Agenda Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Casian

LITURGICE

 11 decembrie – participă la slujba Vecerniei cu Litie la biserica ,,Sf. Spiridon“ a Spitalului de Pneumoftiziologie din mun. Galaţi şi la Capela „Sf. Spiridon“ a Căminului de Bătrâni „Sf. Spiridon“ din mun. Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

12 decembrieSf. Ierarh Spiridon – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Spiridon“ din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură, cu ocazia hramului acestui sfânt locaş.

15 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

16 decembrie – participă, în Catedrala Patriarhală, la slujba de pomenire pentru cei care s‑au jertfit în evenimentele din decembrie 1989, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la căderea comunismului.

17 decembrieSf. Proroc Daniel –  a participat împreună cu alţi ierarhi membri ai Sfântului Sinod, la slujba Sfintei Liturghii prezidată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala Patriarhală, urmată de Tedeumul de mulţumire pentru ocrotirea şi ajutorul oferite de Dumnezeu Preafericirii Sale, în slujirea Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român, cu prilejul zilei onomastice.

20 decembrie Sf. Mc. Ignatie Teoforul – participă la slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

22 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, urmată de slujba parastasului pentru eroii martiri ai Revoluţiei din decembrie 1989, la împlinirea a 30 de ani de la jertfa lor şi rosteşte cuvânt de învăţătură; binecuvintează preoţii din municipiul Galaţi prezenţi la Catedrala Arhiepiscopală cu icoana Naşterii Domnului, pentru a merge în casele credincioşilor; săvârşeşte slujba de pomenire a eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 la monumentul martirilor Revoluţiei din Cimitirul „Eternitatea“, în  prezenţa autorităţilor municipale şi judeţene, civile şi militare şi a urmaşilor martirilor şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

23 decembrie – săvârşeşte, la Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţe pentru vârsta a III‑a“, din cadrul parohiei „Pogorârea Sfântului Duh“ din Galaţi, slujba de binecuvântare a Aşezământului de găzduire pentru persoane fără de adăpost, rostind cuvânt de învăţătură.

25 decembrie Naşterea Dom­nului – săvârşeşte slujba Sfin­tei Liturghii în Catedrala Ar­hi­­episcopală din Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

26 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala ,,Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

29 decembrie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

31 decembrie – săvârşeşte Sluj­ba din noaptea trecerii dintre ani, în Catedrala Arhiepiscopală.

1 ianuarie Tăierea‑împrejur după trup a Domnului. Sf. Vasile cel Mare – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură; oficiază slujba de Tedeum şi binecuvintează programul organizat de Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

Cinstirea „Sf. Ignatie Teoforul“, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

5 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, urmată de sfinţirea Aghesmei Mari, rostind cuvânt de învăţătură.

6 ianuarie  Botezul Domnului (Boboteaza) – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala „Naşterea Domnului“ din municipiul Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte rânduiala sfinţirii Aghesmei Mari în municipiile Brăila şi Galaţi şi rosteşte cuvinte de învăţătură.

7 ianuarie Sf. Ioan Bote­zătorul – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii la biserica „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul“ din municipiul Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; în paraclisul „Sfântul Ierarh Nectarie şi Sfântul Ierarh Dosoftei“ de la demisolul noii biserici, săvârşeşte o slujbă de mulţumire, precum şi parastasul pentru slujitorii şi ctitorii acestui sfânt locaş trecuţi la Domnul.

12 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

15 ianuarie – săvârşeşte slujba Parastasului pentru poetul Mihai Eminescu în Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi şi rosteşte un cuvânt despre personalitatea acestuia.

16 ianuarie – participă la slujba Sfintei Liturghii în capela „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“ din incinta Penitenciarului Galaţi, după care oficiază o slujbă de mulţumire, Acatistul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi rugăciuni speciale pentru cei aflaţi în închisori, rostind cuvânt de în­văţătură.

17 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în biserica ,,Sf. Antonie cel Mare“ din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură; săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepis­co­pală din Galaţi, urmată de slujba Parastasului pentru Episcopul Che­sarie al Dunării de Jos, la împlinirea a 132 de ani de la naşterea sa şi pentru Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, rostind un cuvânt de evocare a acestor ierarhi.

19 ianuarie – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

23 ianuarie – săvârşeşte în biserica „Sf. Mc. Ecaterina, Gheor­ghe şi Modest“ din municipiul Galaţi, slujba înmormântării pentru tânărul Alexandru Nicodim, elev în clasa a VIII‑a la Seminarul Teologic „Sfântul Andrei“ din Galaţi,  rostind un cuvânt de mângâiere către familia îndoliată.

24 ianuarie – săvârşeşte Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi, urmată de slujba de Tedeum închinată zilei Unirii Principatelor Române, rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte slujba de Tedeum închinată zilei Unirii Principatelor Române şi slujba de pomenire a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a mamei sale ‑ Sultana Cuza ‑ şi a făuritorilor Unirii în biserica ,,Vovidenia“ din municipiul Galaţi, urmate de un cuvânt de învăţătură.

25 ianuarie – Sf. Ierarh Grigorie Teologul – săvârşeşte slujba Sfântei Liturghii în biserica ,,Sf. Grigorie Teologul“ din Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt locaş.

26 ianuarie Sf. Ier. Iosif cel Milostiv – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în Catedrala Arhiepis­copală din Galaţi şi oferă credincioşilor prezenţi la slujbă darurile de pâine, după exemplul Sf. Iosif cel Milostiv pentru săraci,  rostind cuvânt de învăţătură; săvârşeşte slujba Vecerniei şi a Litiei în capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ – Galaţi şi rosteşte cuvânt de învăţătură cu ocazia hramului acestui sfânt locaş.

27 ianuarie – Aducerea moaştelor Sf. Ierarh Ioan Gură de Aur – săvârşeşte slujba Sfintei Liturghii în capela ,,Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Macrina cea bătrână“ din cadrul Centrului pastoral, cultural şi filantropic „Sf. Cuv. Ioan Casian“ ‑ Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

SOCIAL– CULTURALE

18 decembrie – participă la concertul de colinde susţinut de studenţii şi masteranzii Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie în sala „Episcop Melchisedec Ștefănescu“ a Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ ‑ Galaţi, rostind cuvânt de binecuvântare.

Zi de hram la Catedrala „Nașterea Domnului“ din Brăila

19 decembrie – participă, în Capela Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, la concertul de colinde tradiţionale şi cântece de stea, interpretate cu multă bucurie şi gingăşie de elevii de la clasele primare şi gimnaziale din cadrul Seminarului Teologic, cărora le‑a oferit  daruri cu prilejul sărbătorii Naşterii Domnului; participă la tradiţionala serbare a elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi în Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard“ din municipiul Galaţi, prilejuită de sărbătoarea Naşterii Domnului, rostind cuvânt de binecuvântare.

20 decembrie – oferă dulciuri pentru 100 de parohii rurale în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, trimise prin efortul şi dragostea părintelui paroh George Cimpoca de la parohia „Sf. Nectarie“ din Coslada, Spania şi prin dărnicia bunilor enoriaşi din această parohie, spre a fi oferite unui număr de 1000 de copii în zilele premergătoare sărbătorii Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

22 decembrie – binecuvintează membrii ansamblurilor folclorice şi ai grupurilor de colindători din Botoşani, Maramureş, Piatra‑Neamţ, Vaslui, Bacău şi Galaţi, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, participanţi la cea de‑a XXIX‑a ediţie a Festivalului de Folclor şi Tradiţii de Iarnă ,,Tudor Pamfile“ ‑ Galaţi, 2019.

26 decembrie – premiază 10 tineri olimpici naţionali şi internaţionali în Catedrala „Naş­terea Domnului“ din Brăila, oferindu‑le premii în bani şi cărţi de zidire sufletească; participă la întâlnirea cu tinerii brăileni, cu ocazia inaugurării Centrului de lectură al acestei parohii; vizitează bolnavii din cadrul Spitalului de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie“ ‑ „Veneţia Medical“ din Brăila.

1 ianuarieSf. Vasile cel Mare – participă la programul cultural‑religios în Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, susţinut de copii, cu ocazia hramului acestui aşezământ şi oferă unei familii din Galaţi cu şapte copii distincţia eparhială „Vrednicia andreiană“ pentru mireni.

15 ianuarie – participă la momentul comemorativ dedicat „Luceafărului poeziei româneşti“ – Mihai Eminescu în Sala „Melchisedec Episcopul“ din cadrul Centrului eparhial.

16 ianuarie – vizitează creştinii privaţi de libertate de la Penitenciarul de maximă siguranţă din municipiul Galaţi, cu prilejul Cinstirii lanţului Sf. Ap. Petru.

17 ianuarie – binecuvintează elevii asistaţi în cadrul Centrului multifuncţional pentru copii de la Parohia „Sf. Cuv. Antonie cel Mare“, Galaţi, oferindu‑le daruri.

19 ianuarie – oferă o agapă copiilor şi părinţilor acestora în Reşedinţa Arhiepiscopală, care au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală.

24 ianuarie – participă la manifestările dedicate sărbătoririi a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, în biserica ,,Vovidenia“ şi la statuia Domnitorului Al. I. Cuza din municipiul Galaţi.

28 ianuarie – participă la Simpozionul studenţesc intitulat: „Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii Învăţământului Teologic“, în Sala „Episcopul Chesarie Păunescu“ din cadrul Centrului Eparhial, organizat de Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, rostind cuvânt de învăţătură.

29 ianuarie – participă la Simpozionul interliceal: „Familia şi educaţia creştină în gândirea Sfinţilor Trei Ierarhi“, organizat la Seminarul Teologic ,,Sf. Ap. Andrei“ din Galaţi, cu participarea elevilor de la mai multe licee din municipiile Galaţi, Brăila şi din oraşele Făurei şi Ianca, rostind un cuvânt de învăţătură.

ADMINISTRATIV– SINODALE

9 decembrie – prezidează şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, în Centrul Eparhial.

16 decembrie – participă la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,  în sediul Patriarhiei Române din Bucureşti,

Tedeum la ziua Unirii Principatelor Române

18 decembrie – prezidează şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, în Centrul Eparhial.

1 ianuarie – vizitează Mănăstirea şi Aşezământul filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ din municipiul Galaţi, cu ocazia hramului acestora.

10 ianuarie – prezidează şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, în Centrul Eparhial.

13 ianuarie – prezidează şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, în Centrul Eparhial.

20 ianuarie – prezidează şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, în Centrul Eparhial.

28 ianuarie – prezidează lucrările Conferinţelor administrative ale preoţilor din Protopopiatele Galaţi şi Brăila şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

PRIMIRI

20 decembrie – primeşte, la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, 400 de preşcolari, elevi şi tineri liceeni de la şcolile gălăţene, brăilene şi tulcene, care  au prezentat concertul de colinde tradiţionale, oferindu‑le cărţi de rugăciune, calendare şi multe dulciuri.

24 decembrie – primeşte Corul militar al Garnizoanei Brăila, care a interpretat colinde tradiţionale în Aula Magna a Centrului pastoral‑misionar „Sf. Ioan Casian“ din incinta Reşedinţei arhiepiscopale din Galaţi; conferă Ordinul eparhial „Vrednicia andreiană“ domnului General de Brigadă Vasile Ionescu, comandantul Garnizoanei Brăila şi rosteşte cuvânt de binecuvântare; primeşte soborul slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale veniţi cu icoana Naşterii Domnului în Reşedinţa arhiepiscopală, cu prilejul sărbătorii Ajunului Naşterii Domnului; primeşte pe Preasfinţitul Părinte Veniamin – Episcopul Basarabiei de Sud, împreună cu corul preoţilor din Eparhia Basarabiei de Sud, în Catedrala arhiepiscopală din Galaţi, care a susţinut un recital de colinde.

1 ianuarie – primeşte preoţii din municipiile Galaţi şi Brăila, din protopopiatele Tecuci şi Covurlui, cu prilejul Anului Nou, în Centrul socio‑cultural „Sf. Cuv. Casian“ din cadrul Centrului eparhial, conferă Ordinul eparhial „Vrednicia andreiană“ domnului jurnalist Costel Crângan şi rosteşte cuvânt de învăţătură.

5 ianuarie – primeşte soborul slujitorilor Catedralei Arhiepiscopale în Reşedinţa arhiepiscopală,  cu prilejul Ajunului Botezului Domnului.

10 ianuarie – primeşte pe dl prof. univ. dr. Ion Cordoneanu, decanul Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos“ din Galaţi, pe pc. pr. lect. dr. Lucian Petroaia, directorul Departamentului Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie, în Reşedinţa arhiepiscopală.

15 ianuarie – primeşte pe dl prof. acad. univ. dr. Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei „Carol I“ şi pe dl. profesor Viorel Coman de la Colegiul Naţional „Gheorghe M. Murgoci“ din mun. Brăila, la Centrul eparhial.

Pr. Gabriel Mungiu, secretar eparhial