Act de credinţă şi de cultură sub Pantocrator

_DSC8736+

„Familia are vocaţia de a fi conlucrare vie a omului cu Dumnezeu, în lume, pentru a dobândi viaţa eternă. Perioada de criză actuală ne cheamă la filantropie şi solidaritate, la ajutorarea săracilor, bolnavilor, orfanilor, bătrânilor, şomerilor, oamenilor singuri şi deznădăjduiţi.  Criza este o judecată asupra vieţii persoanei şi societăţii, aşa cum spunem în limba greacă…  ,,crisis” însemnând „judecată”. Ea ne cheamă la pocăinţă şi sobrietate, la dărnicie şi ajutorare reciprocă, la sfinţenie şi speranţă. În acest context, Biserica şi Şcoala, inclusiv Sinodul şi Senatul Universităţii, trebuie să intensifice consultarea şi cooperarea dintre ele”. Fragment din cuvântul de muţumire  al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

„Dragostea Preafericirii Voastre, precum şi iubirea frăţească şi evlavia Înaltpreasfinţitului Casian al Dunării de Jos, iubitul nostru frate în Hristos şi împreună-liturghisitor, ne-au adresat invitaţia de a veni aici, în mijlocul poporului român, ospitalier, nevoitor în ale credinţei, binecredincios, necăjit, dar niciodată biruit de încercări, ispite, prigoane împotriva credinţei şi chiar  de martiriu. Am adus cu noi mâna dreaptă a Sfântului Spiridon, ca poporul român dreptcredincios să se închine, ca oamenii să primească putere de sus, să se încredinţeze că „viu este Domnul” şi să aibă un ocrotitor şi ajutător în viaţă, pe Sfântul Spiridon, care se roagă înaintea tronului lui Dumnezeu pentru noi toţi”. Fragment din cuvântul ÎPS Mitropolit Nectarie de Corfu şi Paxos

„Preafericirea Sa slujeşte, se roagă şi lucrează «cu timp şi fără timp», priveghind pentru mântuirea sa şi a semenilor, cu convingerea că dăruirea de sine este dăinuirea, din timpul limitat, în veşnicie, doar atunci când Teologia ne spiritualizează şi bucuria devine fidelitate faţă de Dumnezeu. Ca ierarh şi Patriarh nu a părăsit apostolatul ca dascăl de Teologie, promovând înţelept şi în mod echilibrat cooperarea dintre Teologie şi ştiinţă, dintre Teologie şi cunoaştere, dintre Biserică şi Şcoală, un vast şantier al educaţiei creştine menit să unească mereu Teologia, Viaţa liturgică şi Educaţia sub cupola ce pluteşte deasupra temeliilor Catedralei Mântuirii Neamului!”. Fragment din cuvântul ÎPS Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos

„Opera Preafericitului Părinte  Patriarh este diversă şi cuprinzătoa-re, având o deosebită valoare teologică, etică şi ecumenică. Ea abordează temele majore ale teologiei contemporane, promovează dialogul dintre teologie şi cultură, în general, dialogul dintre teologie, filozofie şi ştiinţă, în special. În opera sa, Părintele Patriarh Daniel tratează provocările majore ale societăţii contemporane, reflectă preocuparea sa pentru promovarea dialogului şi a cooperării între Bisericile creştine, în cadrul unor proiecte umanitare şi social-filantropice, având o grijă permanentă faţă de valorile Ortodoxiei universale, fiindu-i acordate 38 de distincţii şi titluri.” Fragment din cuvântul de „Laudatio” al dlui prof. univ. dr. Viorel Mânzu, rectorul Universităţii „Dunărea de Jos”