Hramul Mănăstirii Măxineni

24 iunie 2011: Sărbătoarea hramului la Mănăstirea voievodală Măxineni
24 iunie 2011: Sărbătoarea hramului la Mănăstirea voievodală Măxineni

În ziua praznicului Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Mănăstirea Măxineni, aflată la 10 km depărtare de localitatea cu acelaşi nume, judeţul Brăila, ctitorie a domnitorului Matei Basarab, şi-a sărbătorit hramul.

Centru monastic străvechi, la 360 de ani de la sfinţire, Mănăstirea Măxineni retrăieşte etapa reînvierii, atât duhovniceşte, prin lucrarea şi slujirea obştii părinţilor şi fraţilor, obştea dinamică şi harnică ce se arată ca o stupină a Duhului între Siret, Buzău şi Dunăre, dar şi patrimonial-cultural, căci este vorba de o ctitorie voievodală a lui Matei Basarab, la care au contribuit, prin donaţii, la menţinerea cetăţii, domnitorii Ţării Româneşti, până la Alexandru Ioan Cuza.

De remarcat faptul că biserica veche se află într-un amplu proces de restaurare, ivindu-se astfel o autentică valoare patrimonială, un lăcaş dintre cele mai reuşite biserici ale celui mai mare ctitor de lăcaşuri sfinte din ţară. Arhiepiscopia Dunării de Jos şi Consiliul Judeţean Brăila rectitoresc astfel o cetate medievală a credinţei.

Programul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la altarul de vară amenajat în curtea mănăstirii de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos. Cu acest prilej au fost aduse spre venerare racla cu moaştele Sfântului Atanasie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului, precum şi racla cu moaştele Sfântului Nectarie Taumaturgul, aflate în patrimoniul Catedralei Arhiepiscopale din Galaţi.

Astfel, numeroşi credincioşi de la parohiile din apropiere, însoţiţi de păstorii lor duhovniceşti, au venit în pelerinaj, atât către sfânta mănăstire, cât şi către sfinţii lui Dumnezeu, pentru a se ruga şi săruta sfintele moaşte. De sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul de anul acesta, au fost hirotoniţi pentru Mănăstirea Voievodală Măxineni părintele ieromonah Atanasie, economul mănăstirii şi părintele ierodiacon Nectarie. A urmat slujba parastastului, pe locul ruinelor vechii biserici – tradiţional obicei de a pomeni pe binefăcătorii sfântului aşezământ: voievozii ctitori, egumeni, monahi şi ostenitori. La sfârşit, mănăstirea a pregătit, cu ajutorul parohiilor din judeţul Brăila, agapa frăţească pentru aproximativ 1.000 de credincioşi veniţi la hram.

Participant