Urcuş spre învierea duhului şi a săteanului părăsit, dar regăsit

În toată perioada Postului Sfintelor Paşti, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, în Eparhia Dunării de Jos s-au desfăşurat ample activităţi misionare, medicale şi social‑filantropice, cu precădere în satele cu populaţie puţină, mai izolate şi cu posibilităţi materiale reduse.

Activităţile sunt organizate în contextul anului 2019, declarat ca „An omagial al satului românesc“.

Și în acest an, Chiriahul Dunării de Jos a fost prezent în mijlocul creştinilor greu încercaţi din satele izolate şi sărace material, alinându-i, încurajându-i şi cercetându-i duhovniceşte.

Pe lângă satele vizitate de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, ppcc.  părinţi consilieri eparhiali, împreună cu ppcc. părinţi protopopi din judeţele eparhiei, au vizitat parohiile Cotoroaia, Tecucel, Esna, Gârbovăţ, Florica, Căldăruşa, Ştieţeşti, Gohor II, Lişcoteanca, Lacu Rezii, Călmăţui, Buciumeni, Maraloiu, Iveşti II, Rogojeni, Stanca, Siliştea, Lunca, Nicoreşti, Mărtăceşti, Câineni, Gura Călmăţui, Fundeanu, Plevna, Lieşti – Priponeşti, Frecăţei, Ungureni, Pochişcani, Ionăşeşti, Ţepu de Jos, Tîrlele Filiu, Cerţeşti, Oancea, Chichineţu, Odăieni, unde, după oficierea Tainei Sfântului Maslu, au mângâiat pe creştinii încercaţi de lipsuri materiale, oferindu-le daruri şi încurajându-i să depăşească greutăţile prin care trec, cu ajutorul lui Dumnezeu şi prin grija Bisericii. 

 Bucuria ajutorării aproapelui în Parohia Nămoloasa Sat

Un astfel de program a avut loc în data de 21 martie, în localitatea Nămoloasa, din judeţul Galaţi, la care a participat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos însoţit de slujitori din administraţia eparhială, preoţi şi monahii care exercită şi profesia de medic, profesori din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Galaţi, precum şi voluntari de la Centrul Medical „Irina“ din Galaţi.

Taina Sfântului Maslu, în Parohia Nămoloasa Sat

În deschiderea evenimentului, Ierarhul Dunării de Jos a făcut o vizită elevilor de la clasele primare şi gimnaziale din cadrul Şcolii din localitate, situată în imediata apropiere a bisericii, binecuvântându‑i pe toţi şi oferindu‑le cărţi de rugăciune şi iconiţe.

În biserica parohială, programul a debutat cu săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite de către un sobor de preoţi din cercul misionar al acestei zone şi a continuat cu slujba Sfântului Maslu, la care a participat Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în prezenţa multor elevi, a cadrelor didactice, a primarului acestei localităţi şi a numeroşi credincioşi.

După Taina Sfântului Maslu, Părintele Arhiepiscop a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre importanţa satului românesc în viaţa noastră, un loc binecuvântat de Dumnezeu, în care credinţa, rugăciunea şi bunătatea sunt mult mai prezente şi locul unde tinerii de astăzi pot învăţa multe lucruri folositoare.

Cu acest prilej, Arhipăstorul a săvârşit o slujbă de pomenire pentru preoţii, învăţătorii şi primarii acestei comunităţi, trecuţi la cele veşnice.

În continuare, într‑un spaţiu special amenajat, cadre medicale voluntare au oferit gratuit consultaţii de specialitate la peste 100 de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, cu vârste înaintate, greu deplasabile, multe dintre acestea cu boli cronice, marginalizate social şi cu situaţii materiale şi financiare precare.

Consultații medicale gratuite pentru creștinii din Nămoloasa

Serviciile medicale acordate au constat în măsurarea tensiunii arteriale, investigaţii de tip EKG, controlul glicemiei şi efectuarea consultului medical general pentru depistarea bolilor cu risc endemoepidemic şi a bolilor cronice.

De asemenea, cu sprijinul unor sponsori, persoanele consultate şi descoperite cu diverse afecţiuni, în cadrul acestei campanii umanitare, au primit în baza prescripţiilor medicale oferite de medicii prezenţi, medicamente gratuite în valoare de 4.500 lei.

Slujirea misionară a fost prelungită din biserică la casele unor credincioşi bătrâni, bolnavi şi neputincioşi, care au primit din partea Consiliului şi Comitetului parohial prin mâinile preoţilor daruri de alimente şi obiecte de uz casnic.

La final, toţi cei prezenţi au avut posibilitatea de a vizita o expoziţie tematică organizată în acest an de parohie cu sprijinul Consiliului local, în care sunt prezentate obiecte de artizanat specifice satului românesc tradiţional, unelte de lucru din gospodării, icoane vechi, ştergare, vase de lut şi alte lucruri prezente în casa şi în gospodăria ţăranului român.

Expoziţia aduce în atenţia tinerilor din localitate, dar şi a celor care vizitează această comunitate situată în Câmpia Siretului Inferior, tradiţiile moşilor şi strămoşilor noştri, portul lor popular şi îndeletnicirile pe care aceştia le aveau în gospodării şi cu diverse alte ocazii.

Activităţile se înscriu în calendarul pastoral‑misionar eparhial prevăzut pentru această perioadă de pregătire, atât sufletească, cât şi trupească, conform căruia, în parohiile sărace din eparhie se oficiază slujbe şi sunt organizate caravane medicale şi activităţi de întrajutorare a persoanelor nevoiaşe.

Activităţi misionare şi social‑filantropice la Gurguieţi, judeţul Brăila

Taina Sfântului Maslu în Parohia Gurguieți, jud. Brăila

Amplele activităţi misionare şi social‑filantropice desfăşurate în toată perioada Postului Mare, cu precădere în satele cu populaţie puţină, izolate şi cu posibilităţi materiale reduse din Eparhia Dunării de Jos, au continuat şi în judeţul Brăila.

Localitatea Gurguieţi din apropierea Mănăstirii voievodale Măxineni, a fost beneficiara unui astfel de program misionar şi social‑filantropic.

În această localitate de pe malul râului Buzău, a vieţuit o perioadă de timp (din 1956 până în 1970) monahia Teodosia (Zorica) Laţcu împreună cu monahia Silvestra şi sora Virginia, colegele de chilie de la mănăstirea Tudor Vladimirescu din judeţul Galaţi. În perioada de pribegie, maica Teodosia a scris patru volume de poezii creştine.

După săvârşirea Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, de către un sobor de preoţi, a fost oficiată slujba Sfântului Maslu, la care a participat Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, în prezenţa credincioşilor acestei localităţi şi a altor persoane reprezentative din cadrul comunităţii.

Cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre frumuseţea satului românesc şi despre tradiţiile şi îndeletnicirilor oamenilor din această parte a Eparhiei Dunării de Jos.

Ierarhul a avut un dialog de suflet cu mai mulţi bătrâni ai satului, cu vârste de peste 80 de ani, în care au fost prezentate mărturii din viaţa şi activitatea unor buni credincioşi, trăitori în astfel de zone binecuvântate de Dumnezeu.

Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul credincioșilor din Gurguieți, jud. Brăila

În continuare, de la biserica din sat, Arhipăstorul Dunării de Jos împreună cu preoţii slujitori şi cu credincioşii din sat au mers către un spaţiu special amenajat, unde, mai multe cadre medicale voluntare, au oferit gratuit consultaţii de specialitate la peste 80 de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, cu vârste înaintate, greu deplasabile, multe dintre acestea cu boli cronice, marginalizate social şi cu situaţii materiale şi financiare precare.

Serviciile medicale acordate au constat în măsurarea tensiunii arteriale, investigaţii de tip EKG, controlul glicemiei şi efectuarea consultului medical general pentru depistarea bolilor cronice.

Cu sprijinul unor sponsori, şi de această dată, persoanele consultate şi descoperite cu diverse afecţiuni în cadrul acestei campanii umanitare, au primit medicamente gratuite, în baza prescripţiilor medicale oferite de medicii prezenţi la eveniment.

Slujirea misionară a fost prelungită din biserică la casele unor persoane nedeplasabile, vârstnice şi bolnave din această parohie, care au primit din partea preoţilor un cuvânt de mângâiere şi daruri, constând în cărţi de zidire sufletească, medicamente şi alimente neperisa­bile.

… la Fundeanu, judeţul Galaţi

Consultații și tratament pentru creștinii aflați în nevoi

Activităţile social-filantro­pi­ce, desfăşurate în toată perioa­da Postului Sfintelor Paşti, la ini­ţia­tiva şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhi­episcop Casian, în Eparhia Dunării de Jos, au continuat şi în 4 aprilie, în satul Fundeanu din nor­dul jud. Galaţi, sat situat în apropierea cunoscutei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului“ – Adam.

Potrivit rânduielilor, Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite a fost săvârşită în biserica din sat, programul liturgic continuând cu oficierea Tainei Sfântului Maslu, la care a participat Chiriarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

După Taina Sfântului Maslu, Părintele Arhiepiscop a săvârşit slujba Litiei mici pentru preoţii, dascălii şi primarii vrednici ai satului trecuţi la cele veşnice, între care se numără şi părintele Constantin Varlam, un fiu al satului născut în anul 1904, nepot al primului preot cunoscut în localitate şi ctitor al bisericii din sat împreună cu mama sa, presbitera Safta.

Prigonit în timpul regimului comunist, părintele Constantin a fost nevoit să plece din parohie, iar după o perioadă de 4 ani de pribegie, în anul 1954 acesta a fost găsit mort pe meleaguri vrâncene. Presbitera Eufrosina, soţia părintelui, a fost deportată timp de 14 ani în Ungaria, iar casa şi bunurile le‑au fost confiscate.

Monitorizare și prevenire a bolilor trupești

Ca un omagiu adus acestui vrednic slujitor al sfântului altar, pe mormântul său, nepotul Bogdan Varlam din Sibiu, rudă apropiată a părintelui academician Mircea Păcurariu, i‑a ridicat o cruce care a fost sfinţită de Chiriarhul Dunării de Jos.

În cuvântul de învăţătură rostit cu prilejul acestei vizite misionare, Chiriarhul Dunării de Jos a vorbit despre necesitatea transmiterii tinerelor generaţii a tradiţiilor şi obiceiurilor încă preţuite şi păstrate cu sfinţenie în satele noastre.

În continuare, într‑un spaţiu special amenajat, cadre medicale voluntare au oferit gratuit consultaţii de specialitate la peste 100 de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, cu vârste înaintate sau greu deplasabile.

Slujirea misionară a fost prelungită din biserică la casele unor credincioşi bătrâni, bolnavi şi neputincioşi, care au primit din partea Consiliului şi Comitetului parohial, prin mâinile preoţilor, daruri de alimente şi obiecte de uz casnic.

La final, elevii Şcolii Gimnaziale din localitatea Fundeanu au oferit celor prezenţi un program cultural‑artistic ce a cuprins cântece populare şi poezii.

Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul credincioșilor din Parohia Fundeanu

Cu acest prilej, parohia a organizat şi o expoziţie tematică, în care au fost prezentate obiecte de artizanat specifice satului românesc tradiţional, veşminte preoţeşti, unelte de lucru din gospodării, icoane vechi, ştergare, vase de lut, fotografii cu case tradiţionale şi chipuri de ţărani, alte lucruri prezente în casa şi în gospodăria ţăranului român.

Expoziţia aduce în atenţie tradiţiile moşilor şi strămoşilor noştri, portul lor popular şi îndeletnicirile pe care aceştia le aveau în gospodării şi cu diverse alte ocazii.

Pr. Rareş Bucur

 … la Ciureştii Noi, judeţul Galaţi

Caravana Sănătăţii pentru sate a ajuns în 11 aprilie 2019, ziua prăznuirii Sfântului Calinic de la Cernica, în îndepărtata aşezare Ciureştii Noi, comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi. Comuna respectivă are în componenţa sa şi alte două sate: Ciureştii Vechi şi Pupezeni.

Preoţii din cercul misionar au săvârşit Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, iar mai apoi a fost oficiată Taina Sfântului Maslu. La întâlnirea de suflet a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, din grija căruia ziua gălăţenilor din amintita aşezare, dar şi  din satele şi cătunele vecine a fost o bucurie şi o binecuvântare cerească.

Tămăduirea rănilor sufletești și trupești prin Taina Sfântului Maslu

Localnicii s‑au bucurat de rugăciunea arhierească, dar şi de faptul că ziua i‑a surprins cu moşii şi strămoşii în gând şi‑n rugăciune, fiindcă scopul prezenţei Chiriarhului Dunării de Jos la Ciureştii Noi a fost şi acela de a fi împreună cu curajoşii credincioşi şi de a binecuvânta zidurile, icoanele şi catapeteasma bisericii „Sfântul Apostol Toma“ din Ciureştii Noi.

Au fost prezenţi, primarul comunei, elevii Școlii din Bălăşeşti, în frunte cu prof. Mirela Căpriţă, directorul instituţiei, maici din aşezăminte monahale din ju­deţ Galaţi, care sunt şi medici, creştini din comună, cu mic cu mare, dar şi locuitori din satele învecinate. S‑a alăturat şi un grup de elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Apostol Andrei“ din Galaţi care a însoţit rugăciunea prin armoniosul cânt bizantin.

Rugăciunea a fost însoţită de cuvântul de întărire al Înalt­prea­sfinţitului Părinte Casian, care a făcut arc peste timp şi i‑a adus în amintirea celor prezenţi pe toţi ctitorii‑săteni  care au făcut posibilă bucuria acestei zile, între ctitori ‑ părintele Vasile Ciorâţă şi sătenii săi de odinioară care, într‑o noapte a anului 1981, au pus primii piloni din salcâm, la baza bisericii din sat. Tinerii evlavioşi şi curajoşi de atunci sunt, astăzi, aproape toţi, de veghe în ceruri.

Vizită chiriarhală în Parohia Ciureștii Noi

În semn de recunoştinţă, pentru jertfa lor, au fost pomeniţi în rugăciune toţi preoţii care au slujit aici, învăţătorii din sat care au luminat generaţii de copii şi tineri, precum şi ctitorii bisericii din sat. „S‑ar putea spune că aceşti copii nu sunt decât florile dumneavoastră, florile părinţilor şi ale bunicilor prezenţi la sărbătoare. Dar, rădăcinile copiilor sunt în generaţiile de înaintaşi, ale celor care au format comunitatea aceasta, între ei şi bunicii dumneavoastră evlavioşi şi curajoşi, care au înfruntat autorităţile ateiste şi au zidit, la Ciureştii Noi, altar lui Hristos“, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

Întâlnirea a fost interactivă, copiii fiind îndemnaţi să‑şi pună întrebarea: „Cine sunt înaintaşii mei?“ şi sfătuiţi ca, în tot ce fac, să se raporteze la nădejdea, frumuseţea credinţei şi a dragostei în Dumnezeu, aşa cum au făcut bunicii şi părinţii lor, când au ridicat istoricul locaş, înfruntându‑i astfel pe cei din conducerea ateistă.

Credincioşii s‑au bucurat de întoarcerea în timp, cu aproape patru decenii în urmă, când preotul satului era stâlpul comunităţii, învăţătorul era un pedagog desăvârşit, iar primarul un bun gospodar. Au fost evocaţi, în chip special, Arhi­episcopul Antim Nica, arhimandritul Ieronim Motoc şi părintele Vasile Ciorâţă, învăţătorii şi profesorii din sat. „Cu aceste pilde, să căutaţi şi să refaceţi chipul satului de odinioară. Până la Învierea Domnului, vă rog pe fiecare să vă organizaţi şi dacă este o casă cu un bătrân singur şi neputincios să mergeţi să îi întindeţi o mână de ajutor, fiindcă Hristos înviază în fiecare dintre noi“, a fost îndemnul Înaltpreasfinţitului Părinte Casian.

Chiriarhul Dunării de Jos în mijlocul credincioșilor din Parohia Ciureștii Noi

Chiriarhul locului a dat istoricului locaş un al doilea hram, al Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, amin­tind, în contextul dat, despre sprijinul domnului Alexandru Chiriac, fiu al satului şi generos filantrop, care revine cu drag în sat şi pune umărul unde situaţia o cere. Nu a fost uitat nici părintele Nicolae Lazăr, acum slujitor la Matca ‑ Galaţi, între altele, ctitorul Aşezământul social‑filantropic de peste drum, care prin grija Arhiereului Dunării de Jos a primit hramul „Sfântul Ierarh Nicolae“.

Și cum manifestarea a fost concepută drept o caravană a sănătăţii, de la biserică, sătenii au trecut strada şi au mers la Aşezământul „Sfântul Ierarh Nicolae“, unde au fost invitaţi la o agapă frăţească.

Peste o sută de săteni au beneficiat de servicii medicale: şi‑au controlat tensiunea, au făcut investigaţii de tip EKG, ecografii abdominale, şi‑au verificat glicemia şi au făcut un  consult  medical general pentru depistarea bolilor cronice. Șirul pacienţilor părea interminabil, iar răbdarea pe măsură. „E sărbătoare şi ne bucurăm că vedem câţiva medici pe aici. În comuna Bălăşeşti, dar şi în satele învecinate, nu mai există medici în dispensare de ani de zile. Ziua a fost o bucurie, să mai veniţi, fiindcă ‑ pe aici ‑  doar Hristos ne mai este astăzi medic de trup şi de suflet!“,  ne‑au spus cei mai mulţi dintre săteni.

Consultații gratuite pentru creștinii din Ciureștii Noi

Au fost eliberate pre­scripţii medicale şi cum un dăruitor a venit şi cu o farmacie ambulantă, unele medicamente au fost dăruite pe loc, gratuit.

În acestă perioadă, cu ocazia misiunilor de caritate, organizate din grija Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, am observat că oamenii au nevoie de consultaţii medicale. Sunt tineri cu probleme de cord şi diabet… E îngrijorător. Semenii maturi, deşi se confruntă cu dureri specifice vârstei, mi se par mai rezistenţi, mai robuşti în suferinţă“, observa maica Pantelimona, medic de familie şi vieţuitoare la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului“ din localitatea Tudor Valadimirescu, judeţul Galaţi.

Maria Stanciu