Avem, cu siguranţă, modele în educaţie şi dascăli, şi părinţi, şi elevi!

Distincție eparhială pentru arhid. prof. Tudor Mihalache și pentru dna Maria Mihalache

Şcoală, profesori, elevi, educaţie, criză de modele, teamă de contagiere, evitarea sistematică a modelelor în beneficiul virtualului, schimbarea de paradigmă, lipsa de răbdare în faţa nerăbdării elevului, dificultatea urcării la iubirea ucenicului prin smerenia maestrului, absenţa motivaţiei în actul educaţiei de la suflet la suflet şi de la inimă la inimă, slaba preocupare pentru unirea factorilor decisivi în şcolirea pentru viaţă – familia, şcoala, biserica, sunt tot atâtea scuze, unele reale, altele induse în starea de secularizare grăbită, care dau bine, doar pentru cei ce nu preţuiesc din inimă educaţia, singura modalitate probată în istorie, cu şanse de reuşită pentru orice om care îşi doreşte un trai normal, într‑o lume firească!

Astfel de stări de lucruri sunt frecvente şi în şcolile Bisericii, şi la ora de religie! Totuşi, multe persoane dedicate, harnice, empatice, jertfelnice, răbdătoare, bune la inimă şi apropiate sufleteşte, prin metodă echilibrată, de elevi, ne arată că se pot depăşi distanţele, crizele şi neajunsurile, doar cu ajutorul lui Dumnezeu, în comuniune cu familia şi dascălii şi cu acceptul sincer al copiilor, ca factori şi ei în educaţie, nu doar spectatori din bănci.

O astfel de mărturie se pare a fi la Seminarul andreian, prin pre­zenţa a treisprezece tineri preoţi educatori şi diriginţi, în special pentru elevii de la şcolile pregătitoare, elementare ori generale, de sub streaşina bisericească. Să sperăm că vor fi şi elevi convinşi de această metodă, dăruită binelui lor!

Însă rămâne memorabilă clipa întâlnirii cadrelor didactice de la Seminarul „Sf. Ap. Andrei“ – Galaţi cu dirigintele meu de acum o jumătate de secol de la Seminarul „Chesarie Episcopul“ din Buzău, aproape nonagenar, tot arhidiacon, adică tot slujitor, cu Doamna Diaconiţă Maria, în familie, zilnic la biserică şi, iată, gata să ne ofere soluţia, modelul personal în educaţia noastră, fără de care n‑am fi ceea ce suntem astăzi. A primit, cu respectul meu, cel mai mare Ordin eparhial „Crucea Sf. Ap. Andrei“! Aşa se cuvine.

 † Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos