Proiectele bisericeşti pentru anul 2022 în Arhiepiscopia Dunării de Jos

Ședința de lucru a Consiliului Eparhial

Sâmbătă, 12 februarie, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos au avut loc lucrările Adunării eparhiale. Şedinţa forului deliberativ eparhial s‑a desfăşurat sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în sala de conferinţe „Episcop Melchisedec Ştefănescu“.

Evenimentul a debutat cu participarea membrilor acestui organism bisericesc, la slujba Sfintei Liturghii săvârşită în Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Andrei şi Sf. Ier. Nicolae“ din Galaţi, la finalul căreia Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a oficiat slujba de Tedeum şi a rostit rugăciuni speciale pentru sănătatea celor aflaţi în spitale şi în suferinţă.

Şedinţa propriu‑zisă a început în sala mare de conferințe a Centrului Eparhial cu rugăciunea şi cuvântul de deschidere al chiriarhului Dunării de Jos.

După apelul nominal, au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti pentru anul 2021 şi au fost aprobate propunerile de activităţi pentru anul 2022.

În cadrul lucrărilor, ierarhul locului a prezentat hotărârea Sfântului Sinod prin care anul 2022 a fost dedicat în Patriarhia Română rugăciunii şi sfinţilor isihaşti, după care a susţinut o meditaţie teologică despre puterea şi folosul rugăciunii regăsită în slujbele Bisericii şi în dragostea faţă de semenii noştri.

De asemenea, s‑a constatat că în această perioadă dificilă de pandemie, rugăciunea a fost intensificată, iar provocările inerente stărilor de urgenţă au găsit rezolvări inspirate şi folositoare, atât pentru sănătatea trupească, cât şi pentru cea sufletească.

Între proiectele pentru anul 2022, amintim:

Sectorul administrativ‑bisericesc

– planificarea, pregătirea şi abordarea cu maximă responsabilitate, în cadrul fiecărei comunităţi parohiale, prin PREDICI ŞI CATEHEZE, a unor teme specifice anului 2022, precum: rolul rugăciunii în viaţa Bisericii şi a credincioşilor/monahilor, mai ales în contextul restricţiilor cauzate de situaţia pandemică mondială; Sfinţii isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigore Palama şi Paisie de la Neamţ ‑ modele de rugăciune personală permanentă şi de vieţuire creştină intensă etc.

– intensificarea programului săptămânal de slujbe şi rugăciuni în bisericile parohiale şi mănăstireşti, în capelele din spitale, cămine de bătrâni, penitenciare şi unităţi militare, ca şi în aşezămintele de ocrotire a copiilor şi tinerilor;

– de asemenea, atât la predică, cât şi la Taina Spovedaniei, părinţii şi copiii vor fi îndemnaţi pentru înteţirea rugăciunii împreună acasă şi la biserică.

Sectorul cultu­ral‑educa­țio­nal

și activități cu tineretul

 1. Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“, Galați:

– continuarea demersurilor privind redobândirea titlului de proprietate asupra clădirii centrale și alcătuirea unui proiect pentru reabilitarea clădirii, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați;

– desfăşurarea celei de‑a XXIII‑a ediții a Simpozionului Național interseminarial, în luna noiembrie dedicat tematicii Anului omagial 2022, „al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului“ și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț“;

Tedeum în deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale

– organizarea unei tabere de vară, în luna august pentru elevii de clasa a VI‑a și a VII‑a de la Centrele Catehetice din Eparhie, în vederea familiarizării cu oferta educațională a seminarului gălățean

 1. Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, Galaţi:

– sunt prevăzute mai multe evenimente importante și anume: a. Simpozionul Internaţional Interdisciplinar, ediția a VIII‑a dedicat Anului omagial 2022 „al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului“ și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț“ (aprilie); b. Sesiunea naţională de referate studenţeşti (mai); c. dezbateri în cadrul Cercului de patristică și liturgică al Departamentului Teologic;
d. dezbateri şi lansări de carte în cadrul Centrului de cercetare „Sfinţii Trei Ierarhi“;

reacreditarea programului de studiu – Licenţă: „Teologie Ortodoxă și Asistență socială“;

– pregătirea unei monografii care va marca 30 de ani de învățământ teologic universitar la Dunărea de Jos.

 1. Ora de Religie:

Pentru anul 2022, departamentul Religie, din cadrul Inspectoratelor Școlare Județene Galați și Brăila își propune:

– îmbunătăţirea imaginii orei de Religie între celelalte discipline și alinierea ei la exigențele învățământului modern/online;

– accelerarea pregătirii informatice a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de for­mare;

– cooptarea profesorilor care au o slabă pregătire şi o eficienţă scăzută a acţiunilor educative  și organizarea unor cursuri de formare pentru  aceștia;

 1. Biroul catehetic eparhial:

– continuarea activităţilor de parteneriat cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila, şi cu şcolile care reprezintă risc de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism;

– continuarea programului eparhial de tabere „Vacanţa din pridvorul Bisericii“țintă beneficiari: 2000 de copii din județele Galați și Brăila;

– continuarea programului de pregătire a lucrătorilor de tineret parohialțintă: pregătirea unui număr de 200 de voluntari pentru cele opt protoierii ale Eparhiei;

– implementarea programului cadru și participarea la Concursul Naţional Catehetic 2022 ‑ „Rugăciunea în viața mea“.

 1. Lucrările Adunării Eparhiale

  Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos

 2. Depunerea eforturilor administrative pentru a păstra minim la nivelul execuției bugetare din anul 2021 procentajul veniturilor (subvenții și venituri proprii), pentru funcționarea la parametri optimi a muzeului și în anul 2022:

– subvenţie Consiliul Județean 37%

– subvenţie Arhiepiscopia Du­­nă­rii de Jos 21%

– sprijin financiar capelă Muzeu 14%

– fonduri din contracte prestări‑servicii 28%

 1. Identificarea și contractarea unor noi proiecte de conservare – restaurare;

 2. Expoziție temporară dedicată Anului omagial 2022 „al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului“ și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț“ – valorificarea colecției de Sfinte Antimise și Sfinte Potire din colecția Muzeului Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos Galați;

 3. Continuarea, în semestrul I a proiectelor de cercetare științifică începute în anul 2021: Însemnări olografe întâlnite pe Mineele (246 de volume) din colecția de Carte Veche a Muzeului; Chipul Maicii Domnului în icoane (din patrimoniul muzeului); și Sfinte Antimise din patrimoniul Muzeului (85 de piese). Publicarea unor articole de specialitate bazate pe rezultatele obținute;

 4. Din semestrul al II‑lea începerea proiectelor de cercetare ce vizează studierea și valorificarea științifică a: Icoanelor semnate de Matache Orășanul; a 20 de Sfinte Potire aflate în colecția de orfevrărie; și a Veșmintelor arhierești din colecția de textile aflate în patrimoniul  Muzeului Istoriei, Cul­turii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos Galați

 5. Organizarea ediției a V‑a a Sesiunii Științifice de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural românesc Restitutio Es și tipărirea primului număr al revistei științifice Ars christiana rediviva, cu apariție anuală și tematică specifică: conservare, restaurare, valorificare patrimoniu și studii de muzeologie.

Sectorul pastoral‑misionar şi mediatic

– aprofundarea sensului comunicării de la suflet şi de la inimă la inimă, prin media, spre apropierea semenilor, nu doar de imagine, ca fraţi şi fii ai lui Dumnezeu prin Biserică şi lucrarea ei;

– dez­voltarea structurii de corespondenţi locali (parohii, protoierii, aşezăminte cultural‑filantropice eparhiale) şi intensificarea legăturii cu aceştia şi cu ppcc. protoierei, prin care să se reflecte mai des şi mai exact activităţile şi evenimentele cu scop cultural‑educaţional şi social‑filantropic din cuprinsul eparhiei;

– realizarea de ştiri şi articole de presă cu activităţile dedicate anului omagial şi comemorativ 2022.

Sectorul social‑filantropic

– accentuarea rolului rugăciunii din care izvorăște filantropia;

– formarea formatorilor și a angajaților din centrele sociale;

– voluntariatul ca șansă a unirii rugăciunii cu iubirea de milostenie.

– susținerea, în continuare, a Campaniei umanitare „Donează sânge, salvează o viață!“;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile, în special a copiilor și a vârstnicilor.

Sectorul economic‑finaciar

– o permanentă preocupare, la nivelul tuturor unităţilor bisericeşti din Eparhie, pentru respectarea prevederilor B.V.C. – 2022 și încadrarea în limitele bugetare din anul 2021;

– verificarea și analiza situaţiilor lunare înaintate de protopopiate privind activitatea economico‑financiară, potrivit prevederilor art. 71, alin. (17) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române – varianta consolidată şi ale Hotărârii nr. 3781/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române privind „Disciplina  financiar‑contabilă şi administrativ‑patrimonială în Biserică“;

– monitorizarea consumurilor la energie electrică și gaze naturale la obiectivele de la Centrul Eparhial și de la subunități în vederea încadrării în prevederile bugetare aprobate și identificarea unor soluții tehnice eficiente care să contribuie la diminuarea consumurilor fizice;

– conformarea întregii activități patrimoniale la nivelul tuturor unităților bisericești din Eparhie potrivit prevederilor Regulamentului Administrării Bunurilor Bisericești;

– continuarea susținerii familiilor preoților din mediul rural, cu mai mulți copii, din zone defavorizate și a șantierelor de la bisericile respective prin programele filantropice eparhiale: „Păstorul cel Bun și Milostiv“ și „Râvna Casei Tale Doamne“.

Sectorul patrimoniu și construcții bisericești

– continuarea reabilitării fațadelor Catedralei Arhiepiscopale;

– construirea unei clopotnițe la Centrul Eparhial;

– continuarea lucrărilor la Așezământul social‑filantropic „Sf. Mc. Pantelimon“‑Lacu Sărat, respectiv pictura, în tehnica mozaic a capelei;

– continuarea programului de construire, la fiecare parohie, acolo unde este cazul, a unei case parohiale, precum și dotarea cu sisteme de încălzire pentru bisericile parohiale;

– atragerea de fonduri structurale pentru restaurare și punerea în valoare a monumentelor istorice din cadrul Eparhiei.