Conferinţele semestriale de primăvară în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene

În contextul declarării anului 2011 ca „An omagial al Tainei Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română”, între manifestările liturgice și cultural – misionare desfășurate la nivelul întregii Eparhii și de către fiecare parohie în parte, se numără și organizarea conferinței semestriale de primăvară, ancorată în cele două realități tainice propuse de Sfântul Sinod – Botezul și Cununia – pentru o mai bună înțelegere, aprofundare și aplicare a lor în viața clerului și a credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române.

Tematica sinodală s-a dorit a fi dezvoltată atât din punct de vedere teologic și doctrinar, cât mai ales din perspectivă practică, cu prezentarea tuturor practicilor eronate, a tradițiilor lipsite de duhul ortodox specifice diferitelor comunități parohiale înscrise într-o zonă sau alta a Eparhiei, precum și cu propuneri concrete sau inițiative menite să reașeze familia creștină în duhul iubirii după modelul treimic.

Conferința semestrială în Protoieriile Brăila, Făurei și Însurăței

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene

Întrunirile preoțești dedicate acestui eveniment au debutat la Brăila, în data de 26 mai 2011, cu săvârşirea Sfintei Liturghii sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, de către toţi preoţii slujitori din cele trei protoierii ale județului, moment plin de însemnătate spirituală, dar mai ales, de încărcătură emoţională. Toţi preoţii au cântat la unison răspunsurile la slujbă, precum şi imnele pascale specifice perioadei.

La acest eveniment pastoral-misionar din viaţa urbei brăilene au luat parte, pe lângă tinerii elevi însoţiţi de profesorii de religie, atât doamnele preotese, cât şi credincioşi din cadrul consiliilor şi comitetele parohiale, prilej cu care s-a încercat o nouă abordare şi apropiere faţă de familia creştină, prin programele iniţiate în cadrul parohiei de către membrele Comitetului parohial.

La final, ierarhul Dunării de Jos le-a adresat salutul pascal şi binecuvântarea arhierească, adăugând şi un cuvânt de folos: „Datorită faptului că lumea nu mai trăieşte realismul Sfintelor Taine s-a ajuns la o fază a  secularizării greu de suportat!

De aceea trebuie să revenim în solidaritatea sfântă spre binele oamenilor şi să încercăm să-i facem pe enoriaşii noştri să conştietizeze lucrarea harului. Să simţim că, prin săvârşirea Sfintelor Taine, suntem ca nişte medici care fac operaţia care elimină boala şi nu doar punând alifia peste răni.

Scopul acestei întâlniri pus sub semnul Anului Sfintelor Taine ale Botezului şi Cununiei este de a găsi remedii concrete la devieri concrete privind Sfânta Taină a Botezului. Şi aceasta se realizează numai prin unitatea noastră, slujitori şi credincioşi, pe care ne-o oferă dreapta credinţă, viaţa liturgică, frăţietatea şi lucrarea dragostei dintre noi!”.

Răspunsuri concrete la probleme concrete

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene

În cea de a doua parte a programului, sala mare a teatrului brăilean „Maria Filotti” a fost gazdă conferinţei pastorale propriu-zise. Aceasta a fost prezidată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, însoţit de ppcc părinţi protoierei. Pc. pr. consilier eparhial dr. Lucian Petroaia a prezentat un amplu material cu observaţii practice, privind administrarea Tainei Sfântului Botez, tradiţii locale şi remedii la unele devieri de la buna rânduială.

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a prezentat legătura dintre dreapta credinţă a Bisericii privind Tainele de iniţiere şi reprezentarea lor în iconografie şi în arta bisericească, insistând pe legătura dintre Taina Sfântului Botez şi Învierea Domnului.

Tema de reflecţie intitulată „Apărătorii credincioşi ai Tainei Sfântului Botez-dreapta credinţă şi sfinţitoarea slujire” a fost prezentată de către pc pr. lect. dr. Sorin Marinescu, de la parohia „Naşterea Maicii Domnului”- Brăila, care a arătat că „motivul pentru care a fost aleasă această temă este dorinţa de a înţelege Taina Sfântului Botez dintr-o perspectivă amplă, integratoare: pe de o parte, este necesară cunoaşterea elementelor doctrinare legate de Taina Sfântului Botez, iar pe de altă parte, cunoaşterea elementelor pastoral-misionare şi respectarea normelor canonice şi liturgice privind Taina Sfântului Botez.

Scopul final al conferinţei este să-i ajute pe slujitorii altarelor, dar şi pe credincioşi că Taina Sfântului Botez este, împreună cu Taina Sfintei Cununii, unul dintre stâlpii de temelie ai familiei creştine. Căci familia creştină este, în lumina harului acestor taine, o instituţie sacră, un aşezământ sfânt binecuvântat de Dumnezeu şi nu o instituţie socială căzută în desuetudine.”.

Au urmat discuţii la obiect privind problemele cu care se confruntă familia creştină astăzi, în această societate tot mai secularizată, dar şi despre rolul păstorilor şi al părinţilor spirituali, naşii, în creşterea duhovnicească a fiilor duhovniceşti. S-a remarcat interesul aparte al preoţilor pentru această temă şi capacitatea de a semnala unele devieri de la rânduielile bisericeşti, în ceea ce priveşte Taina Sfântului Botez, dar şi remedii pertinente din experienţa liturgică şi pastorală împărtăşită celor ce au participat la conferinţă.

Întrucât în aceeaşi zi la Bucureşti a avut loc slujba de prohodire a academicianului Fănuş Neagu, personalitate de prim rang a culturii, literaturii şi spiritualităţii româneşti, de obârşie brăilean, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a prezentat aspecte privind viaţa, opera şi legătura sa cu zona natală, într-un spaţiu cultural simbol pentru Brăila şi nu numai.

Chiriarhul Dunării de Jos a mulţumit ppcc protoierei de Brăila, Făurei şi Însurăţei, precum şi preoţilor acestor protopopiate pentru participarea la această importantă întâlnire duhovniceas-că şi a îndemnat la trăirea şi punerea în practică a răspunsurilor descoperite, atât în viaţa personală, cât şi a păstoriţilor săi.

Conferința semestrială în Protoieria Tg. Bujor

Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene
Ierarhul Dunării de Jos în mijlocul preoţimii brăilene

Luni, 31 mai 2011, în sala de şedinţe a Protoieriei Tg. Bujor a avut loc conferinţa semestrială pastoral-misionară de primăvară.  Întâlnirea a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Tg. Bujor, de către chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de preoţi şi diaconi.

În acest context, potrivit rânduielii bisericeşti, a avut loc ceremonia de instalare a noului protoiereu de Tg. Bujor în persoana pc. pr. Cezar Gagiu, de la parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Rădeşti, judeţul Galaţi.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a adresat mulţumiri pentru frumoasa şi rodnica activitate a pc. pr. Toader Pohrib, protoiereu de Tg. Bujor vreme de aproximativ 15 ani, oferindu-i cu acest prilej titlul de protoiereu onorific.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a adresat un îndemn practic, ușor de împlinit dacă există disponibilitate, dar cu efecte nebănuite în plan pastoral-misionar pentru preotul care știe să caute și să observe modele pentru a deveni larândul său, model: „…frăţiile voastre aveţi o îndatorire importantă de îndeplinit. Dacă doriţi să iubiţi cu adevărat familia personală, atunci va trebui să întoarceţi  fila istoriei cu 50 de ani şi priviţi familia preotului din parohia la care sunteţi trimişi să slujiţi. Vedeţi care erau condiţiile de trai, câţi copii a avut, ce au devenit aceştia şi cât bine au făcut ei bisericii şi neamului. A doua îndatorire o reprezintă analiza registrelor parohiale de acum 50 sau 70 de ani, când erau nenumărate limitări, colectivizări, sărăcie, bordeie şi să vedeţi câţi erau pe atunci despărţiţi şi din ce cauză se întâmplau acestea. Apoi ar trebui să comparaţi cu ceea ce avem astăzi, să vedem atunci, care perioadă este mai bună în viaţa noastră şi în viaţa oamenilor.

Dacă nici în Sfânta Biserică, acolo unde spunem că Hristos Domnul şi Sfinţii „aceeaşi sunt, ieri astăzi şi în veci!”, dacă nici noi, ca slujitori ai lui Dumnezeu nu ne mai facem proiectele şi programele cu responsabilitate, ci le facem după rațiuni pecuniare, dacă cuantificăm credinţa şi viaţa bisericii după astfel de criterii, atunci e foarte greu să mai vorbim despre Sfintele Taine, despre jertfă, bucurie, pacea sufletului şi de familia unde, în jurul mesei să vină fiii fiilor, ca nişte mlădiţe tinere de măslin.”

După slujirea liturgică avut loc partea a doua a conferinţei, prin prezentarea de către pc. preot Emil Aurelian Oprişan, de la parohia Folteşti a referatului intitulat „2011 – Anul omagial al Tainei Sfântului Botez și al Sfintei Cununii, în Patriarhia Română”. Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, completând referatul prezentat a îndemnat preoţii prezenţi să se implice activ în catehizarea familiilor care întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte Taina Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii, devenind ei înşişi naşi pentru cei care nu au fost botezaţi sau cununaţi până în momentul de faţă, din rațiuni economice sau de natură misionară.

Pentru a sublinia starea actuală a situaţiei cununiilor, botezurilor şi a divorţurilor în parohiile Protoieriei Tg. Bujor pc. preot Ionuţ Iordache de la parohia Moscu a făcut o prezentare statistică centralizată, punând în paralel înregistrările din registrele mitricale ale parohiilor şi analizate comparativ cu situaţiile înregistrate la starea civilă, în perioada 1990-2011. Cu acest prilej s-a putut constata cu uşurinţă că numărul botezurilor şi a cununiilor a scăzut dramatic în ultimele două decenii, iar numărul divorţurilor este în continuă creştere. De asemenea, s-a putut observa că foarte multe familii sunt întemeiate numai prin oficierea căsătoriei civile, fără a mai primi şi binecuvântarea lui Dumnezeu, ceea ce conduce la destrămarea acestora cu foarte mare uşurinţă.

La finalul întrunirii, Înalt-preasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a mulţumit pc. preoţi pentru implicarea în pastoraţia familiilor şi a tineretului, în rezolvarea problemelor de ordin spiritual, moral şi social cu care aceştia se confruntă, afirmând: „În cadrul conferinţei semestriale s-au analizat aspecte importante privitoare la familia creştină din perspectiva celor două Sfânte Taine pe care Sfântul Sinod al bisericii noastre le-a recomandat spre reflecţie preoţilor şi credincioşilor (…). Să ajute Dumnezeu familiei creştine să rodească şi să primească imboldul credinţei, al jertfelniciei, al răbdării şi al dragostei”.

Conferința semestrială în Protoieriile Tecuci și Nicorești

Marţi, 7 iunie 2011, în sala de şedinţe a Protoieriei Tecuci a avut loc conferinţa semestrială pastoral-misionară a preoţilor din protoieriile Tecuci şi Nicoreşti.  Întâlnirea a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în biserica „Sfântul Gheorghe şi Sfântul Iachint de Vicina” din Tecuci, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de preoţii celor două protopopiate şi credincioşii din municipiu.

Potrivit hotărârilor Sfântului Sinod, întâlnirea a avut drept scop dezbaterea diferitelor aspecte şi probleme pastorale privind familia creştină şi formarea copiilor şi a tinerilor în spiritul creştin.

Cu acest prilej, pc. pr. Manuel Bălan, de la parohia „Sfântul Dumitru” din localitatea Drăgăneşti, judeţul Galaţi, a prezentat referatul „2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, care a reliefat importanţa cunoaşterii, din partea primitorilor, a simbolisticii şi implicaţiilor Tainelor Sfântului Botez şi a Sfintei Cununii.

Au urmat discuţii la obiect pri-vind problemele cu care se confruntă familia creştină într-o societate tot mai secularizată, dar şi despre rolul păstorilor şi al părinţilor spirituali, naşii, în creşterea duhovnicească a fiilor duhovniceşti.

La finalul întrunirii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a mulţumit pc. preoţi pentru implicarea în pastoraţia familiilor şi a tineretului, în rezolvarea problemelor de ordin spiritual, moral şi social cu care aceştia se confruntă.

Conferința semestrială în Protoieriile Galați și Covurlui

Joi, 7 iunie 2011, în Sala Mare a Palatului Episcopal, actualul Muzeu de Arte Vizuale din municipiul Galaţi, a avut loc conferinţa pastoral-misionară de primăvară a preoţilor din protoieriile Galaţi şi Covurlui.

Întâlnirea a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii în capela „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Seminarului Teologic-Galaţi, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa rugătoare şi plină de evlavie a celor aproximativ 100 de slujitori din cele două protopopiate.

Întâlnirea a avut drept scop dezbaterea diferitelor aspecte şi probleme pastorale privind familia creştină de astăzi şi importanţa acesteia în formarea copiilor şi a tinerilor. Cu acest prilej, pc. pr. Costel Bulgaru, directorul Seminarului teologic gălăţean şi preot la biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din oraşul de la Dunăre, a prezentat referatul cu titlul „Familia creştină, astăzi. Provocări ale lumii secularizate şi remedii duhovniceşti”, care a reliefat atât diferitele aspecte cu care se confruntă în prezent părinţii şi copiii deopotrivă, cât şi importanţa cunoaşterii, din partea primitorilor, a simbolisticii şi implicaţiilor Tainei Sfintei Cununii.

În continuarea acestuia, pc pr. Dorin Ciobanu de la parohia Călmățui, protoieria Covurlui, prin referatul prezentat în plen a evidențiat importanța majoră a spovedaniei înainte de Cununie. Aceasta nu trebuie să se rezume la o singură întâlnire, dimpotrivă, spovedania dinaintea căsătoriei trebuie precedată de alte întâlniri catehetice prin care tinerilor să li se descopere realitatea sacrului din viața de familie.

În acest context, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop, dr. Casian Crăciun a surprins în câteva cuvinte prezența tainică a lui Hristos în unitatea familiei creștine, arătând că „în Cununie sunt trei: Hristos, împreună cu mirii. Prezența Lui înveșnicește unirea soților… dar soții care nu văd infinitul binecuvântării dintre ei se mărginesc reciproc. Mărginindu-se, creează loc pentru certuri și dezbinări care într-un final vor duce la divorț. Prin mărginire, cei doi își răpesc de fapt, unul altuia, rațiunea veșniciei… Primul pas spre nemărginire ar fi îngăduința reciprocă, un fel de împreună-cădere în genunchi, care să distrugă patima iubirii de sine, cauza tuturor relelor și păcatelor din viața de familie”.

Au urmat discuţii la obiect privind rolul păstorilor şi al părinţilor spirituali, naşii, în creşterea duhovnicească a fiilor duhovniceşti. De asemenea, la nivelul fiecărei protoierii s-a realizat un studiu statistic comparativ privind situaţia botezurilor, a cununiilor şi a divorţurilor din parohiile respective, începând din anul 1990 până în prezent. Analiza respectivă a conferit o notă de realism cu privire la atitudinea creştinilor faţă de instituţia familiei, precum şi la efectele pe care le-a produs în ultimele  două decenii schimbarea mentalităţii sociale şi individuale, determinând scăderea numărului cununiilor şi, drept consecinţă, creşterea ratei divorţurilor.

În urma dezbaterilor, s-au conturat câteva priorităţi ale pastoraţiei familiei aflate în criză, dintre acestea remarcându-se iniţiativa slujitorilor de a fi naşi pentru familiile care nu au primit Taina Cununiei, precum şi aceea de a sprijini organizarea în spaţiile parohiilor a mesei de nuntă, mai ales în cazul tinerilor fără posibilităţi materiale.

În acest context, au fost lansate şi o serie de lucrări apărute la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, care tratează cele două teme de meditaţie ale anului 2011: „Familia, părinţi şi copii” a monahului Moise Aghioritul; „Sfânta Taină a Cununiei – privire liturgică, pastoral-misionară şi canonică”, de pr. prof. Costel Bulgaru; broşurile „Sfânta Taină a Botezului” şi „Sfânta Taină a Cununiei”, din colecţia Liturgica (nr. 60 şi 61).

La finalul întrunirii, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi-episcop Casian a mulţumit pc. preoţi pentru implicarea de până acum, dar şi pe viitor, în pastoraţia familiilor şi a tineretului, în rezolvarea problemelor de ordin spiritual, moral şi social cu care aceştia se confruntă.

Pr. Gelu Aron şi pr. Gabriel Molocea