Proiecte social‑filantropice ale studenţilor teologi gălăţeni: „Bucuria faptelor bune“

Proiectul „Bucuria faptelor bune – II“

La final de an 2019 şi început de an 2020, studenţii teologi gălăţeni, coordonaţi de cadrele didactice au organizat mai multe activităţi filantropice, prin care au intenţionat a pune în aplicare elementele teoretice dobândite la cursuri şi seminarii, dar mai ales au dorit a aduce obolul credinţei şi dragostei lor creştine pentru semenii aflaţi în dificultăţi. Aceste acţiuni fac parte din două proiecte, iniţiate de Departamentul Teologic, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos.

Bucuria faptelor bune ‑ I“ este un proiect, iniţiat şi susţinut de Departamentul Teologic, între 1‑10 decembrie 2019, prin cadrele didactice şi cei 25 de studenţi şi masteranzi‑voluntari, în parteneriat cu mai multe instituţii: Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie, Protoieria Brăila, Penitenciarul de minori din Tichileşti, Şcoala Gimnazială din Chiscani şi Parohiile „Sfinţii Trei Ierarhi“ şi „Sfinţii Brâncoveni“ din municipiul Galaţi, Tichileşti I şi II, Chiscani I şi II din judeţul Brăila.

Acelaşi proiect, „Bucuria faptelor bune ‑ II“ a fost reluat şi în perioada 13‑20 decembrie 2019, când alături de Departamentul Teologic al FIFT – Galaţi au acceptat să participe: Colegiul Naţional „Costache Negri“ din Galaţi, Parohiile „Sfinţii Trei Ierarhi“ (Galaţi) şi Viile (Protoieria Tg Bujor) şi Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitatea Viile ‑ subunitate a Şcolii Gimnaziale din  Fârţăneşti. Prin buna implicare a doamnelor profesoare dr. Onorica Liliana Tofan,  Mihaela Cuzi, Radu Mădălina şi Daniela Panaite de la Colegiul Naţional „Costache Negri“ din Galaţi, la acest proiect au participat 125 de elevi‑voluntari, de la diferite clase. Din partea Departamentului Teologic s‑au implicat 20 de studenţi voluntari.

Având în vedere planul‑cadru aprobat de Sfântul Sinod pentru anul omagial‑comemorativ 2019, aceste proiecte au vizat trei obiective majore:

 Cunoaşterea satului românesc de ieri şi de astăzi

 Astfel, cu ocazia desfăşurării, în 9 decembrie 2019, a proiectului „Bucuria faptelor bune‑I“, tinerii‑voluntari au dorit să cunoască oamenii din comunităţile noastre, care au trăit în satul românesc de odinioară. Două echipe de studenţi, însoţiţi de preoţii Dumitru Bloju, Tudor Dan, Eduard Bolovan şi Valentin Hanganu, din localităţile Tichileşti şi Chiscani au vizitat opt familii de bătrâni din cele două localităţi. În cadrul unor emoţionante dialoguri, bătrânii au povestit tinerilor cum era satul lor acum 70 de ani, cu oamenii, tradiţiile şi obiceiurile lui.  Bătrânii au primit din partea tinerilor pachete consistente cu alimente de bază.

Proiectul „Bucuria faptelor bune ‑ II“ a debutat în 13 decembrie 2019, prin vizitarea a zece familii de bătrâni, din satul Viile, de către un grup de 12 elevi de la Colegiul Naţional „C. Negri“, însoţiţi de pc preot‑paroh Mihai Enache şi de directorul Departamentului Teologic gălăţean. Bătrânii vizitaţi locuiesc în zone greu accesibile şi se află în stare precară din punct de vedere economic şi al sănătăţii. Tinerii le‑au cântat colinde şi le‑au oferit daruri: alimente de bază, fructe şi dulciuri. La finalul zilei, copiii de la Şcoala din Viile, sub conducerea prof. de Religie Valerica Cioroiu au prezentat colegilor‑oaspeţi un frumos program artistic. Parohia Viile a oferit voluntarilor cina, prilej cu care s‑a făcut şi o succintă evaluare a activităţii.

Cultivarea dialogului dintre tineri, prin activităţi social‑educaţionale

 

Activitate educațională la Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Chiscani

De asemenea, în 9 decembrie, o altă echipă de zece studenţi teologi, sub coordonarea semnatarului acestor rânduri, a avut o frumoasă întrevedere cu elevi de clasa a VII‑a de la Şcoala din Chiscani. Printre colinde şi recitări, evocări şi povestiri, tinerii, copiii şi cadrele didactice au abordat probleme importante, precum: nevoia şi seriozitatea studiului, vocaţia pentru profesia pe care o vor alege, legăturile cu părinţii, satul şi ţara lor, necesitatea credinţei în actualitate. La dialog au participat şi cadrele didactice de la şcoala‑gazdă. O evaluare a proiectului s‑a făcut la Centrul Social al parohiei Chiscani I, unde, prin bunăvoinţa pc pr. Dumitru Bloju studenţii s‑au bucurat şi de o agapă, oferită de parohie.

În 16 decembrie 2019, 35 de copii de la Şcoala Viile, însoţiţi de preotul lor paroh şi de profesoara lor de Religie au primit, în dar, o excursie de o zi la Galaţi. După un program frumos, de vizitare a unor repere de cultură şi spiritualitate din oraş (Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Catedrala Arhiepiscopală, Grădina Publică, biserica  „Sfinţii Trei Ierarhi“, Turnul de Televiziune, Faleza Dunării), în aula  Colegiului Naţional „Costache Negri“, copiii‑oaspeţi au susţinut un program bogat, constând în colinde, tradiţii şi cântece de Crăciun. Elevii Colegiului au răspuns printr‑un micro‑concert de pian, vioară şi balet. După ce au servit prânzul, oaspeţii au primit  daruri din partea colegilor‑gazdă: îmbrăcăminte, jucării şi dulciuri. Cheltuielile au fost suportate de părinţii copiilor de la Colegiu, sub coordonarea celor patru cadre didactice de aici, amintite mai sus.

A treia etapă a proiectului II a constat în ajutorarea unei familii cu cinci copii, din parohia Chiraftei I (Protoieria Tg Bujor). O echipă de 12 studenţi teologi a pregătit din vreme darurile (haine, dulciuri, alimente), iar o delegaţie de 5 studenţi, însoţită de preotul paroh Dorin Grigoraş a oferit aceste daruri, copiilor respectivi, în 18 decembrie 2019. Pentru prima dată, acei copii au avut şi brad în casă!

 Modele pentru cei din detenţie

Activitate filantropică, la Penitenciarul Galați

În această perioadă, studenţii au realizat două activităţi dedicate celor care se află temporar în detenţie. În 9 decembrie s‑a produs o vizită la Penitenciarul de minori din Tichileşti. O echipă de opt studenţi şi masteranzi, însoţiţi de pr. dr. Costel Toma şi de pr. capelan Sorin Pleşcan a purtat un dialog viu cu o parte dintre tinerii din detenţie, pe teme legate de viaţa în penitenciar şi modul în care tinerii de acolo pot fi recuperaţi. Studenţii au oferit deţinuţilor daruri specifice: kituri igienice şi dulciuri.

În ianuarie 2020, la Penitenciarul din Galaţi s‑a organizat un eveniment similar. În ziua de 14 ianuarie, nouă studenţi de la specializarea „Teologie ‑ Asistenţă Socială“, însoţiţi de subsemnatul  şi de preotul capelan Ovidiu Gafton au purtat un dialog pe teme catehetice, de morală creştină şi de etică, cu deţinuţii de la şcoala din cadrul penitenciarului – o experienţă benefică pentru viitorii asistenţi sociali şi extrem de mângâietoare pentru cei din detenţie, care au înţeles că nu sunt părăsiţi, ci sunt susţinuţi şi aşteptaţi să se reintegreze în societate.

În următoarea zi, la capela penitenciarului, aceeaşi echipă de teologi a susţinut cântările Sfintei Liturghii, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, care a apreciat lucrarea jertfelnică a salariaţilor penitenciarului şi voluntaritul seminariştilor şi studenţilor aflaţi de faţă.

40 de deţinuţi prezenţi au primit daruri: articole de igienă personală, dulciuri, fructe.

De Crăciun, alături de cei „ai nimănui“

Inaugurarea centrului pentru oameni ai străzii, la Parohia „Pogorârea Sf. Duh“

Demnă de amintit este implicarea mai multor masteranzi şi studenţi teologi în amenjarea şi dotarea unui spaţiu pentru oamenii străzii, la demisolul Aşezământului  social al parohiei „Pogorârea Sfântului Duh“ din municipiul Galaţi. Început al unui proiect mai mare, care va continua, adăpostul a fost inaugurat de ÎPS Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, în 23 decembrie. În seara de ajun de Crăciun şi chiar în ziua de Crăciun, la prânz, pc pr. Ionuţ Furtună – responsabil din partea eparhiei pentru acest proiect şi subsemnatul director al Departamentului Teologic, cât şi masteranzii teologi implicaţi au oferit mese calde unor persoane fără adăpost, chemate a se bucura  de atmosfera primitoare a acestui spaţiu special amenajat pentru ei.

Sumele investite în aceste proiecte filantropice se ridică la 20.000 lei şi provin, toate, din sponsorizări. Aducem aici mulţumiri tuturor donatorilor. La finalul activităţilor, studenţii şi elevii‑voluntari implicaţi în proiect au primit, din partea Facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie, „Diplome de voluntariat“.

Pr. lect. dr. Lucian Petroaia,

Directorul Departamentului Teologic