In memoriam: ,,Acasă, la Fănuş Neagu”

În data de 2 iulie 2011, în localitatea Grădiştea din judeţul Brăila a avut loc Parastasul la 40 de zile de la mutarea la cele veşnice a scriitorului Fănuş Neagu.

La slujba oficiată de către un sobor de preoţi în satul natal al marelui scriitor, au fost prezenţi oficialităţi locale şi centrale, precum şi scriitori, academicieni şi artişti.

La acest moment de evocare a celui dispărut, chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, a adresat celor prezenţi o scrisoare omagială:

fanus-neaguLa sorocul celor patruzeci de zile de când ne-a părăsit Fănuş Neagu, al cărui trup s-a adăugat cetei celor aleşi de Dumnezeu să se odihnească în morminte, pe Aleea Scriitorilor din Cimitirul Belu, înţelegând prin aceasta călătoria lor spirituală, pe verticală, dar şi pelerinajul nostru ca semn al recunoştinţei pentru marile lor daruri presărate în sufletele noastre. Iată-ne, rudenii, prieteni din vecinătatea erudiţiei şi prestigiului său, în frunte cu domnii academicieni, în mijlocul consătenilor de la Grădiştea – Brăila.

Aici este locul de unde zboară, spiritual,  spre Dumnezeu, sufletul său mărinimos, curat, sincer şi bun, limpezit în apele Buzăului şi şters cu ştergarele tradiţionale de deasupra icoanei Maicii Domnului din casa natală.

Pomenirea la patruzeci de zile este cea mai importantă ocazie de reculegere şi de rugăciune, dar şi de privire retrospectivă asupra vieţii omului călător, de pe pământ către cereştile lăcaşuri: ,,Acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit”.

Sfinţii Părinţi ai Ortodoxiei arată, prin dumnezeiască descoperire, taina despărţirii sufletului de trup şi de toate locurile pe unde a trecut omul în existenţa pământească.

Casa memorială ,,Fănuş Neagu” din Grădiştea, judeţul Brăila
Casa memorială ,,Fănuş Neagu” din Grădiştea, judeţul Brăila

Iată biserica unde a fost botezat în ,,apele harului Sfântului Duh” şi casa unde a văzut lumina vieţii şi de unde, pe aripile Îngerului, ,,a strigat” şi către Dumnezeu şi către noi, cu o apostolească invitaţie la curăţia sentimentelor şi iubirea faţă de cuvânt, de om, de ţară şi de popor. ,,Un munte pe şesul Brăilei”, scăldat de Dunăre, Fănuş Neagu se întoarce şi Acasă, în Ceruri, dar şi acasă la Grădiştea, unde ne va fi mereu învăţător şi povăţuitor în tainele scrisului, poeziei şi artei de şlefuire a cuvântului în prea grăbita simplificare a graiului nostru autentic.

Binecuvântăm, cu recunoştinţă, revenirea sa acasă şi începutul pelerinajului nostru la lecţiile de cultură şi de iubire a ei în ,,şcoala” natală a unui geniu al metaforei şi al autenticului ,,în limba dulce ce o vorbim”!

Apreciind mult pe cei ce au contribuit la organizarea acestui muzeu literar de suflet ,,Fănuş Neagu”, în casa sa, la Grădiştea, ne rugăm împreună cu preacucernicii părinţi, cu domniile şi frăţiile voastre pentru fericita lui odihnă şi pentru pacea sufletească a familiei, a prietenilor şi a tuturor iubitorilor de opera şi de lucrarea lui Fănuş Neagu pentru binele neamului nostru.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepţii!

† Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos