Misiune şi răspândire a Cuvântului Vieţii prin mijloace moderne de comunicare Centrul de presă ,,Basilica”

2 mai 2009 - Întâmpinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la festivităţile dedicate Sf. Atanasie Patelarie de la Galaţi
2 mai 2009 - Întâmpinarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la festivităţile dedicate Sf. Atanasie Patelarie de la Galaţi

De la început trebuie remarcat faptul că iniţierea şi punerea în practică a proiectului numit Centrul de Presă “Basilica” al Patriarhiei Române nu a reprezentat pentru Preafericitul Părinte Patriarh Daniel un scop în sine, ci un instrument modern şi un mijloc eficient de a face ca mesajul Evangheliei şi al Bisericii să devină cât mai accesibil şi mai apropiat de mintea şi sufletul credinciosului contemporan, aflat sub presiunea grijilor şi a problemelor cotidiene, dar şi sub tirul informaţiilor sau al ştirilor, de cele mai multe ori negative, false sau părtinitoare, venite pe diversele canale mass-media. Prin instituţiile sale – Radio Trinitas, Trinitas TV, publicaţiile “Lumina”, Agenţia de ştiri, Biroul de presă şi site-ul Patriarhiei Române – prin care se transmit zilnic informaţii privind activităţile Bisericii, dar şi cunoştinţe teologice ziditoare de suflet, Centrul de Presă “Basilica” se adresează atât credincioşilor care participă în mod activ la viaţa bisericească, sub toate aspectele ei, cât şi celor care sunt prezenţi mai rar în biserica parohială, devenind astfel un altfel de amvon,  un mod de “captatio” pentru fiecare suflet însetat de rugăciune şi comuniune şi un îndemn adresat tuturor acestora spre a veni în sfintele locaşuri şi a descoperi adevărata legătură cu Dumnezeu şi cu semenii. Aşadar, o şansă în plus pentru a-i ajuta pe credincioşii ortodocşi să se apropie de adevărata viaţă spirituală, trăită în duh şi în adevăr, în Biserică!

În cuvântul rostit la data de 30 septembrie 2007, în Catedrala patriarhală, cu prilejul întronizării ca cel de-al şaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericirea Sa sublinia rolul şi importanţa acestor mijloace de comunicare pentru viaţa şi misiunea Bisericii în lume: “O altă dorinţă a noastră, care devine o datorie, este intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în cetate, dincolo de zidurile locaşurilor de cult, prin intermediul a două reţele bisericeşti ortodoxe la nivel naţional, şi anume: radio şi televiziune, precum şi un cotidian al Bisericii” (Ziarul Lumina, 30 septembrie 2007, p. 16). De altfel, la baza acestui punct forte de pe agenda slujitoare a Preafericirii Sale, a stat experienţa şi implicarea în acest domeniu încă din vremea păstoririi la Iaşi, ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, unde au fost “plămădite” şi transpuse în viaţă proiectele Radio Trinitas, cotidianul “Lumina” (cu săptămânalul “Lumina de Duminică”) şi Trinitas TV (studioul de producţie filme documentare).

28 septembrie 2009 - Cuvântul de deschidere al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la lucrările Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului de la Lacu Sărat
28 septembrie 2009 - Cuvântul de deschidere al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la lucrările Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului de la Lacu Sărat

Înfiinţat la data de 27 octombrie 2007, la sărbătoarea Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou, Centrul de Presă “Basilica” al Patriarhiei Române, precum şi slujitorii din cadrul celor cinci componente ale acestuia mai sus-enumerate au fost aşezaţi dintru început sub ocrotirea şi inspiraţia Sfintei Treimi. Despre importanţa acestui hram, în cuvântul adresat la sărbătoarea din anul 2009, Preafericitul Părinte Daniel afirma: “Mijloacele de comunicare socială ale Bisericii Ortodoxe se inspiră şi se luminează din evenimentul întemeietor de Biserică al Pogorârii Duhului Sfânt şi din modelul ceresc de fiinţare în comuniune al Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt comunică oamenilor harul şi viaţa Preasfintei Treimi şi cheamă diversitatea neamurilor la unitatea de înţelegere a Evangheliei lui Hristos. Putem spune, aşadar, că sărbătoarea Sfintei Treimi este şi o zi de sfântă binecuvântare a instituţii-lor de comunicare misionară a credinţei creştine” (Ziarul Lumina, 9 iunie 2009, p. 3). Aşadar, acest proiect mediatic a devenit din prima zi de slujire, prin metodele specifice, un adevărat sprijin adus Bisericii pentru “prelungirea mesajului credinţei din lăcaşul de închinare în casele şi în sufletele oamenilor”, iar prin rugăciunile şi slujbele care se transmit zilnic, o mângâiere şi întărire duhovnicească a celor bolnavi şi neputincioşi, aflaţi pe patul de suferinţă în spitale, aziluri, sanatorii sau în propriile case. La această dimensiune a activităţii sale misionar-liturgice, se adaugă şi cea cultural-istorică, prin rubricile, emisiunile şi articolele în care se dezbat aspecte privind trecutul şi prezentul Bisericii şi al societăţii româneşti şi în care sunt prezentate marile personalităţi ale teologiei şi culturii noastre, precum şi diverse teme biblice, liturgice, pastorale, educaţionale sau filantropice din tezaurul învăţăturii creştin-ortodoxe, cuprinse în Sfânta Scriptură şi operele Sfinţilor Părinţi, dar şi din viul vieţii parohiale, mănăstireşti sau al altor aşezăminte care funcţionează cu binecuvântarea şi “sub streaşina” Bisericii. Un alt avantaj major datorat activităţii celor ce slujesc sub sigla Centrului “Basilica” este asigurarea caracterului obiectiv al informaţiei şi a perspectivei creştine asupra faptului cotidian, ceea ce de cele mai multe ori lipseşte în presa scrisă sau audio-vizualul mediatic contemporan. Exprimarea atitudinii Bisericii asupra anumitor realităţi sociale sau iniţiative politice, precum şi promovarea dialogului dintre teologie şi ştiinţă, dintre Tradiţia vie a Bisericii şi societatea contemporană, aflată sub influenţa din ce în ce mai evidentă a globalizării economice şi a mentalităţii secularizante, reprezintă tot atâtea avantaje ale căilor de comunicare eclesiale. Nu în ultimul rând, credem că apariţia acestor noi instituţii misionare în viaţa Bisericii Ortodoxe Române – care pe unii îi sperie sau îi intrigă, însă fără temei sau argumente solide şi realiste – contribuie la o mai bună şi profundă cunoaştere a realităţilor şi a activităţilor deloc puţine din cadrul comunităţilor parohiale sau eparhiale, din ţară şi din afara graniţelor ei, şi drept consecinţă la o sporire a comuniunii şi coresponsabilităţii în slujirea Bisericii şi a neamului. În acest sens, chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, sublinia: “Presa bisericească ancorată în realităţile vitale ale creştinului preocupat de mântuire, şi nu doar de viaţa pământească, poate corecta multe exagerări din actul jurnalistic. (…) Este, aşadar, o mare realizare spirituală, culturală şi misionară în viaţa ortodoxiei româneşti şi un mare dar sufletesc, fără de care am fi mult mai izolaţi în propriile imagini despre noi şi despre faptele noastre.” (Ziarul Lumina, 8 februarie 2010, p. 5)

Redăm în cele ce urmează, succinct, principalele repere ale activităţii şi roadelor muncii ostenitorilor din cele cinci segmente ale Centrului de Presă “Basilica”, sub binecuvântarea şi înţeleapta îndrumare a Preafericirii Sale.

lcasRadio Trinitas, deşi are o vechime de peste 13 ani, emiţând pentru prima dată la Iaşi, în Vinerea Mare a anului 1998, odată cu stabilirea redacţiei centrale la Bucureşti în urmă cu 4 ani, şi-a extins reţeaua de emisie la nivel naţional, încât astăzi puţine mai sunt localităţile rurale sau urbane unde acesta nu poate fi recepţionat. Conform statisticilor, sunt câteva milioane de potenţiali ascultători ai acestei “voci mângâietoare a Bisericii noastre” – cum inspirat îl caracteriza recent Preafericitul Părinte Patriarh Daniel – ascultători care se bucură zilnic de slujbele transmise în direct de la Catedrala Patriarhală, de cuvintele şi meditaţiile ierarhilor Sfântului Sinod din cadrul emisiunilor “Viaţa Cetăţii” şi “Dialogurile Trinitas”, precum şi de bogăţia emisiunilor cu caracter teologic-duhovnicesc, precum “Cuvintele credinţei”, “Atlas biblic”, “Cuvântul care zideşte”, “Lumini pentru suflet”, “Cuvânt de folos duhovnicesc”, “Evanghelie şi viaţă”, “Ortodoxia pe înţelesul tuturor”, “Părinţii Bisericii – învăţătorii noştri” ş.a. Emisiunile de ştiri şi actualitate religioasă aduc în prim-plan şi activităţile pe tărâm liturgic, pastoral-misionar, cultural-educaţional şi social-filantropic organizate de centrele eparhiale, protopopiate, parohii şi mănăstiri, dar şi cele mai importante  evenimente din domeniile social, cultural, politic şi sportiv. La acestea se adaugă spaţiile dedicate culturii, istoriei şi artei creştine (“Istoria Bisericii”, “File de istorie”, “Cultural express”, “Pelerini la locurile sfinte”), muzicii bisericeşti, culte sau populare (“Cantate Domino!”, “Civilizaţia muzicii”, “Pagini de folclor românesc”, “Armonii de veghe”), emisiunile pentru copii (“Universul copilăriei”, “Povestea de seară”) sau de educaţie medicală (“Credinţă şi sănătate”) ş.c.l. care dau acestui post de radio şi dimensiunea formativă, atât de necesară astăzi. Radio Trinitas poate fi ascultat, de asemenea, prin sateliţii Amos şi Galaxy 25 sau pe internet la adresele: www.radiotrinitas.ro, www.trinitas.ro sau www.patriarhia.ro.

Televiziunea Trinitas TV a început să emită în seara zilei de 27 octombrie 2007, din iniţiativa, cu binecuvântarea şi directa implicare a Preafericitului Părinte Patriah Daniel, studiourile sale fiind inaugurate şi sfinţite în prezenţa Preafericirii Sale şi a numeroşi ierarhi din Sfântul Sinod. Dintre cele mai importante obiective ale acestui post de televiziune amintim: a face accesibilă participarea la slujbe şi pentru cei bolnavi, imobilizaţi la pat sau bătrâni; promovarea patrimoniului istoric şi cultural al Bisericii Ortodoxe şi, deopotrivă, cunoaşterea şi aprecierea acestuia pe plan naţional şi european; cultivarea frumosului spiritual, pe care Biserica îl exprimă prin icoană, prin obiectele de cult, veşminte, vase sfinte, vase liturgice, coperte de carte din metale preţioase sau din email, miniaturi, iconostase şi mobilier bisericesc sculptat; reflectarea teologică şi spirituală a diferite momente solemne din viaţa comunităţilor religioase şi din viaţa civilă (Ziua Eroilor, sărbători naţionale, evenimente europene, aspecte din viaţa comunităţilor româneşti de peste hotare, schimburi culturale etc.); cooperarea cu diferite autorităţi centrale şi locale, precum şi cu alte televiziuni din ţară şi din străinătate, care au obiective convergente (cf. www.trinitastv.ro). Pornind de la aceste deziderate, în ultimii ani Trinitas TV şi-a extins timpul de emisie de la 4 la 24 de ore zilnic şi şi-a diversificat grila de programe, crescând totodată calitatea acestora atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al mijloacelor tehnice de realizare şi transmisie. Astfel, începând cu 24 aprilie 2008, postul Trintas TV este retransmis, la nivel naţional, prin reţelele de cablu tv şi platformele digitale din întreaga ţară, putând fi recepţionată în aproximativ 80% din publicul potenţial de televiziune din România. Trinitas TV mai poate fi recepţionată în Europa şi America prin intermediul satelitului AMOS 2. Transmisiunile în direct ale slujbelor zilnice, emisiunile dedicate învăţăturii de credinţă, istoriei şi artei bisericeşti şi dialogului cu lumea contemporană, jurnalele tv şi filmele documentare produse şi prezentate de postul de televiziune Trinitas au determinat pe actualul Patriarh al României să îl caracterizeze, pe bună dreptate, drept “fereastră spre bogăţia vizuală a Ortodoxiei româneşti şi a creştinătăţii întregi” .

Publicaţiile “Lumina”, ca-re cuprind cotidianul “Ziarul Lumina”, săptămânalul “Lumina de Duminică” şi revista lunară “Vestitorul Ortodoxiei”, reprezintă un segment important al activităţii mediatice din Biserica noastră, fiind “cronici ale trăirii credinţei în timp şi spaţiu” , cum spunea însăşi Preafericirea Sa. În ultimii ani s-au depus eforturi substanţiale de către echipa de inimoşi slujitori ai acestor publicaţii pentru mărirea tirajului şi îmbunătăţirea grafică, pentru apariţia de ediţii regionale, încât la ora actuală se publică, pe lângă ediţia naţională, ediţii cu ştiri şi reportaje pentru zonele Moldova, Transilvania, Oltenia şi Banat, realizate de către redacţiile locale din Iaşi, Sibiu, Craiova şi Timişoara, ceea ce face ca cititorii să fie mai interesaţi şi conectaţi la evenimentele locale, naţionale şi internaţionale din arealul Bisericii Ortodoxe, dar şi al altor confesiuni creştine. Vorbind despre impactul acestui cotidian în viaţa slujitorilor şi a credincioşilor, ierarhul Dunării de Jos mărturisea că “«Ziarul Lumina» contribuie la promovarea dreptei credinţe, oferă multe îndrumări necesare oricărui om de bună credinţă şi cultivă comuniunea prin evidenţierea dialogului irenic al faptelor credinţei din interiorul Bisericii noastre, unindu-ne, astfel, pe tot mai mulţi slujitori şi credincioşi în marea familie duhovnicească.” Este, altfel spus, memoria de celuloză a intensei şi profundei slujiri teologice, pastoral-misionare, educaţionale, de ajutorare a semenilor şi de edificare de noi şi frumoase lăcaşuri de închinare parohiale sau mănăstireşti, din zilele noastre, în ciuda crizei economice şi spirituale cu care ne confruntăm.

Agenţia de ştiri Basilica  şi-a început activitatea în anul 2008, pe 16 iunie, la sărbătoarea Sfintei Treimi, cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, prin lansarea site-ului de ştiri www.basilica.ro, având ca motto: “Vestea bună împărtăşită tuturor”. Încă de la lansare Agenţia de ştiri nu şi-a propus o concurenţă cu alte instituţii similare, ci a avut menirea de a prezenta cât mai pe larg şi în detaliu activităţile organizate la nivelul Patriarhiei Române, al eparhiilor, protoieriilor, parohiilor, mănăstirilor şi al celorlalte aşezăminte şi instituţii bisericeşti cu caracter educaţional, cultural-misionar, social-filantropic sau patrimonial, reprezentând “un permanent caleidoscop al realităţii bisericeşti cotidiene” (Preafericitul Părinte Daniel). Astfel, aceste ştiri sunt prezentate atât pe interfaţa în limba română, cât şi pe cea în limba engleză, pentru ca informaţiile să fie accesibile atât utilizatorilor de internet din România, cât şi din străinătate. De la înfiinţare şi până acum, au fost postate aproximativ 20.000 de ştiri şi informaţii, iar numărul de vizitatori înregistrat este de peste 3.000.000. Scopul principal al Agenţiei este reflectarea realităţii, aşa cum este văzută de către însuşi corpul eclezial, la toate nivelurile: ierarhie, cler, viaţa monahală şi laicat.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române are ca scop mediatizarea activităţii Sfântului Sinod, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Consiliului Naţional Bisericesc şi Adunării Naţionale Bisericeşti, a activităţii Bisericii Ortodoxe Române la nivel central şi, după caz, local, în diferite domenii de activitate. La aceasta se adugă şi monitorizarea ştirilor, informaţiilor, articolelor, comentariilor, emisiunilor re-feritoare la Biserica Ortodoxă Română, precum şi a evenimentelor interne şi internaţionale cu caracter naţional, social, politic, economic, cultural, care au legătură cu interesele şi problemele bisericeşti; stabilirea şi menţinerea legăturii cu jurnaliştii acreditaţi din partea agenţiilor de presă româneşti şi străine, a posturilor de radio şi televiziune naţionale şi particulare şi a cotidianelor naţionale, precum şi cu alte publicaţii din ţară şi străinătate, agenţii de presă şi publicaţii catolice şi protestante etc.

În activitatea sa, Centrul de Presă “Basilica” este în mod constant sprijinit de parohiile şi protopopiatele din Arhiepiscopia Bucureştilor, de majoritatea eparhiilor din Patriarhia Română, de unele instituţii şi persoane care doresc să pună umărul la intensificarea misiunii Bisericii prin aceste instituţii de presă. Acestora li se adaugă şi eforturile şi strădania de zi cu zi a ostenitorilor din redacţiile sus-amintite, printre care se numără, chiar la nivel de vârf, teologi şi jurnalişti creştini, fii ai Eparhiei Dunării de Jos, care prin competenţă, seriozitate şi jertfelnicie arată, alături de ceilalţi slujitori şi angajaţi din cadrul Centrului de Presă “Basilica”,  dorinţă şi disponibilitate  pentru ca lucrarea de transmitere în lume a valorilor Evangheliei Mântuitorului Hristos şi a învăţăturii Bisericii noastre să se realizeze cu profesionalism şi abnegaţie, spre aprofundarea şi trăirea credinţei ortodoxe de către toţi cei care au primit darul Tainei Sfântului Botez şi bucuria comuniunii în  marea familie a “Mamei spirituale a neamului românesc”.

Pr. Gelu Aron