Viaţa bisericească în Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2018

Slujba de sfințire a bisericii voievodale a Mănăstirii Măxineni

Cu ajutorul lui Dumnezeu Cel în Treime slăvit, sub permanenta purtare de grijă a Sfântului Sinod şi cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, dând urmare Adresei nr. 12.611/2018 a Cancelariei Sfântului Sinod, înregistrată sub nr. 5110/07.12.2018, prezentăm, în cele ce urmează, Darea de seamă pentru anul 2018, declarat „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam“ şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“. Expunem, în cele ce urmează, principalele capitole ale vieţii bisericeşti desfăşurate la Centrul Eparhial, la parohiile, mănăstirile şi aşezămintele sociale şi cultural‑educaţionale din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, cu binecuvântarea şi sub îndrumarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop dr. Casian:

I. Evenimente deosebite în viaţa Eparhiei

Pelerinajul de Florii la Galați

Evenimentul central al anului 2018 l‑a constituit resfinţirea bisericii voievodale şi a vechii stăreţii a Mănăstirii Măxineni, în data de 25 septembrie 2018 de către Prea­fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi ÎPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu ierarhii din Mitropolia Munteniei şi Do­brogei. În ajunul acestui important moment, în 24 septembrie 2018, s‑au desfăşurat, la Aşezământul „Sf. Mc. Pantelimon“ – Lacu Sărat, sub preşedinţia PF Părinte Patriarh Daniel, lucrările Sinaxei stareţilor, stareţelor, egumenilor şi egumenelor din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei.

Amintim aici şi momentul istoric al sfinţirii Catedralei Naţionale, din 25 noiembrie 2018, la care au participat ca pelerini peste 4.000 de credincioşi din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

În perioada 28 noiembrie –  1 decembrie 2018, în cadrul sărbătorilor dedicate Sfântului Apostol Andrei au fost aduse la Galaţi, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Dan­iel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi cu bunăvoinţa ÎPS Teofan, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, moaştele Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv de la Iaşi. De asemenea, între 3‑6 decembrie 2018, celălalt mare oraş al Eparhiei, municipiul Brăila, şi‑a serbat ocrotitorul spiritual, pe Sf. Ierarh Nicolae. Totodată, Seminarul Teologic „Sfântul Apostol An­drei“ din Galaţi a organizat, în data de 28 noiembrie 2018, Simpozionul Naţional Interseminarial cu tema „Contribuţii şi mărturii ale unităţii de neam şi de credinţă din eparhii, reflectate în conştiinţa tinerilor de astăzi“, la care au fost invitaţi profesori şi elevi de la nouă seminarii teologice din Patriarhia Română şi de la Colegii Naţionale din municipiile Galaţi, Brăila şi Tecuci şi din oraşele Făurei şi Ianca.

Vizite ale Chiriarhului în cuprinsul eparhiei

sau vizite frăţeşti în alte eparhii

În anul 2018, activitatea liturgică, pastoral‑misionară, cul­turală şi filantropică a Înaltprea­sfinţitului Părinte Casian s‑a con­cretizat în săvârşirea a 125 de Sfinte Liturghii, din care 107 în Eparhie, iar 18 în alte eparhii, 9 slujbe de sfinţire (5 sfinţiri/târnosiri de biserici şi capele, 2 resfinţiri de biserici, 2 sfinţiri de pictură), 22 Sfinte Taine şi 54 de ierurgii. Chiriarhul Dunării de Jos a realizat 60 de vizite canonice şi pastorale în comunităţi parohiale din eparhie, 15 la şcoli teologice, 9 vizite la aşezăminte social‑filantropice şi 17 de cercetări duhovniceşti ale comunităţilor monahale.

La invitaţia altor ierarhi, ÎPS Părinte Casian a efectuat 11 vizite în eparhii din ţară şi a primit 18 vizite în eparhie, din partea unor membri ai Sfântului Sinod şi din partea unor ierarhi ortodocşi din afara ţării. De asemenea, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în anul 2018, Înaltpreasfinţia Sa a efectuat două vizite în Republica Moldova, la parohia Răzălăi, raionul Sângerei, cu ocazia aducerii raclei cu un fragment din moaştele Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei (22 mai) şi la sfinţirea bisericii parohiei Leova (30 august).

II. Activitatea administrativ‑bisericească şi a organismelor eparhiale

Slujba Învierii Domnului, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

În Arhiepiscopia Dunării de Jos există, în cele 8 protopopiate (5 în judeţul Galaţi şi 3 în judeţul Brăila), un număr total de 495 de unităţi bisericeşti (423 parohii, 32 filii, 13 mănăstiri şi un schit, precum şi 26 capele în unităţile bugetare). Slujirea liturgică se desfăşoară în 537 locaşuri de închinare: Catedrala arhiepiscopală, 459 biserici, 41 capele parohiale sau de cimitir, 27 capele în unităţi bugetare şi 10 paraclise mănăstireşti.

La nivelul anului 2018, în cadrul Eparhiei au fost încadrate 1.121 persoane care slujesc în cadrul unităţilor bisericeşti, din care: 497 reprezintă personalul clerical activ (463 preoţi, 16 diaconi, 15 ieromonahi şi 3 ierodiaconi), 35 sunt preoţi pensionaţi şi îmbisericiţi, iar 624 – angajaţi mireni (171 cântăreţi bisericeşti, 257 îngrijitori, 20 paznici şi 176 – alte categorii de personal laic).

La începutul anului 2018, au avut loc alegerile noilor organisme deliberative şi executive de la parohii şi la nivel eparhial, pentru noul mandat 2018‑2022, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea  organismelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română şi cu Hotărârea nr. 9296/2017 a Sf. Sinod al Bi­sericii Ortodoxe Române, prin care s‑au stabilit calendarul şi metodologia de desfăşurare a acestor alegeri. La parohii, pro­cedura de alegere a noilor membri pentru consiliile şi comitetele parohiale s‑a derulat între 30 noiembrie 2017 – 8 februarie 2018, fără nici un fel de probleme sau incidente. În perioada 22 februarie – 30 mai 2018 au avut loc dizolvarea vechii Adunări Eparhiale (mandatul 2014‑2018), delimitarea celor 10 circumscripţii electorale, desemnarea delegaţilor eparhiali şi derularea efectivă a alegerilor de membri clerici şi mireni în cel mai înalt for deliberativ al Eparhiei. Constituirea noii Adunări Eparhiale a avut loc în data de 30 mai 2018, la Centrul Eparhial – Galaţi, sub preşedinţia ÎPS Arhiepiscop Casian, în cadrul acestei şedinţe fiind desemnaţi membrii noului Consiliu Eparhial, ai consistoriilor preoţeşti şi monahale, precum şi delegaţii Arhiepiscopiei Dunării de Jos în Adunarea Naţională Bisericească.

Membrii Adunării Eparhiale s‑au întrunit în şedinţa anuală, în 3 februarie 2018, iar Consiliul Eparhial în 2 februarie 2018, 2 martie 2018 şi, respectiv, în 12 iulie 2018. Permanenţa Consiliului Eparhial, la convocarea şi sub preşedinţia ÎPS Chiriarh, s‑a întrunit săptămânal sau ori de câte ori a fost nevoie.

III. Activitatea misionară şi pastorală din eparhie

În anul 2018, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a hirotonit 7 preoţi şi 4 diaconi, a târnosit 3 biserici şi 2 capele, a resfinţit 2 biserici, a sfinţit pictura a 2 sfinte lăcaşe de închinare şi a pus piatra de temelie pentru 2 noi biserici. Un număr de 17 preoţi au fost transferaţi la parohii de categorii similare sau superioare, 7 absolvenţi de teologie pastorală au fost titularizaţi (încadraţi) pe posturi vacante din eparhie. Au fost pensionaţi 3 preoţi şi un ieromonah, iar 3 au trecut la cele veşnice.

Pentru activitatea deosebită pastoral‑liturgică, misionară, cultural‑educaţională, edilitar‑gospodărească şi filantropică au primit ranguri bisericeşti 28 de preoţi şi diaconi, fiind hirotesiţi de către ÎPS Părinte Casian: 11 sachelari, 10 iconomi, 4 iconomi stavrofori şi 3 arhidiaconi.

Bucuria comuniunii, în „catedrala cu vitralii foșnitoare“

Pe parcursul anului 2018 în toate bisericile parohiale s‑a săvârşit slujba Sfintei Liturghii şi s‑au rostit predici adecvate, în conformitate cu calendarul liturgic, dar şi cu programul‑cadru şi tematica aprobate de Sfântul Sinod pentru anul omagial şi comemorativ 2018, iar la zilele de 27 martie, 28 noiembrie şi, respectiv, 1 decembrie 2018, în toate parohiile şi mănăstirile, s‑a săvârşit slujba de Tedeum la Ziua Naţională şi au fost pomeniţi ierarhii, preoţii, monahii, monahiile, credincioşii, precum şi marii oameni de stat care s‑au jertfit pentru Patrie şi Neam, în timpul Primului Război Mondial, şi pentru realizarea unirii Basarabiei, Bucovinei şi Ardealului cu Ţara‑mamă.

În plan pastoral‑misionar, Eparhia Dunării de Jos a organizat evenimente pastoral‑misionare de mare impact sufletesc pentru credincioşi: procesiunea cu moaştele Sf. Cuv. Casian (27 februarie 2018); pelerinajul tinerilor liceeni la hramul Mănăstirii Buciumeni (28 mai 2018); pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea Adam, în cadrul căruia au fost vizitate peste 100 de comunităţi parohiale din protopopiatele Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Covurlui şi Nicoreşti (1‑14 august 2018); procesiunea cu racla cu fragmente din Sf. Cruce (13 septembrie 2018); pelerinajul cu moaştele Sf. Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, din cadrul Sărbătorii Sf. Ap. Andrei la Galaţi (28‑30 noiembrie 2018); pelerinajul cu moaştele Sf. Ierarh Nicolae şi ale Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina la Brăila (3‑6 decembrie 2018).

Activitatea misionară a fost realizată de părinţii protoierei, sprijiniţi de 43 misionari protopopeşti, care au coordonat 1557 de slujbe şi vizite misionare. Eparhia Dunării de Jos a cooperat şi a sprijinit lucrarea misionară a asociaţiilor care funcţionează în zonă cu binecuvântarea Chiriarhului: filialele din Galaţi, Brăila şi Tecuci, ale Societăţii Naţionale a Femeilor Ortodoxe Române, a Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi Români şi a Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român.

În anul 2018, Sectorul misionar şi comunicare media a continuat colaborarea cu Centrul de presă „Basilica“ al Patriarhiei Ro­mâne. Preoţii şi credincioşii din eparhie au contractat 1.206 de abonamente la cotidianul „Ziarul LUMINA“ şi au putut citi în cadrul acestuia 247 de ştiri şi reportaje din eparhie. La postul de televiziune TRINITAS TV au fost difuzate 182 de reportaje, interviuri şi ştiri. Centrul Eparhial a oferit postului TRINITAS TV un ajutor financiar în valoare de 72.000 lei, iar postului Radio TRINITAS un ajutor în valoare totală de 72.000 de lei; prin acest post de radio au fost furnizate 197 de ştiri, reportaje şi interviuri din eparhie.

Clerul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, întrunit în conferința preoțească semestrială

Pe site‑ul Agenţiei de ştiri „Basilica“ s‑au publicat 112 ştiri sau comunicate. Pagina web a eparhiei www.edj.ro, a oferit publicului larg 309 ştiri şi peste 7.000 de fotografii, iar pagina de Facebook a preluat şi publicat 452 de informaţii de la evenimentele naţionale, eparhiale şi parohiale importante, în prezent numărul persoanelor care apreciază pagina ridicându‑se la 7.700.

De asemenea, pe parcursul anului 2018 au fost publicate 75 de ştiri şi comunicate de presă în ediţiile tipărite şi on‑line, naţionale şi locale (Adevărul, Mediafax, AgerPress, Viaţa Liberă, Vocea Brăilei ş.a.) şi au fost realizate 28 de emisiuni de către posturi TV naţionale şi locale (TVR 1, Digi 24, Reali­tatea ş.a.).

Pe canalul de Youtube eparhial şi pe site‑ul „edj.ro“ au fost postate cele 12 ediţii ale emisiunii „În căutarea lui Hristos“.

IV. Activitatea culturală

Pe  parcursul anului 2018 au fost organizate la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos 15 expoziţii temporare (februarie 2018 – Marea Unire. De la victoria în Primul Război Mondial la încoronarea suveranilor României Mari; mai 2018 – Octavian Smigelschi – promotor al Unităţii şi al Artei Naţionale; mai 2018 – 100 de ani de la Marea Unire. Jertfă pentru Unitate şi Credinţă; octombrie 2018 – Regina Soldat; noiembrie 2018 O prietenie regală. Grigore Antipa şi regii României: 1892‑1944); conferinţe, simpozioane, workshop‑uri şi lansări de carte – 11; ateliere de creaţie – 1, concerte – 7, şi au fost editate 4 cataloage şi 3 broşuri.

De oferta culturală a Muzeului eparhial au beneficiat, în anul 2018, un număr de 75.137 de vizitatori, numărul total în perioada 2014‑2018 fiind de 117.102.

V. Activitatea educaţională

 1. La Departamentul Teologic al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Universitatea „Dunărea de Jos“ – Galaţi, activează 12 cadre uni­versitare şi studiază  124 de studenţi şi masteranzi. În ziua de 26 martie, în colaborare cu Facultatea de Știinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea ,,B. P. Haşdeu“ din Cahul, Republica Moldova, şi Asociaţia Tradiţia Militară a fost organizată o masă rotundă cu tema ,,Basarabia 1918‑2018. Dilemele identităţii“, iar în data de 16 mai, s‑a desfăşurat conferinţa intitulată ,,Episcopul Melchisedec Ștefănescu, precursor al dialogului intercreştin actual. Unitatea Bisericii Ortodoxe pe plan intercreştin in­ternaţional“, susţinută de pc. pr. Viorel Ioniţă, profesor la Facultatea de Teologie ,,Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.

La alte Facultăţi de Teologie din cuprinsul Patriarhiei Române, eparhia are 183 de fii duhovniceştistudenţi şi masteranzi,  5 doctoranzi şi 7 bursieri în străinătate.

 1. Seminarul Teologic „Sfân­­tul Apostol Andrei“ – Galaţi funcţionează cu 35 de profesori şi 3 pedagogi. Sunt înmatriculaţi 372 de elevi (89 la specializarea „Teologie“, 71 la „Patrimoniu“ şi 212 la ciclul primar – complet şi gimnazial – clasa a VI‑a, care funcţionează aici).

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian, în mijlocul tinerilor prezenți la tabăra „Tradiție și noutate“

În data de 28 noiembrie s‑a desfăşurat a XIX‑a ediţie a Simpozionului Naţional anual, cu invitaţi de la 9 seminarii din Patriarhia Română şi de la Colegii Naţionale din Galaţi, Brăila,Tecuci, Făurei şi Ianca.

 1. La ora de Religie în şcolile de stat, în eparhie activează 245 de profesori (153 în judeţul Galaţi şi 92 în judeţul Brăila). Din cele 245 de cadre didactice, două au doctoratul iar 90 au obţinut gradul didactic I în învăţământ.

 2. Programele educaţional­mi­­sionare cele mai de seamă pe care le‑a organizat Eparhia în cursul anului 2018, în conlucrare cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Galaţi şi Brăila şi în baza parteneriatelor dintre parohii şi şcoli/licee sunt următoarele:

– concursul de icoane prilejuit de Duminica Ortodoxiei (25 februarie);

– spovedirea şi împărtăşirea elevilor din şcoli şi licee şi participarea lor la Canonul cel Mare şi Denii,  în Postul Mare (19 februarie – 7 aprilie);

pelerinajul tinerilor de Florii (31 martie);

cercurile pedagogice şi activităţile metodice cu profesorii de Religie, pe semestrul II al anului şcolar 2017‑2018, pe tema „2018 – Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918“ (perioada 12 februarie – 15 iunie);

pomenirea şi cinstirea eroilor neamului, la praznicul Înălţării Domnului (17 mai);

– pelerinajul a peste 1000 de tineri liceeni, la Mănăstirea Buciumeni – ediţia a XXIII‑a şi dezbateri duhovniceşti în cadrul a 20 de ateliere, cu subiecte inspirate de tematica generală a anului 2018, aprobată de Sf. Sinod (28 mai).

În lunile octombrie şi noiembrie au avut loc cercurile  pedagogice pentru semestrul I al anului şcolar 2018‑2019 şi concursurile de Religie în cinstea Sfântului Apostol Andrei şi a Sfântului Ierarh Nicolae – ocrotitorii municipiilor Galaţi şi Brăila (ediţia a XXI‑a), în cadrul cărora au fost premiaţi 5.000 de elevi din şcoli şi licee.

 1. La programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor“ sunt înscrise 147 de parohii, cu 030 copii implicaţi în acest proiect. La Concursul Naţional de Creaţie cu caracter educaţional „Unirea: libertate şi unitate“, desfăşurat în perioada 21 noiembrie 2017‑26 aprilie 2018 au participat 1.429 de copii, din 104 parohii.

VI. Activitatea economică

Aspecte de la Sinaxa stareților și starețelor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei

Sprijinirea materială a activităţii pastoral‑misionare şi de întrajutorare frăţească a unităţilor bisericeşti (Fondul Central Misionar, Fondul Pastoral Eparhial etc.):

I. În anul 2018 Colecta pentru Fondul Central Misionar a fost organizată în toate unităţile bisericeşti din cadrul Eparhiei pe temeiul art. 14, alin. (1), lit. d1) din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi al Hotărârii nr. 681/2005 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Din contribuţia clerului, credincioşilor, monahilor şi monahiilor din toate parohiile şi mănăstirile a fost centralizată suma de 182.589 lei, din care 109.599 lei au fost transferaţi Administraţiei Patriarhale, iar diferenţa de 72.990 lei a rămas la dispoziţia Arhiepiscopiei, fiind utilizată la ajutorarea parohiilor sau mănăstirilor cu posibilităţi financiare reduse, prin Fondul Eparhial „Râvna Casei Tale Doamne“.

II. Toate programele filantropice eparhiale, iniţiate anii anteriori pe temeiuri sinodale sau ale Consiliului Eparhial au fost continuate pe parcursul întregului an 2018 acordându‑se ajutoare financiare şi materiale pentru mai multe familii de preoţi de la parohiile din zone defavorizate, burse şi premii pentru elevi şi tineri cu rezultate foarte bune la învăţătură, credincioşi cu diverse probleme sociale, dar şi pentru susţinerea lucrărilor de construcţii sau reparaţii la biserici parohiale şi mănăstireşti, după cum urmează:

 1. Din fondul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“, pentru 45 familii de clerici cu mai mulţi copii sau care întâmpină dificultăţi materiale au fost acordate pe parcursul anului ajutoare financiare în valoare totală de 114.020 lei. Dintre aceştia 4 preoţi şi 7 diaconi de la Catedrala Arhiepiscopală au primit, lunar, câte un ajutor care totalizează 33.600 lei. Pentru rezolvarea unor diverse probleme de sănătate sau probleme sociale, un număr de 48 de preoţi au primit ajutoare financiare în valoare totală de 61.950 lei din care 24.800 lei de la Centrul Eparhial şi 37.150 lei de la C.A.R. Cler.

Astfel, suma totală acordată de la Centrul Eparhial, în anul 2018, prin fontul „Păstorul cel Bun şi Milostiv“ a fost de 175.970 lei.

 1. Din fondul „Râvna Casei Tale, Doamne…“ au fost acor­date ajutoare financiare, în valoare de 495.700 lei, pentru susţinerea lucrărilor de pictură la Mănăstirea Măxineni şi de la 12 parohii. Contribuţia Centrului Eparhial pentru susţinerea lucrărilor la Catedrala Naţională, în cursul anului 2018 a fost de 400.000 lei.

 2. Din fondul „Tinereţe şi credinţă“ a fost acordată suma de 97.400 lei pentru 376 de tineri olimpici şi cu rezultate foarte bune la învăţătură. Din Bursa academică „Arhiepiscopul Casian“, 45 de studenţi şi masteranzi au beneficiat de burse lunare ce au totalizat 96.782 lei. Valoarea totală a ajutoarelor acordate la acest capitol este de 194.182 lei.

 3. Participanți la Sinaxa stareților și starețelor din Mitropolia Munteniei și Dobrogei

  Din fondul filantropic „Ajută‑ţi aproapele!“ au fost acordate, la 2.021 de persoane – cazuri sociale, ajutoare financiare în valoare de 635.967 lei la care se adaugă suma de 7.950 lei ajutor către sinistraţii în urma incendiilor din Grecia.

 4. Din fondul „Episcopul Chesarie cel blând şi milostiv“, ÎPS Chiriarh a aprobat oferirea de ajutoare financiare pentru 93 persoane, sumele acordate ridicându‑se la 29.050 lei.

 5. În anul 2018, Cantina socială „Sf. Ierarh Nicolae“ din cadrul Centrului Eparhial a oferit zilnic hrană caldă la 168 persoane. Costurile totale pentru susţinerea activităţii filantropice au fost de 356 lei.

Valoarea totală a ajutoarelor acordate, în 2018, din fondurile Centrului Eparhial, de la Catedrala Arhiepiscopală şi prin Cantina „Sfântul Nicolae“ este de 2.159.175 lei, iar numărul total de beneficiari este de 2.886 persoane şi 14 unităţi bisericeşti.

 VII. Activitatea social‑filantropică

A. Prin intermediul celor 42 de aşezăminte sociale bisericeşti:

Aşezământul social‑filantropic „Sf. Vasile cel Mare“ – Galaţi cuprinde Centrul Rezidenţial în care sunt 25 de asistate cu vârste cuprinse între 12 şi 21 de ani şi Centrul multifuncţional de servicii sociale „Speranţa“, în care sunt asistaţi 65 de copii. Serviciile sociale acordate copiilor de către Arhiepiscopia Dunării de Jos în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi se ridică la suma de 969.904 lei.

Aşezământul socio‑medical „Sf. M. Mc. Pantelimon“, Lacu Sărat. Aici au fost desfăşurate o seamă de proiecte, în special cu copiii, activităţi didactice şi recreative, cu participarea unor profesori şi formatori, beneficiare fiind un număr de 122 persoane, valoarea serviciilor acordate fiind de 35.100 lei. Cele trei cabinete medicale au oferit în anul 2018 servicii specifice gratuite pentru 1.741 pacienţi, în valoare de 124.565 lei. În cele două grădiniţe parohiale, la parohia „Adormirea Maicii Domnului“ – Brăila şi la parohia Gohor, Protoieria Nicoreşti, sunt beneficiari 48 de copii, iar cheltuielile s‑au ridicat la suma de 7.235 lei.  Cele 24 de cantine sociale parohiale şi case praznicale au oferit servicii de hrană în valoare totală de 932.851 lei, pentru 1.020 beneficiari.

Activitatea din cadrul celor cinci Centre multifuncţionale de servicii sociale – patru destinate copiilor din familiile sărace  şi unul pentru bătrâni –, s‑a desfăşurat, în parteneriat cu Consiliul Local Galaţi, precum şi cu alte instituţii de asistenţă socială, în cadrul acestora fiind asistate 220 persoane (150 copii şi 70 de bătrâni), valoarea ajutoarelor acordate fiind de 976.046 lei. În cadrul celor două centre de formare/informare sunt puse la dispoziţie detalii cu privire la posibilitatea implementării unor programe sociale sau la accesarea de fonduri în acest domeniu.

Binecuvântare patriarhală pentru Mănăstirea Măxineni

B. Prin intermediul programelor sociale, cu implicarea personalului angajat, a membrilor din structurile parohiale şi a voluntarilor au fost derulate 24 de programe sociale eparhiale, valoarea ajutoarelor oferite fiind de 1.464.571, beneficiare fiind 56.989 persoane. Demne de menţionat sunt:

 1. „Ne înnoim de Sf. Paşti“2074 de copii au primit daruri constând în articole de îmbrăcăminte în valoare de 140.000 lei, din care 60% reprezintă contribuţia Centrului Eparhial, diferenţa fiind completată de către protoierii şi parohii.

 2. „Hristos în şcoală“3856 de copii au primit ghiozdane echipate cu rechizite în valoare de 192.800 lei, din care 60% reprezintă contribuţia Centrului Eparhial, diferenţa fiind completată de către protoierii şi parohii.

 3. Asistenţa religioasă în instituţiile bugetare este asigurată de 18 preoţi de caritate, din partea cărora 9.067 persoane au beneficiat de asistenţă duhovnicească, valoarea ajutoarelor ridicându‑se la suma de 198.901 lei. Cu sprijinul celor 17 asistenţi şi lucrători sociali s‑au efectuat 1837 de anchete şi vizite la domiciliul persoanelor aflate în dificultate.

 4. Activitatea asociaţiilor misionare care activează pe teritoriul Eparhiei, cu binecuvântarea Chiriarhului, a fost şi în acest an plină de roade, valoarea ajutoarelor acordate ridicându‑se la suma de 108.616 lei, beneficiare fiind 500 persoane.

Valoarea totală a activităţilor social‑filantropice desfăşurate de către Arhiepiscopia Dunării de Jos, în anul 2018, este de 5.470.588 lei (1.136.063 lei – Cen­trul Eparhial, 2.330.840  lei – Condica Milei Creştine, 1.633.343 lei – fonduri publice, 370.342 lei – aşezăminte şi asociaţii eparhiale), numărul total al beneficiarilor fiind de 87.112 persoane.

VIII. Activitatea editurii şi tipografiei eparhiale

În anul 2018, în Editura Arhiepiscopiei s‑au pregătit mai multe lucrări pe care Tipografia eparhială „Candela cuvântului“ le‑a tipărit spre folosul activităţii misionare a clerului şi pentru promovarea culturii teologice, după cum urmează:

– volumul „Biserică. Misiune. Slujire“, vol. 18 – conţine activitatea bisericească desfăşurată în anul 2017, precum şi studii pe tema anului omagial 2018;

„Albumul monografic Mănăstirea Măxineni“ ;

– volumul „Coroana de martir“, autor: Petru Todoran;

– Ion R. Dedu, „Moşnenia lopătărenilor din judeţul Buzău sau o devălmăşie care a durat 370 de ani: 1579‑1949“;

– Pr. Ioan Gotcu, „Amintiri din viaţa marelui episcop Melchisedec“, ediţie îngrijită de pc. pr. Eugen Drăgoi;

„Catedrala Dunării de Jos“ – un secol de la sfinţire (1917‑2017);

– Broşura „Darul libertăţii creştine – şcoală a unităţii“;

– Catalogul „Octavian Smigelschi – promotor al unităţii şi al artei naţionale“;

Monografia comunei Corni, judeţul Galaţi;

– volumul Seminarului Teologic „Sf. Apostol Andrei“, „Măr­turisitori ai dreptei‑credinţe din eparhii, în perioada regimului comunist“;

– Revista eparhială „Călăuză ortodoxă“, în anul 2018 are 9 ediţii şi cuprinde materiale şi aspecte din activităţile Eparhiei, în anul Centenarului.

IX. Aspecte şi preocupări privind lăcaşurile de cult

În anul 2018, s‑au derulat în eparhie un număr de 311 şantiere. La Centrul Eparhial au fost realizate lucrări de reabilitare şi reamenajare cum ar fi: finalizarea amenajărilor interioare şi dotări cu mobilier a clădirii din strada Mihai Bravu nr. 13 şi, respectiv, continuarea lucrărilor de refacere a faţadelor Catedralei Arhiepiscopale.

Primirea moaștelor Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv

Totodată, la Mănăstirea voievodală Măxineni, s‑au finalizat lucrările ample de restaurare şi repunerea în circuitul turistic naţional ale complexului medieval, eforturile fiind încununate prin slujba de sfinţire.

La parohia mixtă româno‑elenă „Buna Vestire“ din Brăila au fost demarate lucrări de consolidare, restaurare, conservare şi punere în valoare a bisericii parohiale cu fonduri de la Uniunea Europeană, dar şi de la Centrul Eparhial.

Cele 311 şantiere existente în Eparhie sunt repartizate astfel: 144 şantiere construcţii din nou (47 biserici şi capele, 32 clopotniţe, 27 case parohiale, 38 aşezăminte şi case de prăznuire); 91 şantiere de reparaţii şi consolidări (81 biserici, 1 clopotniţă, 6 case parohiale şi 3 aşezăminte); 9 şantiere mănăstireşti; 67 şantiere de pictură (43 pictură din nou, 24 restaurare pictură). Valoarea totală a lucrărilor executate în 2018 la toate şantierele se ridică la 20.090.824 lei, ponderea procentuală a surselor de finanţare fiind următoarea: 4,67% – contribuţii de la Centrul Eparhial; 3,02% – Secretariatul de Stat pentru Culte; 37,39% – contribuţii de la Ministerul Dezvoltării Regionale – programe de restaurare; 24,42% – Consilii locale şi judeţene; 26,72% – contribuţii de la credincioşi; 3,78% – sponsori.

X. Viaţa monahală din cuprinsul Eparhiei

Eparhia Dunării de Jos are în cuprinsul ei, în prezent, următoarele: 13 mănăstiri şi un schit, toate cu viaţă de obşte (6 de monahi şi 8 de monahii), numărul total al vieţuitorilor fiind de 201 (26 călugări, 148 călugăriţe, 11 rasofori şi rasofoare şi 16 fraţi şi surori). Obştile monahale îşi desfăşoară programul liturgic în bisericile mănăstireşti sau paraclise, toate bine chivernisite şi îngrijite, beneficiind şi de alte spaţii proprii pentru derularea activităţii specifice. În mănăstirile Eparhiei sunt: 12 biserici, 10 paraclise, 4 clopotniţe şi 7 cimitire. Din rândul personalului monahal, 8 călugări şi călugăriţe sunt absolvenţi de cursuri de master în Teologie, 35 călugări şi călugăriţe sunt licenţiaţi în Teologie, 3 în curs de absolvire, 28 de monahi şi monahii sunt absolvenţi ai Seminarului Teologic, iar 19 sunt licenţiaţi ai altor facultăţi.

XI. Disciplina clerului

 Consistoriul Eparhial a primit spre judecată două cazuri de indisciplină pe care le‑a soluţionat în anul 2018. Cinci preoţi au fost opriţi de la săvârşirea unor lucrări sfinte, iar un preot a fost suspendat din funcţia de paroh.

XII. Activitatea de pregătire şi perfecţionare a clerului

Ziua Centenarului României la Catedrala Arhiepiscopală din Galați

Cu binecuvântarea ÎPS Chiriarh, 11 preoţi din Arhie­pis­copia Dunării de Jos au participat la cursurile pentru obţinerea gradelor profesionale în preoţie (2 preoţi pentru Gradul II şi, respectiv, 9 preoţi pentru Definitivat), între 2‑12 iulie 2018.  De asemenea, 10 preoţi au susţinut, în data de 10 octombrie 2018, lucrările pentru obţinerea gradului profesional I în cler, iar alţi 5 preoţi au susţinut a doua zi, colocviul de admitere pentru obţinerea gradului I clerical.

A fost organizat un examen pentru promovare în mediul urban, în data de 3 mai 2018, la care au participat 2 preoţi. În perioada, 17‑18 octombrie 2018, s‑a desfăşurat examenul de capacitate preoţească (titularizare), unde 8 din 9 candidaţi au fost declaraţi admişi.

Conferinţa semestrială de primăvară cu tema „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam“, organizată la Galaţi, s‑a desfăşurat în data de 15 mai 2018, la Catedrala Arhiepiscopală. În cadrul lucrărilor propriu‑zise, conferinţa principală a fost susţinută de pc. pr. prof. univ. dr. Viorel Ioniţă de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul“  din Bucureşti, pe tema „Unitatea de credinţă ca bază a uni­tăţii de limbă şi neam“. Conferinţa semestrială de toamnă, dedicată temei „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918“, organizată la protoierii pe parcursul lunii octombrie 2018 s‑a desfăşurat prin săvârşirea Sfintei Liturghii în biserici reprezentative din fiecare protopopiat, fiind prezidate fie de către Chiriarh, fie de către delegaţii acestuia.

Pentru toate aceste împliniri, mulţumim lui Dumnezeu şi Îl rugăm să ne apere şi să ne călăuzească şi pe mai departe în lucrarea slujitoare desfăşurată în cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. De asemenea, aducem cuvânt de recunoştinţă Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru vizita din 24‑25 septembrie 2018 în Arhiepiscopia Dunării de Jos, când a binecuvântat slujitorii, monahii, monahiile şi cre­din­cioşii eparhiei noastre, cu prilejul Sinaxei monahale mitropolitane şi al resfinţirii Mănăstirii voievodale de la Măxineni. Ostenitorilor şi sprijinitorilor vieţii bisericeşti – recunoştinţă şi apreciere pentru activitatea pastoral‑misionară şi eforturile depuse în Anul Unităţii de credinţă şi de neam şi al Centenarului Marii Uniri din 1918.

Membrii Permanenţei Consiliului Eparhial