Aniversarea a 20 de ani de apariţie neîntreruptă a periodicului eparhial ,,Călăuză ortodoxă”

3La data de 1 martie a.c. periodicul Arhiepiscopiei Dunării de Jos – „Călăuză Ortodoxă” a împlinit 20 de ani de apariţie neîntreruptă, aniversarea revistei noastre producându-se în cadrul sărbătorilor andreiene ale oraşului Galaţi din luna noiembrie a acestui an.

Astfel, sâmbătă, 27 noiembrie, cu începere de la ora 10:00, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” din incinta Centrului Eparhial Galaţi, a avut loc un simpozion aniversar la care au participat colegi de la cotidianul Patriarhiei Române „Ziarul Lumina” şi revista „Vestitorul Ortodoxiei” (Bucureşti), precum şi de la câteva redacţii eparhiale din ţară, cum ar fi „Bărăganul ortodox” (Slobozia) sau „Cuvânt bun” (Tulcea), dar şi din presa locală laică (cotidianul gălăţean „Viaţa liberă” şi TV Galaţi) şi de la mai multe reviste locale culturale.

De asemenea, la acest simpozion ne-au onorat cu prezenţa elevi de la redacţiile revistelor şcolare din oraşele Galaţi şi Brăila, prin aceasta dorindu-se a se iniţia un dialog între generaţii, dar şi o apropiere a tinerilor de aspectele misionare ale Bisericii.

„Lucrarea prin Cuvânt”

Simpozionul, care s-a dorit a fi o întâlnire de suflet între reporterii, redactorii şi colaboratorii care au trecut prin redacţia periodicului eparhial în toţi aceşti ani, a fost binecuvântat de prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, chiriarhul Dunării de Jos,  dar şi preşedintele periodicului eparhial.

4În cuvântul de bun-venit adresat participanţilor, Înaltpreasfinţia Sa a făcut referire la slujirea prin cuvânt, arătând că: „În Evanghelie se spune: «Cuvintele Mele au viaţă!». Relaţia aceasta dintre Cuvântul-Persoană şi persoana-cuvânt trece de la Domnul la Apostolii Lui. Prima Şcoală este şcoala Apostolilor! Căci Apostolii au lăsat mrejele pescăreşti, iar cuvântul Mântuitorului devine mreajă, cu care suntem pescuiţi, în pescuitul cel minunat, la omul de cuvânt, aşa după se arată şi în acatistul Sf. Ap. Andrei: «Cu mreaja Cuvântului ai vânat peşti cuvântători şi la masa lui Hristos mâncare curată i-ai adus, Mărite Andreie!». Rostul Cuvântului întrupat al Mântuitorului nostru Iisus Hristos este ca să întrupeze în noi viaţă! De aceea, trebuie să fim atenţi că, aşa s-a spus:« pe unde iese cuvântul, iese şi viaţă!» şi că «din vistieria inimii» ies, atât cuvintele, cât şi faptele noastre!

Mintea este ca o strecurătoare, care trebuie să trieze cuvintele, pentru că sunt prea multe cuvinte înjositoare în această lume, cuvinte care jignesc, cuvinte care ucid. Şi sunt nenumărate orgolii între mânuitorii condeiului din această lume, dar Sfinţii Părinţi ai Bisericii şi teologii sunt totdeauna la mijloc, încercând să aducă pacea şi comuniunea.

Se pare că, în contemporaneitate, omul nu mai vrea să vorbească cu Dumnezeu, ci preferă să vorbească singur!
Cuvântului viu şi ziditor Îi datorăm sărbătoarea de astăzi!”.

Privire retrospectivă

5În deschiderea simpozionului a fost prezentat un filmuleţ, în care sunt descrise etapele periodicului eparhial, de la începuturi şi până în prezent. Şi cum la ceas aniversar se întocmesc şi câteva date de bilanţ, cei prezenţi au aflat:

– formatul de ziar a fost tipărit în 50.000 de exemplare – un tiraj uriaş care vorbeşte de la sine despre nevoia de informaţie bisericească din primii ani (1990-1991);
– formatul de revistă s-a tipărit în medie, în 5.500 de exemplare;
– în 20 de ani s-au scris 3.050 articole pe 4.371 pagini. Cea mai mare ediţie (ca număr de pagini) fiind cea cu nr. 133-134/ noiembrie-decembrie 1999 şi 252-253/ noiembrie – decembrie 2009 (56 pagini):
– pe parcursul timpului au colaborat 2.601 semnatari;
– s-au folosit 4.396 de ilustraţii pentru interior şi 202 icoane pentru coperte;
– Primul număr al revistei (1990) costa 2 lei. Astăzi, ca urmare a climatului socio-economic, un nr. costă tot 2 lei!

Mesaje de felicitare

Mesajul Patriarhiei Române a fost transmis de către dl Ciprian Olinici (Radio Trinitas) care a spus: „În primul rând, aş vrea să transmit felicitările Centrului de presă «Basilica», binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe care o adresez tuturor ostenitorilor acestui frumos periodic.

Cuvânt al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian la începutul simpozionului
Cuvânt al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian la începutul simpozionului

Revista eparhială «Călăuză ortodoxă», la cei 20 de ani de apariţie neîntreruptă, face parte din ceea ce noi numim presa bisericească, care vreme de două secole a făcut prezentă viaţa Bisericii Ortodoxe Române în spaţiul social, în societate, iar ea este , de fapt, un rol firesc al colaborării dintre Biserică şi mass-media. Biserica şi mass-media au în comun comunicarea, transmiterea de informaţie, însă ceea ce le diferenţiază, şi această revistă eparhială a reuşit de-a lungul timpului să exprime lucrul acesta, este faptul că Biserica îşi asumă responsabilitatea cuvântului. Dacă în presa laică, cuvântul a început să aibă termeni de valabilitate – ceea ce spunem astăzi într-un ziar nu mai este valabil mâine! – , «Călăuză ortodoxă» şi presa bisericească în general îşi asumă vocaţia de a transmite cuvinte veşnice, cuvinte care leagă generaţii, dar, în acelaşi timp, ajută generaţiile să treacă peste determinismele timpului. Pe de altă parte, Biserica, prin mass-media încearcă să exprime şi vocaţia fundamentală a cuvântului şi anume aceea de a a aduna, după cuvântul latin «conventus» de unde provine şi termenul «cuvântul», în limba română.

Dacă presa laică priveşte mai mult către omul singuratic, vizându-l doar pe el, o presă bisericească îşi asumă misiunea de a-i aduna pe oameni, de a crea punţi de legătură între persoanele umane, între generaţiile umane, tocmai pentru că, dacă trăim într-o lume şi într-o eră a informaţiei şi a comunicării, oamenii se înstrăinează cel mai mult. De a ceea, cred că este o datorie pentru cei care astăzi conduc şi, desigur că, şi contribuie la editarea acestei reviste, să îi păstreze formatul şi menirea de a fi o revistă misionară, dar şi o revistă catehetică!”.

„Această revistă a trecut testul exigenţei timpului!”

Invitaţi la simpozion
Invitaţi la simpozion

Au urmat la cuvânt invitaţii noştri de la revistele eparhiale din zonă. Mai întâi, pc pr. Constantin Pătraşcu, inspector pentru cateheză, a adresat mesajul de felicitare din partea Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, dar şi a redacţiei periodicului „Bărăganul ortodox”, semnat de Preasfinţitul Vincenţiu al Sloboziei şi Călăraşilor:

„Cu adevărat, dată fiind şi vârsta – 20 de ani de la înfiinţare – pe care o aniversează revista «Călăuză Ortodoxă» ce deja şi-a creat un nume între publicaţiile bisericeşti şi nu numai, putem să afirmăm răspicat faptul că «pomul acesta», al cărui co-fondator şi coordonator este chiar Înaltpreasfinţitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a dat creştinilor ortodocşi roada cea bună. Şi-a dovedit utilitatea nu numai ca instrument eficient, cu ajutorul căruia tânăra redacţie a putut «să semene în ogorul Domnului sămânţa cea roditoare», ci şi ca posibilitate de a informa pe toţi credincioşii ortodocşi din judeţele Galaţi şi Brăila în legătură cu evenimentele religioase majore, organizate la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţirului Arhiepiscop Casian, prezente din belşug în această Eparhie binecuvântată de Dumnezeu

De fapt, această revistă a trecut  testul exigenţei timpului. A evitat plafonarea, fiind caracterizată prin dinamism şi capacitatea de a contextualiza mesajul evanghelic în funcţie de provocările pe care lumea contemporană ni le ridică. Credem că acestea sunt calităţi importante, fără de care, în ambientul mental actual, deosebit de informatizat şi în perpetuă schimbare, nu ar fi putut supravieţui.

Şi, nu în ultimul rând, cea mai importantă publicaţie a Eparhiei este şi cea mai de seamă carte de vizită a Arhiepiscopiei Dunării de Jos, o oglindă a tuturor ostenelilor în toate domeniile de activitate pe care, atât ierarhul, cât şi colaboratorii săi, deopotrivă clerici şi mireni, le depun, un semn vizibil prin care ni se arată că învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos este lucrătoare în Biserica Sa.

Înscrierea tuturor evenimentelor şi realizărilor Centrului Eparhial, ale protoieriilor şi ale parohiilor, precum şi ale şcolilor teologice, aflate în grija întâi-stătătorului acestor meleaguri creştine, în paginile «Călăuzei Ortodoxe», nu este spre laudă, ci spre pildă şi sporire.

Transmiterea mesajelor de felicitare
Transmiterea mesajelor de felicitare

Aşadar, cu nădejdea că veţi continua această lucrare ce v-a fost încredinţată, Vă asigurăm de preţuirea noastră, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască multe împliniri.”

La eveniment a fost prezent şi primarul oraşului Slobozia, Dl. Gabi Ionaşcu însoţit de pcuv. arhim. Rafail Mâţ, exarhul mănăstirilor din cuprinsul Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor. Mulţumind pentru invitaţia la simpozion, domnia sa a adresat un cuvânt de felicitare revistei noastre şi, implicit, preşedintelui ei, Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi-episcop Casian: „Este un an aniversar, în care ne bucurăm cu toţii, prieteni ai dumneavoastră. Vă doresc sănătate şi succes în toate, iar sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian să aniversaţi de acum încolo, multe alte ediţii ale revistei «Călăuză ortodoxă». Vă mulţumesc şi, pentru că se apropie sărbătoarea dumneavoastră a Sfântului Andrei, urez gălăţenilor «La mulţi ani cu sănătate!».”

,,Călăuză Ortodoxă” la ceas de bucurie aniversară

A urmat mesajul Eparhiei Tulcii şi al redacţiei periodicului „Cuvânt bun”, semnat de Preasfinţitul Episcop Visarion şi transmis de către pc pr. Neculai Felix Lucian, consilier cultural: „Întotdeauna aniversarea unei vârste, fie ea a unei personalităţi ori a unei publicaţii, ne oferă plăcutul prilej de a reînvia amintiri, fapte sau lucruri referitoare la protagonistul aniversării, pe care nemilosul timp le-a îngropat în curgerea tumultoasă a anilor săi.

Însă nu amintirea faptelor sau cronica evenimentelor reprezintă scopul principal al bucuriei reîntâlnirii, ci faptul că, dacă am cules sau nu din timp şi din cele ale lui, ideile şi simţămintele curate care înnobilează sufletul şi-1 ridică spre cele înalte. Dacă noi, sau lucrarea noastră nu se ridică măcar cu un cot deasupra teluricului, înseamnă că n-am înţeles sensul existenţei şi menirea noastră pe acest pământ.

Dacă nu ne gândim nici la cuvintele Mântuitorului Hristos, care îndeamnă zicând: «Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşii este» (Matei 5,48) înseamnă că în micimea sufletului nu poate încăpea nici bruma de idee a dragostei jertfelnice, a timpului sacrificat pentru luminarea mulţimilor şi a bucuriei rodirii cuvintelor semănate în inimile oamenilor.

Ideile acestea nobile, ale răspândirii culturii prin scris şi ale împărtăşirii foloaselor duhovniceşti prin intermediul publicaţiilor au fost asumate şi trăite plenar la Dunărea de Jos de generaţia creştină a primei jumătăţi a secolului XX. dacă ar fi să amintim aici numai de cei ce au ostenit sub păstorirea episcopului Cosma Petrovici la apariţia periodicelor reprezentative pentru Dunărea de Jos, Căminul şi Vestitorul.

Urmând pilda vrednicilor înaintaşi, care au slujit Biserica şi cultura, lăsând astfel moştenire posterităţii ortodoxe fundamente sănătoase deasupra cărora să se poată zidi mai departe, s-a plămădit în cuptorul fierbinte al lunilor de după sângerosul decembrie 1989, publicaţia «Călăuză ortodoxă».

Cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Arhiepiscop Dr. Antim Nica, coordonator al revistei a fost Arhiereul-Vicar Casian Gălăţeanul, actualul Arhiepiscop al Dunării de Jos.

Înmânarea diplomelor de onoare
Înmânarea diplomelor de onoare

La nici o lună de la hirotonia sa întru arhiereu, în data de 1 martie 1990 apare primul număr al «Călăuzei ortodoxe»; format ziar şi respectând şabloanele vremii în ceea ce priveşte aspectul grafic, revista părea un alt «apostol» cu «o altă cruce» ce se arăta de data aceasta luminător al celor ce ieşiseră după 45 de ani din întunericul păgân al ateismului comunist. Poate nu întâmplător era şi faptul că Preasfinţitul Casian Gălăţeanul, semna în primul număr al revistei articolul «Omul nou», om de care avea nevoie atât de mult Biserica şi societatea românească.

Vreme de două decenii de neîntreruptă apariţie, «Călăuza ortodoxă» s-a arătat cu adevărat a fi la înălţimea misiunii şi numelui ei. Toate acestea sunt datorate unui numeros şi valoros Comitet de redacţie care, sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Casian al Dunării de Jos a făcut muncă de apostolat şi pentru care se va da răsplată de apostol.

Reflectând cu acurateţe de gazetar evenimente bisericeşti locale şi naţionale, şi nu numai, «Călăuză ortodoxă» a demonstrat de la sine faptul că depăşeşte graniţele sale, hrănind cu pâinea cerească a cuvântului turnată în slovele tiparului multe sufletele însetate de cunoaştere din spaţiul sud-estului României ortodoxe.

Acum, la ceas de sărbătoare, când bucuria aniversării se împărtăşeşte hristic în comuniunea iubirii, în numele Colegiului de redacţie al periodicului «Cuvânt bun» al Episcopiei Tulcii, unde recent am sărbătorit împlinirea a 80 de ani de presă teologică, urăm ani îndelungaţi Înaltpreasfinţiei Voastre în fruntea Comitetului de redacţie al publicaţiei de inimă a Dunării de Jos, care onorează presa bisericească ortodoxă din această parte a ţării noastre şi pe credincioşii pe care îi păstoriţi.”

Colocviul a continuat cu cuvântul pc pr. prof. dr. Nicolae Necula, care a spus, printre altele: „Cred că este una dintre cele mai bune reviste din toată Patriarhia Română, mai ales că ilustrarea revistei este deosebită de la număr la număr. Se face o catehizare numai prin copertele revistei care înfăţişează icoane din tradiţia noastră ortodoxă, iar conţinutul este foarte bogat prin articole scurte, concise şi foarte precise şi conţine şi activitatea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, care este una dintre cele mai frumoase şi bogate din întreg câmpul pastoral al Bisericii noastre.

Revista rămâne în continuare un fel de ghid, de îndrumător, o «călăuză», aşa cum îi este şi numele, pentru tot ceea ce se face şi se împlineşte în această Arhiepiscopie care, am putea spune că înfloreşte în fiecare clipă!”.

Amintiri despre începuturile revistei

A continuat la cuvânt pc pr. Gheorghe Buruiană, membru în comitetul de redacţie al primelor numere ale revistei, dar şi cel care a dat numele periodicului eparhial, şi care a vorbit despre începuturile ei: „Trecuse perioada ateismului comunist şi trebuia să ajutăm şi noi poporul ca să îşi readucă aminte de Dumnezeu. Ne-am unit mai mulţi preoţi, printre care erau şi părinţi consilieri sau misionari protopopeşti, şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Antim şi a Preasfinţitului Părinte Casian, Arhiereu vicar pe atunci, s-a înfăptuit acest moment în casa părintelui Jechiu. S-a pus problema timp de trei ceasuri, ce titlu/nume să îi dăm şi ne-am gândit că prin această publicaţie ortodoxă trebuie să îl luăm pe om de mână, aşa precum îl ia mama pe copilul său şi îl învaţă. Şi ne-am gândit să fie o «călăuză» către Biserică pentru popor!

Privind înapoi, mari merite nu am avut, numai că am săvârşit ceva din lucrarea noastră de preoţi!”

„Călăuza” sufletelor

Dl Nelu Doruleţ Resmeriţă, Inspector General în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean a adresat, la rândul său, un mesaj de felicitare: „Este o mare bucurie că sunt invitat astăzi, la prăznuirea a 20 de ani de cuvânt într-o revistă care, totuşi, în spatele cuvintelor, a fost multă muncă, multe nopţi nedormite, mult sârg, multă emoţie şi ştiu cât de mult înseamnă acest lucru!

Felicit şi mă bucur şi sunt convins că această revistă va avea viaţă lungă, pentru că văd că «manifestul» primului număr s-a numit «Omul cel nou», iar aceasta înseamnă că în orice etapă a instituţiei, omul cel nou renaşte!
Vă mulţumesc încă o dată şi vă doresc multe şi multe apariţii!”.

De asemenea, am primit mesaj de felicitare şi de la publicaţia „Şcoala gălăţeană” semnat de către redactorul-şef, prof. Ghiţă Nazare pe care îl redăm în continuare: „Arhiepiscopia Dunării de Jos editează, de peste 20 de ani, distincta şi excelenta revistă „Călăuză ortodoxă”, îmbogăţind şi diversificând peisajul publicistic gălăţean. Comitetul de redacţie, patronat cu competenţă şi mare deschidere spirituală de ÎPS Arhiepiscop dr. Casian Crăciun, compus din preoţi şi mireni, asigură publicaţiei echilibru şi valoare, consistenţă tematică şi imagine luminoasă, atrăgătoare.

Revista este, înainte de toate, o cronică prin cuvânt şi ilustraţie a faptelor săvârşite de instituţia Bisericii de la Dunărea de Jos, de ierarhii şi de credincioşii locului, dar conţine, în acelaşi timp, şi bogate pagini de ortodoxie românească şi universală.

Formatul, ţinuta grafică şi ilustraţia semnificativă şi bogată conferă „Călăuzei ortodoxe” eleganţă şi estetică deosebite.
Prin densitatea cuvîntului, prin căldura ilustraţiei, prin mesajul transmis, revista „Călăuză ortodoxă” se constituie într-o „călăuză” a sufletelor cititorilor, este un adevărat reper moral pentru toţi cei care ţin dreapta credinţă întru Hristos.

Felicitări tuturor truditorilor revistei, lungă viaţă publicistică, sănătate şi Lumină!”.

Lansarea volumului omagial

În cadrul simpozionului, s-a lansat un volum omagial al revistei, alcătuit din texte semnificative cu privire la interviuri şi cuvântări ale unor personalităţi importante din viaţa bisericească, dar şi laică, evenimente eparhiale importante, cultură, educaţie, pastoraţie şi viaţă monahală, apărute între paginile ei de-a lungul istoriei sale.

Tot cu acest prilej, colectivul redacţional a reuşit să editeze şi să lanseze şi un DVD ce conţine arhiva digitalizată a revistei din anii 2006-2010, precum şi o bibliografie tematică a articolelor revistei. Volumul a fost prezentat de pc pr. Lucian Petroaia, consilier eparhial pentru învăţământ.

De asemenea, în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a fost organizată o expoziţie care înfăţişează istoria revistei în imagini de arhivă.

O sărbătoare a Cărţii

Simpozionul a continuat în partea a doua a sa, cu alte lansări de carte de la Editura Eparhială, dintre care menţionăm: „Arhiepiscopia Dunării de Jos: Istorie bisericească, misiune creştină şi viaţă culturală” – vol. II; „Teologie şi educaţie la Dunărea de Jos” – fascicula 9, volumul „Tinerii seminarişti, între criza lumii contemporane şi modelele veşnice: Sfinţii Capadocieni” etc, dar şi cu titluri apărute la alte edituri din ţară („Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică”, vol. IV, a pr. prof. dr. Nicolae Necula, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Bucureşti; „Adevărul fără plural”, de Lidia Popiţa Stoicescu;) care au întregit sărbătoarea periodicului eparhial „Călăuză Ortodoxă”, această aniversare devenind o veritabilă sărbătoare a Cărţii, a lecturii bune, a Cuvântului ziditor.

Lucrările au fost prezentate publicului, respectiv, de: lect. dr. Artur Tuluş, pr. lect. dr. Sorin Marinescu, pr. prof. Călin Toderiţă, pr. conf. dr. Leontin Popescu, dl. Ciprian Olinici.

La final, redacţia revistei eparhiale a dorit să mulţumească ostenitorilor şi colaboratorilor din decursul celor două decenii de apariţie, acordând Diplome de Onoare ,,Călăuză ortodoxă”.

Mulţumiri pentru distincţii

Ecourile după acest eveniment aniversar din viaţa Eparhiei Dunării de Jos nu au întârziat să apară. Astfel, redăm doar mesajul venit din partea Radio Trinitas şi semnat de pc pr. Nicolae Dascălu, consilier patriarhal şi director Radio Trinitas, care arată: „Am primit cu multă bucurie Diploma de onoare „Călăuza ortodoxă” pe care aţi acordat-o postului de Radio TRINITAS cu prilejul aniversării a două decenii de activitate misionar-culturală a periodicului cu acelaşi nume al Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Considerăm că această distincţie reprezintă un semn de preţuire a lucrării tuturor ostenitorilor care îşi desfăşoară activitatea la Radio TRINITAS, sub oblăduirea şi îndrumarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL al României.

Dorim mult succes în continuare publicaţiei „Călăuza ortodoxă” şi Vă transmitem călduroase mulţumiri pentru sprijinul cultural-spiritual şi material pe care îl acordaţi cu generozitate postului de Radio TRINITAS.”

Mulţumim tuturor colaboratorilor  şi cititorilor din cei 20 de ani şi noi, membrii redacţiei urăm revistei ,,Călăuză ortodoxă” ani mulţi şi ediţii pline de lumina Evangheliei, arătată prin lucrarea Bisericii, astăzi. Nădăjduim că jertfa nşi truda noastră nu se vor pierde, ci vor fi preluate, la vreme, de alţi ostenitori.

Adrian Portase