La Albina un preot harnic, Vasile Popa, zboară ca o albină spre stupul ceresc!

La trecerea la Domnul a părintelui Vasile Popa, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a transmis următorul mesaj:

Participăm astăzi la o nouă mărturie a vieții de dincolo de căderile unui om trecător prin încercările îngăduite trupeşte în urma luptei, a biruițelor, a înfrângerilor şi a reuşitelor, deoarece învățăm şi de această dată că trupul este din pământ şi „în pământ vom merge, unde toți pământenii mergem“,  dar „sufletul se întoarce la Dumnezeu, Care L‑a dat“!

Şi preotul este, mai întâi, trup din trup pământesc, dar în acelaşi înțeles este şi un mărturisitor al dimensiunii eterne, nemuritoare a vieții, căci „ori de trăim, ori de murim ai Domnului suntem“, căci, El „este Învierea şi viața adormiților servilor Săi“ şi „fericită este calea unde mergi azi, suflete, căci s‑a găsit ție loc de odihnă!“

Părintele Vasile Popa, la pragul a şapte decenii de viață, a ajuns, în pofida fragilității omeneşti, la vârsta psalmistului care ne spune că „zilele omului sunt şaptezeci de ani“!

Dar învățătura Sfintei Biserici arată că, prin lucrarea iubirii, a faptelor bune şi a generozității, suntem pomeniți chiar aici, pe pământ, „din neam în neam“ , căci „veşnica pomenire aceasta înseamnă: iubirea, credința şi bunătatea mărturisite față de semenii noştri, care nu pot muri niciodată“  .

Un preot este un mărturisitor al iubirii milostive, care este mai tare decât moartea! „Dragostea de Dumnezeu şi de oameni nu cade niciodată!“

Dar nici cei ce cred şi practică acestea nu mor o dată cu despărțirea temporară a trupului de suflet.

În concret, a căzut doar pământul din persoana părintelui, dar lucrarea sa, iubirea sa, cuvântul Evangheliei şi faptele sale milostive nu mor niciodată!

Născut în zona de Vest, în județul Bihor, hirotonit preot de blândul Episcop Vasile Coman, a lucrat în zona Dunării de Jos decenii bune, cu înțelepciune, cu zel pastoral, cu ştiință teologică şi cu multă discreție.

Poate că i se potriveşte pentru ființa sa, pentru lucrarea sa şi pentru viața sa numele localității unde şi‑a închinat viața: Albina!

Ca o „albină“ în „stupul“  Duhului Sfânt  a aşezat în sufletele şi inimile credincioşilor „mierea“ petalelor Sfintelor  Scripturi şi a învățăturilor de suflet ziditoare.

Comunitate mică numeric, dar cu credincioşi cu suflet mare, care au ajutat pe părintele să devină un păstor bun, smerit, echilibrat şi iubitor!

De aceea rămâne şi după adormire tot la Albina. Rămâne în sufletele şi în iubirea Mea ca Ierarh, ale preoțimii şi ale credincioşilor noştri. Să‑l aşeze Domnul cu drepții Săi!

Să învățăm de la dânsul grija de sănătate!

Familiei şi credincioşilor părinteşti condoleanțe!

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos