Noi apariţii editoriale la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos

Cu binecuvântarea Părintelui nostru, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, la Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos,  au văzut lumina tiparului, în ultima parte a anului 2019,  mai multe volume, fiecare cu o importanţă aparte prin conţinutul său. Vom încerca să prezentăm aici câteva.

  • „Pastorala la Naşterea Domnului, izvor de iubire şi de educaţie în familie, în şcoală, în lume“ este a 29‑a pastorală pe care o scrie şi o rosteşte, la Galaţi, Înaltpreasfinţitul nostru Arhipăstor, cu ocazia sărbătorii luminate a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. Prin fiecare din aceste pastorale, Păstorul nostru a aprins o lumină, transmiţând poporului dreptcredincios, pe lângă mesajul evenimentului, şi un îndemn adaptat anului şi timpului în care trăim cu toţii. De data aceasta, îndemnul s‑a referit la tema pe care Patriarhia Română şi Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a proclamat‑o pentru anul 2020, „Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor şi Anul comemorativ al filantropilor or­todocşi români.“

Accentul pus pe educaţie este acum, mai mult ca oricând, un semnal că societatea noastră trebuie să revină la normalitate, la valorile tradiţionale ale familiei şi la credinţa strămoşească. Educaţia trebuie să înceapă în familie, să se continue în şcoală, în Biserică, pentru toţi copiii acestei naţii. Crăciunul este o sărbătoare a copiilor şi a bucuriei. Îndem­nul Înaltpreasfinţitului nos­tru Casian este: „să dăm mai întâi copiilor darul înţelepciunii şi al credinţei, aşa cum «Educatorul» tuturor, Iisus Hristos, întrupat în Bethleem, ne‑a învăţat“.

  • „Sfântul Ierarh Grigore Dascălul, Mitropolitul Țării Româneşti“ este o carte mică, însă de folos duhovnicesc, deoarece prezintă viaţa unui monah de excepţie, „arhiereu şi mare păstor duhovnicesc, care nu s‑a iubit pe sine, ci i‑a iubit pe toţi deopotrivă“, „un slujitor sfânt“, „Dascăl de cuget şi simţire românescă“, aşa cum îl descrie Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Casian Crăciun, în cuvântul său de început. Broşura (alcătuită de pr. lect. univ. dr. Lucian Petroaia şi pr. Eugen Drăgoi) a apărut cu ocazia aducerii, la sărbătoarea Sfântului Andrei în municipiul nostru, a Moaştelor acestui mare Sfânt Român, canonizat la 21 mai 2006. Aflăm de aici şi parcursul Moaştelor sfântului până la Mănăstirea Căldăruşani, aşezământ care le adăposteşte acum, precum şi mărturii despre marele Ierarh. Broşura cuprinde cuvinte de folos şi o listă a lucrărilor traduse şi tipărite de marele Dascăl al Bisericii noastre.

  • „Mărturii şi contribuţii ale unităţii de neam şi de credinţă din eparhii, reflectate în conştiinţa tinerilor de astăzi“ este un volum care a apărut prin contribuţia Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi a Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ şi reuneşte intervenţiile elevilor de la seminariile Teologice din Iaşi, Piatra Neamţ, Mănăstirea Neamţ, Târgovişte, Câmpulung Muscel, Slobozia, Tulcea şi Galaţi şi a unor liceeni din Galaţi, Brăila, Tecuci, Făurei şi Ianca, cu ocazia simpozionului din 28 noiembrie 2018, având titlul omonim cu amintita carte.

Textele tinerilor sunt pline de gânduri originale, pornite din inimi curate, precum: „Pentru ce să fim uniţi doar pământeşte, când putem fi împreună în veşnicie, ca neam, ca un adevărat popor?“ (Silviu Balaban, Seminarul Teologic „Sf. Andrei“, Galaţi). O carte care merită să rămână mărturie a anilor de început ai acestor viitori „pescari de oameni“ care s‑au dedicat, sufleteşte, credinţei neamului nostru românesc.

  • „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos“, vol. 17, este semnat de slujitori ai Arhiepiscopiei Dunării de Jos şi ai Universităţii „Dunărea de Jos“, Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie. Lucrarea este un compendiu grupat pe teme, tratate la nivel academic de profesori universitari, conferenţiari, lectori, dar şi de specialişti în diferite domenii. Între temele abordate, reţinem aspectele privind viaţa şi lucrarea patriarhilor Nicodin Munteanu şi Iustin Moisescu: „Tinereţea patriarhului Nicodim la Dunărea de Jos în contextul anului omagial al satului românesc“ (ÎPS prof. univ. dr. Casian Crăciun, relatare urmată de o listă a lucrărilor patriarhului şi o selecţie de texte culese de pr. Gelu Aron); „Teme pastoral misionare şi liturgice în «pimenicele» patriarhului Iustin Moisescu» (pr. lect. univ dr. Lucian Petroaia).

Din „Satul românesc, trecut, prezent şi viitor“, menţionăm: „Folclor şi identitate“ (acad. Sabina Ispas); „Satul românesc din Bărăganul Brăilei“ (conf. univ. dr. Cristian Gagu) şi „Căminul cultural «Regele Carol al II‑lea» din Grăjdana, judeţul Buzău (1934‑1940)».

    Secţiunea „Varia“: „Situaţia creştinismului în Insula Britanică în primele patru secole“ (pr. drd. Alexandru Bulgaru) şi „Principii în hermeneutica biblică la Sfântul Maxim Mărturisitorul“ (lect. univ. dr. Gina Scarlat).

Inspiratele imagini ‑ de pe coperta IV ‑ a celor două instituţii, de cultură şi de cult, Universitatea şi Catedrala din Galaţi, îngemănate, ambele aparţinând „Dunării de Jos“, aş spune că vorbesc mai mult decît orice text din această carte, invitând la o perpetuă colaborare.

    • „Patriarhul Nicodim Munteanu, traducător. Studii“, carte bine documentată (coordonator de pr. Eugen Drăgoi), care este, aşa cum spune şi cuvântul ÎPS Dr. Casian, un „Dar de suflet despre patriarhul dulcelor tălmăciri biblice“. Volumul îngemănează studii care aduc în atenţie preocuparea mai multor autori pentru această temă: dr. Zamfira Mihail, Institutul de Studii Sud‑Est Europene, pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, lect. univ. dr. Sabin Preda şi conf. univ. dr. Luiza Marinescu.

  • „Patriarhul Ni­co­dim Munteanu“ este un volum de re­ferinţă, însumând 471 pagini, a preotului Gelu Aron, despre pa­triarhul care „prin muncă asiduă, prin pricepere administrativă, prin slujirea liturgică şi misionată impecabilă, prin disponibilitatea de a uni oamenii şi slujitorii în programe ziditoare de suflet, de omenie şi de ctitorii trainice, timp de şapte ani, NICODIM MUNTEANU rămâne pentru totdeauna, în spaţiul creştin «de la Dunăre la mare», un ctitor şi un strateg spiritual, un Dascăl şi un misionar de excepţie“ ‑ potrivit cuvântului de pe coperta IV, al Părintelui nostru Casian, Arhieiscopul Dunării de Jos.

Cu veleităţi de studii teologice, aprofundate, încă din stu­denţie, părintele Gelu Aron s‑a adâncit acum în cercetarea vieţii şi activităţii acestui Corifeu al Bisericii Ortodoxe Române, cu pasiune, dar şi cu dragoste, reuşind să ne dea o carte de mare valoare. Desigur, despre patriarhul Nicodin Munteanu s‑a scris enorm, dar fiecare filă în plus este o împrospătare, dovedind aplecare spre multiplele sale preocupări şi o dovadă că ideile valoroase nu mor, ci dimpotrivă, nasc alte idei, într‑un florilegiu pe care îl poţi desluşi oricând cu plăcere şi cu mare folos.

Cartea, prin text şi prin ilustraţii, este o oglindă  a unui om viu în eternitate, care poate fi oricând un model celor de azi, motiv pentru care merită parcursă cu mare atenţie, răbdare şi cu garanţia îmbogăţirii sufleteşti.

Violeta Ionescu