Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

5 noiembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

7 noiembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi și rostește cuvânt de învățătură.

8 noiembrieSf. Arhangheli Mihail şi Gavriil ‑ săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la Mănăstirea ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

9 noiembrie – Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul – săvârşeşte slujba de resfinţire a bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ din Cimitirul „Eternitatea“ din municipiul Galați, urmată de slujba Parastasului pentru toţi cei ce sunt înhumaţi în acest cimitir municipal; hirotesește întru iconom stavrofor pe pc. pr. Paroh Valentin Rădoi și întru sachelar pe pc pr. Cătălin Sava, rostind cuvânt de învăţătură.

11 noiembrie – Sf. Mare Mc. Mina – participă, la slujba Sfintei Liturghii de la biserica „Sf. Mare Mc. Mina“ din municipiul Galați, rostind cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş de închinare.

12 noiembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

Slujba Vecerniei la biserica „Înălțarea Domnului“ din municipiul Galați

13 noiembrieSf. Ioan Gură de Aur – săvârșește slujba Sfintei Liturghii în Capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ – Galaţi cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş; săvârșește în biserica „Sf. Cruce“ din municipiul Galați slujba înmormântării pentru ziaristul gălățean Grigore Lazarovici, rostind cuvânt de învățătură; săvârșește slujba Vecerniei în biserica „Înălțarea Domnului“ din municipiul Galați, rostind cuvânt de învățătură.

19 noiembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

20 noiembrie – săvârșește slujba Parastasului în parohiile Călmăţui, „Sf. Ioan Botezătorul“ – Tecuci şi Ţigăneşti  din județul Galați, la mormintele a trei mari patrioţi, filantropi, oameni de cultură şi sprijinitori ai Academiei Române şi ai Bisericii, Tache Anastasiu, Anton Cincu şi Costache Conache, rostind cuvânt de învățătură.

21 noiembrieIntrarea în Biserică a Maicii Domnului – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi și rostește cuvânt de învățătură; săvârşeşte în biserica „Vovidenia“ din Galaţi slujba Parastasului pentru ctitorii acestei biserici și rostește cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaș.

Simpozion ştiinţific studenţesc la Galaţi

25 noiembrie – Sf. Mare Mc. Ecaterina – participă la slujba Sfintei Liturghii de la biserica „Sf. Mc. Ecaterina şi Sf. Ier. Gheorghe şi Modest“ din municipiul Galați și rostește cuvânt de învăţătură, cu ocaza hramului acestui sfânt lăcaș.

26 noiembrieSf. Cuv. Stelian Paflagonul – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură; participă la slujba Sfintei Liturghii de la biserica „Pogogârea Sfântului Duh și Sf. Cuv. Stelian Paflagonul“ din municipiul Galați și rostește cuvânt de învăţătură.

28 noiembrie  – săvârșește, la Catedrala Arhiepiscopală, slujba prilejuită de scoaterea la închinare a raclelor cu moaștele Sfântului Apostol Andrei, Sf. Cuv. Ioan Casian și a  patru sfinţi tămăduitori: Sf. M. Mc. Pantelimon, Sf. Ierarh Nectarie, Sf. Ierarh Luca al Crimeii şi Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou, urmată de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia hirotonește întru preot pe c. diac. Cosmin Mădălin Iancu, pe seama bisericii cu hramul „Sf. Nicolae“ din localitatea Câineni, Protopopiatul Făurei, județul Brăila și întru diacon pe teologul George Daniel Doroșin, rostind cuvânt de învățătură.

29 noiembrie – săvârşeşte, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, slujba Vecerniei și a Litiei cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol Andrei.

Acţiune social-filantropică la hramul bisericii „Pogorârea Sf. Duh şi Sf. Stelian Paflagonul“ din Galaţi

30 noiembrie – Sf. Apostol Andrei – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi împreună cu Preasfinţitul Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor și Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, cu prilejul cinstirii Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul oraşului Galaţi şi al întregului neam românesc şi rosteşte un cuvânt de învăţătură.

1 decembrie – săvârşeşte Tedeum‑ul cu ocazia sărbătorii Zilei Naţionale a României în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi și rostește cuvânt de învățătură.

3 decembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură.

5 decembrie – săvârşeşte Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, hirotonește întru preot pe c. diac. George Daniel Doroșin pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil“ din localitatea Corni, Protopopiatul Tg. Bujor, județul Galați și întru diacon pe teologul Robert Tiber și rostește cuvânt de învățătură; săvârşeşte slujba Vecerniei şi a Litiei în biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ din Galați, şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

6 decembrie Sf. Ierarh Nicolae – săvârşeşte Sfânta Liturghie în biserica ,,Sf. Ierarh Nicolae“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

Expoziţie de artă la Galeriile „Nicolae Mantu“ din Galaţi

7 decembrie – Sf. Mc Filofteia de la Curtea de Argeș – săvârșește slujba Parastasului pentru ctitorii Catedralei Arhiepiscopale; participă la Sfânta Liturghie în biserica ,,Sf. Muceniță Filofteia“ din municipiul Galați și rostește cuvânt de învăţătură.

10 decembrie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galați și rostește cuvânt de învățătură; săvârșește slujba de sfințire a Capelei „Sf. Ignatie Teoforul și Sf. și Dreptul Lazăr“ din cadrul Centrului de zi pentru copii al Parohiei „Sf. Spiridon“ din municipiul Galați și rostește cuvânt de învățătură.

12 decembrieSf. Ierarh Spiridon – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Spiridon“ din municipiul Galaţi, hirotonește întru preot pe c. diac. Robert Tiber pe seama Capelei „Sf. Ignatie Teoforul și Sf. și Dreptul Lazăr“ din cadrul Centrului de zi pentru copii al acestei parohii şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt lăcaş.

SOCIAL – CULTURALE

12 noiembrie – oferă pachete cu alimente de primă necesitate şi produse de igienă asistaților Cantinei sociale „Sf. Nicolae“ a Centrului eparhial.

13 noiembrie – oferă, la biserica „Înălțarea Domnului“ din municipiul Galați, pachete cu alimente bătrânilor singuri din această parohie, care au rude plecate în străinătate.

24 noiembrie – participă, în Sala „Melchisedec Ștefănescu“ din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie“ din Galați la Sesiunea de comunicări ştiinţifice intitulată: „(Spre) 30 de ani sub omoforul Sfântului Apostol Andrei“, rostind o alocuțiune.

Ziua Naţională a României la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

25 noiembrie – participă la Conferinţa Internațională „Istorie, Spiritualitate, Cultură. Dialog și Interactivitate“, organizată de Centrul de studii istorice şi social‑culturale est‑europene şi Centrul de Cercetare Teologică Ortodoxă Interdisciplinară „Sf. Trei Ierarhi“ din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi; participă, prin video­con­ferință, în Sala ,,Episcop Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi , la lucrările Simpozionului interseminarial cu tema: „Duhovnici şi dascăli de seamă ai şcolii mele care odihnesc în cimitirul oraşului/satului natal“, eveniment la care au participat preoţi profesori şi elevi reprezentanţi de la 14 seminarii teologice din țară cărora li s‑au adăugat tineri elevi ai unor prestigioase licee şi colegii din Galaţi, Brăila, Tecuci şi Făurei, precum și la lansarea volumului „Rugăciune. Educaţie. Filantropie. Contribuţia seminariştilor în timp de pandemie“, realizat de elevi ai seminarului gălăţean şi ai altor seminarii teologice din ţară; prezidează, prin video­con­ferință, în Sala ,,Episcop Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial – Galaţi, concursul de eseuri al elevilor de gimnaziu din Eparhia Dunării de Jos dedicat sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei şi Sfântului Ierarh Ni­colae.

29 noiembrie – participă în Sala „Nicolae Mantu“ de la Galeria de Artă din municipiul Galaţi, la vernisajul expoziţiei de icoane „Apostolat la Dunărea de Jos“, rostind cuvânt de binecuvântare.

30 noiembrie – conferă  în Ca­tedrala Arhiepiscopală din Ga­laţi în semn de binecuvântare, distincția eparhială „Vrednicia an­­dreiană“ tânărului gălăţean Ma­ricel Silviu Ionaşcu, diagnosticat cu o formă de cancer extrem de rară; conferă distincția „Vrednicia andreiană“ preotesei Andreea Avram, greu încercată de noul coronavirus, pentru credincioşia, lupta eroică şi iubirea jertfelnică pentru familie şi comunitatea parohială, iar preotului Valentin Avram i‑a fost oferit ordinul eparhial „Crucea Sfântului Andrei pentru clerici“; conferă distincția eparhială „Vrednicia andreiană“ unor cadre medicale din Bucureşti şi Galaţi, pentru dăruire, profesionalism şi însufleţitoare participare la salvarea pacienţilor suferinzi de Covid; conferă distincţia eparhială „Vrednicia andreiană“ la 5 familii de români cu mulţi copii, din Eparhia Dunării de Jos, reveniţi acasă de peste hotare; conferă distincția eparhială „Vrednicia andreiană“ domnului Alexandru Chituţă de la Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu, pentru activitatea culturală, de promovare a artei creştine şi a patrimoniului naţional, în Biserică şi în ţară.

Sfinţirea capelei cu hramul „Sf. Ignatie Teoforul și Sf. și Dreptul Lazăr“

6 decembrie – la biserica „Sf. Nicolae“ din municipiul Brăila,  a premiat 9 tineri de la licee şi colegii din judeţul Brăila, care au obţinut rezultate deosebite la concursurile şcolare.

12 decembrie – participă, la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, la Concertul caritabil de Crăciun „Împreună pentru Marci“, rostind cuvânt de binecuvântare.

ADMINISTRATIVE

12 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

15 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

19 noiembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

26 noiembrie – vizitează clasele primare de la Seminarul Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi şi binecuvintează elevii și cadrele didactice.

2 decembrie – prezidează, la Centrul Eparhial, şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial.

6 decembrie – vizitează şi cercetează canonic obştea Mănăstirii „Sf. M. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial