Maica Vieţii a binecuvântat peste 120 de aşezări

Copii uniți în rugăciune la Maica Domnului

În fiecare an, în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Icoană de la Adam porneşte să binecuvinteze cătunele, satele şi oraşele din judeţul Galaţi. Și în această vară toridă, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, s‑au bucurat, între 1 ‑ 14 august, de chemarea tainică la rugăciune, zeci de mii de credincioşi din peste o sută douăzeci de aşezări din cele cinci protopopiate din Eparhia Dunării de Jos.  Fiind perioada concediilor de odihnă, Maica Vieţii a adunat prin toate comunităţile noastre şi pe creştinii plecaţi departe de ţară, la lucru, în cele patru zări ale lumii.

Întâmpinarea „Sfintei de la Adam” în Parohia „Sf. Dumitru“ din Galați

Pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Adam a debutat în cadrul Protoieriei Tg. Bujor şi s‑a desfăşurat între 1‑3 august a.c., timp sfinţit când au fost binecuvântate patruzeci şi trei de parohii. Manifestarea de suflet dedicată „Maicii de la Adam“, cum i se mai spune Sfintei, depăşeşte latura unei tradiţii îndelungate, a unei ceremonii sau a unei necesităţi religioase şi se evidenţiază ca participarea credincioşilor la o lucrare interioară aşteptată şi dorită an de an, prin care se depăşesc timpul şi spaţiul şi care, prin extensie, transformă momentele de rugăciune în timpul lui Dumnezeu. Fapt ce ne determină să spunem că „în biserica slavei Tale stând, în cer ni se pare a sta…“.

Momentul de bucurie duhovnicească este privit în mod diferit de către fiecare creştin în parte, şi aceasta, datorită modului în care fiecare îşi trăieşte şi îşi organizează viaţa duhovnicească, având în vedere dorinţa omului de a crede în societatea actuală, secularizată şi globalizată, în care „valorile“ promovate orientează omul spre „toate ale acestui veac“, desprinzându‑l de spiritualitate; iar o fiinţă lipsită de Dumnezeu, este o făptură cu o simplă existenţă biologică. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât ne aflăm în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, o perioadă în care unim rugăciunea cu starea de pocăinţă, şi totodată cerem ajutor de la Maica Domnului, ca şi noi la rândul nostru să devenim ascultători faţă de Dumnezeu, după cum ea este model de ascultare, de smerenie, de sfinţenie şi de dăruire de sine lui Dumnezeu.

Parohia Cuza Vodă

Deşi era o zi obişnuită de lucru, în fiecare comunitate, enoriaşii au lăsat deoparte toate grijile acestei lumi şi au luat parte la „timpul liturgic“ prin rânduială de rugăciune săvârşită în comuniune, căci „unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor “ (Matei XVIII, 20).

Pentru noi, slujitorii, pre­zenţa Sfântului Odor înseamnă prezenţa însăşi a Maicii Domnului şi a Fiului lui Dumnezeu în biserica parohială, fapt ce face ca, premergător sosirii Sfintei Icoane, întreaga comunitate să se mobilizeze, pentru „a fi totul cum trebuie“ şi „a trăi prezenţa harică“ a binecuvântării Maicii Domnului către credincioşi.

Au fost săvârşite slujba aca­tis­tului, paraclise, slujba de mul­ţumire, slujba Aghesmei celei mici, rugăciuni de ploaie, ceasurile, precum şi slujba de priveghere (Tg. Bujor, respectiv Bereşti‑Sat).

Au luat parte, de la copilul pur­tat în braţele mamei creştine, până la bătrânul gârbovit de vreme. Toţi fiii au cerut mângâierea  dăruită de Maica Vieţii, pentru a dobândi linişte interioară, milă şi ajutor întru neputinţă: „Ne‑ai fost dată de pe Cruce, cu iubire tuturor/ Și ne eşti spre mângâiere şi spre mare ajutor./ Fericit acel ce‑n viaţă se gândeşte‑a te chema,/ Căci aceluia, din ceruri mila i‑o vei arăta“ (preot Sorin Croitoru).

Parohia „Sf. Dumitru“ – Galați

În imnografia sărbătorii, se evidenţiază rolul important al Maicii Domnului de mijlocitoare în istoria mântuirii între Dumnezeu şi om; troparul praznicului „Adormirii Maicii Domnului“ arată că „întru Adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare“, iar condacul sărbătorii subliniază că mijlocirea sa pentru întreaga umanitate n‑a fost oprită de moarte, moartea n‑a avut putere asupra ei: „Pe Născătoarea de Dumnezeu, cea întru rugăciuni neadormită şi întru folosinţe de nădejde neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut‑o“.

Ce emoţii şi ce gânduri i‑au încercat pe creştinii participanţi, am reţinut în rândurile care urmează:

Preoţii dimpreună cu cre­dincioşii se străduiesc să o primească pe Maica Domnului în satul şi în biserica lor într‑un mod cu totul special: stropesc drumul cu apă înaintea icoanei, de la poarta bisericii şi în faţa sfântului altar sunt aşezate preşuri cu motive tradiţionale şi un «drum» (o pânză albă) frumos împodobit cu flori, pe care creştinii înghenunchează aşteptând ca icoana făcătoare de minuni să treacă pe deasupra capetelor lor şi să le ia toate grijile acestei vieţi şi să le dăruiască ajutor în necazuri, pace şi bucurie sfântă“, spune maica Teodora, de la Mănăstirea Adam, una dintre monahiile care poartă, de ani buni, pe braţele sale, Sfântul Odor, cu ocazia pelerinajului.

La biserica Mavromol din Galați

„Am întâmpinat‑o pe Maica Domnului cu emoţie şi bucurie. Nu doar noi eram în haine de sărbătoare, ci şi biserica însăşi. Ne‑am unit în rugăciune cu Maica Domnului către Fiul ei şi Domnul nostru. Am primit mângâiere, linişte şi m‑am hrănit duhovniceşte“ (Georgiana, Bereşti‑Meria).

Ce poate fi mai frumos decât să vii acasă cu agitaţia, grijile şi cu oboseala zilei şi să o găseşti pe Maica întregii lumi,  aşteptându‑te?! Nu ai ştiut că va fi acolo; nu ai primenit «casa sufletului» să o întâmpini, nimic… şi atunci, ce‑i poţi oferi? Doar pe tine, cu bune şi rele… sufletul tău copleşit de patimi şi păcate, neputinţa ta de a păstra cărarea dreaptă spre Dumnezeu şi poate, uneori, mulţumiri pentru binecuvântările primite“ (Ionica, Bucureşti).

Aceste trăiri au fost amplificate prin participarea cre­dincioşilor cu făclii aprinse şi intonând imne religioase în procesiune la miezul nopţii de la biserica „Sf. Nicolae“ din Bereşti‑Meria la biserica „Sf. Arhangheli“ din Bereşti‑Sat, unde au fost săvârşite de un sobor de preoţi şi diaconi slujba de priveghere, Sfânta Liturghie şi Taina Sfântului Maslu. Ulterior, spre finele zilei de sâmbătă, 3 august a.c., icoana a fost preluată de către delegaţii din Protopopiatul Galaţi, potrivit programului de pelerinaj.

Fiecare punct de popas de rugăciune a deschis întâlnirea smerită şi cu pocăinţă a creştinilor cu Maica Domnului, Mama noastră cea Cerească.

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Doamne ‑ Iisuse Hristoase, Dum­nezeul nostru – milu­ieşte‑ne pe noi!

Pr. Florin Costea

În municipiul Galaţi,  cu Maica Precista, la malul Dunării

În biserica „Schimbarea la Față“ din Galați

Cele două săptămâni ale Postului Adormirii Maicii Domnului reprezintă, pentru Eparhia Dunării de Jos, perioada binecuvântată în care creştinii din cuprinsul judeţului Galaţi primesc vizita icoanei Maicii Domnului de la Adam, numită din vechime, în popor, „Sfânta de la Adam“.

În timpul acestui pelerinaj prelungit, „Sfânta“ trece în peste o sută douăzeci de parohii. Astfel, în ziua de 1 august, părăsind codrii Adamului, Icoana Maicii Domnului îşi începe periplul duhovnicesc, coborârea de‑a lungul râului Prut, unind zilele cu nopţile în rugăciune, poposeşte pentru două zile şi două nopţi în oraşul Galaţi, ajungând până la malul Dunării, apoi începe drumul înapoi spre Casa lui Dumnezeu de la Adam, de‑a lungul râului Siret. În ajunul Praznicului Adormirii sale, „Sfânta“ este iarăşi acasă, după ce a vizitat, binecuvântat, îmbărbătat şi bucurat mulţimea credincioşilor.

Pentru fiecare parohie sau localitate venirea „Sfintei“ este prilej de emoţie sfântă, însă pentru municipiul Galaţi, reşedinţă de judeţ, cele două zile şi două nopţi de rugăciune aduc cu ele trăirea smerită a unei rânduieli monahale ‑ aceea a privegherii ‑ chiar în mijlocul oraşului zgomotos, întrucât icoana trece din parohie în parohie şi din biserică în biserică în neîncetată cântare de acatist, fie zi, fie noapte.

În biserica „Schimbarea la Față“ din Galați

În Cetatea „Sfântului Andrei“, Ocrotitorul municipiului Galaţi, „Sfânta de la Adam“ a intrat în zorii zilei de 5 august şi a vizitat şase comunităţi parohiale poposind spre seară în curtea fostei mănăstiri Mavromol, de ani buni, biserică parohială.

Aici, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un numeros sobor de preoţi, a rostit Imnul acatist ce s‑a încheiat cu o veritabilă cateheză dogmatico‑istorică, ce a aşezat, în paralel, cele două icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului ce erau de faţă, „Icoana gazdă ‑ Mavromolitissa“ ‑ şi „Icoana Maicii Domnului de la Adam“. Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat faptul că amândouă icoanele sunt izbăvitoare de secetă, una de seceta pământului, iar cealaltă de seceta sufletului şi că în curtea primei Școli Domneşti din Galaţi, la Mavromol, cele două odoare au înfruntat timpul, aducându‑ne  liniştea şi pacea mult căutate.

Apoi, în sunet de toacă, pelerinajul a continuat spre cealaltă fostă mănăstire, actuala biserică parohială, Precista. Mulţimea credincioşilor a condus „Sfânta“, murmurând imnele „Apărătoare Doamnă“ şi „Cuvine‑se cu adevărat“, precum şi troparul Adormirii Maicii Domnului.

Pelerini în biserica „Sf. Ana“ din Galați

În curtea bisericii Precista, aştepta o mare de pelerini ce erau nerăbdători a se închina. Impresionat de prezenţa lor, Chiriarhul Dunării de Jos a rostit iarăşi cuvânt duhovnicesc în care a numit biserica Precista „Cetate a Maicii Domnului la Dunăre, ale cărei ziduri nu au putut fi biruite“ şi a asemănat promontoriul pe care e aşezată istorica ctitorie de la malul Dunării cu Muntele Schimbării la Faţă, numindu‑l „Taborul nostru de la Dunăre“. Chiriarhul Dunării de Jos a făcut referire apoi la faptul că „Maica Domnului este ocrotitoare a familiei, a pruncilor, a familiilor nou‑întemeiate şi că nunţile creştineşti trebuie să păstreze cât de puţin din ceea ce ţine de tradiţia strămoşilor, jocul popular şi muzica populară curată fiind astfel de moşteniri ce trebuie valorificate în prezent“.

S‑a început apoi privegherea de toată noaptea, în timp ce, pelerinii într‑o desăvârşită ordine şi linişte s-a închinat.

A doua zi a pelerinajului a coincis cu ziua Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului şi în această zi, fiind vizitate, în afară de Catedrala Arhiepiscopală, încă opt parohii, astfel că la vreme de toacă icoana a ajuns în mijlocul credincioşilor din Parohia Sfânta Ana, unde a avut loc a doua noapte de priveghere, în municipiul Galaţi.

Miercuri, 7 august, în zori au fost vizitate ultimele două parohii programate din cuprinsul oraşului Galaţi, iar apoi „Sfânta“ de la Adam şi‑a început drumul de întoarcere spre casă, îndreptându‑se în amonte pe lângă Siret înspre Mănăstirea Adam.

Slujbă de priveghere la biserica „Sf. Ana” din Galați

Și în acest an, mulţimea cre­dincioşilor nu a contenit să mul­ţumească lui Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru binefacerile primite prin Icoana de la Adam, dar şi Înaltpreasfinţiei Sale, Părintelui Arhiepiscop Ca­sian, pentru binecuvântarea acor­dată organizării acestui pelerinaj, necesar ca aerul creştinului de la oraş. Referindu‑se la râvna credincioşilor,  Înaltpreasfinţia Sa i‑a văzut drept „florile din Grădina Maicii Domnului“.

Pr. Cătălin Buia

 Credincioşii s‑au rugat unii pentru alţii

Cu binecuvântarea Înaltprea­sfinţitului  Părinte  Casian  Arhiepiscopul Dunării de Jos, credincioşii din Protoieria Covurlui au avut bucuria şi în această vară de a se reîntâlni cu „Sfânta de la Adam“, cum este cunoscută în popor Icoana Făcătoare de minuni de la mănăstirea Adam. Această bucurie duhovnicească au simţit‑o toţi credincioşii prezenţi, care, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel de a se ruga unii pentru alţii, au stăruit în rugăciune către Maica Fiului lui Dumnezeu pentru a le fi mijlocitoare la Cer. Sfânta Fecioară este de mare însemnătate în viaţa noastră spirituală, fiind model de desăvârşire pe calea mântuirii.

Centrul medico-social din Pechea

Foarte mulţi bătrâni, tineri şi copii au căzut în genunchi înaintea  Maicii Domnului pentru a‑i spune apăsările, necazurile, greutăţile, suferinţele, dar şi bucuriile şi împlinirile lor. Astfel, în prima zi de pelerinaj, în 7 august, „Sfânta de la Adam“ a binecuvântat cu prezenţa ei creştinii din localităţile Independenţa, Vameş, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi, Fundeni, Costieni, Nămoloasa şi Piscu, unde, întâmpinată de mulţi credincioşi, a rămas peste noapte în priveghere, cântări şi rugăciuni.

A doua zi, după săvârşirea Sfintei Liturghii, pelerinajul a continuat, fiind binecuvântaţi credincioşii din comunităţile: Izvoarele, Schela, Slobozia Conachi, Cuza‑Vodă, Rediu, Suhurlui, Plevna, Cuca, Costache Negri, Griviţa, Călmăţui, Cudalbi şi

Pechea unde, de asemenea,  preoţi, împreună cu o mulţime de credincioşi, au privegheat în rugăciune toată noaptea, dimineaţa regăsindu‑ne la Sfânta Liturghie, în sobor.

Un moment cu o deosebită încărcătură sufletească a fost, şi de această dată, vizita la Centrul Medico‑Social din Pechea unde Maica Domnului este cu adevărat, pentru cei optzeci şi şase de asistaţi, ,,bucuria celor necăjiţi“. La semenii care nu au reuşit să se deplaseze până la Sfânta Icoană a mers „Sfânta de la Adam“ la  patul lor de suferinţă.

Un moment deosebit l‑a con­stituit procesiunea cu Icoana Maicii Domnului în localitatea Cudalbi unde, ca şi în anii din urmă, preoţii împreună cu credincioşii au mers pe jos.

Parohia Barcea Nouă

Maica Domnului de la Adam a binecuvântat şi comunităţile de la mănăstirile „Adormirea Maicii Domnului“ din Tudor Vladimirescu şi „Naşterea Maicii Domnului“ din Cudalbi. A fost binecuvântat şi locul  viitorului schit ce va fi ridicat, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Casian, pe vechea moşie Mogoş.

Toţi cei prezenţi la acest pelerinaj au cunoscut căldura şi dragostea Maicii Domnului şi au înţeles adâncimea puţinelor sale cuvinte, adresate celor prezenţi la nunta din Cana Galileii, care i‑au cerut ajutorul. Ea le‑a spus doar atât: „Să faceţi ceea ce vă va spune!“ Aceasta este predica Maicii Domnului pentru fiecare dintre noi.

Cu mulţumire şi adâncă smerenie, nădăjduim şi noi în ajutorul Maicii Domnului pentru că ea întrece în har toată făptura. În rugăciunile ce i le adresăm Maicii Domnului vibrează tot sufletul, toată credinţa şi dorinţa de eliberare din slăbiciunile şi nevoinţele pământeşti, pentru a ajunge acolo unde este ea, în slava şi lângă Tronul dumnezeiesc.

Pr. Dumitru Petrea

Rugăciuni pentru ploaie, în Protoieria Tecuci

Parohia Ivești II

Sfânta Icoană a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam a păşit în 9 august în aşezările din Protopopiatul Tecuci, prima localitate fiind Iveşti, unde părintele protopop de Tecuci şi un sobor de preoţi au săvârşit slujba sfinţirii apei. Pe toată durata poposirii Maicii Domnului, în această localitate care are o comunitate de etnie rromă, preoţii şi credincioşii au intonat imne închinate Maicii Domnului. S‑a rostit şi acatistul Maicii Domnului, timp în care fiecare credincios a stat la sfat cu Maica Domnului, închinându‑se la Icoana sa.

De la Iveşti, Sfântul Odor a pornit înspre localităţile Diecheni, Buceşti, Șerbăneşti şi Lieşti.

În următoarea zi, procesiunea a continuat la Umbrăreşti, unde s‑a săvârşit Sfânta Liturghie, îndreptându‑se apoi în localitatea Barcea şi de aici la parohia „Sfântul Gheorghe“ din Tecuci după care s‑a pornit în procesiune către Parohia „Adormirea Maicii Domnului“.

Duminică, 11 august, Maica Vieţii s‑a îndreptat cu întreg alaiul de credincioşi la biserica „Sfântul Nicolae“ şi apoi în mijlocul comunităţii de la „Sfinţii Voievozi“ şi „Sfinţii Împăraţi“, tot din municipiul Tecuci.

Smerenia, evlavia i‑au însoţit pe credincioşii care au mulţumit şi au cerut Maicii Domnului şi Fiului ei ploaie bună şi curată pentru ca holdele şi poamele să fie îndestulătoare.

Pr. Gheorghe Joghiu

„Sfânta de la Adam“ în Protoieria Nicoreşti

Parohia Ivești II

În Protoieria Nicoreşti, Sfânta Icoană a Maicii Domnului a ajuns în 12 august, zi când dis‑de‑dimineaţă, a fost primită de credincioşii de la biserica „Ghilţ“ din parohia Dobrineşti. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie oficiată de preoţii din zonă, la rugăciune adunându‑se credincioşi din satele învecinate şi oficialităţi locale, care s‑au grăbit foarte devreme să vină să o întâmpine pe Maica Domnului. Credincioşii  din Fântâni au aşteptat la poarta bisericii încă de la primele ore pentru bucuria întâlnirii cu Maica Domnului.

După întărirea în credinţă a credincioşilor din Dobrineşti şi împrejurimi, Sfânta Icoană a poposit la biserica „Sfinţii Arhangheli“ din Vişina, urmând apoi drumul către Mănăstirea Buciumeni, unde a adus multă bucurie duhovnicească nevoitoarelor din codrii Buciumenilor.

Nu i‑a ocolit Maica de la Adam nici pe creştinii din comuna Buciumeni, pentru ca apoi, în drumul de întoarcere spre Mănăstirea Adam,  pelerinajul să‑şi urmeze cursul în  parohia Hânţeşti, unde soborul de preoţi a primit‑o pe Maica Domnului în dangătul clopotelor şi în cântări duhovniceşti. După oficierea Tainei Sfântului Maslu, toţi cei prezenţi s‑au închinat Maicii Domnului. Credincioşii din parohiile Hânţeşti, Vizureşti, Tecucel şi împrejurimi au sosit în număr mare la acest eveniment duhovnicesc pentru a vorbi cu Maica Domnului, pentru a‑i spune durerile, necazurile şi bucuriile.

Parohia Buciumeni

Sosirea pe aceste meleaguri a Maicii Domnului este cel mai important eveniment din parohie din ultimii ani. Ne‑am pregătit să o primim pe Maica Domnului cât mai frumos şi mai cuviincios… Ne‑am dat seama că, pentru a o primi pe Maica Domnului, este nevoie doar de un suflet curat şi o inimă smerită, ca să poată intra în cămara sufletului nostru dornic de sfinţenie şi mântuire“ (Vasile Mocanu, 72 ani, parohia Brăhăşeşti II).

Prezenţa Maicii Domnului la Brăhăşeşti a avut un ecou puternic şi în sufletul credincioşilor din Toflea, unde sunt şi rromi, cu o mare cinstire faţă de Maica Domnului.

De la Brăhăşeşti II, Sfânta Icoană a ajuns pe meleagurile Parohiei Gohor II. Chiar dacă este o parohie mică, totuşi un număr mare de credincioşi au venit în biserica din sat pentru a o întâmpina pe Maica Domnului. „Nici canicula şi nici zăduful zilei nu ne‑au putut opri de la întâlnirea cu Maica Domnului, iar noi toţi cei adunaţi în jurul Sfintei Icoane ne‑am răcorit duhovniceşte. Am avut parte de un moment de înaltă intensitate spirituală a prezenţei Maicii Domnului care ne‑a binecuvântat şi ne‑a întărit duhovniceşte“ (Cosmin Pricopie, 21 ani, student). În timp ce soborul de preoţi a săvârşit Paraclisul Maicii Domnului, credincioşii s‑au închinat la Sfânta Icoană cu evlavie şi dragoste.

Parohia Țicău

Apoi,  Sfânta Icoană  a poposit  la Slobozia Corni. Mulţime de credincioşi din toate satele învecinate şi oficialităţi locale au venit pentru a se închina Maicii Domnului. Aici, soborul de preoţi, după oficierea Tainei Sfântului Maslu a înălţat rugăciuni de mulţumire şi de mijlocire a Maicii Domnului către poporul care aşteaptă mila şi ajutorul lui Dumnezeu. „Am trăit o emoţie greu de descris în cuvinte la întâlnirea cu Maica Domnului. M‑am închinat, mi‑am atins buzele de sfânta ei mână, am lăcrimat şi i‑am mulţumit pentru marea bucurie pe care ne‑a făcut‑o nouă credincioşilor prin prezenţa în satul nostru“, ne‑a spus doamna Didina Simion.

Mulţumim Bunului Dumnezeu şi Maicii Sale pentru aceste momente unice şi înălţătoare, trăite de mulţi credincioşi din parohiile Eparhiei Dunării de Jos. Sperăm ca şi în continuare Înaltpreasfinţitul Părinte Casian să ne mângâie cu binecuvântarea prezenţei Maicii Domnului în mijlocul preoţilor şi a credincioşilor dornici de întâlnirea cu sfinţenia şi cu bucuria duhovnicească.

Pr. Mihai Roşu