Noi protoierei în Arhiepiscopia Dunării de Jos

În data de 24 februarie 2022, la împlinirea a 114 ani de la naşterea vrednicului de pomenire Arhiepiscop dr. Antim Nica al Dunării de Jos, după oficierea Sfântei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a săvârşit o slujbă de pomenire pentru ierarhul de vie memorie, înaintaş în scaunul arhieresc de la Dunărea de Jos. La această slujbă au participat membrii Permanenţei Consiliului Epar­hial, cei opt preoţi protoierei din județele Galați și Brăila, precum şi alţi slujitori din eparhie şi credincioşi.

Slujbă de pomenire pentru Arhiepiscopul Antim Nica

Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învăţătură despre rugăciunea recunoscătoare, manifestată în pomenirea celor adormiţi şi despre viaţa şi jertfelnica păstorire a Arhiepis­copului Antim la Gurile Dunării, în timpuri deosebit de grele pentru Biserică, dar în care acest ierarh, plin de noblețe sufletească și atent chivernisitor al activității bisericești, a găsit metode și mijloace pentru a dinamiza activitatea misionară a clerului și a ajuta credincioșii să aprofundeze învățătura de credință și să trăiască autentic în duh de comuniune și rugăciune.

În continuare, ÎPS Arhiepis­cop Casian a prezidat, la Sala de festivităţi de la Casa arhierească, şedinţa Permanenţei Consiliului eparhial, la care au fost invitați să participe ppcc. protoierei din Eparhie, precum și pc. pr. Valentin Rădoi de la Parohia „Adormirea Macii Domnului“ – Cimitir „Eternitatea“ – Galaţi, pc. pr. Ştefan Constandache de la Parohia „Sf. Ilie“ – Brăila, pc. pr. Nelu‑Cornel Păcuraru de la Parohia Barcea Nouă, Protoieria Tecuci, jud. Galaţi, pc. pr. Mihăiţă Cocîrlea de la Parohia Surdila Găiseanca, Protoieria Făurei, jud. Brăila, și pc. pr. George Ionuţ Albu de la Parohia Mihai Bravu, Protoieria Însurăţei, jud. Brăila.

Şedinţa Permanenţei Consiliului Eparhial a început prin cuvântul de bun venit adresat celor prezenţi de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a menţionat faptul că, după îndelungi analize și multă rugăciune, pe solide argumente de ordin teologic, dar și al rezultatelor pastorale din teren, a ales această zi, de comuniune harică și amintire a marelui ierarh Antim Nica, pentru a încredința responsabilitatea de protoiereu pentru protoieriile Galaţi, Brăila, Tecuci, Făurei şi Însurăţei, ca urmare a expirării mandatelor ppcc. protoierei în funcţie.

Înaltpreasfinţia Sa, Părintele Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a adresat un cuvânt de prețuire și de mulţumire preacucernicilor protopopi Eugen Buruiană (Galaţi), Mircea Băncilă (Brăila), Gheorghe Joghiu (Tecuci), Viorel Enache (Făurei) şi Constantin Dumitru (Însurăţei) pentru întreaga activitate desfăşurată în perioada cât au împlinit această ascultare încredințată de Biserică și ierarh: „Permite‑ţi‑mi să vă mulţumesc pentru serviciul credincios în slujba Bisericii, în funcţia sau, mai bine zis, în slujirea deosebit de dificilă, dar şi frumoasă de protopopi! Fiecare dintre sfinţiile voastre aveţi o personalitate şi o modalitate de lucru specifică, cu un număr de mandate diferit, însă cu toţii împreună am format o echipă şi, în unitate şi comuniune, ne‑am străduit să răspundem exigenţelor şi multiplelor chemări de ordin spiritual, liturgic, pastoral‑misionar, filantropic şi edilitar‑patrimonial ale Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, ale Sfântului şi îndreptătorului nostru Sinod, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Vom folosi din plin experienţa sfinţiilor Voastre ca sfetnici apropiaţi ai noilor investiţi cu responsabilitatea de protoiereu, cât şi ca duhovnici ai preoţilor din aceste protopopiate“.

După acest moment, Înaltpreasfinţia Sa i‑a prezentat pe noii protopopi şi a rostit părintesc cuvânt de învăţătură, mulţumindu‑le pentru prezenţă şi acceptarea acestei noi „cruci“ în viața sfințiilor lor, invitându‑i totodată la o colaborare deschisă şi rodnică cu frații preoţi din protoierii: „Vă rog să îmi permiteţi să vă arăt mulţumirea, aprecierea şi recunoştinţa mea pentru acceptarea acestei nobile misiuni şi îmi doresc ca acest «schimb de ştafetă» să se realizeze în duh paşnic, cu echilibru şi respect faţă de înaintaşi şi încrede în capacitatea noilor protoierei! Fiţi prietenul tuturor şi, în acelaşi timp, nu faceţi rabat de la principiile şi învăţătura Sfinţilor Părinţi! Avem o misiune sfântă cu preotul tânăr, cu soţia și familia acestuia! Protoiereul, care a primit în grijă preoţii de la Ierarhul său, trebuie să aibă cu adevărat dragoste și ocrotire față de ei, spiritual şi material, precum de proprii săi copii! Protoiereul nu înseamnă «cel mai mare între preoţi», ci este cel dintâi slujitor al fraţilor săi şi este părintele duhovnicesc al lor“.

A urmat cuvântul părinţilor protopopi nou‑numiţi, care au mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian pentru importanta ascultare pe care le‑a încredinţat‑o, făgăduindu‑i fiască ascultare şi supunere, precum şi neobosită osteneală în misiunea de conducere a protopopiatelor. În acelaşi timp, sfinţiile lor au adresat cuvânt de recunoştinţă predecesorilor lor.

Redăm în continuare câteva aspecte din viaţa şi activitatea acestor slujitori ai altarelor Dunării de Jos care, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, au fost aleşi şi numiţi să coordoneze bunul mers al vieţii bisericeşti în protopopiatele Galaţi, Brăila, Tecuci, Făurei şi Însurăţei:

Protopopiatul Galați

Pc. Pr. Valentin Rădoi
noul Protoiereu de Galaţi

În funcția de Protoiereu de Galați a fost numit pc. pr. Valentin Rădoi de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Cimitirul „Eternitatea“ din Galați. Părintele s‑a născut la data de 19 august 1978 în mun. Bacău, din părinții Florea și Domnica.

Între anii 1992‑1997 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei“ din Galați. În anul 1997 a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București, finalizând studiile în anul 2001 cu teza de licență „Hotărârile Sinodului al II‑lea Ecumenic în lumina documentelor păstrate“ sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor. Tot sub îndrumarea regretatului părinte profesor a susținut în anul 2002 și licența cu tilul: „Aggiornamento – o provocare în Biserica Romano‑Catolică“, la secția Filologie – Limbi clasice a aceleiași facultăți.

A urmat studii de Master la Facultatea de Teologie din capitala țării, absolvindu‑le în anul 2006 prin lucrarea de disertație cu titlul „Influența politică a Sfântului Scaun în secolul XX“.

În anul 2010 a absolvit și studiile de master de la Departamentul de Teologie al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați cu lucrarea de disertație: „Cimitirul «Eternitatea» şi biserica «Adormirea Maicii Domnului» din Galaţi ‑ mărturii ale vieţii spirituale la Dunărea de Jos în a doua jumătate a sec. XIX ‑ prima jumătate a sec. XX“ sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Ionel Ene.

La data de 27 mai 2001 s‑a căsătorit cu domnișoara Mihaela Aurelia Turnea. A fost hirotonit diacon la data de 26 august 2001 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și preot, la data de 29 august 2001 de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pe seama parohiei Bărăganul, Protopopiatul Însurăței, jud. Brăila.

În anul 2009 a fost numit preot la Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Cimitirul „Eternitatea“ din Galați. Lucrărire pc. sale la această parohie au fost încununate cu sfințirea picturii și a întregului sfânt locaș la data de 9 noiembrie 2021. La aceeași dată, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian l‑a hirotesit iconom stavrofor.

În anul 2019 pc. sa a susținut examenul pentru gradul I în preoție, elaborând lucrarea: „Per­sonalitatea Patriarhului Nicodim Munteanu. Activitatea desfășurată la Galați potrivit arhivelor locale“, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Ioan Moldoveanu, decanul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul“ din București.

Instalarea în noua demnitate s‑a săvârșit în ziua de prăznuire a Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman (28 februarie), la biserica „Sf. Nicolae“ din municipiul Galați.

Noul protopop a primit din partea Înaltpreasfințitului Părinte Casian bedernița, brâul roșu şi crucea pectorală, după care a fost semnată gramata chiriarhală.

După ceremonia de hirotesie şi instalare a noului protoiereu, a fost săvârşită slujba Paraclisului Maicii Domnului şi au fost rostite rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra clerului şi credincioşilor din Arhiepiscopia Dunării de Jos, precum şi rugăciuni pentru încetarea războiului din Ucraina și pentru pacea din întreaga lume.

În cuvântul său, Chiriarhul Dunării de Jos a îndemnat pe preoții prezenți să sporească rugăciunea și să înmulțească faptele iubirii milostive față de semenii aflați în nevoie.

Instalarea Protoiereului de Galaţi

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a mulțumit fostului protopop de Galați, părintele Ionel Eugen Buruiană, pentru lucrarea deosebită înfăptuită în această demnitate timp de 21 de ani: „Nu am îndeajuns cuvinte de apreciere, pe care le‑am arătat la momentul cuvenit Permanenței şi s‑au consemnat la vreme, despre lucrarea înaintașului frăției voastre, preacucernicul părinte protoiereu Ionel Eugen Buruiană, care timp de două decenii a ascultat să facă voia Bisericii şi dânsul, la timpul său, pentru vremea de atunci, în aceeași poziție cum sunteţi şi sfinţia voastră astăzi, pentru timpul de astăzi. Ceea ce vedem aici, ceea ce simțim azi, ceea ce se vede pe chipurile preacucernicilor preoți din Protoieria Galați, este și marca demnității, seriozității, autorității morale și duhovnicești a părintelui Eugen Buruiană, care a fost investit după alt protopop foarte vrednic care a slujit tot aici, părintele Ioan Postolache și a încercat să se uite la vârsta, la problemele, la dificultățile și la virtuţile preoților“.

La final părintele Valentin Rădoi a mulţumit pentru încrederea acordată, încredinţându‑l pe Arhipăstorul Dunării de Jos că va intra în noua slujire cu multă responsabilitate și fidelitate față de Biserica lui Hristos: „Am simțit purtarea de grijă a Înaltpreasfinției Voastre încă de acum 30 de ani când făceam primii pași spre preoție pe poarta Seminarului din Galați. De asemenea, când mă uit împrejur și văd atâția preoți cu experiență, când văd atâția preoți tineri, mă rog la Dumnezeu să‑mi dea înțelepciunea să știu să împletesc experiența celor cu vechime cu entuziasmul celor tineri și cred că este o mare binecuvântare de la Dumnezeu că m‑a trimis spre slujire în această protoierie pentru că aici sunt cei mai buni preoți din eparhia noastră. Și cred că putem împreună să ridicăm și să păstrăm la înălțime nivelul de slujire, nivelul nostru duhovnicesc, spiritual, așa cum înaintașii noștrii l‑au avut. Am toată încrederea. Și vreau să pun la baza misiunii mele rugăciunea. Rugăciunea smerită făcută cu credință puternică, unul pentru altul și împreună, pentru că știm foarte bine că unul fără celălalt, și toți împreună fără Hristos, nu putem face nimic“.

Protoierei de Galați *

Pr. Iuga (1436‑1448?)

Pr. Gavril Otici (prima jumătate a secolului al XVII‑lea)

Pr. Ioniță (înainte de 1746 ‑ după 1759)

Pr. Gheorghe (înainte de 16 ianuarie 1765)

Pr. Costin (după 1765 ‑ înainte de 1774)

Pr. Constantin (înainte de 26 septembrie 1780 ‑ după 10 iulie 1783)

Pr. Teodoreanu (înainte de 1773 ‑ 1786)

Pr. Gheorghe Avram (ante 1786 ‑ 1 martie 1824)

Pr. Ioniță (1824‑1825)

Pr. Petru Procopie (1825‑1844)

Pr. Zaharia Rodocalat (1844‑1860)

Pr. Mihail Crihană (suplinitor, iulie ‑ decembrie 1860)

Pr. Iconom Gheorghe Budescu (1861 ‑ iunie 1863)

Pr. Emanuil Vâlcan (Vulcan) (iunie ‑ octombrie 1863)

Pr. Ioan Severin (1863‑1885)

Pr. Constantin Caciuc (1886‑1888)

Pr. Ioan Tomescu (locțiitor, 1888‑1889)

Pr. Ștefan Vârgolici (1889‑1905)

Pr. Gheorghe Popescu (1905‑1918)

Pr. Gheorghe Costin (interimar, 1 iulie ‑ 1 august 1918)

Pr. Emanoil Bogatu (interimar, 1 august ‑ 1 decembrie 1918)

Pr. Gheorghe Costin (1918‑1921)

Pr. Theodor Stoica (1921‑1943)

Pr. Teodor Trandafir (1943‑1944)

Pr. Constantin Cronț (1944‑1948)

Pr. Teofan Stănescu (1948‑1949)

Pr. Simeon Vârgolici (1949‑1950)

Pr. Teofan Stănescu (1951‑1958)

Pr. Petrea Copceac (1959‑1961)

Pr. Nicolae Vicol (1961‑1971)

Pr. Costică Mohonea (1971‑1974)

Pr. Gheorghe Popa (1974‑1975)

Pr. Stanciu Mălăia (1975‑1989)

Pr. Ioan Postolache (1989‑2001)

Pr. Ionel Eugen Buruiană (2001-2022)

Pr. Valentin Rădoi (din 2022)

* Listă obținută prin amabilitatea Pr. Cons. Eugen Drăgoi.

 

Protopopiatul Brăila

Pc. Pr. Ştefan Constandache noul Protoiereu de Brăila

Preotul Ștefan Constandache, s‑a născut în data de 26 februarie 1981 în municipiul Galați.

A urmat cursurile Școlii generale nr. 5 din Galați. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei“ din Galați în anul 2002,  după care a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul“ din București pe care a absolvit‑o în anul 2006.

Din mila lui Dumnezeu și prin punerea mâinilor Înalt­preasfințitului Părinte Arhiepis­cop Casian, la data de 8 noiembrie 2004, a primit harul preoției, fiind numit preot pe seama parohiei Perișoru din cadrul protopopiatului Făurei. În anul 2019 a fost transferat la parohia „Sf. Ilie“ din municipiul Brăila.

Ceremonia de hirotesie şi instalare a părintelui Ștefan Constandache în demnitatea de protoiereu a debutat, în după‑amiaza zilei de 28 februarie 2022, la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din municipiul Brăila cu săvârşirea slujbei Paraclisului Maicii Domnului.

După rugăciunile săvârșite la Icoana Maicii Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat slujba de hirotesie.

Chiriarhul Dunării de Jos i‑a oferit protoiereului de Brăila însemnele acestei demnităţi ‑ bedernița, brâul roșu şi crucea pectorală, după care a fost semnată gramata chiriarhală.

În continuare, Înaltpreasfinţia Sa a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre puterea şi echilibrul pe care îl primim prin rugăciune şi despre conlucrarea eficientă în activitatea adminstrativă a Bisericii prin jerfelnicie, disponibilitate şi comuniune frăţească: „Totul se vede firesc dacă respirăm rugăciunea exact cum plămânul inspiră aerul de munte, susurul izvorului, sau mintea ciripitul privighetorii. Doar o perfuzare a noastră la energia unei circulații perfecte între gând, minte, inimă, suflet și trup ne ajută să ne descoperim pe noi înșine. Să ne cunoaștem limitele noastre și să solicităm exact ceea ce nu avem. Rugăciunea, cele șapte Laude, canonul personal de rugăciune și întâlnirea comunitară, fraternă la rugăciune, înseamnă perfuzarea la ceea ce nu avem prin firea biologică“.

Preoţii de la parohiile din cuprinsul Protopopiatului Brăila participanţi la eveniment l‑au primit cu bucurie şi entuziasm în această nouă slujire pe noul protoiereu, iar preacucernicia sa a transmis clerului brăilean, cu evlavie şi smerenie, un cuvânt duhovnicesc şi frăţesc.

Instalarea Protoiereului de Brăila

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa i‑a mulţumit fostul protopop de Brăila, preotul Mircea Băncilă, pentru întreaga activitate misionară din cele două mandate de protoiereu în care a condus preoţii din această unitate administrativă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Părintele protopop Ștefan Con­standache a mulțumit în în­cheiere Înaltpreasfințitului Pă­rinte Casian pentru chemarea la această slujire: „Vreau să mul­țumesc, așa cum se cuvine, în primul și în primul rând lui Dumnezeu, pentru toate darurile pe care le‑a revărsat în viața mea, a familiei și a Bisericii. Vreau să mulțumesc Înalt­preasfinției Voastre pentru purtarea de grijă arătată față de fiecare frate slujitor, ca un părinte. Se simte aceasta. Nu o spun cu o notă de măgulire. Se simte că sunteți părintele nostru. Dragostea părintească are în componența ei, în lucrarea ei, și mângâierea dar și dojana. Știm aceasta. Suntem părinți, am fost și noi cândva copii la părinții noștri și vă înțelegem deplin că ne purtați de grijă ca un părinte“.

Protoierei de Brăila *

Pr. Vasile Tănase (1832‑1833)

Pr. Nicolae Neagu (1833‑1843)

Pr. Vasile Referendariu (1843‑1844 ; 1852‑1857)

Pr. Teodor Sachelarie (Budeanu) (1844‑1852)

Pr. Mihail Macedonescu (Dicheofilax) (1857‑1861)

Pr. Simeon Budeanu (1861‑1868)

Pr. Alexandru Sudețeanu (1868‑1890)

Pr. Mina Bungețianu (1890‑1893)

Pr. Grigore Balaban (1893‑1900)

Pr. Ioan Ștefănescu (1900‑1902)

Pr. Ilie Didicescu (1902‑1908; 1911‑1926)

Pr. Anghel Constantinescu (1908‑1910)

Pr. Ioan Perianu (1926‑1934)

Pr. Constantin Noapteș (1935‑1940)

Pr. Șerban Sâmpetru (1940‑1946)

Pr. Dumitru Vlad (1938‑1944)

Pr. Costin Vârgolici (1946)

Pr. Pavel Lupu (1945‑1947)

Pr. Gogu Sârbu (1947‑1949)

Pr. Ștefan Cășaru (1849‑1859)

Pr. Haralambie Mușat (1959‑1962)

Pr. Ioan Angelescu (1963‑1969)

Pr. Nicolae Velescu (1969‑1978)

Pr. Costică Crețu (1878‑1980)

Pr. Gheorghe Marinescu (1980‑2015)

Pr. Mircea‑Ionuț Băncilă (2015‑2022)

Pr. Ștefan Constandache (din 2022)

* Listă obținută prin amabilitatea Prof. Univ. Dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române

 

Protopopiatul Tecuci

Pc. Pr. Nelu Cornel Păduraru noul Protoiereu de Tecuci

Noul Protoiereu de Tecuci, părintele Nelu Cornel Păduraru, s‑a născut în data de 21 iulie 1970 în localitatea Târgu Bujor, județul Galați, din părinții Mircea și Mitrița Păduraru, fiind ultimul din cei patru frați.

După ce a absolvit cursurile școlii generale din comuna Băleni, județul Galați, a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“ din Buzău, și apoi pe cele ale Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul“ din București, pe care a absolvit‑o în anul 1994.

Între anii 1992‑1994 a activat ca pedagog la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei“ din Galați, iar între anii 1993‑1994 a fost diacon onorific pe seama Catedralei „Sf. Nicolae“ din Galați.

În data de 14 august 1994, din mila lui Dumnezeu și prin punerea mâinilor Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Barcea Nouă din cadrul Protopopiatului Tecuci, unde slujește și în prezent. Aici a construit, în perioada 1996‑2002 o nouă biserică impunătoare, în anul 2017 începându‑se lucrările de pictare în tehnica frescă.

În anul 2021 a obținut Gradul I în preoție cu lucrarea „Parohia Barcea Nouă ‑ trecut și actua­litate“.

În perioada 2020‑2022, a deținut funcția de secretar protopopesc.

Este demnă de remarcat activitatea cu tinerii a părintelui Cornel Păduraru. În anul 2019 și 2021 parohia a fost premiată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul concursurilor naționale catehetice.

Instalarea părintelui în noua demnitate s‑a desfăşurat în biserica „Sf. Mare Mucenic Gheorghe“ din municipiul Tecuci.

După slujba de hirotesie, Chiriarhul Dunării de Jos i‑a oferit noului protoiereu de Tecuci însemnele acestei demnităţi, după care a fost semnată gramata chiriarhală şi au fost rostite cuvântările specifice acestui moment festiv.

Instalarea Protoiereului de Tecuci

În cuvântul adresat cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa a amintit despre vrednicii preoţi, care au îndeplinit această ascultare, în Protoieria Tecuci: „Dacă ar fi să mă refer, la prototipul de păstor înțelept, echilibrat și mereu atent la legătura dintre suflet și cultură prin rugăciune și la simțămintele culturale din inimă, acela era părintele protoiereu Dumitriu, tatăl lui Hogaș, «voievod» când traversa orașul. Era un reper care a coagulat, a unit prin rugăciune,  apoi prin evlavie și printr‑o tradiție sănătoasă sufletele tecucenilor în cuget și în simțiri, la doi paşi, de conacul cultural ce a iradiat lumină din poezie și istorie din viață în armonie, la Tigănești, la marele logofăt Costache Conache“.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa i‑a mulţumit preotului Gheorghe Joghiu, fostul protopop de Tecuci, pentru întreaga activitate misionară desfăşurată în cei 23 de ani în care a condus preoţii din această unitate administrativă a Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Noul protoiereu i‑a mulţumit ierarhului locului pentru încrederea acordată şi chemarea la această nouă responsabilitate, arătându‑şi disponibilitatea pentru lucrare misionară eficientă şi adaptată cât mai bine contextului actual din societatea noastră: „Îmi doresc să mă îmbogățesc duhovnicește din această experiență și să ies din această demnitate mult mai bun, mult mai rugător și să folosesc timpul din plin și să căutăm rugăciunea la care Biserica ne cheamă mai ales în anul acesta, să fie o punte de legătură între noi, ca să putem să săvârșim lucru frumos și bineplăcut lui Dumnezeu. Vă asigurăm de toată sinceritatea noastră şi că ne vom face datoria așa cum putem, așa cum ne rugăm la Dumnezeu să ne învețe și să săvârșim lucru frumos și bine plăcut lui Dumnezeu“.

Protoierei de Tecuci

Pr. Lupaşcu (ante 1591)

Pr. Apostol (menționat la 15 mai 1612)

Pr. Ilie (menționat la 10 ianuarie 1610)

Pr. Mihalcea (1635)

Pr. Gheuca (1709)

Pr. Strat (după 1709)

Pr. Ilie (după 1710)

Pr. Ifteme (sec. XVIII)

Pr. Toader și Pr. Miron (menționați la 1743)

Pr. Miron (1760)

Pr. Sandu Serghie (după 1786)

Pr. Pătrașcu (menționat la 1774-1775)

Pr. Miron Berza (1774-1795)

Pr. Grigore (menționat la 1795)

Pr. Trandafir (1809‑până spre anul 1820)

Pr. Toader (menționat la 1822)

Pr. Toma (menționat la 1825)

Pr. Gheorghe Dimitriu (1849-1884) ‑ tatăl scriitorului Calistrat Hogaș

Pr. I. Andreescu (1884‑?)

Pr. Neculai Conduratu (înainte de 1938)

Pr. Anton Lucian (1938‑1945)

Pr. Vasile Cristea (1945‑1977)

Pr. Călin Rugină (1977‑1978)

Pr. Toma Dicu (1978‑1979)

Pr. Grigorie Chivu (1979‑1988)

Pr. Ion Dobre (1988‑1989)

Pr. Vasile Ramfu (1989‑1999)

Pr. Gheorghe Joghiu (1999‑2022)

Pr. Nelu Cornel Păduraru (din 2022)

 

Protopopiatul Făurei

Pc. Pr. dr. Mihăiţă Cocîrlea noul Protoiereu de Făurei

Preotul dr. Mihăiţă Cocîrlea, s‑a născut în data de 9 aprilie 1971 în comuna Vișani din județul Brăila din părinții Marin și Ileana Cocîrlea, fiind ultimul din cei trei frați.

După ce a absolvit cursurile școlii generale din comuna natală, a urmat Liceul Poligrafic din București pe care l‑a absolvit în anul 1987, după care a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Justinian Patriarhul“ din București pe care a absolvit‑o în anul 1995 cu teza de licență ,,Cunoașterea lui Dumnezeu în teologia Sfântul Grigorie Palama“.

A aprofundat studiile la master, Secția Pastorală, în anul 1996 cu teza de dizertație „Probleme pastorale actuale în mediul urban“. În anul 2010 a obținut titlul de doctor în teologie cu teza ,,Ființa și energiile necreate ale lui Dumnezeu în teologia Sfântului Grigorie Palama și importanța ei actuală“, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Sandu Ștefan.

Din mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Înalt­prea­sfințitului Părinte Arhiepiscop Casian, la data de 2 februarie 1998, a primit harul preoției, fiind numit preot pe seama parohiei Surdila Găiseana din cadrul Protopopiatului Făurei, unde slujeşte și în prezent.

În perioada 2002‑2022, a deținut funcția de secretar protopopesc, iar din anul 2009, a îndeplinit şi funcția de misionar protopopesc.

Instalarea părintelui Mihăiță Cocîrlea în demnitatea de Protoiereu de Făurei s‑a desfăşurat în biserica „Sf. Ioan Botezătorul“ din incinta Protoieriei Făurei şi a fost precedată de săvârşirea Paraclisului Maicii Domnului.

În cuvântul de învăţătură, Chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre lumina faptelor bune care devine lumină şi bucurie atât pentru noi înşine, cât şi pentru semenii noştri, izvorul acestei lumini fiind Preasfânta Treime: Cărările prin care Îl chemăm în interiorul nostru, forul nostru interior, sunt luminate, de o Lumină lină și aflăm că e a Sfintei Slave a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care ne asigură că este și Lumină dar nu este o lumină singură, este o Lumină care iradiază Lumină dintr‑o persoană. Deci persoană, Lumină din Lumină, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și Omul din Preasfânta Fecioară Maria. E prima persoană care are Lumina fără să i‑o dăruiască cineva, e prima persoană care, întrupându‑se în om poartă în ea încă două două persoane, tot Lumină: Tatăl e Lumină, Duhul Sfânt este Lumină, iar Fiul este Lumină întrupată, Dumnezeu și om care, se descoperă singur lumii: „Eu sunt Lumina lumii“. Cel ce umblă în întuneric va vedea lumina. Iar noi am preluat în Sfânta Biserică întru totul pe Mântuitorul Lumină și îl căutăm așa ca oameni, ca slujitori.

De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa i‑a mulţumit fostului protopop de Făurei, preotului Viorel Enache, pentru cei aproape 30 de ani de activitate misionară în care a condus preoţii din această unitate administrativă a Arhiepis­copiei Dunării de Jos.

În continuare, noul protoiereu din această zonă a judeţului Brăila, a mulţumit ierarhului locului pentru încrederea acordată şi a susţinut o meditaţie teologică despre actualizarea permanentă a mesajului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos în viaţa personală şi în cea comunitară, prin rugăciune, conştientizarea stării noastre căzute prin păcat şi dorinţa puternică de refacere a legăturii filiale cu Părintele Ceresc: „Înaltpreasfinția Voastră, bine ați venit în mijlocul nostru și cuvintele pe care ni le‑ați spus ne‑au uns sufletul ca un balsam, asemenea zăpezii care s‑a așternut neașteptat, dar atât de frumos și de necesar pentru grâul care avea atât de multă nevoie. Primul lucru pe care pot să vi‑l spun și care este sincer, este că am învățat că dacă nu îți pui sufletul pentru Evanghelie și pentru pentru Hristos, îl pierzi pe al tău, asta ca o reparare a ceea ce ce știți, așa încât astăzi mă întorc ca un fiu risipitor și ca Adam izgonit din Rai, să facem împreună cu preoții de la Făurei și cu iubiții noștri credincioși cărare către Împărăția Cerurilor. Ei sunt ultimii beneficiari pentru care Ne‑ați hirotonit pe toți și pentru care ne rugăm și iată ce vremuri tulburi trăim împreună“.

Protoierei de Făurei

Pr. Gheorghe Aivas (1951‑1957)

Pr. Gheorghe Cloșcă (1957‑1968)

Pr. Viorel Enache (1993‑2022)

Pr. dr. Mihăiță Cocîrlea (din 2022)

 

Protopopiatul Însurăței

Pc. Pr. George Ionuţ Albu noul Protoiereu de Însurăţei

În funcția de Protoiereu de Însurăței a fost numit pc. pr. George Ionuț Albu de la Parohia Mihai Bravu. Părintele s‑a născut la data de 26 februarie 1987 în mun. Brăila.

Între anii 2002‑2007 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Andrei“ din Galați. În anul 2007 a fost admis la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna“ din Sibiu, finalizând studiile în anul 2011 cu teza de licență „Faptele legii și credința după Epistola către Galateni“, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc.

În timpul facultății a aplicat pentru o bursă de studii „Erasmus“ la Facultatea de Teologie din cadrul „Georg‑August Universi­tät“ din Göttingen unde a luat parte la cursuri de limbă germană, greacă clasică și diferite seminarii la Noul Testament.

În anul 2013 a absolvit studiile de master de la Departamentul de Teologie al Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie din Galați cu lucrarea de disertație: „Îngrijirea bolnavilor și Taina Sfântului Maslu – mărturii din experiența pastorală în Parohia Mihai Bravu“ sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Pă­rinte Casian.

La data de 24 iulie 2011 s‑a căsătorit cu domnișoara Georgiana Stavarache, Dumnezeu binecuvântându‑i cu doi copii, Efrem și Iustina. A fost hirotonit diacon la data de 22 octombrie 2011 și preot, la data de 23 octombrie 2011, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pe seama Parohiei Mihai Bravu, Protopopiatul Însurăței, jud. Brăila.

Instalarea în demnitatea de protoiereu s‑a săvârșit la data de 2 martie 2022 în biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“ din Însurăței. În cadrul slujbei au fost rostite rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra clerului şi credincioşilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Ca­sian a mulțumit, în cuvântul Înaltpreasfinției Sale părintelui Constantin Dumitru pentru activitatea desfășurată în cei aproape 20 de ani în demintatea de Protoiereu de Însurăței: „Doresc să mulţumesc din toată inima părintelui protoiereu Dumitru Constantin pentru toate lucrările harnice de aici şi pentru armonioasa înţeleapta şi frăţeasca lucrare cu preoţii din protoieria Însurăţei. Şi să îl invit, prin firea lucrurilor să păstreze în continuare bine demnitatea de protoiereu, partea spirituală. Căci nici dânsul, nici biserica nu pleacă din protoieria aceasta, rugăciunea cu atât mai mult nu are cum să plece, dar cred că este timpul ca un preot la vârsta aceasta cu o experienţă mare să poate să înmulţească şi mai mult rugăciunea şi filantropia aici în centru şi să‑l găsească la Sfânta Spovedanie poate mai mulţi preoţi şi să îi ceară sfatul, în aşa fel încât părintele protoiereu George să poată să alerge cu tinereţea lui. Nu trebuie să explice cineva părintelui protoiereu de acum care sunt priorităţile comunităţilor din protoieria Însurăţei. Nu veţi face altceva decât să transmiteţi în buchet stările spirituale şi aspectele ce pot fi mai bine aşezate pe brazdă la parohiile din această frumoasă parte a Eparhiei“.

Totodată, noul protoiereu de Însurăței a adus mulțumire Înalt­preasfințitului Părinte Casian pentru chemarea la noua demnitate, arătându‑și disponibilitatea pentru lucrul responsabil și deplina ascultare față de Sfânta Biserică: „Sunt copleşit de emoţiile pe care le‑am dobândit astăzi şi doresc să vă încredinţez că în faţa acestei noi slujiri pe care Înalt­preasfinţia Voastră mi‑o puneţi înainte mă plec smerit, cu teamă, şi doresc să vă asigur că toată activitatea va fi desfăşurată în mod loial, corectă, cinstită, în armonie și în dragoste.

Mi‑au răsunat în minte cuvintele Sfântului Ignatie Teoforul astăzi, când am cântat împreună paraclisul, unde spune că preoţii trebuie să fie uniţi cu episcopul atât de mult precum coardele cu chitara şi mai departe spune, să stea în această unire precum este unit Hristos cu Biserica şi Hristos cu Dumnezeu Tatăl. În această unitate, continuă Sfântul Ignatie Teoforul, preoţii trebuie să meargă împreună cu voinţa ierarhului său şi protoiereul această menire o are să facă această punte de comuniune între episcop şi protoierie, cu ceilalţi preoţi şi aş îndrăzni să spun cu fiecare enoriaş în parte din fiecare parohie“.

Protoierei de Însurăței

Pr. Leontin Popescu (2001‑2003)

Pr. Constantin Dumitru (2003‑2022)

Pr. George Ionuț Albu (din 2022)

Pr. Gelu Aron

Pr. Rareș Bucur

Pr. dr. Alexandru Bulgaru