Acţiuni social – filantropice în lunile noiembrie – decembrie 2011

Moaştele Sfântului Andrei binecuvântând bolnavii din spitale
Moaştele Sfântului Andrei binecuvântând bolnavii din spitale

Atunci când întâmpinăm o persoană care vine să ne viziteze, ne pregătim cu tot ceea ce putem şi depinde de noi, şi dorim ca oaspetele nostru să se bucure din toată inima de evenimentul întâlnirii noastre, nu neapărat pentru  modul în care am reuşit să oferim din cele materiale necesare, ci în special pentru starea sufletească şi trăirea duhovnicească ce izvorăsc din comuniune.

Cu cât mai mult trebuie să ne pregătim, oare, atunci când îi aşteptăm şi îi întâmpinăm pe cei pe care Dumnezeu îi numeşte ,,prieteni”, ,,casnici” ai Săi, şi revarsă din dragoste a Sa desăvârşită, asupra lor, darurile Duhului Sfânt, care îi fac să lucreze şi să continue lucrarea de apostolat, chiar şi după secole de la trecerea lor la cele veşnice?

De aceea, am căutat cu toţii ca, prin activităţi eparhiale, în cadrul unor instituţii sau prin programe pastorale, misionare, educaţionale şi social- filantropice, cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop, prin implicarea preoţilor şi cre-dincioşilor, sărbătorile Sf. An-drei şi ale Sf. Nicolae să fie cu adevărat momente de comuniune şi de bucurie.

Sectorul Social, cu sprijinul deosebit al Protoieriilor Galaţi şi Brăila, potrivit programului manifestărilor dedicate sărbătoririi ocrotitorilor celor două oraşe, a desfăşurat următoarele programe social-filantropice:

– „Mai fericit este a da decât a lua!”: în perioada 1 – 30 noiembrie a.c., în fiecare parohie din Protoieria Galaţi, preoţii slujitori, împreună cu membrii comitetului parohial au împărţit ajutoare la domiciliu, în special alimente de primă necesitate, unui număr de 20 familii în fiecare parohie, mai cu seamă vârstnici, a căror situaţie socială este precară;

– „Bucuraţi-vă sfinţilor toţi!”: în ziua de 1 noiembrie a.c., la sărbătoarea ocrotitorilor spirituali ai Centrului de asistenţă medicală „Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian”, din cadrul Asociaţiei social – filantropice „Sf. Vasile cel Mare” din Galaţi. Programul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în  capela aşezământului, urmată mai întâi de slujba de pomenire a vrednicului de pomenire episcop Cosma Patrovici, apoi de cea de mulţumire, în prezenţa cadrelor medicale, a beneficiarilor – copii şi vârstnici cu posibilităţi materiale reduse, precum şi a reprezentanţilor altor instituţii cu care Arhiepiscopia Dunării de Jos are proiecte comune;

– „Sfinţii – ajutători în încercări şi necazuri”: în ziua de prăznuire a Sfântului Nectarie Taumaturgul (9 noiembrie a.c.). Cu acest prilej a fost săvârşită Taina Sfântului Maslu în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, de către toţi preoţii gălăţeni din slujirea socială, în prezenţa cadrelor medicale şi a numeroşi bolnavi. După oficierea slujbei au fost vizitate toate secţiile spitalului, bolnavii sărutând cu evlavie cele două racle cu sfintele moaşte, ale Sf. Andrei şi ale Sf. Nectarie.  Au fost, de asemenea, împărţite iconiţe şi cărţi cuprinzând viaţa şi acatistul sfinţilor;

– Programul „Ajută-ţi aproa-pele!” din 26 noiembrie a.c., s-a desfăşurat după cum urmează:

1. au fost nominalizate parohiile care au efectuat deplasări la penitenciare, spitale şi azilurile de bătrâni;
2. protoieria a anunţat  conduce-rile instituţiilor care au fost vizitate şi a solicitat acordul şi sprijinul acestora, în vederea ducerii la bun sfârşit a acestei iniţiative;
3. în data de 26 noiembrie a.c., grupuri de credincioşi din parohiile nominalizate, însoţiţi de preoţii slujitori şi de preotul capelan (acolo unde a fost cazul), au vizitat persoanele din penitenciare, spitale, orfelinate, aziluri de bătrâni etc, ocazie cu care s-au binecuvântat cu agheasmă, s-au împărţit obiecte de colportaj bisericesc şi s-au acordat ajutoare materiale;

– „Şi ei sunt asemenea nouă!”

În data de 26 noiembrie, începând cu orele 1700, s-a desfăşurat spectacolul religios-artistic intitulat „Şi ei sunt asemenea nouă”, având ca protagonişti principali pe elevii deficienţi de auz din cadrul Şcolii de Arte şi Meserii „P.P. Neveanu” din Galaţi, precum şi surzi şi nevăzători din cadrul Filialelor din Brăila ale Asociaţiei Naţionale a Nevăzătorilor şi ale Asociaţiei Naţionale a Surzilor.

Alături de aceştia au mai fost prezentate un moment poetic, de  către patru eleve din cadrul Asocia-ţiei „Sf. Vasile cel Mare, precum şi un buchet de cântări bisericeşti, de către elevi ai Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi.

La final, pc. pr. consilier social Rotaru Ionel a adresat un cuvânt de mulţumire, transmiţând totodată mesajul de binecuvântare din partea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos.

Tuturor participanţilor le-au fost împărţite daruri în valoare totală de 650 lei, constând în dulciuri şi obiecte de colportaj bisericesc.

– „În căutarea celor trişti şi singuri” – 30 noiembrie a.c.: prin jertfelnica implicare a parohiilor municipiului Galaţi, sub coordonarea pc protoiereu Eugen Buruiană, s-a desfăşurat un program filantropic de oferire a mesei de prânz, în ziua Sf. Andrei, la toate spitalele din oraş. De roadele acestui program au beneficiat 2.500 de bolnavi, valoarea ajutoarelor oferite ridicându-se la suma de 9.000 lei.

Tot în această zi, în parteneriat cu  Primăria Municipiului Galaţi, a fost desfăşurată o activitate filantropică de anvergură, constând în împărţirea, prin parohiile din municipiu, de produse alimentare specifice, pentru persoanele cu posibilităţi materiale reduse şi nu numai, fiind implicaţi membrii din consiliile şi comitetele parohiale, precum şi alţi tineri voluntari;

La Sărbătorile Sf. Andrei şi ale Sf. Nicolae, prin programele amintite, cu aportul parohiilor, s-au acordat credincioşilor aflaţi în dificultate, ajutoare şi servicii, care se totalizează, astfel:

  • Protoieria Galaţi: 26.150 lei;
  • Protoieria Brăila: 21.073 lei.
  • Total: 47.223 lei.

– „Asistenţă pentru pelerini” – 26-30 noiembrie a.c.: programul, către pelerinii la moaştele Sf. Spiridon,  a constat în oferirea de 7.000 de sandvişuri şi ceai, de către câteva centre sociale din Galaţi: Cantina socială „Sf. Nicolae” a Centrului eparhial, Aşezământul „Sf. Vasile cel Mare”,  Cantina socială a parohiei „Sf. Parascheva”, Cantina socială a parohiei „Sf. Ecaterina”, Cantina socială a parohiei „Sf. Spiridon”, Cantina socială a parohiei „Sf. Antonie cel Mare”, Cantina socială a parohiei „Vovidenia”, Cantina socială a parohiei „Înălţarea Domnului”, Cantina socială a parohiei „Pogorârea Sf. Duh”.

În parteneriat cu Colegiul industrial de chimie alimentară „Elena Doamna” din Galaţi, au fost pregătite în cadrul internatului acestei instituţii 50 de locuri pentru cazarea pelerinilor. În cadrul  acestui program au fost implicaţi aproximativ 70 de voluntari, împărţiţi în grupe, studenţi de la Departamentul de Teologie, secţia Asistenţă Socială – Galaţi şi A.S.C.O.R. „Sf. Ap. Andrei” – Galaţi.

Un aport deosebit a venit din partea elevilor Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi care au ajutat la distribuirea celor necesare pelerinilor.

În oraşul Brăila, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului său, Sf. Ier. Nicolae, au fost desfăşurate o serie de activităţi social-filantropice, după cum urmează:

1. În data de 2 decembrie a.c., deţinuţii de la Penitenciarul din Brăila au avut bucuria de a se închina la moaştele Sf. Andrei şi ale Sf. Ier. Nicolae. La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Casian, însoţit de un sobor de preoţi care au săvârşit slujba actistului, iar după cuvântul de binecuvântare, cele 150 de persoane private de libertate au primit daruri, precum şi cărţi de rugăciune şi iconiţe, valoarea acestiora ridicându-se la suma de 1.200 lei.
2. În data de 3 decembrie a.c., la Grădiniţa parohială „Familia” a fost susţinut un program educaţional de către copii, la sfârşit aceştia bucurându-se de darurile Sf. Nicolae, cei 52 de copii primind pachete cu dulciuri şi căciuliţe în valoare de 600 lei.
3. În cadrul programului social-filantopic „Ajută-ţi aproapele!” desfăşurat la nivelul fiecărei parohii – în ziua de 6 decembrie a.c., 329 de copii şi 1.002 persoane vârstnice au fost ajutate cu pachete de alimente de strictă necesitate, valoarea acestora ridicându-se la suma de 15. 273 lei.
4. „În căutarea celor trişti şi singuri” – programul social-filantropic prin intermediul căruia, cinci spitale din municipiu, cu 1.250 de pacienţi, au primit masa de prânz din partea parohiilor Protoieriei Brăila, valoarea acestei acţiuni ridicându-se la suma de 3.000 lei.
La ceas de sărbătoare, se cuvine să mulţumim tuturor jertfelnicilor voluntari şi donatori! Dumnezeu să răplătească fiecăruia!

Sectorul Social-Misionar