Sărbătoare de suflet la Kiev

Biserica Ortodoxă din Ucraina a sărbătorit, în perioada 22-23 noiembrie, împlinirea a 75 de ani de viaţă ai Preafericitului Părinte Vladimir, Mitropolitul Kievului şi al întregii Ucraine.

s7Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la manifestările de la Kiev de Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, însoţit de diac. Eugeniu Rogoti, de la Sectorul Relaţii bisericeşti şi interreligioase al Patriarhiei Române. Delegaţia română a participat, duminică, 21 noiembrie, când se prăznuiesc Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe stil vechi, împreună cu Preafericitul Părinte Mitropolit Vladimir, la Sfânta Liturghie săvârşită într-una din bisericile noi din Kiev, cu hramul „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”. Preafericitul Vladimir a sosit în această zi la biserică aducând spre închinare o raclă cu părticele din moaştele sfinţilor cuvioşi din peşterile Lavrei kievene. Slujba a avut loc în limbile ucraineană, română şi slavonă, pericopa apostolică fiind citită în limba română.

Colaborare între Academia kieveană şi instituţiile teologice din România

Luni, 22 noiembrie, în cursul dimineţii, delegaţia română a vizitat Academia şi Seminarul Teologic „Sfântul Petru Movilă” din Kiev, unde s-a întâlnit cu Înaltpreasfinţitul Antonie, Arhiepiscopul Borispolului şi rectorul academiei, cu care s-au discutat diverse posibilităţi de colaborare între instituţia kieveană şi instituţiile teologice din România. Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian a discutat, ulterior, cu profesori şi cu studenţii seminarişti.

După-amiază, delegaţiile Bisericilor Ortodoxe Autocefale, împreună cu ierarhi, clerici şi credincioşi ucraineni, au întâmpinat, la Lavra Pecerska, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, în faţa căreia s-a rugat Sfântul Serafim de Sarov. Icoana a fost adusă de la Moscova de Preafericitul Părinte Kiril, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, sosit în capitala Ucrainei la manifestările dedicate Mitropolitului Vladimir. După întâmpinarea icoanei, în faţa bisericii principale a lavrei, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, s-a oficiat o slujbă de Te Deum, sub protia Patriarhului Moscovei, alături de Preafericitul Mitropolit Hristofor al ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei şi Preafericitul Vladimir al Kievului.

Slujbă arhierească în Biserica Sfântului Antonie de la Pecerska

În dimineaţa zilei de 23 noiembrie, la biserica trapeză, cu hramul „Sf. Cuv. Antonie şi Teodosie de la Pecerska”, a fost săvârşită Sfânta Liturghie, cu participarea tuturor ierarhilor şi clericilor prezenţi la manifestări. Din partea Bisericilor Ortodoxe Autocefale, la slujbă au participat Preafericitul Hristofor, Mitropolitul ţinuturilor Cehiei şi Slovaciei, ÎPS Mitropolit Ieremia al Elveţiei (Patriarhia Constantinopolului), ÎPS Mitropolit Atanasie de Kirinia (Patriarhia Alexandriei), PS Episcop Nifon de Filipopole (Patriarhia Antiohiei), ÎPS Arhiepiscop Teofilact al Iordaniei (Patriarhia Ierusalimului), ÎPS Mitropolit Amfilohie de Muntenegru (Patriarhia Sârbă), ÎPS Arhiepsicop Casian al Dunării de Jos (Patriarhia Română), ÎPS Mitropolit Ambrozie al Durostorumului (Patriarhia Bulgară), ÎPS Mitropolit Serghie de Nekresi (Patriarhia Georgiei), PS Episcop Grigorie de Messaoria (Biserica Ciprului), PS Episcop Procopie de Hristianopole (Biserica Greciei), PS Episcop Paisie de Gorlica (Biserica Poloniei).

La agapa oferită oaspeţilor de Preafericitul Vladimir s-au rostit mesajele Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale, precum şi cele ale altor oficialităţi, prezente la sărbătoare. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României a fost citit de Înaltpreasfinţitul Casian al Dunării de Jos, care a oferit, împreună cu o icoană a Sfintei Treimi, o medalie jubiliară dedicată Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române şi un set de monede reprezentând patriarhii României.

Manifestările de la Kiev au reprezentat un nou prilej de comuniune panortodoxă, datorat personalităţii deosebite a Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Ucraina, Preafericitul Părinte Mitropolit Vladimir al Kievului şi al întregii Ucraine.

Pentru Biserica Ortodoxă Română, în anul Crezului Ortodox şi al Autocefaliei, la momente importante jubiliare, astfel de evenimente reprezintă deodată bucuria sfântă a comuniunii interortodoxe, a frăţietăţii şi a dragostei dintre păstorii şi credincioşii tuturor Bisericilor Ortodoxe, dar şi prilej de afirmare a solidarităţii ca suport văzut al unităţii de credinţă şi de viaţă creştinească în lumea noastră tot mai secularizată.
diac. Eugeniu Rogoti