Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitor al cetăţii Brăilei

IMG_6728
Moaştele Sfântului Andrei şi ale Sfântului Nicolae în pelerinaj la Brăila

Sfântul Mare Ierarh Nicolae este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi ai creştinătăţii, întruchipând blândeţea, milostenia, ocrotirea şi iubirea paternă, revărsate asupra celor care îl cinstesc, îi cunosc viaţa şi îl cheamă într-ajutor.  A fost, dintotdeauna, ocrotitor al celor aflaţi în robie, în sărăcie, al celor care suferă  nedreptăţi; în Sinaxar sunt consemnate multe minuni săvârşite de Sfântul Nicolae, care în prezent, în fiecare zi şi în multe locuri, face cu îmbelşugare bine celor ce au încercări, izbăvindu-i de tot felul de primejdii, căci şi acum, ca şi atunci, Acelaşi Dumnezeu lucrează prin sfântul Său minunile Sale cele fără de număr.

În apropierea sărbătorii Sfântului Nicolae, ocrotitorul municipiului Brăila, în cadrul activităţilor de într-ajutorare a familiilor, în special a persoanelor ale căror posibilităţi materiale sunt reduse sau care suferă din cauza unor boli şi necazuri, neavând posibilităţi materiale, a copiilor instituţionalizaţi, a bătrânilor din aziluri şi nu numai, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun,  s-a derulat un complex program de manifestări spirituale organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos, care a început din data de 1 noiembrie şi s-a finalizat la 6 decembrie 2011.

Ocrotitorul copiilor orfani şi al bătrânilor bolnavi

În perioada 1 noiembrie – 6 decembrie, două mari activităţi misionare au centrat cinstirea Sfântului Nicolae pe două categorii de persoane, care au atât de multă trebuinţă de ajutorul Sfântului: tinerii (prin programul „Copilul, în familie şi în Biserică”, concurs pe teme de Religie, desfăşurat în toate şcolile şi liceele municipiului Brăila şi organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos, în conlucrare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila) şi bătrânii (prin programul social-filantropic „Mai fericit este a da decât a lua”, dedicat ajutorării copiilor singuri, bătrânilor, bolnavilor şi celor întemniţaţi, desfăşurat în parohiile municipiului Brăila, spitale, cămine de copii, aziluri de bătrâni, penitenciare şi organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos).

În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat şi tradiţionalul program catehetic de la parohii, aşezat sub genericul „Sfântul Nicolae – ocrotitorul municipiului Brăila”, care a constat într-o serie de conferinţe şi meditaţii duhovniceşti pe teme pastoral-misionare de actualitate şi care contextualizează lucrarea vie şi reală a Sfântului Nicolae, în cetatea pe care o ocroteşte:  „Sf. Ierarh Nicolae – apărător al familiei creştine. Provocări şi dificultăţi în societatea contemporană”, „Sf. Ierarh Nicolae – vistieria milei lui Dumnezeu şi regăsirea bucuriei de a dărui” şi „Prezenţa Sf. Ierarh Nicolae în viaţa şi conştiinţa oraşului Brăila”.

În completarea programului general pe municipiu s-au adăugat şi activităţile complexe ale parohiilor brăilene care, în această perioadă, şi-au serbat hramurile: „Sfinţii Arhangheli”, „Sfântul Mina”, „Sfântul Andrei”, „Sfântul Nicolae”, „Sfânta Filoteea” .

Un eveniment misionar de excepţie l-a constituit Conferinţa semestrială de toamnă, desfăşurată la Galaţi, în ziua de 17 noiembrie, dar la care a participat şi preoţimea brăileană. După Sfânta Liturghie, în aula Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie s-a susţinut conferinţa „Taina Botezului şi Taina Cununiei în Patriarhia Română. Aspecte liturgice, pastorale şi misionare locale”, principalul referent fiind un invitat de onoare: pr. dr. Aurel Grigoraş, de la Paris.

Un minunat dialog al sfinţilor mult-ajutători

Sfântul Nicolaebinecuvântând deţinuţii de la Penitenciarul Brăila
Sfântul Nicolaebinecuvântând deţinuţii de la Penitenciarul Brăila

Un dar tainic, însă atât de adânc lucrător în inimile şi în conştiinţa brăilenilor ortodocşi a fost trecerea discretă, prin oraş, printre casele creştinilor şi cu adiere prin sufletele lor, a moaştelor Sfântului Ierarh Spiridon, dinspre Grecia-Corfu spre Galaţi (26 noiembrie) şi dinspre Galaţi spre casa sa (1 decembrie). La chemarea ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, cu bunăvoinţa ÎPS Mitropolit Nectarie de Corfu şi Paxos, Sfântul Spiridon, „împreună-sinodal” cu Sfântul Nicolae, la Niceea, în 325, a fost, pentru câteva zile, „oaspetele” Sfântului Apostol Andrei, în cetatea Galaţilor. Nenumăraţi brăileni au luat osteneală de pelerini şi, înfruntând frigul şi, mai ales nerăbdarea care tulbură astăzi multe suflete, au sărutat, cu multă evlavie, mâna dreaptă a Sfântului Spiridon, aducând şi în Brăila, în inimi, în suflete, pe buze şi prin fapte de credinţă şi iubire, binecuvântarea, pacea şi ajutorul Sfântului.

Alături de celelalte instituţii din Brăila, şi în parohiile din municipiu s-a serbat, dar cu rugăciune de Te-Deum şi prin evocarea şi pomenirea făuritorilor Marii Uniri, Ziua Naţională a României, 1 decembrie, în prelungirea sărbătorii, tot naţionale, a Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul întregului neam românesc, al Bisericii Ortodoxe Române şi, în particular, al municipiului Galaţi, oraşul-frate al Brăilei.

Ziua de 2 decembrie a fost dedicată tot celor aflaţi în sufe-rinţe, prin programul „Ajută-ţi  aproapele!”, care a constat în multiple acţiuni filantropice îndreptate către persoanele lipsite de posibilităţi materiale, către copiii singuri, bătrâni, bolnavi şi către cei întemniţaţi din municipiul Brăila. Astfel, toate bisericile, centrele sociale, căminele de copii, azilurile de bătrâni, spitalele, penitenciarele din municipiul Brăila au devenit case pline de milostivire ale Sfântului Nicolae, în care s-au revărsat darul „credinţei lucrătoare prin iubire” şi darurile reale, mângâietoare, ale iubitorilor de săraci şi necăjiţi, preoţi şi binecredincioşi creştini din parohii. Astfel, organizatorii, Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Primăria Municipiului Brăila, s-au dovedit a fi „mâinile” cele pline de milostivire ale Sfântului Ierarh al Mirelor Lichiei, care au mângâiat mii de suflete întristate.

La 4 decembrie, cu binecuvân-tarea ÎPS Arhiepiscop al Dunării de Jos, la Brăila au fost aduse moaştele  Sf. Nicolae. Mai întâi Sfântul a poposit la Penitenciarul din Brăila, unde, într-o ceremonie impresionantă, a intrat, ca pe nişte uşi împărăteşti, în sufletele celor întemniţaţi, desferecându-le şi sădind în ele dorinţa de îndreptare a vieţii. Întâistătătorul Arhiepiscopiei noastre a apreciat, cu părintească dragoste, jertfa tuturor ostenitorilor şi educatorilorr care se ocupă de recuperarea acestor suflete care caută libertatea; în chip special, ÎPS Sa a apreciat lucrarea liturgică, pastorală şi misionară a pc pr. capelan Bogdan Dănuţ, pe care l-a şi hirotesit întru iconom stavrofor. În aceeaşi seară, Brăila a devenit şi locul de întâlnire a sfinţilor între ei şi a sfinţilor cu cinstitorii lor, pelerinii. Prin procesiunea „Călători pe cărările sfinţilor”, moaştele Sf. Ierarh Nicolae au fost aduse dinspre biserica „Sf. Arhangheli” spre biserica „Sf. Nicolae” , iar moaştele Sfântului Apostol Andrei, dinspre centru spre aceeaşi biserică a Sfântului Nicolae, în faţa căreia s-au întâlnit şi au fost oferite spre cinstirea poporului, pe un baldachin, amplasat pe esplanada din faţa sfântului locaş.

Slujba Privegherii la biserica ,,Sf. Nicolae” din Brăila
Slujba Privegherii la biserica ,,Sf. Nicolae” din Brăila

„Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!”

În seara zilei de 5  decembrie, în toate bisericile a avut loc slujba de priveghere închinată Sf. Nicolae. În însăşi ziua praznicului, 6  decembrie, la Sfânta Liturghie, ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a slujit la biserica „Sf. Nicolae”. Aici, ca şi în toate bisericile din municipiul Brăila, credincioşii au primit, prin rugăciune, bucurie şi speranţa unei vieţi pe care trebuie să o trăim în credinţă şi cu demnitate, chiar dacă timpurile „rele sunt”.

Binecuvântare arhierească la hramul bisericii ,,Sf. Nicolae” din Brăila
Binecuvântare arhierească la hramul bisericii ,,Sf. Nicolae” din Brăila

La orele 1300, în toate sfintele locaşuri, s-a desfăşurat programul „În căutarea celor trişti şi singuri”, care a constat în acţiuni filantropice pentru persoanele aflate în dificultate din spitale, aziluri de bătrâni. Ca şi în municipiul Galaţi, la 30 noiembrie, şi la Brăila agapa de după Liturghie şi-a regăsit sensul ei cel mai profund, primar-eclesial al cuvântului, adică manifestarea dragostei prin comuniunea la rugăciune, dar şi la masă. După ce la Liturghie mulţi s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului Hristos,  în toate parohiile din oraş, credincioşii s-au putut „cumineca”  şi din masa dragostei părinteşti a Sfântului Nicolae, organizată exemplar pe esplanadele tuturor bisericilor, prin grija Arhiepiscopiei, Protoieriei, Municipalităţii şi a parohiilor. De asemenea, tot din jertfa parohiilor, cu ajutorul unor instituţii specializate  şi autorizate, bolnavii din toate spitalele din oraş, 1250 la număr, au primit masa de prânz. Acesta este un element de noutate, deşi şi în anii anteriori se oferirea bolnavilor pachete; prânzul cald şi gustos, însă, oferit chiar la praznicul Sfântului Nicolae, arată dragostea creştină, fierbinte şi jertfelnică, vie şi dăruitoare, pe care brăilenii, preoţi şi credincioşi, şi-o inspiră din dragostea şi bucuria Sfântului lor ocrotitor.

IMG_6998

Redacţia