Cu sfântul ocrotitor la început de an

„…şi lovind pe Petru în coastă îngerul l-a deşteptat şi i-a zis: «Scoală-te repede!» Şi lanţurile i-au căzut de pe mâini!” (Fap. Ap.12, 7)

tichilestiÎn fiecare an, după cum citim în calendar, în ziua de 16 ianuarie se face pomenire despre „Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru”. Cu arhierească  binecuvântare, în această zi, cei privaţi temporar de libertate, aflaţi în penitenciarele din Galaţi, Brăila şi Tichileşti, sunt cercetaţi duhovniceşte de preoţi şi credincioşi, primind de la aceştia cuvânt de mângâiere sufletească şi tot felul de ajutoare, după trebuinţa fiecăruia.

Pentru Penitenciarul de Minori şi Tineri din Tichileşti, delegat al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a fost părintele consilier Ionel Rotaru. La activităţi au mai fost prezenţi preoţii parohi de la parohiile Chiscani şi Tichileşti. Activităţile moral-religioase desfăşurate au avut ca obiective participarea persoanelor private de libertate la actul liturgic, la lecţia de catehizare precum şi vizitarea copiilor la camerele de deţinere.  Scopul acestor activităţi a fost exprimarea iubirii creştine şi argumentarea teologică a legăturii dintre păcat şi libertate.

S-a început, mai întâi, cu slujirea liturgică: citirea Acatistului Sf. Ap. Petru şi Pavel,  slujba utreniei şi oficierea Sfintei Liturghii. La timpul chinonicului s-a citit textul scripturistic din „Faptelor Sfinţilor Apostoli” despre eliberarea minunată, de către înger, a Sfântului Apostol Petru, din temniţele Romei.

La finalul sfintei slujbe, pc pr. consilier Ionel Rotaru a transmis celor prezenţi binecuvântarea Înalt-preasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos şi a vorbit despre valoarea iubirii, a familiei creştine, precum şi despre importanţa libertăţii şi sensurile acesteia: „Atunci când normele de conduită morală sunt încălcate, cădem sub influenţa legilor societăţii în care trăim. Iar societatea leagă cu lanţuri pe cei care confundă libertatea cu libertinajul şi îi trimite acolo unde faptele le-au pregătit locul, adică în penitenciar. Important este cum poate fi petrecut timpul acesta al detenţiei, pentru că, oricum, timpul trece, fie că vrem, fie că nu! Bine ar fi dacă în vremea şederii în penitenciar ne-am îndeletnici cu penitenţa. Pocăinţa este cea care dezleagă lanţul cu care păcatele ţin pe om în robie. De aceea să ne străduim întru a ne curăţi de patimi şi orgolii, ca la plinirea vremii liberării, omul să fie slobod, nu doar în faţa legilor societăţii, ci să fie slobod, mai ales, în faţa conştiinţei sale, spălată cu lacrimile căinţei şi liniştită de Mântuitorul Hristos, Cel care stă în chip nevăzut primind pocăinţa fiecăruia la Taina Mărturisirii şi dăruind prin duhovnic dezlegare de păcate!”.

,,Înţelegerea şi deschiderea arătate  celor trişti şi necăjiţi, care şi-au risipit averea în ţara neascultării, îl constituie începutul nădejdii în iertare, sămânţa din care va rodi fructul respectului faţă de propria persoană, respect ce naşte încrederea şi voinţa din care izvorăşte puterea. Dar nu orice fel de putere, ci una care pune în locul urii, iubirea, credinţa în locul necredinţei şi libertatea în locul libertinajului!”  a adăugat şi subsemnatul.

La rândul său, dna inspector principal Jenie Gianina Crăciun, directorul Penitenciarului Tichileşti a arătat că ,,prin ceea ce facem, ne dorim ca aceşti tineri să înţeleagă că în viaţă, fiecare om are dreptul la o a doua şansă. Trebuie dorinţă şi multă silinţă în a te pregăti să ştii să te bucuri de şansa oferită. Programele derulate în penitenciar dau posibilitate participanţilor de a deveni credibili. Omul care prezintă încredere are multe oportunităţi în viaţă!”.

Au fost vizitate apoi dormitoarele minorilor şi tinerilor, prilej cu care s-au oferit iconiţe ale Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi cărţi de rugăciune, de către voluntarii creştini de la parohiile Chiscani, Tichileşti, „Sf. Spiridon” cel Nou şi „Sf. Parascheva” din municipiul Brăila.

A consemnat preot capelan Sorin Pleşca