Jertfă şi rugă, la hramul Mănăstirii Toflea din judeţul Galaţi

Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Toflea

În ziua de 2 iulie, când Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte pe Sfântul Voievod Ştefan cel Mare, domnitor al Moldovei între anii 1457‑1504 şi mare ctitor de locaşuri sfinte, Mănăstirea Toflea din judeţul Galaţi îşi sărbătoreşte unul dintre ocrotitorii spirituali. Mănăstirea are şi hramul „Sfinţii Trei Ierarhi“, prăznuiţi pe 30 ianuarie.

După rânduială, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, din parohiile protopopiatelor Nicoreşti şi Tecuci, la Altarul de vară al Mănăstirii Toflea.

Actualul aşezământ monahal cu hramul „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare“ a fost ridicat cu aproximativ un deceniu în urmă. Existenţa unui schit în sihăstria Buciumenilor, la confluenţa judeţelor Galaţi, Vrancea şi Vaslui, datează din secolul al XVII‑lea.

Încă din ajunul sărbătorii, pentru a spori evlavia şi bucuria duhovnicească a credincioşilor şi pentru a bucura sufletele celor ce locuiesc în această zonă, cu binecuvântarea Ierarhului Dunării de Jos, au fost aduse din patrimoniul sacru al Reşedinţei Arhiepiscopale, moaştele Sfântului Ierarh Nicolae.

La Sfânta Liturghie au luat parte repezentanţi locali şi mulţi credincioşi de etnie rromi, dar şi români din parohiile învecinate. La momentul cuvenit, mulţi copii îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional românesc au fost împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

La chinonic, un grup de copii din parohia Brăhăşeşti,  participanţi la programul catehetic naţional „Hristos împărtăşit copiilor“ şi voluntari de la Colegiul Naţional „Spiru Haret“ din municipiul Tecuci, au susţinut un frumos moment cultural‑artistic închinat Sfântului Voievod Ştefan cel Mare.

După Sfânta Liturghie a urmat o rugăciune de mulţumire pentru binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra credincioşilor şi preoţimii din această parte a eparhiei şi o slujbă de pomenire pentru toţi înaintaşii şi ctitorii şi binefăcătorii acestei vetre monahale.

La predică, Înaltpreasfinţia Sa a vorbit despre modelul de credincioşie jertfelnică a marelui Voievod moldovean, Apărător al Ortodoxiei în vremuri tulburi şi un mare ctitor de locaşuri sfinte şi despre legătura dintre bobul de grâu, care în această lună de vară va fi recoltat de pe ogoarele patriei şi Sfânta Euharistie.

La final, toţi cei prezenţi la hramul acestei mănăstiri au fost binecuvântaţi de Părintele Arhiepiscop şi au primit iconiţe.

Prin dăruirea jertfelnică a părintelui stareţ Paisie Agache şi prin cooperarea cu numeroşii credincioşi rromi din Toflea a fost organizată tradiţionala agapă frăţească, de unde au gustat toţi pelerinii sosiţi la hramul mănăstirii. Au fost dăruite, cu acest prilej, peste şapte sute de pachete cu alimente.

Pr. Rareş Bucur