Activităţi social-filantropice la Sărbătoarea ,,Închinării cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru”

IMG_8017Pomenirea minunii „închi-nării” cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru a prilejuit, în ziua de 16 ianuarie a acestui an, numeroase manifestări liturgice, catehetice şi filantropice. Acestea i-au vizat în mod special pe cei aflaţi în detenţie din cadrul penitenciarelor din eparhia noastră, din municipiile Galaţi şi Brăila.

În acest sens, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dună-rii de Jos, Sectorul Social-misionar al eparhiei, în colaborare cu conducerea penitenciarelor respective, a organizat programe pastoral-misionare şi social-filantropice.

După săvârşirea Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a deschis programul dedicat acestei zile prin vizita chiriarhală la Penitenciarul de maximă siguranţă din Galaţi. La această bucurie duhovnicească au participat deţinuţii aflaţi la infirmeria penitenciarului, precum şi cei care nu sunt vizitaţi niciodată.

Programul a debutat cu citirea sinaxarului zilei, continuând cu lecturarea biblică a momentului în care s-a săvârşit întemniţarea Sfântului Apostol Petru şi eliberarea lui miraculoasă, relatată în capitolul XII din cartea Faptele Apostolilor. De asemenea, deţinuţii au cântat imne închinate lanţurilor Sfântului Petru, iar poetul Valeriu Barbu, aflat aici în detenţie, a prezentat o poezie şi un text de o profunzime deosebită, scoţând în evidenţă rolul spiritual al acestei sărbători, şi anume eliberarea de lanţurile vizibile şi invizibile şi eliberarea interioară şi exterioară.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a evidenţiat rolul spiritual Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a deschis programul dedicat acestei zile prin vizita chiriarhală la Penitenciarul de maximă siguranţă din Galaţi. La această bucurie duhovnicească au participat deţinuţii aflaţi la infirmeria penitenciarului, precum şi cei care nu sunt vizitaţi niciodată.

Programul a debutat cu citirea sinaxarului zilei, continuând cu lecturarea biblică a momentului în care s-a săvârşit întemniţarea Sfântului Apostol Petru şi eliberarea lui miraculoasă, relatată în capitolul XII din cartea Faptele Apostolilor. De asemenea, deţinuţii au cântat imne închinate lanţurilor Sfântului Petru, iar poetul Valeriu Barbu, aflat aici în detenţie, a prezentat o poezie şi un text de o profunzime deosebită, scoţând în evidenţă rolul spiritual al acestei sărbători, şi anume eliberarea de lanţurile vizibile şi invizibile şi eliberarea interioară şi exterioară.

În cuvântul de învăţătură, chiriarhul Dunării de Jos a evidenţiat rolul spiritual şi comunitar al lanţului de rugăciune şi de fapte bune, ca o încingătoare a tuturor creştinilor.

De asemenea, toate persoanele aflate în detenţie în această instituţie au primit daruri pregătite de preoţii şi credincioşii de la parohiile: „Sfântul Antonie cel Mare”din Galaţi, (reprezentată de pc. pr. Cătălin Sava); „Precista” din Galaţi, (reprezentată de pc. pr. protoiereu Eugen Buruiană) şi „Sfinţii Ecaterina, Sfântul Gheorghe şi Modest” din Galaţi” (reprezentată prin pc. pr. Alexandru Teodosiade). Darurile au constat în iconiţe, calendare, cărţi de rugăciune, obiecte de igienă şi pachete cu alimente.

* * *

Manifestări asemănătoare s-au desfăşurat şi la penitenciarul din Brăila, delegat fiind pc. pr. protoiereu Gheorghe Marinescu, însoţit de preoţii capelani din municipiu.

Deţinuţii prezenţi la manifestări au primit din partea parohiilor implicate în acest program daruri, constând în iconiţe, calendare, cărţi de rugăciune şi pachete de alimente.

* * *

Şi la Penitenciarul pentru minori Tichileşti, din judeţul Brăila, ziua pomenirii acestei minuni a debutat cu oficierea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, în capela instituţiei, de către pc. pr. Ionel Rotaru, consilier eparhial, care a fost şi delegatul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, înconjurat de preoţi slujitori ai capelelor sociale din eparhie. Şi aici, parohiile implicate în proiectul filantropic au oferit daruri şi pachete cu alimente persoanelor private de libertate.
Mulţumim pe această cale tuturor celor care s-au implicat în cadrul manifestărilor prilejuite de acest eveniment, îndeosebi pc. pr. capelani care activează în cele trei unităţi de detenţie.
M.P.

Gânduri din penitenciar

Avem speranţa, noi cei închişi, avem speranţa noastră spre libertate care vine doar de la Milostivul nostru Tată Atotputernic, de la Treimea Sfântă.

Ce nu este cu putinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu Tatăl.

Deşi nu suntem în lanţuri de fier, precum a fost Sfântul Apostol Petru şi nici lipsiţi de vinovăţie ca acesta, iată, avem destule alte lanţuri, sunt lanţurile păcatului, ale consecinţelor unor fapte din trecut, adesea ireversibile, lanţurile neputinţelor, ale necunoaşterii şi ale slăbiciunii în credinţă, nu mai puţin şi lanţurile sentinţelor grele, lanţurile aşteptării de acum, care pare că nu mai are capăt…

Vom scăpa de aceste lanţuri deloc virtuale şi vom ajunge acasă, la familiile noastre, în ceea ce numim «libertate», dar oare vom fi apoi cu adevărat «liberi»?

Nu vom purta, oare, pe mai departe, lanţurile grijilor reale, dar mai ales pe cele ale nevoilor de care nu avem deseori neapărat nevoie, ale alergării nebuneşti după cele trecătoare… ?

Vom şti, oare, să lepădăm toate lanţurile?…

Pildă ne stă acest drag nouă, ocrotitor al celor închişi, Apostolul Petru, care prin credinţa sa a pătimit de la Mântuitorul libertatea din lanţuri…

Luaţi aminte ce a făcut apoi acest Apostol cu libertatea sa. Nu miracolul desfacerii unor zale de fier este mai întâi de ţinut minte, ci ce a urmat după!

Sfântul Apostol Petru avea de îndeplinit o menire: să propovăduiască sfintele mărturii şi învăţături, să întărească Biserica lui Hristos.

Tu, cel închis, ai o menire pe care poate încă nu o cunoşti. O poţi afla prin rugăciune, ca apoi să încerci să o împlineşti
Poate că nu aceeaşi menire, precum apostolii, ţi s-a hărăzit, poate că alta cu mult mai uşoară…

Nu este nouă în putere să ne eliberăm dintre zidurile acestui Penitenciar, aşa cum ne dorim în fiecare zi aici, dar dintre zidurile propriei necredinţe, da, stă în puterea noastră.

Dar…, ce nu-i cu putinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu Tatăl!

Să ne rugăm împreună Bunului şi Milostivului nostru Dumnezeu, ajutaţi de Apostolul nostru protector Petru, să învingem toate lanţurile, cele cu mult mai grele decât oricare dintre cele văzute…

Dă-ne, Doamne, puterea să vedem adevăratele lanţuri şi să ne ajuţi nu după inima şi mintea noastră, nu după faptele şi gândurile noastre, ci după Marea Ta Milă pentru toţi fiii Tăi, printre care să ne socoteşti şi pe noi… Amin!

Valeriu Barbu,
poet deţinut

Lanţul cuvântului

Apostol cu har, Petru cel sfânt
în temniţă atunci închis, cu ce vină?
umbla printre oameni pe întregul pământ
să-mpartă adevăr şi lanţ de lumină

în noapte un înger coboară trezindu-l
şi-l scoate dintre ostaşii care-l păzeau
ieşi uşor ca o taină, neauzindu-l
şi-n urma sa, lanţurile grele cădeau

nezăbovind, pornind calea sa
credinţei, din doruri închinate menirii.
… astăzi, aurie urmă de zi
lăsată dar din iubire, nouă, cinstirii.
* * *

sunt lanţuri pe care ispita
ascunsă şi părelnic uşoară
să-ncingă omul în patimi pornit-a
să-l poarte-n robie, suflet … să-i moară

sunt lanţuri de întuneric, de ură,
încing inima, o seacă şi o fură
s-o lase curând în veşnica închisoare

este însă un lanţ de cuvânt
de speranţă şi rugăciune curată
o!… de-ar rosti-o întregul pământ
pacea l-ar cuprinde deodată

de atâta amar ai zice că n-ar fi scăpare
că suntem pierduţi şi că-s utopii
veniţi dar, cu inima în sărbătoare
să ne rugăm cu glasul ca de copii.

Valeriu Barbu