărei sfinţire a avut loc cu câteva zile înainte de Sfânta Sărbătoare a Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Mulţimea mare de popor care a luat parte la eveniment arată nevoia de grijă spirituală a credincioşilor, nevoia de sfinţire a fiecăruia în parte şi a tuturor deopotrivă, în comuniune liturgică; pentru că, începând cu 25 decembrie, de marele praznic al Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, să se înceapă slujba Sfintei Liturghii şi săvârşirea sfintelor slujbe în biserică.

Cu toţii, cler şi credincioşi, ne-am împărtăşit duhovniceşte din multele daruri ce s-au revărsat peste noi, cu prisosinţă, cu acest prilej. Această zi va rămâne vie în amintirea tuturor, pentru sfinţenia ce a fost adusă sfântului locaş, dar şi în sufletele tuturor celor prezenţi, deopotrivă.

Pr.  Costel Dumbravă