Apariţie omagială volumul ,,«Călăuză ortodoxă» – 20 de ani”

Coperta volum calauza„CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ, 20 de ani”, volumul editat recent de Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, la inițiativa și cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun este o sinteză amplă a activității redacționale, timp de două decenii, cu scop misionar, de „călăuzire” pe drumul sinuos al cunoașterii și înțelegerii fenomenului religios, dar și de reflectare fidelă a istoriei noastre bisericești la Dunărea de Jos.

Volumul cuprinde, în cele 392 de pagini  ale sale, articole structurate pe diferite tematici: Momente aniversare din viața revistei eparhiale; Cuvântări și interviuri ale unor personalități eclesiale și culturale; Cultură și societate; Pastorație, misiune și viață monahală.

Nu este o carte obișnuită; este o succesiune de pagini de istorie vie, pe care, dacă le parcurgi, ca pe o arhivă sintetizată, descoperi dorința de a face tot mai bine lucrul pe care, ca pe o misiune ni l-a încredințat Dumnezeu pe acest pământ – în cazul nostru, de la execuția grafică a revistei până la conținutul ei și de la discursul teologic la fapta împlinită.

Parcurgerea paginilor acestei cărți mai înseamnă și o cultivare a memoriei. Cine vrea să retrăiască evoluția spirituală a zonei în care trăim, între anii  1990-2009, o poate răsfoi cu plăcere. Este, de fapt, istoria unei zone care a recuperat o istorie furată timp de peste 45 de ani, care a învățat, pas cu pas, să recunoască prezența lui Dumnezeu în toate împrejurările vieții sale. Și acest fapt minunat s-a întâmplat, cum se zice, „de la vlădică până la opincă”, de la funcționar la autoritate publică, de la om simplu la cărturar, de la copil și elev de școală până la academician și om de știință.

Apărută sub ochiul  mereu veghetor al ierarhului nostru, încă de pe când abia venise la Galați, în 1990, ca Arhiereu Vicar al Dunării de Jos, pe atunci sub îndrumarea directă a Arhiepiscopului de vie amintire Antim,  revista eparhială „CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ” a transmis „mesajul creștin unit cu lucrarea iubirii lui Dumnezeu față de semeni, spre binele și mântuirea celor mulți”, așa cum ne mărturisește în prefață ÎPS Părinte Casian, care adaugă: „Această prezentare a revistei „Călăuză ortodoxă” într-un volum omagial, la două decenii de apariție neîntreruptă, în cadrul Sărbătorilor Sfântului Andrei, Ocrotitorul orașului Galați și al Arhiepiscopiei Dunării de Jos ne atrage luarea-aminte asupra rodirii bogate în lucrarea slujitorilor sfințiți de la parohii și mănăstiri, a educatorilor creștini din școlile Bisericii și din cele ale Statului, a misionarilor din toate instituțiile sociale, a oamenilor de cultură din zonă și din străinătate, a ierarhilor Bisericii noastre și, în fond, a atâtor fapte bune vrednice de toată cinstirea în Cer și pe pământ”…

s6Cartea este însoțită de un CD intitulat  „Revista eparhială „CĂLĂUZĂ ORTODOXĂ”, arhiva 2006-2010”, unde pot fi vizualizate și citite revistele din perioada anunțată. Realizatorii s-au gândit și la structurarea, pe capitole, a întregii colecții 1990-2010, care pot fi căutate apoi, de către cei interesați care doresc să facă o cercetare, în colecția reală: Catehetice și omiletice; Pastorație și misiune; Cultură; Educație; Hagiografie; Interviuri; Simpozioane și conferințe; Filantropie; Viață monahală; Evenimente eparhiale; Din viața B.O.R.; Lumea creștină: Mesaje și alte evenimente.

Urmărind arhiva, fie selectiv prin intermediul acestei cărți sau a CD-ului, fie  luând în mână număr cu număr  la  bibliotecă, ajungem în final la concluzia exprimată de ierarhul nostru: „Aceasta este Biserica”!. Vie, dinamică, rugătoare,  mustrătoare uneori, dar întotdeauna iertătoare și spaţiu de mântuire. Și cine muncește pe altarul ei, fie el cleric ori mirean, primește, ca parte din trupul Bisericii fiind, hrană spirituală atât de bogată, de o poate împărți la rândul său, precum Mântuitorul cele cinci pâini și doi pești, încât să-i mai rămână, în mod minunat, și nenumărate coșuri cu „firimituri”…

Violeta Ionescu