Sfinţii Trei Ierarhi, modele de educaţie creştină

Cu binecuvântarea și participarea Înalt­prea­­­­sfințitului Părin­te Casian, Arhiepiscopul Du­­­nării de Jos, manifestările cul­tu­ral‑educaționale dedicate „Sfin­ților Trei Ierarhi“ au debutat în ziua de 26 ianuarie, la Muzeul Istoriei Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, în sala „Sergiu Dumitrescu“, prin or­ganizarea simpozionului interliceal intitulat: „Bătrâneţea, vârsta înţelepciunii în admiraţia şi gândirea Sfinţilor Trei Ierarhi“.

Simpozion închinat Sfinţilor Trei Ierarhi

Această manifestare s‑a des­fășurat în mod hibrid și a adus elevi împreună din întreaga eparhie, fie prin prezența fizică sau prin platforma online, de la renumitele licee ale județelor Galați și Brăila: Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri“, Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu“, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza“, Colegiul Naţional „Costache Negri“, Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş“ (Tecuci) şi Colegiul Naţional „Spiru Haret“ (Tecuci), iar din municipiul Brăila au fost elevi de la Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu“, Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci“.

În deschiderea întâlnirii du­hov­nicești a fost intonat troparul Sfinților Trei Ierarhi, după care Înaltpreasfinția Sa a vorbit tinerilor despre prietenia desăvârșită dintre acești luminători și apărători ai Ortodoxiei, arătând că fără iubirea de aproapele, credința în Dumnezeu și săvârșirea binelui nu putem să aducem o contribuție folositoare a dezvoltării noastre culturale și intelectuale. După cuvintele Părintelui Arhiepiscop, tinerii au prezentat lucrări cu privire la viața și misiunea acestor mari ierarhi, Sfinții Trei Ierarhi reprezentând demnele modele de urmat pentru fiecare dintre noi, atât în Biserică, în societate și în familie.

Spre finalul programului, cei prezenți au dorit să plece de la Muzeu mai îmbogățiți în sfaturi privitoare la creșterea și educația aleasă pentru zilele de astăzi, pentru păstrarea vieții în liniște și iubire, astfel rugându‑l pe Chiriarhul Dunării de Jos, să le ofere câteva îndemnuri de călăuzire, prin modelele Bisericii.

Din dragostea sa părintească și purtarea de grijă, Înalt­preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, le‑a vorbit tinerilor despre efortul și ambiția de care avem nevoie în ziua de astăzi, îmbrățișând mai mult Biserica lui Hristos, dezvoltând și dăruind mai mult dragostea față de aproapele, dăruirea „inimilor“ noastre prin faptele milosteniei, ÎPS Sa amintind în cuvântul său pe marele monah Proclu Nicău: „Nu vremurile sunt grele, ci păcatele sunt grele“.

Iată câteva impresii ale unor eleve prezente la întregul program:

◆ „Am participat cu drag la Simpozionul Interliceal dedicat Sfinților Trei Ierarhi, sub îndrumarea doamnei profesoare de religie Mioara Kirlandi. Eu și colegele mele ne‑am bucurat să ne reprezentăm școala, Colegiul Național «Costache Negri», în cadrul unei astfel de activități. Toți cei prezenți am fost uniți sub același imbold de a înțelege minunile și importanța Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, asupra oamenilor și asupra creștinătății, în general. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oferit tuturor celor prezenți cuvinte calde, blânde, un balsam pentru suflet și minte. A fost o experiență inedită și voi mai participa cu siguranță la astfel de activități!“ (Ramona‑Alecsandra Ignat, clasa a X‑a B, Colegiul Național ,,Costache Negri“, Galați).

◆ „Activitatea a însemnat pentru mine nu doar o acumulare de informații în domeniul religios, ci în special emoție și dezvoltare personală! Printre diversele subiecte și idei selecționate în fiecare prezentare, întâlnirea m‑a surprins și prin punctualitatea elevilor pasionați de religie, care au venit din alte localități sau orașe pentru a fi prezenți. De la fiecare am avut câte ceva diferit de învățat, în special din cuvintele Înaltpreasfințitului Casian al Dunării de Jos. Intervenția ierarhului m‑a determinat să‑mi măresc spectrul gândirii atunci când dau voie internetului să mă influențeze și să mă transforme în ceea ce vor alții să fiu, și mai ales să am grijă la «prietenii pe care noi, tinerii, ni‑i alegem în funcție de cât de mult ne dau ei dreptate și ne aprobă, deoarece tindem să ne alăturăm oamenilor care ne spun doar ceea ce vrem noi să auzim», precum a spus Înaltpreasfinția Sa“ (Ekatherina Kassia Hodjaev, clasa a XI‑a G, Colegiul Național „Vasile Alecsandri“, Galați).

Simpozion studenţesc închinat Sfinţilor Trei Ierarhi

O manifestare asemănătoare a fost organizată și la Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, prin Centrul de Cercetare Teologică şi Interdisciplinară „Sfinţii Trei Ierarhi“ şi Cercul de Liturgică şi Patristică, prin simpozionul studențesc: „Teologia ca imn închinat Preasfintei Treimi, la Sfinții Trei Ierarhi“.

În sala „Episcop Melchisedec Ștefănescu“ din incinta instituției de învățământ superior, în mijlocul cadrelor didactice universitare, preoților, studenților și masteranzilor, s‑a aflat și Părintele Arhiepis­cop Casian, al Dunării de Jos, în care a vorbit despre viața acestor mari luminători, închinată Bisericii lui Hristos, evidențiind curajul și neîncetata lucrare de păstorire și apărare a turmei celei cuvântătoare.

În partea a doua a simpozionului, profesorii invitaţi, împreună cu studenții și masteranzii au dezbătut aspecte importante din teologia Sfinţilor Ierarhi, prin prezentarea lucrărilor de referat. Sunt demne de amintit aici următoarele lucrări: „Icoana Sfinţilor Trei Ierarhi: notiţă istorică şi scurtă erminie“, „Imnul dragostei“ (I Corinteni XIII), în exegeza Sfântului Ioan Gură de Aur, „Vindecarea de bătrâneţe“ în „Omiliile la Evanghelia după Matei“ ale Sfântului Ioan Gură de Aur“, „Aducerea moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur la Constantinopol, după mărturiile imnografice ale praznicului din 27 ianuarie“.

După prezentarea acestor lucrări, ÎPS Sa a oferit un cuvânt de apreciere îndeosebi pentru implicarea, interesul şi efortul studenţilor şi al masteranzilor faţă de cercetare şi de studiul aprofundat, apoi împreună cu cei prezenți, a mers la locul de expoziție, în care au fost expuse titluri din opera Sfinţilor Trei Ierarhi, publicate în ultimii ani în limba română.

La finalul programului, toți cei trecuți la cele veșnice din cadrul Departamentului de Teologie preoți, cadre didactice, studenți și masteranzi, au fost pomeniți la slujba Parastasului.

Redacția