Resfinţirea bisericii din localitatea Bărăganu, judeţul Brăila

Duminică, 14 noiembrie a.c., Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârşit slujba de sfinţire a bisericii cu hramul „Sfânta Treime”, din parohia Bărăganu, fosta localitate Cioara-Doiceşti, protopopiatul Însurăţei, judeţul Brăila. Cu acest prilej, lăcaşul de cult înnoit şi resfinţit a primit încă un sfânt ocrotitor, pe Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

Parohia Bărăganu, în sărbătoare
Parohia Bărăganu, în sărbătoare

Sfinţirea sfântului locaş a fost urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, oficiată pe un podium special amenajat lângă sfântul lăcaş, şi care  a fost prezidată de chiriarhul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care au făcut parte slujitori din administraţia eparhială, precum şi slujitori de la parohiile învecinate.

La acest moment deosebit din viaţa parohiei brăilene, au participat, pe lângă reprezentanţi ai autorităţii locale, numeroşi credincioşi din parohie şi din judeţul Brăila, precum şi tineri participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” din parohiile Bărăganu, Viziru şi Radu Vodă, care împreună au oferit răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie.

Comuna şi biserica din Bărăganu.
Scurt istoric

Izvoarele istorice scrise atestă existenţa acestei aşezări încă de la începutul secolului al XVII-lea, din timpul domnitorului Radu Mihnea al Ţării Româneşti (1611-1616). Până în anul 1965, localitatea a purtat denumirea „Cioara-Doiceşti”, nume care provenea de la familia Doicescu, proprietara moşiei pe care s-a întemeiat satul. Abia prin decretul de stat din anul 1965, localitatea brăileană va primi denumirea de Bărăganu.

Biserica parohială a fost construită de către pitarul Costache Fre cu familia lui, între anii 1852-1858, deodată cu clopotniţa care avea şi patru camere: două pentru clasele de elevi şi două pentru învăţător. De-a lungul timpului, intemperiile precum şi „rănile” celor două războaie mondiale şi-au pus amprenta asupra lăcaşului de cult, necesitând mai multe reparaţii. Ultima resfinţire s-a săvârşit la data de 1 martie 1987 de către PS Episcop Epifanie al Buzăului.

Din iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu sprijinul sectorului eparhial „Patrimoniu şi Construcţii bisericeşti” şi sub supravegherea pc. protoiereu de Însurăţei, pr. Costică Dumitru, prin implicarea pr. paroh Valentin Rădoi şi, din 2009, a pr. Dorin Chirilov, cu  ajutorul substanţial primit de la Ministerul Culturii şi Cultelor şi de la bunii enoriaşi ai parohiei, în vara anului 2005 s-au început ample lucrări de consolidare.

„Ziua înnoirilor”

La prăznuirea Sfântului Grigorie Palama, sărbătoarea duhovnicească a parohiei Bărăganu a debutat cu aducerea spre închinare, de către chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a icoanei familiei „teologului luminii dumnezeieşti”, primită în dar anul trecut de către Înaltpreasfinţia Sa, la ceremoniile de canonizare a familiei Sfântului Grigorie, din Biserica Greciei (localitatea Veria, 20 decembrie 2009). Cu acest prilej, lăcaşul de cult al comunei, încărcat de istorie, a primit ocrotirea sa, alături de hramul cel vechi, al Preasfintei Treimi, iar icoana sfântului a fost purtată pe braţe de către părinţii slujitori la ceremonialul înconjurării bisericii. Legătura Sfântului Grigorie Palama cu această parohie a arătat-o ierarhul Dunării de Jos într-un cuvânt de la începutul slujbei: „Legătura dintre sărbătoarea de astăzi a Sfântului Grigorie Palama şi Biserica noastră strămoşească este aceea că în anul adormirii sale – 1359, Patriarhia de Constantinopol a recunoscut Mitropolia Munteniei şi Dobrogei de care aparţinem noi. Legătura dintre parohia aceasta cu hramul Sfânta Treime şi ziua resfinţirii ei este aceasta că biserica a primit un nou hram, tocmai pe Sfântul aducător al luminii lui Dumnezeu, prin rugăciunea repetată, prin rugăciunea neîncetată, prin rugăciunea care este temelia lumii.

O nouă legătură care se înfiripă astăzi este că ne rugăm Domnului ca Sfântul Grigorie Teologul şi familia sa ca multe familii din localitatea aceasta să urmeze exemplul de sfinţenie al familiei Sfântului Grigorie Palama! Să ne ajute Sfântul Grigorie ca să ne dea cât mai mulţi sfinţi în familiile noastre creştine!”.

După slujba de sfinţire a urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită pe un podium special amenajat lângă sfântul lăcaş înnoit, sub protia chiriarhului Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa unui mare număr de credincioşi. Răspunsurile la sfânta slujbă au fost date de către tinerii participanţi la programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor” din parohiile Bărăganu, Viziru şi Radu Vodă.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a adresat un folositor cuvânt de învăţătură în care a subliniat comuniunea frăţească la această bucurie duhovnicească a parohiei brăilene: „În această parte a Bărăganului se uneşte prescura şi cultul pentru muncă cu respectul faţă de credinţă şi aceasta se reflectă, în special, în crucile unice din Bărăgan, care străjuiesc la căpătâiul moşilor şi strămoşilor noştri. Acestea arată, totodată, trăinicia, vigoarea şi demnitatea creştinilor din această parte de ţară.

Această sărbătoare se împleteşte şi cu sărbătoarea spirituală şi culturală a localităţii, căci la intrarea în biserică, încă din secolul al XIX-lea, de o parte şi de alta a clopotniţei, era clasa sau şcoala pentru copii şi locuinţa dascălului. Astfel, legătura dintre credinţă, evlavie şi istorie reprezintă darul dumnezeiesc la această sărbătoare de astăzi, luminată de o zi însorită, în care simţim şi căldura şi lumina «Soarelui duhovnicesc» – Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi, mai ales, prezenţa Sfântului Grigorie Palama, luminătorul credinţei, luminătorul vieţii şi luminătorul sufletelor şi familiilor credincioşilor din această parohie.”

Distincţii şi felicitări

Slujba de resfinţire
Slujba de resfinţire

Atât părintelui paroh Dorin Chirilov, cât şi înaintaşului său, pc pr. Valentin Rădoi, le-au fost acordate rangul bisericesc de sachelar, pentru întreaga activitate desfăşurată în paro-hie, pentru asumarea dificultăţilor lucrărilor de consolidare şi în-frumuseţare a bisericii, cât şi pentru punerea în aplicare a programelor liturgice, culturale, educaţionale şi pentru tineret, social-filantropice şi misionare ale Eparhiei şi cele de la nivel naţional.

Vădit emoţionaţi, părinţii slujitori au mulţumit lui Dumnezeu pentru această zi deosebită din viaţa parohiei şi a lor deopotrivă. Mai întâi, pc pr. Valentin Rădoi a mărturisit: „Prin rugăciunea de mulţumire şi de invocare, Dumnezeu a trimis pe Duhul Său cel Preasfânt şi a sfinţit acest sfânt lăcaş, împlinind astfel, o năzuinţă a noastră mai veche, de a se înnoi biserica aceasta, pentru că aşa cum aţi spus de fiecare dată când aţi trecut pe aici, oamenii care intră în eparhia noastră trebuie să vadă de la început o biserică frumoasă, un exemplu pentru lucrarea care se face de atâţia ani în Arhiepiscopie!

Este un moment deosebit de emoţionant, cu o emoţie sfântă, o bucurie în acelaşi timp şi, de asemenea, simţim binecuvântarea lui Dumnezeu peste aceşti oameni harnici, oameni care împletesc zi de zi rugăciunea cu munca de la câmp, ştiind că ei găsesc chipul lui Hristos şi în icoana din biserică, dar şi în bobul de grâu, pentru că fără munca lor, fără grâul pe care ei îl aduc de la câmp, slujba noastră nu s-ar putea săvârşi! Avem datoria de a le mulţumi pentru tot ceea ce fac ei pentru Biserică şi pentru neamul românesc, pentru că Bărăganul a fost dintotdeauna grânarul ţării, cel care ne dă hrană şi care ne ţine pe noi în anii noştri, atunci când ne luptăm pentru mântuirea sufletelor noastre!”

La rândul său, pc pr. paroh Dorin Chirilov a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, arătând: „Cuvintele mele sunt neputincioase pentru a exprima bucuria pe care ne-a făcut-o Înaltpreasfinţia Voastră. Mă refer la Sfântul Grigorie Palama, care a fost chemat în rugăciune ca să ne ocrotească biserica şi şcoala. Când Înaltpreasfinţia Sa face bucurii, acestea sunt inexprimabile! Vă mulţumim din suflet şi sunt încredinţat că împreună cu rugăciunile Înaltpreasfinţiei Voastre vom ajunge cu toţii la limanul mântuirii, la cunoaşterea luminii celei cereşti pe care Sfântul. Grigorie Palama s-a ostenit în viaţa sa!”.

Sf. Grigorie Palama, ocrotitor şi al şcolii din localitate

Aspect din timpul sfinţirii bisericii
Aspect din timpul sfinţirii bisericii

Tot în această zi, Şcoala Gimnazială nr. 1 din localitate a fost sfinţită, primind, de asemenea, hramul Sfântului Grigorie Palama. Ierarhul Dunării de Jos a binecuvântat cu agheasmă sălile de clasă şi icoanele ce se vor aşeza pe pereţii acestora, iar, la final a oferit, pentru biblioteca instituţiei, volume de studii şi cărţi de rugăciune, apărute la editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhi-episcop Casian a lăudat iniţiativa sfinţirii şcolii chiar la resfinţirea istoricei biserici din localitate, arătând că: „Este un moment înălţător pentru această şcoală care continuă şcoala care a existat în clopotniţa bisericii de la Bărăganu, arătându-se şi prin aceasta că şcoala a început şi pe prispa şi sub streaşina Bisericii. Mai târziu, aici s-a dezvoltat şi construit o şcoală mare şi frumoasă şi astăzi, nu le desparte pe cele două case ale sufletului şi ale minţii şi ale inimii decât crucile bătrâne!

Aţi primit astăzi, ca ocrotitor ceresc pe marele dascăl al Luminii necreate, pe Sfântul Grigorie Palama. Şi în şcoală căutăm tot lumina cărţii! De aceea, lumina învăţăturii şi lumina credinţei să le unească Dumnezeu şi să le pătrundă aşa cum a spus un copil la Sfânta Liturghie că, pentru a fi mai buni e nevoie ca lumina cărţii să se unească cu rugăciunea. Lumina minţii şi a cărţii să coboare în inimă şi din inimă să lumineze toată viaţa noastră, a cadrelor didactice şi a copiilor noştri!”

La rândul său, dl Emil Mălâia, directorul instituţiei a subliniat legătura permanentă care există între şcoala şi biserica din comună, spre folosul educativ al copiilor: „Sunteţi bineveniţi în incinta acestei şcoli care deşi este destul de veche, acest corp fiind construit în 1903, nerenovată încă, dar cu toate acestea, legătura dintre şcoală şi biserică a fost dintotdeauna foarte apropiată şi strânsă în această localitate. De fiecare dată când am avut nevoie, am venit la Sfânta Biserică şi ne-am spus «păsul», deşi, mulţi dintre noi nu am fost crescuţi în spiritul bisericesc! Dar cerem acestor copii şi părinţilor lor să fie aproape de Biserică, odată cu noi!”

Agapa frăţească pregătită de credincioasele parohiei a întregit sărbătoarea sfinţirii sfântului lăcaş, care a devenit o sărbătoare a întregii comune din zona sudică a Brăilei, dar din inima Bărăganului românesc!
Adrian Portase