Tradiţie şi continuitate în localitatea Braniştea

Tradiții transmise tinerilor

Centrul social multifuncţional „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Sfinţii Români“ din Braniştea a fost sfinţit în 18 iunie 2019, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, şi a preoţilor din Protopopiatul Galaţi, şi a altor slujitori din alte parohii, cu ocazia lucrărilor conferinţei pastoral‑administrative corespunzătoare lunii iunie.

Potrivit rânduielii, ziua a început în sfânta biserică „Sfinţii Voievozi“ din Braniştea, prin săvârşirea Sfintei Liturghii de preoţii ce fac parte din Cercul misionar nr. 5 al Protopopiatului Galaţi.

Rugăciunea şi cuvântul de întărire au fost însoţite de acordarea unor ranguri bisericeşti mai multor preoţi din Protopopiatul Galaţi: trei de sachelar: pr. Sorin Prepeliţă, pr. Bogdan Șorcaru şi pr. Eugen Iorga, şase de iconom: pr. Ionel Rusu, pr. Costel Dumbravă, pr. Marius Florea, pr. Adrian Portase, pr. Cătălin Buia şi pr. Gabriel Ioan Pelin şi două de iconom stavrofor: pr. Viorel Chircă şi pr. Vasile Codreanu. În context,  primarul localităţii Braniştea a primit distincţia „Crucea Sfântului Andrei“ pentru mireni, iar subsemnatul ‑ pr. protoiereu de  Galaţi, Eugen Buruiană ‑ distincţia „Crucea Sfântului Andrei“ pentru clerici.

Centrul multifuncțional al Parohiei Braniștea

A fost săvârşită slujba de sfinţire a noului Centru mul­tifuncţional, construcţie care a fost posibilă printr‑un parteneriat constructiv între amintita parohie şi Consiliul Local al comunei Braniştea. Centrul multifuncţional, abia sfinţit, este prevăzut cu săli pentru conferinţe şi alte activităţi educative, cultural‑spirituale, bibliotecă, arhivă parohială, bucătărie şi adăpost pentru cazarea unor persoane aflate în dificultate.

Participanţii s‑au bucurat să vadă şi expoziţia cu obiecte vechi bisericeşti şi tradiţionale, amenajată în noul centru, într‑o sală organizată ca o autentică odaie ţărănească, unde sunt obiecte care au o viaţă de peste o sută de ani.

Binecuvântarea Centrului multifuncțional al Parohiei Braniștea

În aceeaşi zi, copiii din cadrul Programului catehetic parohial ,,Hristos împărtăşit copiilor“, îmbrăcaţi în portul tradiţional românesc, au susţinut un program de versuri şi cântece de drag de ţară, amintind de satul românesc. Între surprizele de la Braniştea a fost şi cea venită din partea unei venerabile doamne, în vârstă de 92 de ani, care a recitat din creaţia lirică eminesciană.

Au fost puse în valoare şi câteva dintre meşteşugurile moşilor şi strămoşilor noştri, prin organizarea unor ateliere de artă populară tradiţională, în care s‑au regăsit meşteşuguri, precum: cusutul cămăşii tradiţionale, olăritul, cojocăritul, împletitul cu nuiele.

La mare căutare au fost oalele şi ulcelele unui olar din Braniştea, singurul meşter din zona noastră şi din sudul Moldovei, al acestui rar şi autentic meşteşug.

După trecerea în revistă a acestor realizări, care au constituit partea practică a întâlnirii din cadrul activităţilor dedicate conferinţei preoţeşti lunare, s‑a trecut la conferinţa propriu‑zisă, care s‑a desfăşurat, în sala mare a Centrului multifuncţional Braniştea, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian.

Odaie ţărănească, în incinta Centrului multifuncțional al Parohiei Braniștea

Chiriarhul nostru a adus în atenţie aspecte care ţin de valorile morale, culturale şi spirituale ale satului românesc şi a reiterat necesitatea păstrării tradiţiilor moştenite de la străbuni, atât în viaţa religioasă, cât şi în viaţa cotidiană. În acest sens, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a exemplificat drept model odaia ţărănească, un spaţiu foarte bine organizat şi inspirat amenajat la Braniştea.

De asemenea, Arhiepiscopul nostru a readus în atenţie principalele proiecte şi programe care vor fi avute în vedere, potrivit ultimelor hotărâri sinodale şi eparhiale, legate de viaţa bisericească din Arhiepiscopia Dunării de Jos. De asemenea, au fost prezentate şi unele tipărituri editate de Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Nu a lipsit dialogul pe tema omagierii satului românesc, fiind aduse în actualitate unele aspecte care trebuie urmărite, permanent, în parohiile din comunităţile rurale.

Pr. Ionel Eugen Buruiană, Protoiereu de Galaţi