Suntem mai săraci spiritual prin plecarea dintre noi a Părintelui Profesor Dr. Nicolae Achimescu

La trecerea neaşteptată la Domnul a părintelui profesor dr. Nicolae Achimescu, pe lângă rugăciuni şi lacrimi, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a transmis familiei îndoliate următorul mesaj:

Recent, în urma unei necruţătoare suferinţe, asumată creştineşte şi cu mare demnitate, în discreţie şi forţă lăuntrică, a trecut la Domnul Părintele Prof. Dr. Nicolae Achimescu.

Adolescent matur, dotat de Dumnezeu cu multă capacitate de studiu, fire meditativă şi retrasă din opţiunile mărunte şi inutile formării omului profund, demn şi credincios, Nicolae Achimescu a urmat şi absolvit, în mod strălucit, cursurile Seminarului Teologic din Craiova. A continuat pregătirea la nivel universitar la Institutul Teologic din Bucureşti, remarcându‑se printre colegi prin aceeaşi maturitate şi sobrietate, unde a prezentat, ca lucrare de licenţă, o bună traducere şi comentariu liturgic al lucrării „Testamentum Domini“ sub conducerea ştiinţifică a regretatului Părinte Profesor Dr. Ene Branişte.

Şi‑a lărgit mult orizontul cercetării în Occident, în Germania, prezentând o valoroasă lucrare de doctorat în domeniul Istoriei religiilor: „Desăvârşirea omului în budhism. Evaluare din perspectiva ortodoxă“.

Doar un teolog profund, ancorat în învăţătura dreaptă şi sfântă a Bisericii Ortodoxe, bun cunoscător al limbilor clasice şi cu o cultură teologică, patristică şi liturgică poate aborda corect tema desăvârşirii în alte religii, cu scopul vădit al evidenţierii lucrării harului Sfântului Duh în urcuşul anevoios, cu ajutorul Domnului Hristos, spre îndumnezeire.

Aceste mărturii profunde şi mi­sionare l‑au recomandat pe tânărul teolog şi l‑au ajutat să promoveze în slujirea preoţească şi cea didactică seminarială la Caransebeş şi universitară la Iaşi şi la Bucureşti. A format ucenici valoroşi, a contribuit la consolidarea învăţământului teologic, la nivel doctoral la Iaşi, sub aripa proteguitoare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care i‑a încredinţat şi responsabilităţi administrative, Decan şi Director al Şcolii Doctorale.

Cum era şi firesc, a făcut parte din forurile naţionale de evaluare şi promovare a învăţământului teologic universitar, Consiliul Naţio­nal de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U) şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.)

Ne‑a îmbogăţit cu o operă teologică de mare profunzime şi cu deschidere spre ştiinţă şi misiune în lumea secularizată şi globalizată, îndeosebi cu lucrările: „Religie, modernitate şi postmodernitate“ sau „Universul religios în care trăim“ ş.a.

Deşi ne‑a părăsit mult prea devreme, în plină putere şi maturitate teologică, didactică şi misionară părintele profesor Nicolae Achimescu va rămâne, pe mai departe, viu şi actual prin bunătatea inimii sale, rănite, crucificate prin durerea despărţirii, şi mai prematur, de distinsa sa soţie dr. Cornelia Achimescu.

Rămâne ca model de asumare a crucii văduviei în clocotul lumii, ca un ascet al urbei, aidoma unui monah benedictin, împărţind timpul între meditaţie şi rugăciune, acumulare culturală şi perfecţionare academică.

Ne‑a lăsat şi un „testament“, o moştenire luminoasă şi profundă a omului lui Dumnezeu, dăltuit în atâţia şi atâţia semeni, cărora le‑a dăruit „cu timp şi fără timp“ însăşi viaţa sa pământească, deschisă spre veşnicie, prin credinţă, muncă asiduă, integritate personală!

În faţa sicriului cu trupul său mistuit de lucrare şi de suferinţă, revedem, cu lumina credinţei în Învierea Domnului, chipul său blând, bun şi introvertit, smerit.

Îl rugăm pe Hristos Domnul Înviat din morţi să‑l primească în ceata celor aleşi care „în viaţă crucea ca jugul au luat şi Lui I‑au urmat cu credinţă“.

Să‑l ierte de toate greşelile „cu voie sau fără de voie“, iar familia îndoliată să rămână în Sfânta Sa pază cerească, aici pe pământ, unde va perpetua „din neam în neam“ prezenţa sa, în viul vieţii, a sufletului mare şi bun al unui slujitor şi dascăl mereu viu în preocupările celor ce‑L iubesc şi‑L caută pe Dumnezeu.

 

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Achimescu – date biografice

Părintele Nicolae Achimescu s-a născut în 10 august 1955 în satul Şiroca, din comuna Godeanu, judeţul Mehedinţi. În anul 1980 a finalizat studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, iar în 1993 a obţinut titlul de doctor în Teologie în cadrul Universităţii din Tubingen, Germania, cu calificativul „cum laude“, în urma susţinerii lucrării de doctorat „Die Vollendung des Menschen in Buddhismus. Bewertung aus orthodoxer Sicht“ – „Desăvârşirea omului în budism. Evaluare din perspectivă ortodoxă“, elaborată sub îndrumarea prof. dr. P. Beyerhaus şi prof. dr. J. Molt­mann.

În perioada 1993-2005, a fost lector, conferenţiar şi profesor la Facultăţile de Teologie şi Litere ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, unde a predat disciplina Istoria şi Filosofia religiilor. Între anii 2000 şi 2004, a fost decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) al Ministerului Educaţiei şi expert evaluator în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învă­ţământul Superior (CNCSIS). Între 2005 şi 2010 a fost director al Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi. Din anul 2008 a fost încadrat ca profesor universitar şi conducător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, la disciplina Istoria şi Filosofia religiilor.

Pe lângă numeroasele studii de Istoria religiilor, părintele profesor Nicolae Achimescu a publicat mai multe cărţi, dintre care amintim: „Istoria şi filosofia religiei la popoarele antice“; „India. Religie şi filosofie“; „Noile mişcări religioase“; „Religii în dialog“;  „Istoria şi filosofia religiilor. Religii ale lumii antice“. De asemenea, părintele Nicolae Achimescu a scris numeroase articole în publicaţiile „Lumina“ ale Patriarhiei Române, iar două lucrări, „Religie, Modernitate şi Postmodernitate“; „Universul religios în care trăim“, au ­apărut în Colecţia Media Chris­tiana, Seria Lumina, Editura TRINITAS.