Sfinţirea picturii bisericii ,,Sfântul Apostol Andrei” a Seminarului Teologic din Galaţi

Cu o zi mai înainte de prăznuirea hramului, biserica Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi şi-a împlinit zidirea prin sfinţirea picturii. Slujba de sfinţire a fost săvârşită de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, alături de Înaltpreasfinţitul Părinte Ignatie, Mitropolit de Dimitriada (Grecia), care a adus la Galaţi o părticică din moaştele Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul. Cu acest prilej, lăcaşul de cult a primit şi ocrotirea Sfântului Ierarh.

IMG_0398
Sfinţirea picturii

O pictură unică

Înfrumuseţarea bisericii „Sf. Ap. Andrei” cu pictură a durat 7 ani, fiind realizată în tehnica fresco de către pictorul Alexandru Conţ, împreună cu soţia sa, la care au participat şi elevi seminarişti din cadrul claselor de patrimoniu. Elementul de noutate este dat de către frescele reprezentând viaţa Sfântului Apostol Andrei, de la chemarea ca apostol de către Mântuitorul Iisus Hristos şi până la martirajul său de la Patra, fresce care împodobesc pereţii naosului din capela seminarului.

Eveniment duhovnicesc mai înainte de sărbătoarea hramului

Sărbătoarea hramului din acest an a debutat cu o zi mai înainte, când, atât elevii seminarişti, cât şi enoriaşii parohiei au fost aşteptaţi la sfânta biserică pentru a fi părtaşi unei noi prăznuiri duhovniceşti: sfinţirea noii picturi.

Sfânta Liturghie a început programul liturgic al zilei, ea fiind săvârşită de către chiriarhului locului, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, însoţit de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa elevilor seminarişti şi a numeroşi credincioşi din municipiu.

La sfârşitul slujbei, au fost aduse spre închinare racla cu părticele din sfintele moaşte şi un fragment din omoforul Sfântului Nectarie Taumaturgul, de către o delegaţie din Biserica Ortodoxă a Greciei condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Ignatie, Mitropolit de Dimitriada (regiunea Volos).

Pc pr. Costel Bulgaru, directorul seminarului gălăţean a mulţumit lui Dumnezeu pentru această zi deosebită, dar şi înalţilor ierarhi care au binecuvântat lucrarea de pictură: „Sfinţirea picturii este o încununare a multor ani de trudă şi de lucru şi vreau să mulţumesc Înaltpreasfinţitului Părinte Casian pentru că a aşezat această capelă aici, în faţa Seminarului Teologic, deşi poate era mai multă nevoie în altă parte, dar aţi socotit că elevii seminarişti au nevoie de un loc unde să se roage şi să înveţe ce este slujirea liturgică. Vreau să mulţumesc delegaţiilor seminariilor teologice din ţară care au acceptat invitaţia de a fi prezente la un nou simpozion intitulat «Mărturisirea dreptei credinţe-reflectată în viaţa de seminarist şi de familie» şi sunt convins că această zi care va fi urmată şi de concertul coral este o binecuvântare a Sfântului Apostol Andrei pentru elevii noştri şi pentru cei care slujesc în această şcoală!”.
Sfântul Andrei şi Sfântul Nectarie – modele pentru viaţa noastră

În cuvântul său de învăţătură adresat cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a vorbit seminariştilor despre întreaga activitate de propovăduire a Mântuitorului Iisus Hristos a Sfântului Apostol Andrei, dar şi despre viaţa Sfântului Nectarie, profesor la Seminarul din Rizareion (Grecia), care ar trebui să fie un model pentru trăirea fiecărui seminarist: „Sunt trei ierarhi în această capelă: doi văzuţi, care «sunt pe cale»: în primul rând oaspetele nostru drag- Înaltpreasfinţitul Părinte Ignatie, Mitropolit de Dimitriada şi urmaş în arhierie al Preafericitului Arhiepiscop Hristodoulos al întregii Elade, care a fost un mare prieten al poporului nostru şi un mare filantrop.

Dar este cu noi şi prezidează între noi Sfântul Ierarh Nectarie, prin moaştele sale, pe care le-am întâmpinat aici. Sfinţii nu sunt morţi, ci ei sunt vii! Spre deosebire de părticelele de moaşte care au mai venit în România, acum beneficiem de o parte din omoforul, adică din veşmintele şi din hainele trupului Sfântului Nectarie, obosit de slujire, obosit de dragostea revărsată mai ales faţă de seminariştii şi profesorii de la seminarul Rizareion din Atena, seminarul care dat peste 40 de mitropoliţi în Biserica Ortodoxă a Greciei datorită ierarhului profesor şi filantrop Nectarie, făcătorul de minuni!”.

„Bucuria comună de a sluji şi sfinţi pictura!”

Biserica Seminarului Teologic din Galaţi în veşmânt nou de pictură
Biserica Seminarului Teologic din Galaţi în veşmânt nou de pictură

La rândul său, Înaltpreasfinţitul Părinte Ignatie a vorbit viitorilor slujitori ai altarelor despre activitatea pastoral-misionară a Sfântului Nec-tarie, în Grecia, axată în special pe grija faţă de aproapele şi faţă de elevii seminarişti: „Vreau să vă mulţumesc în mod special pentru bucuria pe care mi-aţi pricinuit-o de a fi în mijlocul dumneavoastră. Ne-am cunoscut acum 20 de ani, departe de meleagurile noastre, dar de atunci avem o legătură a iubirii în Biserica Ortodoxă, în care noi suntem «diaconi». Şi mă întrebam de fiecare dată ce mă ţine de a fi în mijlocul şi împreună cu Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Casian. Şi iată că Sfântul Nectarie astăzi, ne-a dat răspunsul. Vroia să vină Sfântul aici, la dumneavoastră, ca să ne dea bucuria comună de a sluji şi de a sfinţi pictura!

Tatăl meu care a fost preot, a fost, mai înainte, elev al Seminarului din Rizareion din Atena şi am fost şi eu elev acolo. Şi iată cum Sfântul astăzi, este în şcoala dumneavoastră, în şcolile teologice româneşti şi cât timp v-am ascultat m-am întrebat oare ce ne-ar fi spus astăzi Sfântul Nectarie? Pentru că Sfântul Nectarie a vorbit elevilor cu pilda vieţii sale, începând de la învăţătura Sfintei Scripturi, căci îi chema pe elevi la a fi ucenici ai Scripturii, spunând acestora: «cum poţi fi tu preot dacă nu ştii pe de rost Sfânta Scriptură?». Această Sfântă Scriptură o avem de la Sfinţii Părinţi şi acolo veţi găsi toate răspunsurile la întrebările dumneavoastră! Cuvântul lui Dumnezeu va fi Cuvântul vieţii dumneavoastră! Şi le mai spunea elevilor ca să fie ucenici ai Tainelor, căci viaţa preotului este o viaţă liturgică! De aceea, Sfântul Nectarie se afla tot timpul în biserică, cântând şi slăvind pe Dumnezeu; slujea lui Dumnezeu în această credinţă comună pe care o avem! Spunea adeseori că: «În Biserică ne putem mântui toţi!». Astfel că, prin pilda vieţii lui, Sfântul Nectarie îi chema pe elevi să fie misionari ai Evangheliei Mântuitorului în toată lumea!

IMG_0389
Aspect din timpul slujbei de sfinţire a picturii

Sfântul Nectarie a fost slujitor, a fost profesor, a fost episcop, a fost un misionar şi continuă să fie un misionar pentru toată lumea! Şi sunt convins că astăzi a binecuvântat lucrarea de 20 de ani a Înaltpreasfinţiei Voastre, iar după ceea ce auzisem şi ştiam, văd acum astăzi. Vreau ca această viaţă a dumneavoastră să fie o pildă şi pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt care se aude bine în arhiepiscopia aceasta. Venirea Sfinţilor în arhiepiscopia dumneavoastră dă un semn că Biserica este vie şi de aceea, consider că prezenţa Sfântului Nectarie aici este o minune a sa pentru noi!”.

Simpozion naţional interseminarial

După sfinţirea picturii, programul a continuat cu un simpozion ştiinţific intitulat „Mărturisirea dreptei credinţe, reflectată în viaţa de seminarist şi de familie”, cu participarea delegaţiilor de la Seminariile Teologice din Bucureşti, Mănăstirea Neamţ, Târgovişte, Huşi, Buzău, Roman, Slobozia şi Tulcea şi de la mai multe licee din Eparhie. În acest context a avut loc şi lansarea volumului „Tânărul seminarist-între criza lumii moderne şi modelele vieţii veşnice: Sfinţii Capadocieni”, care cuprinde studii ale elevilor seminarului găţătean şi ale elevilor celorlalte seminarii teologice din ţară, prezentate la simpozionul de anul trecut.

Simpozion interseminarial
Simpozion interseminarial

După ce Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a mulţumit delegaţiilor seminariilor participante şi a binecuvântat lu-crările simpozionului, ierarhul-oaspete, Înaltpreasfinţitul Mitropolit Ignatie le-a adresat seminariştilor un scurt cuvânt de folos despre importanţa discuţiilor duhovniceşti pe tema familiei: „Şi dumneavoastră aveţi experienţa Europei, dar există o întrebare principală: ce înseamnă astăzi, familia, în Europa? Şi niciodată nu veţi găsi răspuns, căci ceea ce noi, ortodocşii numim familie, nu înseamnă acelaşi lucru şi în Europa! Există, deci, o problemă foarte mare! Dar care este răspunsul la toate acestea într-o ţară ortodoxă? Noi în Grecia spunem că răspunsul la toate aceste probleme ale familiei din Europa este familia şi parohia! La noi există o hotărâre a Sfântului Sinod, potrivit căreia anul viitor este închinat familiei ortodoxe creştine. Şi noi, acum o săptămână am avut un simpozion la care au participat preoţii noştri şi timp de trei zile s-a vorbit despre rolul familiei.

Participanţi la simpozion
Participanţi la simpozion

De aceea este foarte important ceea ce veţi discuta astăzi. Credinţa noastră va rămâne vie numai în familie, care este în mijlocul parohiei! Unitatea familiei creştine este alfa şi omega viitorului nostru!”.

Către seară, la ceas de vecernie, corurile Seminarului Teologic „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi, precum şi alte coruri ale seminariilor invitate cu prilejul acestor sărbători, au susţinut un concert de muzică bizantină, la Teatrul Muzical „Nae Leonard” din oraş, care au încheiat manifestările educaţional-culturale dedicate ocro-titorului seminarului gălăţean.

A. P.