Hramul Mănăstirii Maicii Domnului – Cudalbi

Pelerini din toate zonele Episcopiei Dunării de Jos au fost aşteptaţi la Mănăstirea Maicii Domnului din comuna gălăţeană Cudalbi, la Sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, când acest lăcaş monahal şi-a serbat hramul.

La acest ceas de sărbătoare a participat şi chiriarhul Dunării de Jos, Preasfinţitul Episcop Casian, care a slujit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa a arătat legătura dintre naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi mântuirea lumii.

IMG_6676În centrul judeţului Galaţi, în apropierea comunei Cudalbi, pe meleaguri binecuvântate de paşii Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, se află situată „Mănăstirea Maicii Domnului”- Cudalbi. Aici vieţuiesc, în rugăciune şi în ascultare, 31 de maici sub conducerea maicii stareţe monahia Mariani Popa.

File de cronică

Deşi datează de la începutul secolului trecut, în decursul existenţei sale, mănăstirea a cunoscut prigoana regimului comunist. Ea a fost ctitorită de Eugenia Pană în apropierea localităţii Cudalbi, jud. Galaţi, fiind denumită „Mănăstirea Gologanu”, dupa numele moşiei acelor locuri. Biserica a fost ridicată între anii 1925 – 1933. Prima stareţă a mănăstirii, monahia Haritina Vasiliu, s-a îngrijit de construcţia bisericii, sfinţită în anul 1938. La moartea sa, întâmplată în anul 1940, sora Vasilica Mândru primeşte delegaţie de stareţă.

Mănăstirea Gologanu este desfiinţată în 1950, rămânând ca simplu metoc al Mănăstirii Vladimireşti, care îi preia şi întregul ei patrimoniu.

Mănăstirea este reînfiinţată în anul 1990. Prin străduinţele întregii obşti a fost construită o nouă biserică, o nouă clopotniţă şi 3 corpuri de chilii, sunt amenajate incinta mănăstirii şi punctul gospodăresc.

La solicitarea Episcopiei Dunării de Jos, în anul 1998, vechiul nume al mănăstirii a fost schimbat în „Mănăstirea Maicii Domnului – Cudalbi”.

„Veniţi de primiţi bucurie!”

Pe o vreme neprietenoasă, de toamnă mohorâtă, credincioşi din Cudalbi, dar şi din localităţile învecinate, au ţinut să fie prezenţi la sărbătoarea hramului. În ziua praznicului, ierarhul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Casian a fost întâmpinat cu căldura credinţei şi a bucuriei tinerilor şi bătrânilor îmbrăcaţi în costume populare.

Lângă altarul bisericii mănăstirii, care se află în prezent în proces de înfrumuseţare, într-un foişor special pregătit, a fost săvârşită slujba Sfintei Liturghii de către un sobor de slujitori sub protia PS Episcop Casian. La aceasta a participat oficialităţi locale şi judeţene, precum şi monahi – invitaţi de la celalalte mănăstiri din eparhie.

În cuvântul de învăţătură adresat cu acest prilej, Preasfinţitul Episcop Casian a evidenţiat legătura dintre naşterea Maicii Domnului şi mântuirea neamului omenesc: „În viaţa Maicii Domnului este arătată lucrarea lui Dumnezeu pentru noi. Prima femeie, Eva, a pierdut legătura cu Dumnezeu, prin neascultare, iar fiii pe care i-a născut au fost ai neascultării de Dumnezeu. De la prima noastră mamă, Eva, pământeană ca şi noi, în loc de viaţă am luat neascultarea de Dumnezeu. Iar psalmistul David ne spune acest mare adevăr: «în fărădelegi m-am zămislit» adică «în neascultarea de Legea lui Dumnezeu».

Dar dreapta Ana, ascultând de Dumnezeu, a născut în ascultare o pruncă, iar aceasta s-a numit apoi «a doua Evă» adică «a doua aducătoare de viaţă». Eva cea dintâi a murit, căci Eva a omorât viaţa, prin neascultare. Iar acum, a doua Evă, Maica lui Dumnezeu şi «Maica tuturor celor întristaţi», călcând şarpele neascultării, ne-a deschis nouă calea spre viaţă!”

Referindu-se la praznicul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Preasfinţia Sa a mai arătat: „Prin naşterea Maicii Domnului, cum arată cântarea troparului, se deschid cărările bucuriei pentru toată lumea. Aşa spune troparul: «Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea…» Dar pentru că nu suntem încărcaţi de bucurie, ci încărcaţi de poveri, acum ne împărtăşim de bucurie, căci bucuria ni se dă, ni se oferă de Maica lui Dumnezeu. Am putea spune că Maica Domnului, la acest praznic al său ne oferă putinţa de a lua bucurie!

«Veniţi de primiţi bucurie!» – Aşa ne cheamă Maica Domnului astăzi. Şi aşa cum în noaptea de Paşti, Domnul Hristos ne invită pe toţi să luăm Lumina Învierii, şi indiferent care ar fi timpul, mergem şi prin frig şi prin zăpadă, sau ploaie, sau vânt, sau prin întuneric şi luăm Lumina lui Hristos, cum să nu venim astăzi, la 8 septembrie, să primim bucurie?

Toţi avem nevoie de bucurie, iar cea mai frumoasă virtute a Maicii Domnului, care ne acoperă pe toţi este bucuria. Dar bucuria este din înţelesul ei tainic, din har, adică bucurie născută din har, bucurie care se face apoi dar pentru toată lumea!”

La final, copii din Lieşti şi Pechea, participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”, precum şi bătrâni din localitatea Piscu, au realizat un frumos program artistic, intonând imne în cinstea Maicii Domnului, dar şi alte cântece tradiţionale, precum şi o compoziţie nouă intitulată „Balada mănăstirii”.

IMG_6729

Adrian Portase