Hramul Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului“ – Cudalbi

Sfinţirea noii troiţe a mănăstirii

În fiecare an, în 8 septembrie, preoţii şi credincioşii din Protoieria Covurlui pornesc în pelerinaj la  hramul Mănăstirii „Naşterea Maicii Domnului“ din Cudalbi, judeţul Galaţi, prilej de îndoită bucurie, aşteptat de iubitorii de Hristos din părţile noastre şi din judeţele vecine.

Și‑n acest an, pelerinii care au ajuns în dealul Gologanu s‑au bucurat de prezenţa Înalt­prea­sfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a împărţit arhiereşti binecuvântări pelerinilor.

În acest început de toamnă binecuvântat, roadele provenite din munca neobosită a măicuţelor ‑ ca nişte albine în stupul mănăstirii, ajutate de faptele frumoase ale donatorilor ‑ au fost mai multe şi îşi aşteptau binecu­vântarea Ierarhului. Astfel, programul zilei de hram de la Mănăstirea Cudalbi a debutat, încă de dimineată, cu sfinţirea troiţei, ridicată la intrarea în aşe­ză­mântul monahal, avându‑i ca ocrotitori pe ,,Sfântul Mare Mucenic Gheor­ghe şi Sfânta Mu­ceniţă Marcela“. Sfânta troiţă a fost făcută cu spri­jinul soţilor Marcela şi Gigi Aevoae din Te­cuci. În prezenţa donatorilor, a maicii stareţe Mariani Popa, a protoiereului de Covurlui, a nenumăraţilor pelerini,  Înalt­preasfinţitul Părinte Casian  a sfinţit troiţa şi icoanele de o deo­sebită frumuseţe, realizate în mozaic, şi a binecuvântat rezultatul întregii lucrări, numindu‑o „Portăriţa“, după numele binecunoscutei icoane făcătoare de minuni din Muntele Athos, aşezată, tot la intrarea în mănăstire.

Noile clopote ale bisericii mănăstirii

Un alt rod bogat,  menit să bucure credincioşii veniţi la hram, l‑a constituit sfinţirea noilor clopote, patru la număr, executate la prestigioasa fimă austiacă Grassmayr, care după sfinţire, au răspândit vibraţiile lor armonioase în cele patru laturi ale mănăstirii, chemând la bucuria hramului pe toţi cei din împrejurimi.

În cuvântul de folos, Înalt­preasfinţitul Părinte a subliniat că sunetul clopotului este semn de bucurie,  dar şi semn de plecare la cele veşnice a celor din comunitate; mai este şi semn de avertizare şi de pericol, având rolul de îndepărtare a norilor ameninţători de grindină sau de furtună.

După sfinţirea clopotelor şi înveşmântarea slujitorilor, s‑a săvârşit Sfânta Liturghie, condusă de Arhipăstorul Dunării de Jos, înconjurat de diaconi şi de un sobor de preoţi din parohiile învecinate, în prezenţa soborului mănăstirii de maici de la Cudalbi, a  mulţimii de credincioşi şi a autorităţilor locale.

Pelerini prezenți la hramul mănăstirii

La Chinonic, un copil în vârstă de unsprezece ani ‑  Grigorie ‑ cu o voce frumoasă şi cu evlavie sfântă, a interpretat pricesne închinate Maicii Domnului.

De asemenea,  Înaltprea­sfin­ţitul Părinte a făcut referire la Evanghelia Duminicii dinaintea Înălţării Sfintei Cruci şi, mai ales, la dragostea atât de mare a lui Dumnezeu care ,,atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său l‑a trimis în lume, ca tot Cel ce crede în El, să se mântuiască“. Astfel, a continuat Înaltpreasfinţitul, ,,Dumnezeu a ales‑o pe Ana, din care avea să se nască cea mai aleasă din toate neamurile, Sfânta Fecioară Maria“.

Referindu‑se la evlavia poporului dreptcredincios, Înalt­preasfinţitul Părinte Casian a spus că Maica Domnului este Maica Vieţii şi ,,Izvorul fericirii“. După încheierea slujbei, credincioşii au primit anafură din mâna preo­ţilor şi a Înaltpreasfinţitului Părinte.

Momentele frumoase ale zilei nu s‑au terminat aici pentru că aproximativ 90 de copii, aşteptau în biserica mare  a mănăstirii pe Înaltpreasfinţitul care, cu dragoste, le‑a dat binecuvântarea arhierească pentru noul început de an, dar şi câte un ghiozdan cu rechizite, ca ajutor, pentru fiecare copil.

Sfințirea noilor clopote ale mănăstirii

Pentru răbdarea cu care au stat la slujbă şi au aşteptat până la cel din urmă moment al zilei, copiii au fost invitaţi la agapa frăţească, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, pentru ca bucuria şi comuniunea să fie complete.

În vizita sa în cadrul mănăstirii, Înaltpreasfinţitul Părinte a făcut aprecieri pozitive pentru frumoasa lucrare a picturii bisericii,  a binecuvântat pe pictorii  care au avut această frumoasă responsabilitate, prezenţi la hram şi a oferit îndemnuri preoţilor prezenţi cu privire la grija pe care trebuie să o arate, în parohiile lor, faţă de credincioşii şi necredincioşii din comunităţile în care slujesc.

La plecare, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian s‑a oprit la troiţa sfinţită pentru încă o închinare şi pentru a da o ultimă binecuvântare donatorilor şi maicii stareţe, care s‑au ostenit pentru realizarea ei.

Pr. Ionuţ Glăvan