Ajutoare sociale din roadele pământului

Slujirea misionară şi pastorală a Bisericii se concretizează şi prin activitatea filantropică, care, în contextul actualei crize morale şi materiale, prin care cu toţii trecem, este mult mai necesară. Acestă activitate filantropică se desfăşoară în Eparhia Dunării de Jos, cu atentă responsabilitate şi cu dorinţa permanentă de a fi alături de aproapele nostru în împrejurările concrete ale vieţii sociale.

Astfel, Arhiepiscopia Dunării de Jos, prin parohiile sale, a putut fi alături de cei aflaţi în nevoi, prin acordarea de numeroase ajutoare, din sumele obţinute din exploatarea terenurilor deţinute de parohii, conform Legii 1/2000, după cum urmează:

1. Parohiile din Protoieria Galaţi au acordat ajutoare financiare de 30.018 lei;
2. Parohiile din Protoieria Tecuci au acordat ajutoare financiare de 15.854 lei;
3. Parohiile din Protoieria Târgu Bujor au acordat ajutoare financiare de 9.113 lei;
4. Parohiile din Protoieria Covurlui au acordat ajutoare financiare de 16.038 lei;
5. Parohiile din Protoieria Nicoreşti au acordat ajutoare financiare de 5.033 lei;
6. Parohiile din Protoieria Brăila au acordat ajutoare financiare de 15.486 lei;
7. Parohiile din Protoieria Făurei au acordat ajutoare financiare de 7.493 lei.
Suma totală acordată ca ajutoare financiare persoanelor aflate în dificultăţi este de 99.035 lei.
Mulţumim milostivului Dumnezeu pentru toate darurile Sale cele bogate revărsate asupra noastră în anul agricol trecut şi avem nădejdea că, şi anul 2011, care tocmai se încheie, să fie de bază pentru multe activităţi filantropice, pe parcursul anului 2012.

Rareş Bucur,
Inspector coordonator al Serviciului agricol