Un sfert de secol de slujire arhierească a Preasfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

Sobor de arhierei la Catedrala Episcopală din Slobozia

Sâmbătă, 2 februarie 2019, în ziua slăvitului praznic al Întâmpinării Domnului, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, a împlinit 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

Alături de Preasfinţia Sa, au săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la Catedrala „Înălţarea Domnului“ din Slobozia: Înalt­preasfinţitul Părinte CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Prea­sfinţitul Părinte LUCIAN, Episcopul Caransebeşului, Prea­sfinţitul Părinte VISARION, Episcopul Tulcii şi Preasfinţitul Părinte GURIE, Episcopul Devei şi Hunedoarei, alături de care s‑au aflat preacucernicii părinţi consilieri, protopopi, preacuvioşi părinţi stareţi, preoţi şi diaconi.

Praznicul Întâmpinării Dom­nului a fost un moment de înnoire duhovnicească, pentru re­pre­zentanţii autorităţilor centrale, judeţene şi locale şi pentru mulţimea de credincioşi din Epis­copia Sloboziei şi Călăraşilor, care au fost prezenţi şi împreună rugători cu soborul de slujitori.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia, dirijată de preacucernicul părinte profesor Cătălin Stanciu.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de Înaltpreasfinţitul Părinte CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos, care a vorbit despre prăznuirea de astăzi şi despre roadele duhovniceşti pe care le primim de la Mântuitorul Iisus Hristos, încredinţându‑ne toată viaţa lui Dumnezeu.

La sfârşitul Sfintei Liturghii s‑a rostit un Polihroniu la împlinirea a 25 de ani de când Întâistătătorul Eparhiei Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, a primit hirotonia întru arhiereu.

După cuvântul de învăţătură Înaltpreasfinţitul Părinte CASIAN, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a dat citire unei scrisori din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a felicitat pe Preasfinţitul Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor cu prilejul aniversării celor 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu, dorind Preasfinţiei Sale râvnă plină de evlavie pentru Sfânta Taină a arhieriei. Tot Înaltpreasfinţia Sa, a dăruit Preasfinţitului din Bărăgan o icoană cu Mântuitorul Iisus Hristos ca mărturie pentru acest eveniment marcant.

Darul Înaltpreasfințitului Părinte Casian pentru Preasfințitul Părinte Vincențiu

Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a mulţumit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru mesajul de felicitare şi soborului de ierarhi, părinţilor consilieri, protopopi şi stareţi pentru prezenţa la acest moment aniversar, dar şi pentru bucuria comuniunii în slujire.

Preacucernicul părinte Ma­rian Necula, Protopop de Ol­teniţa, a rostit un cuvânt prin care a evidenţiat activitatea arhipăstorească a Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu în cei 25 de ani de la hirotonia întru arhiereu.

1.100 de pachete cu alimente, pregătite de Centrul Eparhial, au fost dăruite tuturor credincioşilor prezenţi la această sărbătoare.

După Sfânta Liturghie, preo­ţii şi credincioşii prezenţi au avut prilejul de a‑l felicita şi de a primi binecuvântarea chiriarhului locului.

În şedinţa Sfântului Sinod din 12 ianuarie 1994, la propunerea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, Sfântul Sinod l‑a ales în postul de Episcop‑vicar patriarhal, cu titlul de Ploieşteanul, ridicându‑l la demnitatea arhieriei, fiind remarcat pentru activitatea editorială depusă la Mitropolia Olteniei şi în ascultarea de Superior al Aşezămintelor Ortodoxe Române de la Ierusalim şi Iordan şi reprezentant al Patriarhiei Române în Țara Sfântă.

Preluare www.sf‑esc.ro

Foto: Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor

 

Preasfinţitul Părinte Vincenţiu

Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor s‑a născut la 23 august 1954, în Bucureşti, din părinţii Petru şi Elena Grifoni, buni creştini ortodocşi, la botez primind numele de Victor.

A urmat cursurile învăţământului primar, gimnazial şi liceal în Bucureşti, obţinând diploma de bacalaureat la Liceul „Matei Basarab“. În anul 1978, a obţinut diploma de licenţiat în Teologie cu teza intitulată „Sfinţii Părinţi din secolul al IV‑lea, îndrumători ai vieţii duhovniceşti.”

A fost primit ca frate în obştea Mănăstirii Lainici, din Arhiepiscopia Craiovei (judeţul Gorj) unde, la l octombrie 1983, a fost tuns în monahism sub numele de Vincenţiu.

La 26 octombrie 1983, a fost hirotonit ierodiacon, iar la 25 decembrie 1983, a fost hirotonit ieromonah.

Mitropolitul de pioasă amintire Nestor al Olteniei i‑a acordat rangul de protosinghel, la 26 octombrie 1985, iar la 14 iunie 1987 a primit rangul de arhimandrit.

La 1 august 1990 a fost numit Superior al Aşezămintelor româneşti de la Ierusalim şi Iordan, precum şi reprezentant al Patriarhiei Române pe lângă Patriarhia Ierusalimului.

Din anul 1994 până în anul 2009 a fost Episcop vicar patriarhal şi secretar al Sfântului Sinod al B.O.R.