Înălţarea Domnului – Ziua naţională a eroilor neamului

Pomenirea Eroilor la Galați

La 25 mai a.c., întreaga Biserica Ortodoxă Universală a serbat Înălțarea Domnului.

Acest mare praznic a început încă din seara zilei de 24 mai, când a fost săvârșită slujba Privegherii, iar în ziua de sărbătoare sute de credincioși s‑au adunat la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde a fost oficiată Sfânta Liturghie de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de soborul slujitor al acestui sfânt locaș.

Celor prezenți li s‑au alăturat elevii de gimnaziu de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei“ din Galați, tineri ce și‑au arătat dragostea față de Biserică prin uniforma ce are imprimată crucea și chipul Sfântului Andrei și față de țară prin purtarea în mâini a stegulețelor tricolore.

În cuvântul său de învățătură, Părintele Arhiepiscop a tâlcuit pasajul ce s‑a citit din Sfânta Evanghelie, apoi a explicat însemnătatea acestei zile: „Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și‑a ridicat mâinile, binecuvântându‑i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S‑a înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un nor L‑a făcut nevăzut pentru ochii lor (Faptele Apostolilor 1, 9). Înălțarea lui Hristos întru slavă și șederea Sa de‑a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale ‑ întrupare, moarte, înviere ‑ El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat‑o, dar prin Înălțare a transfigurat‑o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a Trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh. Înălțarea Domnului cu Trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om. Hristos, prin Înălțarea Sa, nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere ca omul să ajungă la aceasta stare. El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în inima celor ce‑L iubesc“.

După cuvântul de învățătură al ierarhului, în mijlocul catedralei au fost aduse ofrandele pregătite pentru săvârșirea Parastasului pentru eroi.

Pomenirea eroilor la Brăila

După momentul de comemorare a eroilor, a urmat, la orele amiezii, tradiționala procesiune închinată celor „căzuţi pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinței ortodoxe strămoşeşti, pentru întregirea neamului și pentru demnitatea poporului român“. La Galați, alaiul s‑a format la biserica ce poartă hramul „Înălțarea Domnului“, unde marea ceată de credincioși care era formată din preoți, oficialități locale și elevi de la școlile gălățene, s‑au îndreptat spre Cimitirul „Eternitatea“, unde la Monumentul închinat eroilor a fost săvârșită sub protia chiriarhului locului, slujba de pomenire a bravilor români, ce s‑au jertfit pentru ţară, Biserică și neam.

Întregul program de manifestări dedicate la Galați acestei zile s‑a încheiat prin depunerea, la mormintele eroilor, a coroanelor de flori și defilarea gărzii de onoare, în acordurile muzicii militare.

Spre seara aceleiaşi zilei, Părintele Ar­hiepiscop a binecuvântat credincioşii din al doilea mare oraș al eparhiei, Brăila, participanţi la procesiunea ce a avut punctul de plecare de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena“ până la cimitirul ocrotit tot de Sfinții Împărați.

Aici, ÎPS Părinte Casian a oficiat slujba de pomenire pentru eroii în­mormântați în cimitir şi a recitat câteva versuri din poezia „Noi nu suntem morți“, a monahiei Teodosia (Zorica) Laţcu. Peste minunatul cimitir ce avea la fiecare mormânt candela aprinsă cu Sfânta Lumină și pe fiecare piatră funerară vopsit tricolorul, s‑a revărsat o liniște deplină, iar în sufletele credincioșilor au fost trezite amintiri despre istoria poporului, vitejia martirilor neamului, fiecare dintre cei prezenți dobândind curaj, dorință de jertfă, iubire de eroi şi, mai ales, bucuria de a duce mai departe misiunea eroilor, prin imitarea faptelor bune, în credința cea sfântă și strămoșească, în slujba aproapelui și spre folosul Țării.

Hristos S‑a înălțat!

Vicențiu Tacea