Alegerea şi hirotonia a doi noi arhierei în cadrul Sfântului Sinod

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s‑a întrunit joi, 25 februarie, în şedinţă de lucru în Aula „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul şedinţei de lucru, părintele arhimandrit Nichifor Horia a fost ales Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, cu titulatura „Botoşăneanul“, iar părintele arhimandrit Nestor Dinculeană a fost ales Arhiereu‑Vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu titulatura „Hunedoreanul“.

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au debutat prin săvârşirea slujbei tradiţionale de Tedeum în Sala „Europa Christiana“ a Palatului Patriarhiei de către Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu‑Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, la care au participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi arhierei membri ai Sfântului Sinod.

În continuare, în Aula „Teoctist Patriarhul“ a Palatului Patriarhiei, după rostirea apelului nominal de către Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑Vicar patriarhal, Întâi­stătătorul Bisericii noastre a deschis lucrările Sfântului Sinod, rostind un cuvânt de binecuvântare în care a menţionat faptul că pe ordinea de zi a şedinţei s‑a aflat şi alegerea unui Episcop‑Vicar pentru Arhiepiscopia Iaşilor şi a unui Arhiereu‑Vicar pentru Episcopia Devei şi Hunedoarei. „Există două solicitări din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi din partea Episcopiei Devei şi Hunedoarei pentru alegerea unui Episcop‑Vicar la Arhiepis­copia Iaşilor şi pentru un Arhiereu‑Vicar la Episcopia Devei şi Hunedoarei. Acestea sunt principalele teme pe ordinea de zi a şedinţei Sfântului Sinod, alături de evaluări ale activităţii ierarhilor pentru anul 2020, în ţară şi în străinătate, precum şi unele informări despre evenimentele trecute şi hotărârile legislative care privesc şi activitatea Bisericii“, a spus Preafericirea Sa.

A urmat desfăşurarea lucrărilor în comisiile sinodale: Comisia pastorală, monahală şi socială; Comisia teologică, liturgică şi didactică; Comisia canonică, juridică şi pentru disciplină şi Comisia pentru comunităţi externe, relaţii interortodoxe, intercreştine şi interreligioase.

După reluarea lucrărilor în plenul Sfântului Sinod, a avut loc alegerea Episcopului‑Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor şi a Arhiereului‑Vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Pentru postul de Epis­cop‑Vicar a fost ales prin vot secret părintele arhimandrit Nichifor Horia, cu 40 de voturi din 49 valid exprimate, acesta urmând a purta titulatura „Botoşăneanul“. De asemenea, părintele arhimandrit Nestor Dinculeană a fost ales de ierarhii Sfântului Sinod în demnitatea de Arhiereu‑Vicar al Epis­copiei Devei şi Hunedoarei cu 44 de voturi din 49 exprimate, primind titulatura de „Hunedoreanul“.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i‑a felicitat pe cei doi ierarhi aleşi, urându‑le păstorire roditoare în demnitatea la care au fost chemaţi şi îndemnându‑i să lucreze sub ascultare deplină de chiriarhii lor.

Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul

Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

Originar din Brăila, născut la 14 noiembrie 1967, Preasfințitul Nichifor a urmat cursurile Colegiului Naţional „Bogdan Petriceicu Hasdeu“ din Buzău, absolvind în anul 1993 Facultatea de Mecanică a Universităţii din Galaţi. Între 1993 şi 1997 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi, Secţia Teologie pastorală, obţinând diploma de licenţă prin prezentarea tezei „Relaţia părinte‑fiu duhovnicesc în Patericul egiptean“.

A fost tuns în monahism în decembrie 1995, la Mănăstirea Sihla din judeţul Neamţ. În anul următor a fost hirotonit ieromonah de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, pe seama Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi. În anul 2001 a fost numit egumen al aceleiaşi mănăstiri, în 2004 a fost hirotesit protosinghel, iar în anul 2008, arhimandrit. În acelaşi an, devine stareţ al mănăstirii.

În perioada martie‑iulie 2007, a fost secretar la Sectorul exarhat al Arhiepiscopiei Iaşilor. S‑a înscris la studiile de master la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, susţinând în 2010 lucrarea de disertaţie „Metode şi mijloace pastorale utilizate de Sfântul Nicodim Aghioritul şi de părintele Petre Vintilescu“. Între anii 2013 şi 2016 a urmat cursurile Şcolii Doctorale a aceleiaşi facultăţi, teza sa de doctorat fiind intitulată „Practica exorcizării în Biserica Ortodoxă. Aspecte liturgice, canonice şi pastorale“.

În februarie 2009, a fost numit exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor.

Duminică, 7 martie, a avut loc hirotonia întru arhiereu a Părintelui arhimandrit Nichifor Horia.

Rânduiala de anunţare şi chemare la treapta arhieriei a Părintelui arhimandrit Nichifor Horia a fost săvârşită sâmbătă seara în Catedrala Mitropolitană, după slujba Vecerniei unită cu Litia.

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în cadrul Sfintei Liturghii arhierești, a avut loc slujba de hirotonie a noului ierarh.

Instalarea PS Părinte Nichifor Botoșăneanul în demnitatea de Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

Conform rânduielii din Arhieraticon, imediat după slujba Utreniei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, împreună cu un sobor de ierarhi, a săvârşit în Catedrala Mitropolitană rânduiala examinării şi desemnării ipopsifiului Nichifor Horia la treapta arhieriei. Împreună cu Mitropolitul Moldovei și Bucovinei au fost prezenți toți ierarhii din Moldova de o parte și de alta a Prutului, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor; Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor; Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhi­episcopul Romanului şi Bacăului; Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor; Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți; Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud; și Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preacuviosul Părinte ipopsifiu Nichifor a fost adus în mijlocul bisericii spre a prezenta ierarhilor prezenţi sfintele mărturisiri ale credinţei ortodoxe. În continuare, după cântarea „Sfinte Dumnezeule“ din cadrul Sfintei Liturghii arhierești, Înalt­preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan, împreună cu ceilalți ierarhi, a săvârşit Sfânta Taină a hirotoniei întru arhiereu pentru ipopsifiul Nichifor.

La finalul Liturghiei, în cadrul ceremoniei de întronizare, actul patriarhal de confirmare a alegerii noului Episcop de către Sfântul Sinod, act semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a fost lecturat de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan l‑a îmbrăcat cu mantia arhierească pe Preasfinţitul Părinte Nichifor şi i‑a înmânat cârja arhierească, precum și crucea de binecuvântare din partea Părintelui Patriarh, după care noul arhiereu a fost condus spre scaunul arhieresc.

*

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Nichifor Botoșăneanul,

Episcop‑Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor

 

Preasfinția Voastră,

Cu bucurie duhovnicească şi în duh de frățească dragoste în Hristos Domnul, „Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre“  (I Petru 2, 25) participăm, din inimă, în stare de rugăciune, dimpreună cu toți cei ce Vă cunosc şi Vă apreciază la Dunărea de Jos, la evenimentul dumnezeiesc al hirotoniei Preasfinției Voastre întru arhiereu.

Mărturiile bune adunate din evlavia, instruirea, lucrarea şi misiunea Preasfinției Voastre, încă din fragedă tinerețe la Brăila, la Buzău, la Galați şi la Iaşi, continuate în încredințări liturgice, culturale, misionare şi administrative, sunt un „buchet“ de fapte bune aduse Mântuitorului Hristos, în Biserica Sa pentru întărirea în dreapta credință şi îmbunătățirea vieții atâtor frați şi surori în Domnul, pe care i‑ați povățuit, ajutat, îndemnat şi ocrotit ca un Părinte.

Lângă bunii părinți trupeşti ați adunat fapte şi deprinderi minunate de la duhovnici şi misionari de excepție şi de la nevoitori ori ierarhi care V‑au susținut şi încurajat, în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Binevoiți, aşadar, Preasfințite Părinte Nichifor, a primi cele mai calde felicitări însoțite de rugăciuni către Veşnicul Arhiereu ‑ Hristos Domnul, de la Dunărea de Jos, slujitori şi credincioşi, rostind şi noi, împreună cu frații de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, cu mare bucurie: „Vrednic este!“

Întru mulți ani!

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos

Galați, 7 martie 2021

* * *

Preasfințitul Nestor Hunedoreanul

Preasfințitul Nestor Hunedoreanul
Arhiereu-Vicar
al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Preasfințitul Nestor Hunedoreanul s‑a născut la 11 iunie 1983, în orașul Craiova, județul Dolj. Între anii 2003 şi 2007 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, Secția Teologie pastorală, cu teza de licență „Rugăciunea Arhierească a Mântuitorului“. În anul 2009 a absolvit un program de studii masterale la aceeași instituție de învățământ, secția Doctrină și Cultură, cu disertația „Monahismul ca ieșire din lume și monahismul urban“.

A urmat cursuri de doctorat, între 2011 şi 2014, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, specializarea Istoria și filosofia religiilor, obținând și o bursă de studiu la Padova, Italia, pentru cercetare științifică în vederea redactării tezei de doctorat (2012‑2013), cu ti­tlul „Preoția cultică la popoarele din spațiul canaanit și la poporul evreu biblic“. A obținut titlul de doctor în anul 2015, primind calificativul „Magna cum laude“.

În anul 2009 a fost tuns în monahism și a primit numele de Nestor. A fost hirotonit ieromonah în anul 2011, iar în anul 2014 a fost hirotesit arhimandrit. În anul 2013, o perioadă de şase luni a îndeplinit funcția de consilier eparhial la Sectorul pastoral‑liturgic al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

În perioada 2013‑2018 a fost vicar administrativ bisericesc la Centrul eparhial al Devei și Hunedoarei și coordonator al acti­vității administrative și liturgice de la Catedrala Episcopală din Deva. În perioada 2018‑2021 a ocupat funcția de vicar administrativ eparhial, continuând să coordoneze Sectorul administrativ‑bisericesc, iar în perioada fe­bruarie 2019 ‑ ianuarie 2021 a coordonat și Sectorul economic‑financiar.

Hirotonia Preasfinţitului Pă­rinte Nestor Hunedoreanul a avut loc în cadrul Sfintei Litur­ghii săvârşite în Catedrala „Ador­mirea Maicii Domnului“ din Deva de un sobor de arhierei, preoţi şi diaconi, aflat sub protia Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Din sobor au făcut parte: Înaltprea­sfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Prea­sfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei; Preasfinţitul Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei; Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor; Preasfinţitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei; şi Preasfinţitul Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei. Înainte de Sfânta Liturghie a fost oficiată ceremonia de chemare la arhierie şi mărturisirea de credinţă a celui ales să fie hirotonit Arhie­reu‑Vicar.

Instalarea PS Părinte Nestor Hunedoreanul în demnitatea de Arhiereu-Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Credincioşii au participat în număr limitat la slujbă pentru a se respecta distanţarea fizică şi toate celelalte măsuri de siguranţă sanitară impuse de autorităţi în această perioadă de pandemie. Au fost prezente autorităţi centrale şi locale, amintindu‑l aici pe Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, precum şi alţi oaspeţi veniţi să participe la sărbătoarea din Episcopia Devei şi Hunedoarei. Credincioşii care nu au avut acces în catedrala din Deva au avut posibilitatea să urmărească slujba religioasă şi hirotonia în curtea lăcaşului de cult, unde au fost amplasate două ecrane de mari dimensiuni.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei a citit actul de confirmare a alegerii Arhiereului‑Vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei, semnat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, preşedintele Sfântului Sinod. A urmat ceremonia de instalare a Preasfințitului Părinte Nestor Hunedoreanul, care a primit însemnele arhiereşti şi a fost aşezat în tronul arhieresc. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu i‑a oferit crucea dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru a binecuvânta pentru prima dată clerul şi credincioşii după instalare.

Mitropolitul Ardealului a rostit apoi un cuvânt de învăţătură la Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, după care l‑a felicitat pe noul arhiereu şi l‑a îndemnat să lucreze necontenit pentru mântuirea clerului şi a credincioşilor din Episcopia Devei şi Hunedoarei.

„În această duminică suntem atenţionaţi că trebuie să ne câştigăm viaţa cea veşnică prin faptele bune. Vom trece prin două judecăţi. La despărţirea sufletului de trup, acesta va merge sus, în faţa Dreptului Judecător, pentru că trupul este în pământ, până la judecata obştească, iar această judecată particulară este parţială, numai pentru faptele săvârşite, nu şi pentru urmările faptelor noastre. Duminica aceasta ne arată cum se va desfăşura evenimentul final al judecăţii obşteşti, când Mântuitorul va veni pe norii cerului cu Sfinţii Săi Apostoli şi va judeca cele 12 seminţii ale lui Israel“, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Secretarul de Stat pentru Culte, Victor Opaschi, a rostit un mesaj de felicitare şi de încurajare pentru noul Arhiereu‑Vicar al eparhiei hunedorene.

„Această zonă a dat Bisericii câţiva mari ierarhi. Doresc actualilor ierarhi ai Eparhiei Devei şi Hunedoarei să continue şi să completeze cu numele proprii această listă a marilor personalităţi ale locului, iar Preasfinţitului Arhiereu‑Vicar Nestor îi doresc să‑şi împlinească datoria mărturisită de a fi alături de oameni, liantul prin care aceştia ajung la Dumnezeu, unde găsesc nădejde, ajutor, dragoste şi pace“, a spus Victor Opaschi.

*

Preasfinției Sale,

Preasfințitului Nestor Hunedoreanul,

Arhiereu‑Vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

 

Preasfinția Voastră,

La cerescul eveniment al hirotoniei Preasfinției Voastre întru arhiereu, prin propunerea, dragostea părintească şi bunătatea Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, dorim, din inimă, a Vă transmite felicitările cuvenite, însoțite de rugăciuni către „Veşnicul Arhiereu“, Hristos Domnul, dimpreună cu slujitorii şi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos.

Bunele mărturii din fragedă tinerețe, pregătirea teologică, disponibilitatea de slujire în ascultare sfântă şi binefăcătoare atât Preasfinției Voastre, cât şi Bisericii, dar şi lucrarea temeinică în „ogorul“ spiritual în părțile dacilor liberi, harnici şi demni, V‑au arătat demn de această sfântă, jertfelnică, responsabilă şi mântuitoare chemare la arhierie.

Să Vă ajute „Marele Arhiereu“, Hristos Domnul, în slujirea ce Vă stă înainte cu încredințarea că şi noi, la Dunărea de Jos, Vă însoțim în momentul sacru al hirotoniei arhiereşti, din inimă: „Vrednic este!“

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

† Casian,

Arhiepiscopul Dunării de Jos

Galați, 7 martie 2021

Nechifor Vasile Robert,

Tudorel Rusu,

www.mitropolia‑ardealului.ro